knesl kynčl architekti: Dům jako součást města

Vždy nás nejdříve zajímá místo, kde má dům vzniknout, jeho vazby a souvislosti. Dům není socha, není tu pouze sám pro sebe, vždy je součástí města a krajiny,“ zdůrazňují Jiří Knesl a Jakub Kynčl, kteří již přes 20 let řídí vlastní architektonickou kancelář.

foto Radek Brunecký

knesl kynčl architekti

Autorskou architektonickou kancelář založili v roce 2001 Jiří Knesl a Jakub Kynčl. Od ledna 2016 jsou partnery Jan Weiss a Bohuš Zoubek a v roce 2019 se stal partnerem Martin Trčka. Kancelář sídlí v České republice v Brně a má pobočku v Praze. V současné době čítá na 30 architektů a jiných spolupracovníků a na zajištění komplexnosti zakázek se podílí stálý tým specializovaných firem. Škála architektonických prací a poloh ateliéru je opravdu pestrá – od územního plánování po detail a od teorie po realizaci. „Naší ideální zakázkou je městský projekt – v Bohigasově slova smyslu,“ shodují se partneři. „Stavba, kde se vzájemně proplétá dům s městem a potkává veřejné se soukromým.“
knesl-kyncl.com


Přepychové venkovské sídlo

foto Radek Brunecký

Kam je tato neobvykle rozlehlá vila zasazena?
Do obce Chvalíkovice, která leží asi 9 km jižně od Opavy a její jedinou významnější památkou je kaple sv. archanděla Michaela v prostoru návsi. Naproti ní stávalo fojtství, na jehož místě jsme realizovali novostavbu poněkud mimořádného rodinného domu. Jde o novodobou reflexi římské villy suburbany: Je to dům situovaný na venkově, který svým obyvatelům nabízí nadstandardní komfort a vybavenost.

Můžete dům blíže popsat?
Jeho hmota je rozdělena do tří „prstů“ rovnoběžných s ulicí, propojených koridorem se zázemím, takže výsledný půdorys tvoří tvar písmene E. Svažitý pozemek umožnil situovat servisní podnož do suterénu kolmo k ulici, při které je umístěno dvoupodlažní křídlo. To svým objemem navazuje na původní objekt fojtství. Zbývající dvě křídla orientovaná do zahrady jsou přízemní. Mezi jednotlivými trakty vznikla dvě stejně velká atria, která však mají rozdílný charakter.

Jak je rozsáhlý objekt funkčně rozdělen?
Rodinný dům je určen pro bydlení ve třech samostatných bytových jednotkách, jež jsou situovány v uličním a zahradním křídle, prostřední část slouží jako společná relaxační zóna s wellness. Podél koridoru jsou doplněny další společné místnosti, pokoje pro hosty a šatny. V suterénu se nachází centrální společenská místnost s kulečníkem a vinotékou, ale také krytá parkovací stání a zázemí domu. Na pozemku jsou umístěny rovněž přístřešek s letní kuchyní, skleník a rozsáhlá zahrada. Členitou stavbu sjednocuje fasáda z lícových cihel, která ve vazbě na lokální tradici dává domu punc určité bezvěkosti.

Vizitka domu

Místo stavby: Chvalíkovice
Autoři projektu: Jiří Knesl, Jakub Kynčl
Spolupráce: Petra Hudečková, Martin Trčka, Sylvie Zechmeisterová, Jan Rašík, Jakub Finger a Mirka Svorová
Generální dodavatel: ORAK – stavební společnost
Projekt a realizace: 2015–2019
Plocha pozemku: 8 913 m2
Zastavěná plocha: 1 163 m2
Podlahová plocha: 1 900 m2


Řadový rodinný dům

foto Radek Brunecký

Moderní řadový dům, který stojí ve vyhledávané brněnské vilové čtvrti Černá Pole, se od svého okolí odlišuje a zároveň s jeho charakterem koresponduje. Objemově navazuje na původní objekt, hlavní hmota je posazena na podnoži zapuštěné přibližně o půl podlaží pod úrovní ulice. Z ní vyrůstají další tři podlaží — více či méně ustupující hranoly v kombinaci bílé omítky a antracitových ostatních prvků. Dům je ukončen tmavě opláštěným „okem“ kuřárny. Jednotlivá podlaží se otvírají nebo naopak uzavírají okolí podle charakteru jednotlivých částí domu — klidové, společenské a čistě soukromé. V polozapuštěné podnoži je umístěn hlavní vstup, zázemí, dvojgaráž a pokoj pro hosty, který má orientaci do zahrady. První podlaží tvořené ložnicemi je spíše uzavřené, naopak společenská část domu – obývací pokoj s kuchyní, jídelnou a venkovní terasou v dalším podlaží – se otvírá velkými okny jak do ulice, tak do vnitrobloku. Horní podlaží s pracovnou, kuřárnou a střešní terasou je opět intimnější, poskytuje výhledy nad střechy okolních domů a zároveň umožňuje svým obyvatelům skrýt se před zraky sousedů. Schodiště prochází středem dispozice, druhé a třetí podlaží jsou propojena otevřenou galerií.

Vizitka domu

Místo stavby: Brno – Černá Pole
Autoři projektu: Jiří Knesl, Jakub Kynčl
Spolupráce: Miroslav Revaj, Sylvie Zechmeisterová
Dodavatel: ORAK – stavební společnost
Projekt a realizace: 2017–2020
Plocha pozemku: 316 m2
Zastavěná plocha: 133 m2
Podlahová plocha: 232 m2


Dům jako trychtýř k slunci

foto Radek Brunecký

Obec Troubsko má zhruba 2 000 obyvatel a leží 8 km západně od Brna. Novostavba rodinného domu je umístěna na rovinatém pozemku, který sousedí s hlavní silnicí procházející obcí. Lichoběžníková forma domu je reakcí na tvar a situaci pozemku a uplatňuje se nejen v půdorysu, ale také v řezech. Pultová střecha v kombinaci s lichoběžníkovým půdorysem vytváří zdání dvojitého spádu, stoupá směrem od severovýchodu k jihozápadu, stejně tak narůstá vnitřní prostor domu — od jednopodlažního k dvoupodlažnímu. Dům tak působí jako trychtýř, který se (částečně i díky prosvětlení střechy) otvírá směrem k slunci. Kompaktní hmota z lícových cihel je na severu proříznuta závětřím a na jihu krytou pobytovou terasou. První nadzemní podlaží je koncipováno jako společenská zóna domu. Směrem do ulice jsou kromě vstupu a garáže orientovány také kuchyňský kout a místnosti zázemí. Prostor dále pokračuje do obývacího pokoje a jídelny, mezi které je vklíněna krytá sala terrena. Ta má denní světlo i shora a nabízí přímý vstup na zahradu. Za obývacím pokojem se nachází oddělená pracovna. Druhé nadzemní podlaží slouží jako klidová zóna s ložnicemi. Dům je částečně podsklepený.

Vizitka domu

Místo stavby: Troubsko
Autoři projektu: Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss
Spolupráce: Jiří Janoušek, Tomáš Zelinka, Mirka Svorová a Jakub Finger
Generální dodavatel: ORAK – stavební společnost
Fasáda: BELETA
Projekt a realizace: 2010–2018
Pozemek: 1 014 m2
Zastavěná plocha: 198 m2
Podlažní plocha: 292 m2


 

 

text Vít Straňák foto Radek Brunecký

Datum vydání: 14. 1. 2023

Edit: