Hypotéky a úvěry v době pandemie

Pokud máte hypotéku či úvěr a dostali jste se do finančních potíží kvůli pandemii COVID-19, můžete mít alespoň na půl roku o starost méně.

Nově schválený zákon umožňuje, abyste mohli snadněji požádat o odklad až šesti pravidelných měsíčních splátek hypotečních a spotřebitelských úvěrů u bank, stavebních spořitelen i u nebankovních poskytovatelů úvěrů. Zákon schválil Parlament i Senát. Aby začal platit, musí jej ještě podepsat prezident a být zveřejněn ve Sbírce zákonů. (Uzávěrka 9. 4. 2020)

KAŽDÁ BANKA JINAK

Komplikovanou situaci dlužníků dlouhodobých úvěrů již v polovině letošního března řešili zástupci největších bank v Česku v rámci České bankovní asociace. Banky tehdy dobrovolně umožnily, aby klienti mohli požádat o odklad splá- tek na tři měsíce, někde na pět či šest měsíců. Požadovaly ovšem prokazová- ní platební neschopnosti kvůli dopadům pandemie a aby klienti o odklad individuálně sami požádali. Banky tedy nepostupovaly jednotně a klienti tak neměli jistotu, za jakých podmínek jejich žádosti vyhoví, pokud vůbec. Vláda proto schválila moratorium na splátky úvěrů a hypoték, které je závazné pro všechny banky i nebankovní úvěrové společnosti, a doporučila poslancům návrh zákona schválit ve zrychleném režimu legislativní nouze.

KDO MŮŽE ODKLÁDAT

Požádat o odklad splátek až na šest mě- síců nyní díky tomu můžete v případě hypoték, úvěrů ze stavebního spoření, spotřebitelských úvěrů, leasingu nebo u podnikatelského úvěru. Podmínkou ovšem je, že jste dosud patřili k řádně splácejícím dlužníkům, nejste v prodlení se splácením více jak 30 dnů a půjč- ku či půjčky jste si sjednali a čerpali před 26. březnem 2020 (u hypoték se ale týká i případů, kdy jste úvěr sjednali před tímto datem, ale čerpáte později). Odložit splátky je totiž možné i u ně- kolika úvěrů současně. Zákon se týká dlužníků z řad fyzických osob i firem. Vládní moratorium, respektive nový zákon se nicméně nevztahuje na dluhy na kreditních kartách, kontokorentech, revolvingových úvěrech, operativním leasingu nebo na úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu.

CO JE TŘEBA VĚDĚT

  • Zájem o přerušení splácení úvěru musíte dát své bance sami aktivně vědět. Banky i nebankovní poskytovatelé úvě- rů budou žádosti vyřizovat bez zbyteč- ného odkladu a přezkoumávání. Musí tedy podle zákona automaticky vyhovět všem, kteří jim oznámí, že chtějí splátky odložit, a splní podmínky. Za tuto změ- nu ve splácení úvěru si také nebudou moci účtovat poplatky. U jednotlivců přitom půjde o odklad splácení jak jistiny, tak i úvěru. Firmy musí úroky splá- cet po celou dobu, pokud se nedomluví s bankou jinak. Po ukončení ochranné doby přerušení splácení úvěrů se vám nicméně splátka podle zákona nezvýší, a to ani o úroky. Počítejte však s tím, že se o danou sumu případně prodlouží celková doba splácení. V případě nebankovních úvěrů zákon alespoň omezuje horní hranici pro maximální výši úroku, a to na maximálně 9 %.
  • „Přerušení splácení úvěru nepovede k negativnímu zápisu v registrech,“ ubezpečuje ministryně financí Alena Schillerová. Lidé, kteří odklad splácení úvěrů využijí, tak nemusí mít podle ní obavy, že by jim to do budoucna komplikovalo případné další žádosti o úvěry.
  • O odklad splátek můžete požádat kdykoliv od dubna do října tohoto roku. Maximální doba přerušení splácení je šest měsíců. To znamená, že chcete-li požádat o nejdelší možnou dobu, musíte tak učinit v dubnu. Budete si tím moci odložit již květnovou splátku. Požádáte-li později, počet odložených splátek se vám úměrně sníží. O délce zákonem „garantovaného“ přerušení splácení ovšem rozhodujete sami. Pozor – odklad splátek se ale netýká pojištění, které máte k úvěru nebo k dané nemovitosti, na kterou má- te úvěr. Jestliže odklad splátek úvěru využít nechcete, nemusíte dělat nic.

ZMĚNA PRAVIDEL PRO NOVÉ HYPOTÉKY

Začátkem dubna také Česká národní banka (ČNB) zmírnila pravidla pro posuzování nových hypoték. Celkem se mění tři základní limity – LTV, DSTI a DTI. V případě výše hypotéky k hodnotě zastavované nemovitosti (LTV) se mění limit z 80 % nově na 90 %. Ukazatel DSTI, který se týká poměru mezi měsíční splátkou všech půjček a úvěrů versus celkový čistý měsíční příjem, se zvyšuje nově na 50 %. Poslední ukazatel, DTI, který řeší poměr výše dluhu a čistého příjmu žadatele, ČNB zrušila.

TEXT:VĚRA TŮMOVÁ
FOTO: SHUTTERSTOCK

Datum vydání: 18. 6. 2020

Edit: