Návrat na hájovnu

Je usazená na kraji širokého pruhu lesa, který se táhne od Proseče k Budislavi a Lubné, k nejbližší chalupě je to sem zhruba kilometr. Zkrátka samota.

Datum vydání: 8. 6. 2021

Edit: