Když dům voní dřevem

Cože? Dřevostavba? Podobné reakce plné údivu jste mohli slýchat ještě na počátku 90. let minulého století. Poctivý dům byl v představách většiny Čechů jedině ten zděný. Dnes je ovšem situace podstatně jiná.

Masivní celodřevěné panely Novatop: ekologický plně nosný prefabrikát. Umožňuje rychlou a flexibilní výstavbu. Foto Novatop-system

Podíl domů ze dřeva v České republice neustále stoupá. A to je dobře: Dřevo totiž představuje opravdu ekologický obnovitelný zdroj, jehož větší využití ve stavebnictví je nanejvýš žádoucí. Při výstavbě má nízkou uhlíkovou stopu, uhlík na sebe později naopak váže a dá se dobře recyklovat. I když se jednotlivé typy dřevostaveb mohou výrazně lišit, pro všechny obecně platí hned několik bonusů: Nabízejí zdravé bydlení (dřevo „dýchá“ – reguluje vlhkost v interiéru), kvalitní akustiku prostoru, možnost energeticky úsporného provedení, dobrou požární odolnost a životnost na několik generací. Pozitivně působí rovněž na lidskou psychiku. Jen zvuková izolace stěn a stropů bývá horší než u zděných domů, ale i s tím se dá leccos dělat.

 

Česká roubenka

Čím jiným zahájit přehled jednotlivých typů staveb ze dřeva, než tradiční českou roubenkou? Vždyť jde o mimořádně útulné stavení, které má u nás historické kořeny a skvěle zapadá do české krajiny. Svému majiteli přináší vysoký uživatelský komfort i výborné konstrukční vlastnosti za přijatelnou cenu. Dá se stavět i z modřínu, ale pokud má jít o roubenku skutečně českou, staví se z kvalitních hoblovaných trámů smrkového dřeva (s ochranným nátěrem proti UV záření, plísním a škůdcům). Navíc vás smrková roubenka vyjde levněji. Trámy by měly být každopádně spojovány klasickým spojem na rybinu. Mezery mezi trámovím se dnes vyplňují zpravidla pružnou minerální vatou. Solidní výrobci jejich povrch nejprve na přechodnou dobu (5 až 7 let) překryjí dřevěnou lištou, aby trámy mohly dále pracovat a v klidu vysychat. Teprve po dokonalém vyschnutí dřeva lze povrchovou vrstvu vyplnit tmelem. Masivní dřevo se kombinuje většinou s cihelným zdivem, které má rovněž dobrou schopnost přirozeně „dýchat“. Časově nejnáročnější na celé stavbě bývá vyřízení stavebního povolení, samotnou realizaci lze zvládnout zpravidla rychle. Během tří až čtyř měsíců můžete mít moderní chaloupku jako ze starých časů.

 

Dvě varianty srubu

Relativně levnou variantu masivní dřevostavby představují také sruby – zejména ty kanadského typu. V čem se liší kanadský a finský srub? Kanadský srub se staví jen z hrubě opracované kulatiny, proto jsou náklady na jeho stavbu podstatně nižší. Hrubou stavbu nevelkého srubu byste mohli pořídit za cenu jen těsně nad milion. Pravlastí srubových domů je ovšem Skandinávie, kde se tento typ staveb rozvinul k dokonalosti. Nejvíce právě ve Finsku, jehož území je tvořeno ze tří čtvrtin lesním porostem, převážně borovicovým. Dlouhá a silná zima a krátké intenzivní léto ve Finsku vedou k tomu, že dřevo roste velmi pomalu, je tedy pevné a odolné. Zároveň je však dostatečně měkké na to, aby se dalo opracovat i jednoduchými nástroji, a lehké, aby kmen bez potíží unesli dva lidé. Originální finské sruby současnosti se vyznačují dokonale strojně opracovanými trámy čtvercového profilu s pevnými spoji pomocí dvojitých kloubů a s přesahujícími rohy. Jde o vynikající zdravé bydlení, jehož precizní výstavba je ovšem o dost dražší než přírodní varianta kanadského srubu. Kdybyste chtěli ušetřit, museli byste místo profesionální firmy zvolit stavbu svépomocí. I takové domy dnes v Česku stojí a jsou plně funkční, chce to ovšem nemálo nadšení a řemeslné zručnosti.

 

Montované domy

Jestliže nesledujete stavebnictví systematicky, snadno můžete nabýt dojmu, že všechny montované dřevostavby v našem regionu jsou prefabrikáty z víceméně stejných sendvičových panelů, které se liší jen tloušťkou izolace a energetickými parametry. To je však omyl! Vedle klasických „sendvičů“ (prefabrikovaných panelů přesně na míru, zpravidla z OSB desek se všemi otvory, tepelnou izolací a výztužnými žebry uvnitř) jsou tu také technologie strukturovaných izolovaných panelů (SIP), masivních celodřevěných panelů a lehkých či těžkých skeletových konstrukcí, které se skládají přímo na staveništi a dávají šanci jednak stavět svépomocí, jednak do poslední chvíle měnit dispozice nově vznikajícího obytného prostoru.

 

Sendvičová dřevostavba

Mezi hlavní přednosti dřevostaveb z prefabrikovaných OSB panelů na míru patří mimořádně rychlá montáž na staveništi (hrubá stavba do tří týdnů), úspora vnitřní užitné plochy (stěny jsou tenčí než u zděných staveb), cenová výhodnost (oproti zděné stavbě vycházejí přibližně o 10 % levněji) a energeticky úsporný provoz. Čas ovšem zabere výroba panelů na míru v továrně, takže celková doba výstavby je rychlá jen tehdy, když se spokojíte s typovým domem bez úprav. Buďte však ostražití: Výrobců i stavebních firem v tomto systému je mnoho a ne všichni vám zaručí certifikovanou kvalitu. Ty prověřené s unikátní certifikací Dokument národní kvality (DNK) sdružuje profesní Asociace dodavatelů montovaných domů (www.admd.cz), která vám své tipy pro výběr spolehlivého dodavatele zašle na přání přímo do e-mailu.

 

Systém Europanel

Další z rozšířených systémů montované dřevostavby představuje technologie strukturovaných izolovaných panelů (SIPs). Pochází z USA, ale u nás ji zastupuje univerzální stavební systém Europanel. Jádro panelu tvoří polystyren EPS, který je z obou stran opláštěn OSB deskami. Celoplošným slepením vznikne tuhý prvek, jenž se chová jako krabicový nosník. Je pevný, odolný a energeticky úsporný (tloušťka 12 cm izolačními parametry odpovídá běžné cihle tloušťky 44 cm). Certifikovaný prefabrikát eliminuje riziko chyb, ale dá se přímo na staveništi řezat, takže do poslední chvíle umožňuje měnit dispoziční řešení stavby.

 

Celodřevěné panely

Masivní celodřevěné panely mají blízko k přírodnímu charakteru dřevostavby. Představují perspektivní technologii plně nosného prefabrikátu, který se na stavbě rychle a jednoduše poskládá (maximální tloušťka panelu činí 12,4 cm). Konstrukce má výborné statické a izolační vlastnosti, zatepluje se zvenčí minerální vatou a umožňuje stavět i vícepodlažní budovy. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena: K základnímu materiálu totiž musíte připočíst ještě zvýšené náklady na dopravu a použití těžké mechanizace na stavbě. Bonusy tvoří perfektní kvalita provedení (vícevrstvé desky z masivního, křížem lepeného dřeva) a pozitivní emoce, které jsou spojeny s hmatatelnou přítomností dřeva v interiéru.

 

Sloupkové konstrukce

V případě lehkého dřevěného skeletu (LDS) nejde o prefabrikát z továrny: Dřevěné fošny či hranoly se spojují přímo na staveništi pomocí hřebíků a plechových spojek (letmá montáž). Do skeletu se pak vkládá izolace, obklad z obou stran tvoří dřevovláknité desky nebo překližka. Výhodou bývá variabilní stavba bez těžké mechanizace a s nízkými náklady na dopravu, kterou lze někdy zvládnout dokonce svépomocí. Nejrozšířenější je tradiční americký systém Two by Four, jehož název je odvozen od praktického označení průřezu sloupků 2 x 4 palce (cca 5 x 10 cm). Nejde však o jediný systém skeletové sendvičové dřevostavby, který se u nás využívá. Příkladem může být difúzně otevřená konstrukce tzv. skandinávského systému, s níž lze dosáhnout nejen zdravého vnitřního prostředí, ale také energeticky pasivního standardu. Obecně lze říci, že výstavba na místě trvá nejméně tři měsíce, je pracnější a ve výsledku se může prodražit. Nevyžaduje však základovou desku a umožňuje spolehlivou kontrolu kvality.

 

Těžký dřevěný skelet

Skutečné milovníky dřevostaveb osloví technologie těžkého dřevěného skeletu, která má ze všech montovaných dřevostaveb nejblíže k přírodě: Její masivní trámoví dá vyniknout konstrukci s precizně zpracovanými tesařskými styčníky. Typově jde o chaletové stavby (stylové horské chaty ze dřeva), které se vyskytují zejména v alpské oblasti. Těžký dřevěný skelet (TDS) se vyznačuje dispoziční variabilitou a nabízí značný potenciál využití rovněž ve vícepodlažní či občanské výstavbě. Technologie má velkou tradici v USA, je spojována s postupně vymírajícím tesařským uměním používaným pro stavbu typických domů s hrázděnou konstrukcí (Timber Frame Houses). Výhodou těžkého dřevěného skeletu je, že můžete zvolit umístění nosné konstrukce do interiéru nebo exteriéru. Skelet umístěný uvnitř budovy dává interiéru těžko nahraditelnou originální atmosféru.

 

Půvab dřevěných oken

K dřevostavbě by logicky měla patřit také dřevěná okna. Přesto, že převažujícím materiálem pro výrobu oken je dnes plast, neměli byste se snížit k pouhé imitaci dřeva. Vždyť dřevo je tradiční materiál, který otvorovým výplním propůjčuje nenapodobitelný útulný vzhled, dotekovou příjemnost, výjimečné parametry tepelné izolace, ekologickou šetrnost a široké možnosti technického zpracování i výroby atypických tvarů. Dřevěná okna proto v současnosti znovu nabývají na oblibě a roste i zájem o moderní okna dřevohliníková. Tato kombinace dává smysl: zvenčí vysoce odolný, elegantní a bezúdržbový hliník, zevnitř útulné, výtečně izolující dřevo.

 

Suchá výstavba i uvnitř

V interiéru dřevostavby je téměř samozřejmostí důsledné uplatnění suché výstavby. Enormně rychlá montáž dřevěných panelů a příček navíc zkrátí dobu od prvního kopnutí do země k nastěhování doslova na pár měsíců. Vždyť hrubá stavba dřevěného bungalovu z prefabrikovaných panelů na připravenou základovou desku se dá zvládnout za jediný den! Rozhodně je reálné, abyste se za čtyři měsíce stěhovali. Pro větší nosnost interiérových stěn lze doporučit použití sádrovláknitých desek fermacell, které jsou velmi pevné a na jedné hmoždince udrží až 50 kg. V případě obvodového zdiva je klíčové, aby z interiérové strany byla pod fermacellovou deskou instalační předstěna (či minerální izolace) s parozábranou, jež bude účinně bránit prostupu vlhkosti do konstrukce stavby. Díky tomu zůstane vaše dřevostavba trvale suchá a zajistí vám zdravé bydlení.

 


Pět důvodů, proč ve stavebnictví využívat dřevo

1. Jde o obnovitelnou surovinu, jejíž zásoby v ČR se díky trvale udržitelnému lesnímu hospodaření každým rokem zvyšují.
2. Využívání tuzemského dřeva snižuje množství skleníkových plynů, které vznikají při dopravě stavebního materiálu.
3. Díky využívání dřevěných výrobků produkujete menší množství CO2. Dřevo na sebe naopak dokáže vázat uhlík a tím životní prostředí zlepšovat.
4. Dřevo je snadno recyklovatelná surovina. Dá se využít na vytápění, nebo se přirozeně rozloží v přírodě a pomůže tak vzniku nových stromů.
5. Jde o ušlechtilý a pro člověka zdravý materiál. Reguluje vlhkost v interiéru, zlepšuje naši náladu a snižuje hladinu stresu.


 

text Vít Straňák

foto Tuomas Harjumaaskola a se souhlasem firem Alfahaus, Vexta domy, TFH, Dřevostavby Biskup, Europanel, e-chalupy CZ, Roubenky Roubal, Novatop-system

 

Datum vydání: 3. 3. 2022

Edit: