Výměna střešního okna v 9 obrazech

Nebojte se změny, která přinese novou kvalitu a úsporu energie: Výměna střešního okna zabere odborníkovi sotva dvě hodiny. Pro ideální fungování střešních oken je však zásadní správně provedená montáž. Oslovte proto certifikovanou firmu, s níž získáte i prodlouženou záruku.

Postup montáže se u jednotlivých výrobců liší, ale nikoli zásadně. Pro demonstraci jsme použili nejrozšířenější střešní okna Velux.

 

Foto: Velux

1. Přetočte původní okno a zkontrolujte typ i velikost. (Nová generace oken Velux má typ doplněn o písmeno K, takže např. původnímu oknu M06 odpovídá nové okno MK06.) Zkontrolujte také, zda máte správně zvolené lemování.

 

 

Foto: Velux

2. Staré křídlo vysadíte zamáčknutím pojistek ve středovém pantu. Odstraňte krytinu kolem okna, původní lemování i plisovanou manžetu. Odřízněte kolem okna původní tmel, čímž rám uvolníte. Odšroubujte montážní úhelníky, držící rám okna k laťování.

 

 

Foto: Velux

3. Opatrně vyjměte rám okna. Začistěte hranu ostění a zkontrolujte jeho stav. Pokud není nutná výměna, olemujte ostění krycí parotěsnou páskou, jíž přichytíte původní parotěsnou fólii na ostění. Je-li třeba, doplňte mezi ostění a krov tepelnou izolaci.

 

 

Foto: Velux

4. Nasaďte na ostění rám nového okna – zatím bez montážních úhelníků (ty jsou součástí balení lemování). Rám musí dokonale lícovat s ostěním. Připevněte rám ke krovu pomocí úhelníků na bocích okna. Pozor: nevrtejte do částí značených červenou přerušovanou čarou a přeškrtnutými šrouby.

 

 

Foto: Velux

5. Nalepte na vnější boky okenního rámu zateplovací lišty. V místě střešních latí zařízněte flexibilní část lišty, aby těsnila kolem konstrukce a neodstávala.

 

 

Foto: Velux

6. Oblepte rám oboustrannou lepicí páskou pro uchycení difuzní fólie kolem okna. Délka fólie na hranu okna má mít přesah 8–10 cm na každé straně délky. Fólii shora nařízněte v místě rohu rámu tak, abyste ji mohli zahnout. Připevněte ji na rám pomocí umístěné lepicí pásky. Fólií zakryjte okno po celém obvodu, postupujte zdola nahoru! V místě latí fólii nařízněte do tvaru Y kvůli lepšímu založení. Ke krovu a latím fólii připevněte sponkovačkou.

 

 

Foto: Velux

7. Do spodní části okna umístěte plisovanou manžetu. Vyzkoušejte ji na krytinu, opět sejměte a ohněte o 45° dovnitř. Manžeta pak lépe dosedne na krytinu a nebude odstávat. Přišroubujte oplechování rámu.

 

 

Foto: Velux

8. Dokončete skladbu lemování. Drenážní žlábek nad oknem napojte na podstřešní fólii. Lemování EW má kvůli tepelné izolaci širší boční lišty, seřízněte tedy střešní tašky na úroveň drenážního žlábku dle montážního návodu, aby nezatékala voda. Použijte ochranné pomůcky – rukavice a brýle! Před kladením tašek seřízněte na novém lemování pěnové těsnění (viz montážní návod), aby sedělo přesně pod tašky. Nasaďte zpět střešní krytinu a dokončete oplechování.

 

 

Foto: Velux

9. Nasaďte křídlo v poloze, jako by bylo otevřené a zcela otočené. Okno zasaďte do středových pantů a ujistěte se, že jsou pojistky zacvaknuté. Pak okno zavřete: Křídlo musí sedět přesně a rám lícovat s ostěním. Začistěte spáru kolem rámu, naneste do spár silikonizovaný polyakrylátový tmel a začistěte ho do hladka. Hotovo!

Text: Vít Straňák ● Foto: Velux

Datum vydání: 24. 11. 2021

Edit: