Frontální útok proti vlhkosti

Provlhlé obvodové zdivo domu je velká nepříjemnost: Nejenže stavba postupně chátrá, ale především vytváří nezdravé vnitřní prostředí. Jak vlhkost ve zdivu trvale snížit?

Komplexní řešení sanace spodní stavby starší rodinné vily v Praze je kombinací několika metod. Sokl je ošetřen stěrkovou hydroizolací. Sanace Praha.

 

Zpravidla jde o náročný běh na různě dlouhou trať… Musíte vyřešit problémy, které někdo před vámi způsobil při vlastní stavbě domu tím, že zanedbal plošné hydroizolace podlah a svislé izolace. Nezřídka se stává, že trvalé odstranění potíží vyžaduje kombinaci několika metod vodorovné (dodatečné) sanace vlhkého zdiva.

Jaké metody máte na výběr? Tentokrát se podrobněji zaměříme na ověřené a dlouhodobě fungující metody mechanického odvlhčování zdiva.

Na počátku sanace je obnažení základů a důkladné odvlhčení bezprostředního okolí stavby. Imesta.

 

Na konci téhož procesu je zakrytí terénu a upevnění kontrolních šachet drenáže, které umožňují pravidelnou kontrolu a čištění systému. Imesta.

 

PROSTOR S HYDROIZOLACÍ

Základní mechanická metoda probíhá takto: Spodní konstrukce zdiva se obnaží, očistí a vytvoří se v ní volný prostor, do něhož se vloží kvalitní izolace proti vzlínající vlhkosti. Jde o radikální, ale léty praxe prověřený zásah do stavební konstrukce, který se provádí skutečně silou. Podřezávání zdiva řetězovou pilou či diamantovým lanem, vrážení nerezových desek do průběžné spáry ve zdivu pneumatickým kladivem, které pohání kompresor. Účinnost této metody je ovšem zcela nepopiratelná. Pokud pro mechanický sanační zásah do zdiva angažuje te profesionální firmu vybavenou speciálním zařízením, mělo by vám být odměnou řešení, které bude fungovat spolehlivě 100 a možná i více let. Každý způsob mechanické izolace má svá specifika a odvíjí se od typu a stavu zdiva: Podřezání řetězovou pilou je zpravidla určeno pro soudržné výhradně cihelné zdivo s průběžnou spárou. Výsledkem je rychlé a relativně levné řešení. Podřezání diamantovým lanem je technologie pro smíšené, kamenné, betonové či železobetonové zdivo, které je rovněž soudržné, ale bez průběžné spáry. V tomto případě je možné i vertikální řezání a dělení konstrukcí. Vrážení nerezových desek se hodí pro cihelné a kamenné zdivo (i nesoudržné) s průběžnou spárou. Životnost tohoto radikálního opatření by měla být nejdelší (přibližně 150 let). Do vytvořeného volného prostoru ve zdivu se ve všech variantách vkládá hydroizolační vrstva, která mechanicky zabraňuje průniku vlhkosti do zdiva. Nejčastěji se využíva jí kvalitní polyetylenové nebo sklolaminátové fólie. Prakticky stoprocentní účinnost této metody úzce souvisí s životností vkládaných hydroizolačních materiálů – a ta je dnes opravdu vysoká! Zásadním způsobem ji může zkrátit jedině opomenutí některého podstatného detailu při realizaci. Proto že jde o metodu tradiční, bývá zejména na venkově realizována i svépomocí. S příslušnou technikou je to možné, ale pozor na chyby: Jednou z těch nejčastějších bývá, že spáru proříznutou ve zdivu následně nevyplníte maltou. Tato injektáž spáry maltou má přitom klíčový význam pro statiku podřezané budovy. Bez ní začne zdivo sesedat, což se projeví nejprve trhlinami v omítkách, ale často následují další deformace stavby, které v důsledku vedou ke zkřížení oken i dveří a celkovému snížení uživatelského komfortu domu.

Vrážení nerezových desek do průběžné spáry ve zdivu probíhá pomocí pneumatického kladiva poháněného kompresorem. Životnost tohoto opatření je až 150 let. Sanace a vysoušení staveb.

 

Strojní podřezávání řetězovou pilou a vkládání polyetylenové hydroizolační fólie do spáry cihelného zdiva. D.K.sanace-plus.

 

Starý dům s výrazně poškozenou spodní stavbou byl úspěšně podřezán, léčba zdiva však může vyžadovat ještě vytvoření infuzní chemické clony či další sanační opatření. Izosan.

 

CHEMICKÁ INJEKTÁŽ

Nechcete radikální mechanický zásah do konstrukce? V tom případě se nabízí využít v hlavní roli speciální chemický roztok, který se napouští do zdiva a slouží jako efektivní prostředek boje proti vlhkosti. Hydroizolační vrstvu vytvoříte jednoduše: Do zavlhlého zdiva navrtáte otvory, jimiž postupně napouštíte účinnou látku, která proniká hluboko do pórů, kapilár a trhlin stavební konstrukce. Tuto látku můžete napouštět s různou intenzitou – buď beztlakově (jen za působení hydrostatického tlaku), nebo pod zvýšeným tlakem. V obou variantách jde o chemickou injektáž, jejímž výsledkem je zaplnění určité zóny ve zdivu. Tato zóna pak vytvoří clonu, která brání vzlínání vlhkosti ve zdivu, při zvýšeném tlaku působí i proti tlakové vodě. Hlavní výhody chemické injektáže jsou dvě: možnost řešení detailů přesně podle potřeb (vrty v rozích, koutech, v různých výškových úrovních), a skutečnost, že se zpravidla dá průběžně obnovovat, a to pomocí původních otvorů ve zdivu. Vše tedy zvládnete svépomocí a nehrozí přitom narušení statiky domu.

Dodatečná hydroizolace vlhkého zdiva těsně nad podlahou pomocí krémové chemické injektáže. DryMat.

 

Beztlaková chemická injektáž (napouštění jen za působení hydrostatického tlaku) se dá využít k odstranění vlhkosti zdiva i v interiéru. Imesta.

 

VYSOUŠENÍ PROUDEM VZDUCHU

Čerstvý vzduch a průvan zdivo vysušuje a účinně působí proti plísním. V případě vzduchových izolací zdiva jde o systematické vysoušení a průběžné odvádění vlhkosti ze zdiva proudem vzduchu. Sanační opatření je tentokrát mírné a vůči stavební konstrukci domu šetrné. Spočívá ve vytvoření prostoru, který u zdiva zasaženého vlhkostí umožní dostatečnou cirkulaci vzduchu. Proudící vzduch pak odvádí vlhkost z konstrukce do ovzduší. Tato metoda se hojně využívá zejména u starších staveb, kde již byly metody odvětrávání vlhkosti z konstrukce použity dříve. V podstatě jde o obnovení porušených, zazděných či ucpaných vzduchových kanálů, které ve stavební konstrukci původně byly nebo měly být. Touto šetrnou metodou neriskujete vůbec nic a můžete ji kdykoli zopakovat. Jediný nedostatek spočívá v tom, že u konstrukce, která je již výrazně narušena vlhkostí, jde zpravidla o řešení příliš mírné. Proto se vyplatí vzduchové metody zkombinovat s dalšími sanačními opatřeními. Doplňkové odvlhčování vzduchu může probíhat i zcela bez zásahu do stavební konstrukce .

 

Sama o sobě nestačí, ale je velmi účinným pomocníkem: Sanační omítka obsahuje více než 25 % vzduchových pórů v čerstvé maltě a výrazně oddálí působení vlhkosti a solí ve zdivu. Izozek.

 

PRINCIP ELEKTROOSMÓZY

Technologie aktivní drátové elektroosmózy využívá elektrického potenciálu ve zdivu a v zemi. Za normálních okolností má zdivo kladný potenciál a okolní zemina záporný potenciál. Po instalaci systému se tento potenciál obrátí. Systém předpokládá instalaci kladných elektrod (anod+ pól) do vlhkého zdiva a záporných elektrod (katod – pól) do okolního terénu nebo pod základy objektu. Rozvody anod a katod jsou napojeny na řídicí jednotku, která do okruhu dodává stejnosměrný elektrický proud, čímž dochází k obrácení elektrického potenciálu. Mezi anodami ve vlhkém zdivu a katodami v okolní zemině vzniká mírné elektrické pole a vlhkost je postupně přesouvána zdivem směrem k uzemnění (ke katodám). Vzniklé elektrické pole nejprve odvlhčí zdivo a poté brání zpětnému vzlínání vlhkosti do zdiva. Technologie slouží pro odstranění příčin zemní vzlínající vlhkosti a svým způsobem nahrazuje i svislou izolaci. Může jít o dvě varianty: mírnou drátovou elektroosmózu a pulzní elektroosmózu, kdy řídicí jednotka působí navíc ještě bezdrátově v dosahu svého elektrického pole (kružnice o poloměru nejméně 12 metrů) a napomáhá vysoušení zdiva v celém domě. Do této metody se v žádném případě nepouštějte svépomocí!

Instalace systému pulzní elektroosmózy proti vzlínající vlhkosti zdiva. Umožňuje automatickou optimalizaci výkonu, čímž dosahuje vyšší účinnosti při nižší spotřebě elektrické energie. Ekosain.

 

Systém má dvě funkce: Odstraňuje vodu ze stěny a chrání stěnu před opětovným zavlhnutím. Ekosain.

SANAČNÍ OMÍTKA

Jde o vhodné doplňkové opatření, které však znamená zásah pouze do povrchu zdiva. Samo o sobě může přinést efekt jedině v případě, že již v zárodku podchytíte mírně zavlhlé zdivo. U výraznějšího poškození neodstraní příčiny vlhkosti a jen její působení oddálí (o 15 až 30 let). Za sanační se označuje taková omítka, která obsahuje více než 25 % vzduchových pórů v čerstvé maltě. Ty po vyzrání omítky umožňují transport přebytečné vlhkosti ze zdiva ve formě vodní páry. Vzduchové póry v omítce plní ještě jednu důležitou funkci: Slouží k ukládání stavebně škodlivých solí při jejich krystalizaci (brání zasolování zdiva). Krystalizace solí totiž vytváří tlak, který poškozuje pevnost omítky a její celkový vzhled. Sanační omítku byste měli aplikovat jako závěrečnou úpravu po každé z výše uvedených metod sanace.  • Mechanické (vytvoření prostoru ve spodní konstrukci, do něhož se vloží hydroizolace)
  • Chemické (vodorovná injektáž zdiva chemickým roztokem pod různě velkým tlakem)
  • Vzduchové (vysoušení a průběžné odvádění vlhkosti ze zdiva proudem vzduchu)
  • Elektrofyzikální (odvod vlhkosti pomocí stejnosměrného elektrického proudu)
  • Sanace povrchu (ošetření sanační omítkou, která umožňuje odvod vlhkosti).


NÁŠ TIP

Průběžnou obnovu beztlakové chemické injektáže zvládnete bez větších potíží i svépomocí.


 

ODVLHČOVAČ VZDUCHU – POMOCNÍK V INTERIÉRU

  • Dělá se vám plíseň v koupelně, rosí se vám okraje oken nebo se prostě snažíte předejít zdravotním problémům spojeným s nadbytečnou vlhkostí? Řešením může být odvlhčovač vzduchu.
  • Vhodný přístroj do bytu pořídíte i pod 5 000 Kč a během 24 hodin vám z interiéru může odčerpat 10 i více litrů vody.
  • Hospodyňky potěší ještě jedna vychytávka: Dejte odvlhčovač k sušáku na prádlo – za chvilku bude suché!

NÁŠ TIP

ELEKTŘINA

Elektroosmóza je ekologická technologie, která obrátí polaritu i pohyb vody zpět do země.


 

Třikrát tentýž prostor: Vlhký sklep se díky kombinaci šetrných vzduchových metod a sanační omítky proměnil k nepoznání. Izozek.

 

Text: Vít Straňák, foto: archiv firem

 

 

Datum vydání: 29. 12. 2020

Edit: