Rady pro vaši střechu

Co je důležité při výběru střešní krytiny ať již u novostavby, nebo při rekonstrukci?
Nejdůležitější je uvědomit si, že střechu nedělá jen krytina, ale že ve hře je spousta dalších činitelů, které se na dokonalé funkci střechy budou podílet – tvar, konstrukce krovu, zateplení, větrání, odvodnění…

Je tedy nasnadě, že se musíme obrátit na odborníka, který vypracuje projekt. U novostavby je to možná samozřejmé, ale neměli bychom ho opominout ani u rekonstrukce. Tam může být situace složitější v tom, že je třeba zhodnotit i stav krovu a podle toho volit další postup. První rada proto zní: Nechte si vypracovat projekt. U této rady bychom také mohli skončit, odborník by měl být zodpovědný za správný návrh. Ale je dobré v kostce vědět, co vše je ve hře.

Myslete na prostor

Základní otázkou je, zda bude střecha plochá či sklonitá. Výhodou ploché střechy je, že nabídne maximum užitné plochy v podkroví. Přesto však u nás převažují střechy sklonité – sedlové, valbové, mansardové, pultové… Je to dáno tradicí, koloritem naší země, a třeba i tím, že stavba se šikmou střechou působí opticky méně mohutně. Šikmé střechy napomáhají rychlému odtoku vody a lépe se vyrovnávají s tíhou sněhu. Musíme však počítat s tím, že se sklonem střechy přicházíme o část využitelného prostoru.

Raději jednodušší

Tvar střechy určí, jak velká plocha bude zvnějšku ochlazována. Například plocha sedlové střechy je o 40 % větší než plochá střecha nad stejným půdorysem. Pochopitelně při větší ploše se spotřebuje víc střešní krytiny, izolace a fólií. Ještě více než základní tvar ovlivňuje energetickou náročnost domu členitost střechy. Střecha s mnoha vikýři či sestávající z mnoha rovin nejenže zvětšuje ochlazovanou plochu, ale zvyšuje i riziko, že dojde při návrhu či realizaci k chybě, a bude tudy zatékat, či pronikat vlhkost zevnitř. A v neposlední řadě bude taková střecha mnohem nákladnější než jednoduchá nejen kvůli větší spotřebě materiálu, ale i kvůli náročnější realizaci.

Správný tým

Střecha je složitý organismus, skládající se z více vrstev, z nichž každá má svou důležitou roli – musí izolovat tepelně, proti vlhkosti i proti větru. Vodotěsnost může zajistit sama střešní krytina, ale obvyklejší je řešení s pojistnou hydroizolační fólií. Tepelná izolace se ukládá mezi krokve i pod krokve, v současné době se u novostaveb i při rekonstrukcích prosazují nadkrokevní systémy. Jejich výhodou je, že odstraňují tepelné mosty, které u mezikrokevní izolace vytváří dřevěná konstrukce, a nesnižují výšku místností jako izolace podkrokevní.
Skladba střešního pláště musí reagovat i na fakt, že provozem domácnosti v podkrovních místnostech vzniká značné množství vlhkosti. Proto se střechy navrhují jako odvětrávané, kdy je mezi svrchní vrstvou a vrstvou tepelné izolace mezera, kterou proudí vzduch a umožňuje odvod vlhkosti. Ze strany interiéru se zabraňuje nebo omezuje pronikání vlhkosti pomocí speciálních fólií – parobrzd nebo parozábran.
Z krátkého nahlédnutí pod střešní krytinu je patrné, proč správně navrhnout skladbu střešního pláště může jen kvalifikovaný odborník.

Vláknocementová střešní krytina Cembrit prochází v průběhu výroby několikastupňovým barvením, při kterém se na ni nanáší pigmentové cementové pasty a transparentní vrstvy. Díky tomu získává moderní, přírodní a přirozený vzhled. V provedení Horal je vhodná i do náročnějších klimatických podmínek v horských oblastech. cembrit.cz

Výběr krytiny

U novostaveb máme téměř neomezenou volnost ve volbě střešní krytiny, protože projektant jí přizpůsobí návrh konstrukce a skladby střechy. Omezení tvoří požadovaný sklon střechy, výrobci uvádějí, pro jaký sklon je krytinu možné použít, popřípadě jaká opatření je nutné při určitém sklonu dodržet. Zajímat bychom se měli zejména o životnost krytiny, a proto se raději vyhnout levným produktům nejasného původu. O životnosti nám hodně prozradí poskytovaná záruka.
Krytinu musíme vybírat i s ohledem na klimatické podmínky, tedy na namáhání větrem a zejména sněhem. Důležité je i konkrétní umístění, například u lesa dáme přednost krytinám s hladkým povrchem odolným vůči zarůstání mechem. U rekonstrukcí je omezujícím faktorem stav krovu, a tedy hmotnost krytiny.

V čem lidé nejčastěji chybují při realizaci střechy?

„Nejčastěji se setkáváme se špatně zvolenou hydroizolační vrstvou, kdy nejsou respektovány zvýšené požadavky na konstrukci střechy. Dalšími častými chybami je nedostatečné větrání střešního pláště, nedostatečné nebo zcela chybějící opatření proti sesuvu sněhu či nedostatečná opatření proti účinkům větru. Ideální je využít systémového řešení od jednoho výrobce, například Tondach nabízí všechny prvky potřebné k realizaci střechy – kromě všech druhů tašek včetně větracích či prostupových i další větrací prvky, hydroizolaci, nadkrokevní izolaci i solární systém.“
Věra Binderová, TONDACH

Můžeme si v současné době, kdy přibývá horkých slunečných dnů, dovolit tašky tmavých odstínů? Nebude se podkroví o to více přehřívat?

„Tmavé odstíny sice odrážejíí méně tepelných paprsků, a podkroví je tak horkem více ohroženo, ale pro zajištění pohody pod střechou je rozhodující dostatečná tepelná izolace a její odvětrávání. Velmi účinná je nadkrokevní izolace, která vytvoří souvislou vrstvu bez tepelných mostů. Přehřívání můžeme omezit i použitím speciálních reflexních fólií, které odrážejí tepelné paprsky či střešní krytinou se zvýšenou reflexní schopností. V nabídce Bramacu spojuje všechny tyto prvky systém Bramac Cool.“
Kateřina Mittnerová, BRAMAC

Maloformátová krytina z pozinkovaného plechu SATJAM Šindel je reakcí na trend stylových dřevostaveb. Povrchové úpravy na bázi polyuretanu Purmat i Satpur patří do třídy EXTRA – se zárukou až 30 let. Oproti produktům opatřeným minerálním posypem je při zachování užitných parametrů a vysoké životnosti podstatně cenově dostupnější. satjam.cz

Má plechová střecha jednodušší krov?

„Ano, plechová krytina má až dvacetkrát nižší hmotnost, a pokud se s tímto parametrem počítá již od projektu, dá se konstrukce krovu zjednodušit a zlevnit. U rekonstrukcí, kde je mnohdy krov pro použití těžkých krytin již málo únosný, se lze lehkou plechovou krytinou vyhnout jeho nákladné rekonstrukci. Díky nízké hmotnosti se snižují i náklady na dopravu a usnadňuje montáž.“
Ondřej Haška, SATJAM

„Jak vyměnit starou eternitovou střechu za novou, zdravotně nezávadnou?

Starší vláknocementové krytiny, pro které se vžil název eternitové, obsahují zdraví škodlivý azbest. Všechny v současnosti vyráběné vláknocementové krytiny jsou zdravotně nezávadné, zachovávají si však výhodu nízké hmotnosti, což je důležité zejména při rekonstrukcích. Můžete tedy s klidem vyměnit starý eternit za krytinu obdobného vzhledu.
K odstranění staré krytiny je potřeba přizvat firmu s příslušným povolením, která s ní musí zacházet jako s nebezpečným odpadem. Odstranění svépomocí není možné, jedině s povolením stavebního úřadu a pod odborným dozorem.“
Martina Horkelová, CEMBRIT

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Datum vydání: 19. 7. 2019

Edit: