Betonujme jednoduše – bez bednění

3

Aktuálním trendem je co nejvíce vylučovat z procesu výstavby mokré procesy. Přesto si v mnoha případech udržuje výsadní postavení monolitický beton. Je totiž velmi pevný, unese velkou tíhu domu, odolává vlhkosti a pomocí bednění je možné ho libovolně tvarovat. Bednění je však pracné a časově náročné. Zefektivnit práci pomáhá ztracené bednění.

Ztracené bednění je moderní a rychlý způsob, jak se vypořádat s betonováním tam, kde je jeho použití žádoucí. V rodinné výstavbě si bez něj téměř neumíme představit budování základů a podzemních částí stavby, setkáváme se s ním v konstrukcích stropů, podpůrných konstrukcí či schodů, výborně slouží při výstavbě opěrných a zárubních zdí. A v neposlední řadě z něj můžeme postavit i obvodové zdi domu s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi.

2

Ztracené bednění z liaporbetonových tvárnic LIAPOR je možné použít nejen jako základové nebo nadzákladové zdivo, ale rovněž na podezdívky či opěrné zdi. Vylévá se ideálně liaporbetonovou směsí. LIAS VINTÍŘOV

1

Pevnost, odolnost a mrazuvzdornost betonového ztraceného bednění jsou vlastnosti, které ho předurčují k tvarování terénu i stavbě opěrných zdí. CS BETON

PROČ ZTRACENÉ? 
K tvarování betonu je nutné bednění, které se musí po jeho vytvrdnutí odstranit anebo jako právě v tomto případě se v konstrukci „ztratit“. Přesněji řečeno zůstat její trvalou součástí. Byť mluvíme o moderním způsobu stavění, byl tento chytrý princip využíván v severní části Evropy již asi před 1600 lety. Velkou výhodou této technologie je časová, ale i finanční úspora. Především proto, že není nutné pracně odstraňovat dřevěné bednění, ale i z toho důvodu, že příprava bednění často vyžaduje vysoce kvalifikovanou tesařskou nebo montážní práci. Navíc bednění nezůstává v konstrukci bez užitku, ale podílí se na její nosné funkci, dokonce může stavbě dodat další potřebné vlastnosti, podle toho, z čeho je ztracené bednění vyrobeno. Nejčastěji se používají tvarovky z vibrolisovaného betonu nebo liaporbetonu, ale mohou být vyrobeny i z tepelně izolačního materiálu. Nebo ho mohou tvořit cementotřískové desky, jejichž výhodou je vysoká variabilita možného použití. S jejich pomocí je možné kromě svislých a vodorovných konstrukcí vytvořit i šikmé stěny, nakloněné stropy apod. Z tvarovek nebo desek se vytvoří uzavřený vnitřní prostor, který se, případně po uložení výztuže, vyplní betonovou směsí.

4

Duté betonové tvárnice vyplněné betonovou směsí mají velkou nosnost, můžeme je využít i ke stavbě nosných sloupů. CS BETON

ZTRACENÉ ZÁKLADY 
Základy domu se ve většině případů budují právě z betonu, prostého nebo železobetonu. Logicky se proto nabízí využít chytrého nápadu právě zde, a ještě logičtěji vytvořit bednění, formu, právě z betonu, který je díky své pevnosti a odolnosti pro základy a podzemní konstrukce ideální. Pro tyto účely se používají prefabrikované tenkostěnné tvarovky, které se sestavují nasucho a vyplňují litým betonem. Ve svislých spárách se spojují pomocí zámků, které do sebe přesně zapadají. Jsou profilovány tak, aby do nich bylo možné vložit výztuže ve vodorovném i svislém směru. Tvarovky vylité betonem či liaporbetonem plně nahradí klasické masivní konstrukce z monolitického betonu, a to při významné úspoře času i množství betonu. Navíc je snazší základy přesně dimenzovat, samotná realizace je méně pracná a přesnější. Použití tvarovek ztraceného bednění není omezeno jen na podzemní konstrukce, ale je možné z nich stavět i obvodové stěny, u kterých nemáme požadavek na vysoký tepelný odpor, jako garáže či dílny. Anebo musíme takto vybudovanou nosnou stěnu opatřit dodatečnou izolací.

5

6

7

8

9

IZOBLOK je stěnový systém z dřevocementových tvárnic o rozměru 1000 x 350 x 250 mm, které slouží jako ztracené bednění a současně jako nosič tepelné izolace a omítek. Osazují se „na sucho“, čelo tvárnic tvoří speciální spojovací zámek, do kterého se zasune volný díl tepelné izolace. Po vyplnění dutiny betonovou směsí vznikne stěna, která tvoří pevný a rovný podklad pro vnitřní a vnější omítky. MFC – MORFICO

BEDNĚNÍ ZTRACENÉ V ZAHRADĚ 
Pevnost, trvanlivost ve styku s vlhkostí a mrazuvzdornost jsou vlastnosti, které nahrávají využití betonu, a tedy i tvarovkám ztraceného bednění, ke tvarování terénu pomocí opěrných zdí a zídek, budování jímek a v neposlední řadě i bazénů. Snadno a rychle z nich vybudujeme podezdívky i ploty. V některých případech není nutné dutinu tvarovek vylívat betonem, ale je možné je vyplnit suchou sypanou směsí, například štěrkem.

10

11

12

13

Tvárnice ztraceného bednění se spojují na sucho převazbou, případně se konstrukce zpevní vodorovným nebo svislým armováním. Vlastní zalévání se provádí řídkou betonovou směsí po vrstvách, maximálně však do výšky tří až pěti vrstev bednicích dílců najednou. BETON BROž

BEDNĚNÍ A TEPELNÁ IZOLACE 
Jak jsme již zmínili, z některých typů tvarovek ztraceného bednění můžeme stavět i obvodové stěny budov. Pokud však chceme, aby lépe tepelně izolovaly, musíme přidat další vrstvu tepelné izolace. Vtipným řešením je vytvořit bednění, formu, tvarovku, z materiálu, který izoluje lépe než beton. První přišel s touto myšlenkou v roce 1956 Franz Steiner, spoluzakladatel firmy Velox. Tím materiálem byl dřevěný odpad spojovaný cementem. Toto řešení známe v podstatě v nezměněné podobě i u nás pod různými obchodními názvy. Stěny a stropy se betonují do předem připraveného bednění z dřevocementových desek nebo tvarovek, které po vytvrdnutí betonu i v tomto případě zůstávají trvalou součástí konstrukce. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností mohou být desky nebo tvarovky již ve výrobě doplněny vrstvou tepelné izolace, obvykle polystyrenu. Přitom je díky betonovému jádru zajištěna mimořádná akumulační schopnost domu, samozřejmě vysoká pevnost, protipožární odolnost, výborná akustická izolace i nízký difuzní odpor, tedy snadný prostup vodních par. Obdobně jako u betonových tvarovek se vystaví z dílců obvodové, případně i vnitřní zdivo, a připravená dutina se vylije betonem. Dalším možným materiálem, ze kterého se vyrábějí tvárnice ztraceného bednění, je polystyren. Jejich předností je lehkost a vynikající izolační schopnosti. Z tvárnic opatřených přesnými zámky se jednoduše sestaví bednění, které po vylití betonem vytvoří masivní odolnou konstrukci s oboustrannou tepelnou izolací.

14

15

Betonové tvarovky ztraceného bednění se výborně hodí i pro stavbu bazénů, jak zapuštěných, tak nadzemních. BETONOVÉ STAVBY

MŮŽETE SI TROUFNOUT SAMI 
Systém ztraceného bednění z tvarovek je natolik jednoduchý, že je možné pustit se do stavby třeba základů či garáže svépomocí. Prefabrikované dílce do sebe zapadají, a je tedy snadné dodržet předepsaný postup. Využívají se vlastně dva známé osvědčené postupy – zdění a betonování. Stavět je možné až do teploty -5 °C. Jen je obzvlášť důležité předem pečlivě promyslet i vnitřní uspořádání domu, abyste před betonáží stěn věděli, kde mají být prostupy pro kanalizační trubky, rozvody vody a topení. V betonu se pozdější zásahy provádějí obtížně.

16

Stavba zapuštěného bazénu pomocí systému ztraceného bednění. PRESBETON

17

Z tvárnic ztraceného bednění můžeme snadno a rychle vytvarovat betonové stěny. PRESBETON

18

19

Datum vydání: 27. 7. 2015

Edit: