Kdy zimní zahrady plní přání

11

Profilový systém pro zimní zahrady od společnosti Inoutic se vyznačuje jednoduchou montáží, stabilitou a technickou propracovaností. www.inoutic.cz

Důvodů, proč se zimní zahrady těší oblibě investorů, je vícero. Dokážou totiž splnit řadu přání, na které dům sám nestačí. Umožňují nám pěstování exotických rostlin, nabízejí nám posezení na dosah přírodě a stále častěji se stávají prostředím pro oddechové aktivity celé rodiny.

Prvním krokem k pořízení zimní zahrady je ujasnění, co od ní vlastně očekáváme. Zda ji hodláme využívat celoročně nebo pouze od jara do podzimu a v zimních měsících v ní nechat přezimovat některé druhy rostlin.

1

V zimní zahradě nemusí být jenom květiny, ale třeba i bazén. Zimní zahrada je zde doplněna o posuvné dveře a zastíněna izolačním dvojsklem s protisluneční ochranou. Cena zimní zahrady od 9000 Kč, cena posuvných dveří od 13 000 Kč/m2. www.dafe.cz

2

Zimní zahrada s atikou členěnou v modulu venkovních žaluzií na domě. Zastínění markýzou s dálkovým ovládáním, metalická barva konstrukce, obvodové stěny ze systému Sunfl ex SF 20. Maximální transparentnost konstrukce. PROFILTECHNIK Alusystem

KDY ZAČÍT 
Výstavbu zimní zahrady je ideální plánovat i provést zároveň se stavbou rodinného domu, a to ze dvou důvodů. Prvním je architektonické řešení – v této fázi lze styl zimní zahrady sladit s architekturou domu bez kompromisů. Druhým důvodem je pak výhoda stavební připravenosti – to, že příprava základového pasu, rozvodů a instalací, úprava podlahy probíhá zároveň se stavbou domu. Pozdější stavba zimní zahrady se prodraží a často s sebou nese řadu potíží. Nejčastějším problémem je kotvení k rodinnému domu. Většinou se jedná o malou výšku u hřebene zimní zahrady a následné problémy s minimálním spádem její střechy. Je také třeba počítat s možným problematickým přístupem k plánovanému místu realizace této přístavby a nezbytným obětováním již vzrostlých stromů a keřů.

3

Modulární systém značky Schüco umožňuje realizovat individuální konstrukce z tepelně izolovaných hliníkových profi lů. Projekt lze vybavit velkoformátovými posuvnými/ shrnovacími dveřmi, vhodnou stínicí a ventilační technikou, potřebným zabezpečením, vše s důrazem na pohodlné automatizované ovládání. www.schueco.cz

4

Plastové profily pro zimní zahrady se vyznačují vysokou pevností a spolehlivostí. Díky použitým technologiím splňují i požadavky na tepelně izolační vlastnosti. www.inoutic.cz.

5

Zimní zahrada ve stejném designu jako váš dům. Atypická hliníková konstrukce je opatřena černou strukturovanou práškovou barvou a v čele je osazena bezprahovými posuvnými dveřmi zajišťující dostatečně komfortní přístup. Cena pevných částí zimní zahrady od 11 000 Kč, posuvných dveří od 14 520 Kč/m2. www.dafe.cz

DALŠÍ KROKY 
Pro konečnou spokojenost se zimní zahradou je důležitá i správná volba dodavatele. Přestože cena zimní zahrady je pro většinu investorů důležitá, neměli byste volit firmu, která je nejlevnější, ale měla by být zkušená, o kvalitě její práce vás mohou přesvědčit referenční stavby. Pracovníci renomovaných firem ve spolupráci s architekty jsou schopni navrhnout funkční, estetickou a cenově dostupnou zimní zahradu. Většina výrobců zimních zahrad vám v základní nabídce zdarma i vyhotoví její jednoduchý 3D náhled. Pro správnou funkci zimní zahrady je důležitá správná dimenze a statika profi lu. Na zimní zahradu je proto nezbytné si nechat vypracovat statický výpočet, a to nejen na zatížení střešní konstrukce vlastním sklem, ale také vnějšími vlivy, jako je např. sníh (existují sněhové mapy České republiky a v závislosti na oblasti se dopočítává zatížení sněhem 50–150 kg).

6

NEJVHODNĚJŠÍ ORIENTACE 
K tomu, aby zahrada splnila představy svých majitelů, musí mít vhodnou orientaci. Ideální je jižní strana: v zimě je nejdéle osluněná a sluneční paprsky jsou nízké, vyhřívají nejen samotnou zimní zahradu, ale i obytný prostor za ní. Zato když je v létě slunce vysoko, obytný prostor před sluncem dostatečně ochrání vhodná stříška. Přestože se to mnohdy doporučuje, zimní zahrada by neměla být orientována na západ, neboť západní paprsky dopadají na plochu skla vždy pod malým úhlem, a tak pronikají hluboko do místností. To pak způsobuje, že zimní zahrada na západní fasádě v létě celý dům přehřívá. Pokud není možná jiná orientace, doporučuje se zabudovat do zimní zahrady orientované na západ nucené větrání. Podobný úhel dopadu jako jižní mají i východní paprsky. Dopoledne sice není slunce tak nepříjemně intenzivní jako ze západu, v zimě však přinášejí pouze nepatrné tepelné zisky. Nejméně výhodná je orientace zimní zahrady na sever.

POSTARÁ SE O SEBE SAMA 
Moderní zimní zahrady toho dnes umějí mnohem víc než jejich předchůdkyně. Například s pomocí různých čidel dokáží regulovat celkové vnitřní klima, teplotu či výměnu vzduchu. Systém inteligentního větrání je řešen pomocí řetězových elektromotorů ve střešních oknech, která lze napojit na centrální řídicí jednotku. Ta pomocí různých čidel reaguje na různé rychlosti větru, sílu deště a podobně. To samé pak funguje i naopak – pokud vnitřní teplota zimní zahrady stoupne nad určitou danou hranici, okno se otevře.

7

Neobvyklé dynamické pojetí zimní zahrady podtrhlo moderní vzhled domu. AZ Ekotherm

Z ČEHO STAVĚT 
Na spokojenosti se zimní zahradou mají kromě kvality práce rozhodující podíl zvolené materiály. Konstrukce zimních zahrad se v současnosti vyrábějí z různých materiálů, nejčastěji ze dřeva a hliníku. U dřevěných konstrukcí se standardně používají lepené hranoly ze dřeva borovice, smrku a dubu s odolnou povrchovou úpravou, takže nároky na údržbu jsou podstatně menší než v minulosti. Z důvodu trvanlivosti, nenáročnosti na údržbu a pevnosti se stále větší oblibě těší hliníkové konstrukce, které lze v případě potřeby ještě vyztužit podpůrnou ocelovou konstrukcí, aby stavba vyhovovala všem parametrům externího, a někdy i extrémního zatížení sněhem a větrem. Dalším řešením jsou plastové konstrukce, které se, aby snesly větší statické zatížení, vyztužují ocelovými profi ly. Plast stejně jako hliník nevyžaduje údržbu a hodí se tam, kde se předpokládá velké zatížení zimní zahrady vlhkem. Zimní zahrady lze ale vyrobit i v tzv. ekonomické variantě, kdy je nosná část zimní zahrady, tedy konstrukce střechy se sloupky čela zimní zahrady, vyrobena z hliníku a boční výplně s čelními jsou z plastu.

8

Kvalitní zimní zahrada jako netradiční celoroční obývací pokoj. www.albo.cz, www.mtm1.cz

9

Systém odsuvných obvodových stěn změní zimní zahradu na otevřenou terasu. www.profiltechnik.cz

JAKÉ VÝPLNĚ 
Konečný výsledek velmi záleží i na druhu použitého skla. V případě nevhodného způsobu zasklení nedochází pouze k energetickým ztrátám, ale v teplých dnech i k přehřívání zimní zahrady a přilehlých obytných prostor. Standardně bývají zimní zahrady ve svislých stěnách zaskleny izolačními dvojskly se sníženou propustností záření s koefi cientem prostupu tepla u=1,1 W/m²K. Pro zimní zahrady přímo propojené s interiérem je však vhodnější použít izolační trojskla s koefi - cientem prostupu tepla u=0,6 W/m²K a takzvanou protisluneční funkcí, která propustí do interiéru pouze omezené množství sluneční energie. Do výplní střechy se používá bezpečnostní sklo. Na stěny a střechy zimních zahrad lze zvolit ještě jeden materiál, a to polykarbonát, který má malou hmotnost, a tak nezatěžuje konstrukci. Při větší tloušťce má i přijatelné tepelně izolační vlastnosti. Velkou výhodou je rovněž jeho nízká cena. Naopak hlavní nevýhodou polykarbonátových výplní je především barevná nestálost, kondenzace vlhkosti uvnitř komůrek, a tím vznik plísní či mechů, a hlučnost např. při dešti nebo větru.

SOUHRA DŘEVA A HLINÍKU
Máte rádi dřevo, ale obáváte se náročnější údržby? Řešení nabízejí dřevohliníkové zimní zahrady. Jedná se o zimní zahrady s dřevěnou konstrukcí, která je zvenčí opláštěna hlíníkem. Tento typ zahrad může být v provedení s izolačními dvojskly i trojskly, přičemž druhá varianta vykazuje špičkové tepelně izolační parametry odporu (koefi cient prostupu tepla U= 0,8 W/m2K). Barevná škála dřeva v současné době zahrnuje 40 odstínů lazur a veškeré krycí odstíny vzorníku RAL. Pro vnější opláštění můžete kromě stříbrné a bronzové volit okolo 50 odstínů uvedeného vzorníku.

10

Perfektní zpracování detailů je nedílnou součástí dodávek v klasickém stylu. AZ Ekotherm

VĚTRÁNÍ A ZASTÍNĚNÍ 
Důležitou součástí každé zimní zahrady je střecha, která se uchycuje chemickou kotvou. Profi ly střešní konstrukce by měly být kvalitní, aby do ní nezatékalo a nedržela se v ní voda. Důležitými komponentami je rovněž okapový žlab se svody, které odvádějí vodu ze střešní konstrukce. V zimních měsících tento žlab může zamrznout, tomu však lze zabránit použitím topného kabelu. Žádná zimní zahrada nemůže splnit naše očekávání bez náležitého zastínění, které zajišťují stínicí systémy v podobě žaluzií, rolet či markýz osazených v interiéru či exteriéru. Dále je nutné vhodným osazením otvíravých výplní nebo větracích mřížek, které se ovládají ručně nebo pomocí motoru, zajistit v zimní zahradě dostatečnou výměnu vzduchu. Ta je ideální při dosažení komínového efektu proudění vzduchu.

Odborná spolupráce společnost DAFE-PLAST

Datum vydání: 24. 6. 2015

Edit: