Než oblečete dům do kabátu

3

Kompletní fasádní zateplovací systém Ecorock FF nabízí ucelené řešení pro kontaktní zateplení obvodových stěn. Základem je nehořlavá izolace z kamenné vlny. Spolu s ní „balíček“ komplexně dotváří stavební chemie a omítkové směsi nezbytné pro celkovou realizaci fasády. Systém Ecorock FF pomáhá šetřit náklady na vytápění a zvyšuje požární odolnost fasády. Pestrá paleta barev a omítek se hodí pro každou stěnu. ROCKWOOL

Čím zateplit dům? Polystyrenem, nebo vatou? Jak silná má být izolace? Tak se ptá každý, kdo nechce pouštět teplo z domu ven a utrácet zbytečně za topení. Na tyto otázky neexistuje jednoznačná odpověď, záleží na konkrétním stavu domu i na našich finančních možnostech.

Je mylné se domnívat, že stačí vzít dobrý izolant, nalepit ho na zeď a je vystaráno. Naopak, tímto způsobem může být zaděláno na problém. A to jak nesprávnou volbou materiálu a jeho tloušťky, tak i následností prací při rekonstrukci domu. Stavíme-li nový dům, je samozřejmostí obrátit se na projektanta, který navrhne skladbu stěny i postup prací při stavbě domu. U rekonstrukce však máme tendenci řešit všechno svépomocí, opisovat od souseda… Ale sousedův dům je jiný, možná má lepší hydroizolaci než ten náš, jeho obyvatelé mají jiné zvyklosti, a tím produkují jiné množství vlhkosti, jinak větrají… Vhodných řešení je více, není jediný materiál, který by se hodil všude, nemáme-li hlubší odborné znalosti, neriskujme a obraťme se na profesionála. Příslušný specialista dokáže posoudit a rozhodnout, jaké zateplení konkrétnímu domu prospěje či ne a co vše je třeba udělat.

1

2

Zateplení stěny kontaktním způsobem pomocí fasádního polystyrenu patří mezi tradiční způsoby zaizolování stěn. Pevné desky se lepí na obvodovou stěnu, mechanicky se kotví a dále pak omítají tenkovrstvou probarvenou omítkou. Podle třídy energetické náročnosti budovy se používají tloušťky izolace od 120 mm (pro standardní domy) až po 300 mm (pro nízkoenergetické a pasivní domy). ISOVER

POSLOUPNOST PRACÍ 
Rekonstruujeme-li dům, je nejčastějším zásahem výměna oken. Co se však děje za novými okny? Přestane docházet k nekontrolované výměně vzduchu, protože kvalitní a utěsněná okna to již nedovolí. Tím se zvyšuje relativní vlhkost v interiéru. Přitom nezateplené stěny zůstávají chladné a zvýšené množství vodních par ve vzduchu na nich kondenzuje, postupně se dokonce mohou vytvářet plísně. Na vině nejsou okna, ale to, že jsme zároveň neřešili způsob větrání a zateplení obvodových stěn. Tento velmi obvyklý příklad dokládá, že starší dům je fungujícím organismem, kde víceméně vše souvisí se vším. Výměna oken bez současného nebo brzy následujícího zateplení obvodových stěn je toho důkazem, i když se zdá snadnou a rutinní záležitostí. Problém může nastat i se samotnou realizací pozdějšího zateplení. Jak ji napojit na již zabudovaná nová okna? Nebudou ve fasádě příliš hluboko a nezhorší se tak světelné poměry v místnostech? Tyto otázky si nebudeme muset klást v případě, že jsme si nechali vypracovat projekt rekonstrukce. V ideálním případě se provádí výměna oken zároveň se zateplením nebo jsou alespoň v projektu vypracovány detaily provedení.

4

5

6

Dvouvrstvá deska Frontrock MAX E z kamenné vlny je určena pro kontaktní zateplení fasád. Vyznačuje se patentovanou strukturou, jejíž vrchní zhruba 2 cm jsou velmi tuhé a zaručují vysokou odolnost fasády proti mechanickému namáhání. Zároveň nabízí lepší přídržnost stěrkové hmoty a bezpečnou montáž. Spodní pružná vrstva se pak dokonale přizpůsobí mírným nedokonalostem podkladu. Deska je dostupná v tloušťkách od 60 do 280 mm. ROCKWOOL

POZOR NA VLHKOST 
Nejčastější příčinou potíží po nesprávně provedeném zateplení je vlhkost. A to jak v samotné konstrukci, tak vlhkost vzniklá provozem domácnosti. Starší dům se velice často potýká se zemní vlhkostí kvůli nedokonalým a zastaralým hydroizolacím. Závady nemusejí být zřejmé, protože starší zeď se často dokáže vypořádat i s poměrně vysokým procentem vlhkosti. Zdi zůstávají zdánlivě suché díky tomu, že se voda může přirozeně celoplošně odpařovat, a navíc vodní páry unikají netěsnostmi v domě. Proto v okamžiku, kdy se chystáme k zateplení domu, je důležité prověřit, zda jsou stěny dostatečně suché, zda do nich nevzlíná vlhkost. Opatříme-li izolací stěnu nedostatečně izolovanou od vzlínající vlhkosti, dosavadní únik vodních par ze zdiva ven se tím omezí. Může tak postupně dojít k provlhnutí izolace, která bude ztrácet své tepelně izolační schopnosti, postupně se sníží i pevnost zdiva, v interiéru na vlhké zdi mohou vznikat plísně, na vnější fasádě se začnou projevovat nejrůznější vady… Stěnu ohrožuje i vlhkost pronikající do ní z interiéru. Zateplení v některých případech snižuje prodyšnost stěny, její difuzní odpor, a vlhkost, která nemá možnost se přirozeně odpařit, může ve stěně kondenzovat a působit opět výše zmíněné problémy. To je další důvod, proč se svěřit odborníkovi, který zvolí vhodnou izolaci na základě vlastností zateplované stěny. Je však třeba zdůraznit, že největší podíl na přirozené výměně vzduchu ve starším domě mají většinou netěsná okna. Stěna samotná, ať zateplená či nezateplená, se o dostatečnou výměnu vzduchu, a tedy odvod vlhkosti, sama postarat nedokáže. Přes obvodové zdivo stěn v běžném starším domě projdou jen asi 3 % vlhkosti. Je tedy nutné po zateplení domu, a především výměně oken, řešit i větrání domu. Musíme proto mnohem častěji větrat, zvolit si raději okna s ventilačními systémy nebo instalovat systém řízeného větrání.

7

8

Zvláště energeticky úsporným typem minerální tepelné izolace jsou desky Isover MULTIMAX 30 se součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,030 W/mK. Jsou vhodné pro izolace vnějších stěn předvěšených fasádních systémů, vkládají se pod obklad do roštu nebo se mechanicky kotví do vícevrstvého zdiva. ISOVER

19

24

Tepelným izolantem určeným pro provětrávanou fasádu jsou desky z kamenné vlny Airrock ND FB1. Jsou v celém svém objemu vodoodpudivé a na lícové straně povrchově upraveny černou netkanou sklotextilií, takzvaným fl eecem. Tato estetická úprava zamezuje prosvítaní barvy kamenné vlny. Díky tomu jsou tyto desky určeny především pro provětrávané fasády s viditelnými spárami a perforovaným obkladem. Lze je vkládat jak mezi vodorovné, tak i svislé rošty. Kotví se hmoždinkami, držáky izolace a na trny. ROCKWOOL

KONTAKTNÍ, NEBO ODVĚTRÁVANOU? 
Nejčastěji se izolace k obvodové stěně buď pevně lepí, nebo kotví přímo na nosnou zeď a opatří tenkovrstvou omítkou. Jedná se o vnější kontaktní systém zateplování, označovaný jako ETICS. V tomto případě je obzvlášť důležité, aby se do zdiva nedostávala nadbytečná vlhkost. U starších domů, kde hrozí, že zdivo nemusí být dostatečně suché, může být proto vhodnější zvážit využití odvětrávané fasády, kde zůstává mezi izolací a vnější vrstvou fasády vzduchová mezera. V ní proudí vzduch na základě komínového efektu, který pomáhá odvádění vlhkosti z konstrukce. Odvětrávané systémy jsou v porovnání s kontaktními realizačně i finančně náročnější, mohou však i staršímu domu dodat zcela nový vzhled díky obložení fasády, napomohou i z akustického hlediska – výrazně omezí hladinu hluku pronikající zvenčí do interiéru.

 

10

11 12

9

Fasádní desky s nástřikem Smartwall jsou opatřeny silikátovým nástřikem, k němuž lépe přilne lepidlo a snižuje se tak jeho spotřeba až o o 36 % a také zajišťuje pevnější spojení. Stejně jako lepidlo šetří Smartwall i fasádní stěrku, kterou stačí nanést pouze v jedné vrstvě přímo na desku. Fakt, že není nutné desky před lepením zatírat lepidlem a stěrku stačí nanášet pouze v jedné vrstvě, také znamená výrazně rychlejší montáž a tím další úsporu. KNAUF INSULATION

20

22

21

Zateplovací systémy Ceretherm, to jsou komplexní řešení pro novostavby i rekonstrukce fasád pomocí ETICS. Zajišťují vysoce kvalitní tepelnou izolaci. Z hlediska fyzikálních a chemických vlastností jsou parametry materiálů navzájem kompatibilní. Paropropustný a odolný systém Ceresit Ceretherm Classic Wool vhodný pro rekonstrukce fasád se vyznačuje nízkou nasákavostí, receptura BioProtect zvyšuje odolnost vůči plísním a řasám. Jednotlivé komponenty systému se jednoduše připravují nebo jsou již připravené k okamžitému použití. HENKEL

POLYSTYREN, NEBO MINERÁLNÍ IZOLACE?
Polystyren a minerální izolace (kamenná vlna nebo skelná vata) jsou nejčastěji používanými izolanty, ale existují i další možnosti jako dřevovláknité desky, konopí, vlna nebo foukaná minerální či celulózová izolace. V zateplování fasád vévodí polystyren (EPS) zejména díky ceně a snadné manipulaci, svou roli hraje i tradice. Pro zateplení fasád jsou určeny bílé polystyreny typu F – EPS70F a EPS100F, obdobné produkty, z nichž druhý je pevnější, má větší hmotnost, lepší, tepelně izolační schopnosti. Je tedy kvalitnější, a proto o něco dražší. Ještě lepší vlastnosti vykazuje šedý fasádní polystyren, který příměsí grafi tu získává až o 20 % lepší tepelně izolační vlastnosti. V žádném případě se nedoporučuje používat k zateplení obvodových stěn jiné než fasádní polystyreny. Ve snaze ušetřit bývají používány levnější produkty (typu S nebo Z) nebo polystyreny nejasného původu. Mají menší objemovou hmotnost, nejsou ve výrobě stabilizovány a vykazují rozměrové odchylky. To se nám na fasádě nejspíš vymstí. Minerální izolace oproti polystyrenu vítězí v požární odolnosti a prodyšnosti materiálu. Mají několikanásobnou pevnost, dají se lehce omítat, zlepšují akustiku domu. Za tyto výhody však platíme vyšší cenu. Minerální izolaci můžeme použít jak pro kontaktní, tak odvětrávané fasády, u nichž není možné použít polystyren. Minerální izolace se vyrábějí v provedeních s podélným nebo příčným vláknem. Desky s podélným vláknem mají nižší nároky na rovinatost podkladu, desky s kolmým vláknem se rychleji aplikují a lze je výborně řezat a brousit. Mohou se ohýbat a přizpůsobit se i zaobleným fasádám. Na závěr znovu apelujeme na to, že rozhodnout, která z izolací je pro váš dům vhodná, a správně určit její tloušťku, může jen zkušený odborník. Pokud se přesto chcete pustit do fasády svépomocí, o jejím výběru a správné aplikaci se s ním alespoň poraďte.

16

Izolace Naturoll FCR 035 ze skelné vlny je určená na zateplení provětrávané fasády a obvodové stěny dřevostavby. Je vyrobená technologií ECOSE Technology, která používá pojiva na organickém základě. Neobsahuje formaldehyd, fenoly, akryláty ani umělá barviva či bělidla. KNAUF INSULATION

13

 

17

18

Foukaná minerální skelná izolace Supafi l se vyrábí z čistého panenského vlákna z recyklovaného skla bez jakýchkoli chemických příměsí. Je možné ji aplikovat i do svislých dutin, například stěny pasivního domu. Aplikace je rychlá, při foukání se spotřebuje všechen materiál beze zbytku. Třída sesednutí minerální izolace Supafi l je S1, což představuje méně než 1 %. KNAUF INSULATION

 

23

Izolační desky Isover EPS GreyWall jsou grafitovým izolantem nové generace se zvýšeným izolačním účinkem. Obsahují nanočástice grafi tu, který odráží teplo zpět k jeho zdroji, a tak zvyšují izolační účinek. Jsou určeny zejména pro vnější tepelně izolační systémy ETICS. ISOVER

Edit: