Nejvzácnější tekutina

I když jsou teď na pořadu dne jiná témata, jedno téma je živé dlouhodobě: životodárná tekutina. Koronavirová krize (doufejme) pomine, ale otázka, jak uvážlivě hospodařit s vodou, bude stále aktuální.

foto: Hecht

První krok k tomu, abyste vodou ve své zahradě neplýtvali, představuje správný výběr automatického zavlažovacího systému. To je ale jen začátek. Důležité je také zadržovat a v maximální možné míře využívat dešťovou vodu. Například na splachování toalet či zalévání zahrady by bylo vhodné (a poměrně snadné) nahradit pitnou vodu právě vodou dešťovou. Systematické využívání dešťové vody je dnes navíc spojeno s lákavou možností státních dotací (program Dešťovka). Ale o něm jindy.

Zahradní vodárna Hecht 3800 se hodí pro čerpání čisté užitkové vody ze studny či nádrže. Příkon 800 W, maximální výtlak 38 m, nasávací výška až 8 m. 2 690 Kč. foto: Hecht.

Voda není samozřejmost

Zvykli jsme si, že nám voda teče z kohoutku. Jenže čistá voda je klenot, bez něhož na této planetě nepřežijeme. A přesto, že momentálně prožíváme krátké období hojnosti vody, nenechme se zmást – stále jí ubývá. Vliv na to má nejen poněkud barbarské rozšiřování zastavěných ploch, kde bývá dešťová voda často odváděna rovnou do kanalizace, ale i nešetrné zemědělské postupy (zrušení remízků, pěstování monokultur na velkých plochách, nadměrné používání těžké techniky na polích i v lesním hospodářství), které zhoršují absorpční vlastnosti půdy a její schopnost zadržet při deštích vodu v krajině. Pak jsme svědky toho, že hlavně na polích stojí voda, která nevsakuje, ale postupně vysychá v rozpraskané bahno. Dovnitř do půdy tato voda nepronikne…

Bohatý sortiment nádrží na dešťovou vodu nabízí Hornbach. Hranatý plastový sud na 300 l dešťovky s víkem a kohoutem stojí 889 Kč, podstavec 499 Kč. foto: Hornbach.

Koronavirus jako varování?

Je to jen malý námět k zamyšlení: Všimli jste si, že příroda – na rozdíl od většiny z nás – se v době koronavirové krize zotavila a začala reagovat přirozeněji než dříve? Dokonce i v oblasti, o které se dnes bavíme. Srážky jsou hojnější, akutní nedostatek vody dočasně pominul. Zlepšila se také viditelnost v krajině, protože ovzduší přestalo znečišťovat obrovské množství leteckého paliva (především letecký petrolej). Možná nám tu pandemie dává signál k pozitivnímu přístupu, ke změně životní filozofie. Zkusme se zamyslet, co všechno děláme vůči přírodě špatně, nešetrně, a přitom bychom to mohli dělat jinak… Nezapomeňme ve své pýše, že tvoříme součást přírody – nejsme nad ní! Větru ani dešti neporoučíme. Pokusme se tedy alespoň ohleduplně a důstojně přežít.

Zavlažovací sada Rain Box (pod tyčí) obsahuje filtr, manžety pro kapénkovou závlahu, připojovací díly a hadice. 2 380 Kč. foto: Kärcher.

Proč využívat dešťovou vodu

Pádných důvodů, proč šetrně hospodařit s vodou a využívat co nejvíce vodu dešťovou, je hned několik. Jednak tím zlepšíte své životní prostředí a přispějete k ochraně krajiny pro vlastní děti. Jednak tím zvýšíte svou soběstačnost. Pokud sami sbíráte dešťovou vodu, kterou jste schopni efektivně využívat, snižujete svou závislost na dodávce z vodovodního řadu. To je neocenitelná možnost a jistota do budoucna. A konečně: Kdo neslyší na nic, slyší na peníze! Pořízením systému na zadržování a cílené využívání dešťové vody budete šetřit dost vlastních peněz. Investice do systému sice není malá, ale můžete využít dotace. Kvůli neustále rostoucím cenám pitné vody a reálně hrozícím obdobím sucha jde o velmi prozíravý krok.

 

Tip na léto

Až se vás příští zima zeptá, co jste dělali v létě, může se vám hodit následující tip: Za dlouhotrvajícího sucha změňte od základu svůj přístup k zálivce a péči o zahradu. Intenzitu sečení snižte na minimum, v době extrémního sucha můžete sečení úplně zrušit. Trávník sekejte na nejvyšší stupeň délky. Nízký anglický trávník má sice exkluzivní vzhled, nedokáže však zadržet tolik vláhy. Proto půda rychleji vysychá. Vyšší trávník si lépe drží vlastní mikroklima, delší stébla lépe zadržují vlhkost, dovedou hospodařit i s rosou. Tak už aby to léto přišlo! Třeba bude krásné a plné vláhy. Ale pokud ne, máte v záloze náš tip.


Moderní čistírna odpadních vod

foto: Hellstein

Čistírna odpadních vod STMH5 využívá jako jediná v České republice moderní bezúdržbový třístupňový systém čištění. Je navržena pro průměrný denní nátok odpadní vody cca 0,75 m3/den. Toto množství je ideální pro 5 osob, ale využitelné pro 2 až 8 osob.

• jediné stabilní třístupňové čištění v ČR
• zcela bezúdržbový provoz
• vhodné i pro objekty s nepravidelným provozem (dovolená, rekreační objekty)
• použití pro vsak (postřik, zálivka zahrady) nebo povrchové vody (rybník, kanalizace, řeka)
• velmi dlouhá životnost čistírny
• hygienicky bezproblémový provoz, žádná manipulace s česlicovým košem ani s přebytečným kalem
• velmi nízké provozní náklady, nepatrná spotřeba elektrické energie (30 W/h)
• nezvykle jednoduchá konstrukce vnitřní vestavby se zvláštními výhodami
• robustní vnější odolný tvar s nízkou hmotností, bez betonování
Akční cena 90 850 Kč. Hellstein.


 

 

text Vít Straňák, foto: se svolením firem Hecht, Hornbach, Kärcher, Hellstein

Datum vydání: 19. 4. 2021

Edit: