Garáž ano, ale jakou?

4

Sekční vrata LOMAX Delta, sekce – ocelový sendvič s PU pěnou o tloušťce 40 mm, vlastní výroba – záruka 10 let. Stropní automatický pohon Marantec – záruka 5 let. LOMAX

Přestože moderní auta jsou mnohem dokonalejší než jejich předchůdci, stání pod širým nebem nezpůsobuje jejich korozi a za mrazivého počasí nedělají problémy s nastartováním, garáže nepředstavují ohrožený druh stavby.

Garáž totiž chrání vůz před vandaly a zloději, je to místo, kam ho můžeme uklidit. Dále zabraňuje zamrznutí oken a prostydnutí sedadel, umožňuje nám přejít z auta do domu suchou nohou… Jenže: Pokud jste se rozhodli, že pořídíte svému vozidlu garáž, musíte si nejprve ujasnit jakou. Nabízí se několik možností. Dáte přednost garáži, která je součástí půdorysu domu, případně s ním má společnou jednu stěnu, nebo se rozhodnete pro samostatně stojící garáž či garážové stání? Otazníků je ale ještě podstatně víc. Budete garáž vytápět, nebo dáte přednost studenému provedení? Bude vaše garáž výhradně sloužit k parkování vozu, nebo bude plnit i jiné funkce? Jaká jí pořídíte vrata? Odpovědi na vznesené otázky záleží na více faktorech. Například na velikosti domu, počtu metrů čtverečních a tvaru zahrady i na samotném vozidle. V neposlední řadě pak na vašich finančních možnostech.

1

2

Dopřát si komfort motoricky poháněných a dálkově ovládaných vrat lze i na místech bez přívodu elektrické energie: Stropní pohon Dexxo Optimo RTS, akumulátorová sada a solární panel. SOMFY

JAKÝ TYP 
V první řadě je třeba se rozhodnout, zda garáž bude součástí domu či k němu bude přiléhat nebo dáte přednost samostatné garáži, případně garážovému stání. Řešení parkovacích prostor obvykle souvisí s náklady vloženými do samotné stavby domu, na jeho komfortnosti. Za nejméně vhodné řešení považují odborníci zakomponování garáže přímo do domu. Hlavním důvodem je to, že v dnešní době, kdy se všemožně snažíme snížit energetickou náročnost domů, toto řešení přináší energetické ztráty, protože narušuje celistvost tepelné izolace stavby a ochlazuje stěny domu. Dalším minusem je fakt, že garáž ukrajuje z obytné plochy domu. To nevadí u prostorných domů, ale tam, kde se počítá s každým metrem čtverečním, kde se do dětského pokoje vejde sotva postel a psací stůl, představuje takto řešená garáž dost zbytečný luxus. Výjimku tvoří situace, kdy investoři mají k dispozici pouze pozemek velký jako dlaň, kam se garáž buď vůbec nevejde, nebo by jí padla za oběť cenná plocha zeleně. Garáže, které jsou součástí domu, se dříve umísťovaly do suterénu, což souviselo s tím, že se domy podsklepovaly. Dnes se garáže obvykle situují do přízemí domu. Je to výhodnější především proto, že jejich výstavba je spojena s nižšími náklady, v období dešťů nedochází k zatopení těchto prostorů a v neposlední řadě garáž v přízemí nepotřebuje tak dlouhou příjezdovou cestu jako garáž v suterénu, kde je u vjezdu povolen sklon maximálně 25 stupňů. Mnohem více hlasů získává garáž v podobě přístavby u domu. Nepřipravuje nás o potřebný komfort, neboť ji lze velmi snadno propojit se samotným domem, a je výhodnější i z hlediska energetické náročnosti. Velmi vhodným řešením je rovněž samostatně stojící garáž, jejíž součástí může být dílna nebo skladovací prostory. Garáž tohoto typu nemusí být vytápěna, případně, je-li její součástí dílna, může být vybavena kamny na tuhá paliva, ve kterých se zatopí pouze v případě potřeby. Nevýhodou samostatně stojících garáží je zmenšení plochy zahrad, což však vadí pouze v případě menších parcel. Na některých stavebních pozemcích může volně stojící garáž plnit úlohu bariéry chránící obyvatele domu před hlukem a zajišťující jim soukromí. Co se týče nákladů, nejúspornější typ parkování představuje garážové stání. Pro moderní vozy, které ve všech směrech dobře odolávají nepřívětivému počasí, je naprosto dostačující. Jak přistavěná, tak volně stojící garáž i garážové stání by svým stylem měly odpovídat architektuře domu, neubližovat mu. A ještě něco – garáž v žádném případě nepředstavuje levnou záležitost, a proto se vyplatí svěřit jí více funkcí než pouhé parkování jednoho či více vašich vozů.

3

Sekční vrata TRIDO, design Impozant, imitace dřeva. Systém kování má vynikající vlastnosti a vydrží až 30 000 cyklů. Vrata jsou vyráběna na míru a lze je sjednotit s barevným designem vstupních dveří a oken, záruka 10 let. TRIDO

5

Boční sekční vrata Hörmann – HST, jež místo ke stropu zajíždějí elegantně do boku, uvítá každý, kdo nemá ve stropních částech garáže dostatek místa na montáž. HÖRMANN

6

Garážová vrata RollMatic pro vnější zabudování od fi rmy Hörmann umožní získat spoustu místa před garáží i v garáži. K zaparkování můžete najet až přímo před vrata. HÖRMANN

7

Garážová vrata Alutech Classic s panty a konzolami z nerezavějící oceli a vestavěnými dveřmi, design úzká lamela, barva standardní hnědá. Vrata mají skvělé tepelně izolační vlastnosti (U křídla vrat = 0,61 W/m2K), tichý pohon Spin40 Nice s dálkovým ovládáním. Standardní součástí vrat je torzní pružina s životností okolo 16 let s pojistkou proti prasknutí pružiny. Cena při rozměru š. 4500 x v. 2100 mm 60 829 Kč. TECHNOPARK

VYTÁPĚT, ČI NEVYTÁPĚT? 
Další otázkou, kterou si před pořízením garáže musíme zodpovědět, je, zda si pořídíme garáž vytápěnou nebo nevytápěnou. Opět zde záleží na několika faktorech; jedním z nich je, jaký máme vůz. Starší vůz garáž sice potřebuje, ale na druhou stranu se ji pro něj nevyplatí stavět, protože jde o mnohem větší investici, než je hodnota samotného vozu. Důležité jsou i vedlejší role, které garáži svěříme. Pokud bude zároveň sloužit jako dílna, kde bude některý z členů rodiny po většinu dní v týdnu pobývat několik hodin, asi bychom měli dát přednost vytápěné garáži. V tom případě je však třeba volit zdivo i garážová vrata s co nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Nejčastějším řešením je kompromisní temperování prostoru garáže.

8

MÁTE VLHKO V GARÁŽI? V garážích, v nichž se nedostatečně větrá, bývá častým jevem nadměrná koncentrace vzdušné vlhkosti, na chladných zdech i na předmětech se mohou usidlovat plísně. Snížit vlhkost vzduchu je možné pomocí přístroje Ceresit STOP VLHKOSTI AERO 360°, který absorbuje vzdušnou vlhkost za pomoci tablety, která se postupně rozpouští. Pohltí nejen plísně, ale i 70 % nepříjemných pachů. www.henkel.cz

9

Prefabrikovaná velkoprostorová dvojgaráž typ B6. PREFA ŽATEC

10

Dvojgaráž typ B6 se sedlovou střechou. PREFA ŽATEC

11

Jednoduchá prefabrikovaná garáž typ S3 (půdorys 3,2 x 6,2 m) má formu přístavby k rodinnému domu. Fasádu, stejně jako u domu, tvoří cihlový obkladový pásek režné zdivo. PREFA ŽATEC

CO JE TŘEBA VĚDĚT 
Ke stavbě garáže, a to i v případě, že nemá větší plochu než 25 m² a patří do kategorie drobných staveb, je třeba na rozdíl například od kůlny stavební povolení a autorem jejího projektu musí být autorizovaný projektant. Stavba každé garáže však musí respektovat normu ČSN 73 6058 shrnující požadavky na všechny typy garáží. Garáže se většinou staví ze zdiva o tloušťce 25 cm, minimální tloušťka zdiva garáže je 17,5 cm. V případě, že zvolíte nevytápěnou garáž spojenou s domem, musíte však respektovat náročnější požadavky na tepelnou ochranu stavby. Stěna mezi domem a garáží musí splnit požadavek na maximální hodnotu prostupu tepla zdivem U 0,38 W/m²K. Jako minimální vnitřní rozměr garáže je uváděna šířka 2,3 m a délka 5 m. Tento prostor však obvykle není dostačující, zvláště chcete-li garáž využívat ještě k dalším účelům. Proto je vhodnější minimální plocha 24 m2 (4 x 6 m). Výška garáže by měla standardně odpovídat běžné výšce obytných prostor, výška garážových vrat je však větší než výška vchodových dveří – obvykle okolo dvou metrů. Norma se ovšem netýká pouze rozměrů, ale i požární bezpečnosti a hygieny – ochrany před hlukem, chvěním a výfukovými plyny i ochrany podzemních a povrchových vod před znečištěním. Před garáží je například třeba vytvořit dvou- až tříprocentní spád směrem od garážových vrat, který zabrání pronikání srážkové vody. Pokud jde o garáž přímo v domě nebo k němu přistavenou, dveře mezi garáží a obytným prostorem by měly být ohnivzdorné. Důležitá je volba podlahy, která by měla odolávat prosolené sněhové kaši, která v zimě ulpí na kolech vozu. Pod ně se doporučuje zajistit rošty, na kterých pak kontaminovaný sníh roztaje. Voda, ve kterou se promění, se ale nesmí odvádět do kanalizace. Norma však stanoví ještě další požadavky, které se týkají například větrání: Nevytápěná garáž musí být odvětrávána otvory – průduchy, jejichž velikost je pro osobní vozy stanovena na 0,0225 m² na vozidlo, což v praxi odpovídá mřížce o rozměrech 15 x 15 cm. Odvětrávací otvory se doporučuje umístit pod strop a u podlahy, pokud možno ve stěně naproti vratům. Pouze u vytápěných a temperovaných garáží je dovoleno větrat pomocí vzduchotechniky.

12

Nemusíte s sebou nosit klíče ani dálkový ovladač. Přístup do garáže s motoricky ovládanými vraty je možný prostřednictvím kódové klávesnice v provedení antivandal. SOMFY

13

Sekční vrata TRIDO, design Velvet, barevné provedení RAL 7016. Systém kování má vynikající vlastnosti, vydrží až 30 000 cyklů (1 cyklus = otevření + zavření vrat). Vrata jsou vyráběna na míru a lze je sjednotit s barevným designem vstupních dveří a oken. Záruka 10 let. TRIDO

14

Sekční garážová vrata LOMAX Excellent, novinka v sortimentu garážových vrat. Inovativní konstrukční a designové řešení vrat. Provedení – železoslídová barva FM05, nerezové prosklení ocelových sekcí (tloušťka 40 mm). LOMAX

GARÁŽ SKORO NA POČKÁNÍ 
Systém montovaných prefabrikovaných garáží umožňuje pořídit si garáž téměř na míru. Skládáním a kombinací základních modulů vedle sebe si uživatel vytvoří prostorově a funkčně objekt podle jeho požadavků. Vybrané moduly dodavatel dopraví na určené místo ve formě panelů, kde je montuje na jednoduché pásové základy. Montáž jednoduché garáže nebo dvojgaráže je provedena za jeden den. Pokud není zakázka sjednána na klíč, tak návazné práce, jako je izolace střechy a klempířské konstrukce, si většinou zajišťuje investor sám. Po provedení čisté podlahy garáže můžete vůz parkovat. Vnější povrch garáže se ladí většinou k fasádě domu a je dostačující upravit ho (po provedení základní penetrace) pouze fasádním nátěrem nebo tenkovrstvou (např. válečkovou) omítkou. Z podkladů společnosti PREFA Žatec

15

16

Instalace fotobuňky zabrání poškození automobilu nebo předmětů ve vjezdu do garáže. Systém rozpoznání překážky dokáže pohyb vrat na motorový pohon okamžitě zastavit, detekce překážky zabrání úrazu a ochrání majetek před poškozením. Po uzavření jsou vrata zamčena a odolávají případnému pokusu otevřít je násilím. SOMFY

JAKÁ GARÁŽOVÁ VRATA 
Odpovědně je třeba přistoupit i k volbě garážových vrat. Stále méně často se setkáváme s klasickými dvoukřídlými vraty. Největší oblibě se v současnosti těší sekční garážová vrata, která se zasouvají pod strop nebo do strany garáže. Výhodou těchto vrat, kromě skromných nároků na prostor, jsou především jejich tepelně izolační vlastnosti. Přestože sekční vrata v současnosti představují nejčastěji používaný typ vrat, nabízejí se nám ještě další možnosti volby. Jednou z nich jsou vrata výklopná. Jejich předností je především bezpečnost. Ocelovou konstrukci lze ještě zesílit přidáním plechu. Uvažujete-li o pořízení výklopných vrat, je třeba dobře zvážit i to, zda máte dostatek prostoru i před samotnou garáží, neboť výklopná vrata jsou při otevírání značně náročná na prostor. Výhodou posledního typu vrat – rolovacích, je, že v garáži nezabírají téměř žádný prostor. Lze je namontovat za otvor, do otvoru, případně i před otvor garáže, a to bez větších stavebních úprav. Samozřejmostí je dnes volba mezi mechanickým a dálkovým ovládáním.

17

Sekční garážová vrata Alutech Standard s bočními tažnými pružinami, dekor imitace dřeva zlatý dub s panelem v provedení se širokou drážkou. Vrata mají skvělé tepelně izolační vlastnosti (U křídla vrat = 0,61 W/m2K) a jsou vybavena pohonem a dálkovým ovládáním. Cena (při rozměru š. 2500 mm, v. 2065 mm) 18 990 Kč bez DPH. Životnost pružin je přibližně 16 let. TECHNOPARK

 

Datum vydání: 30. 6. 2015

Edit: