Kam s odpadními vodami

1

V místech, kde není možno vodu z čistírny odpadních vod vypouštět do podzemních či povrchových vod, putuje vyčištěná voda do jímky. Nejčastěji se pak využívá k zalévání. USBF TECHNOLOGY

 

Místa, kam nedosahuje vodovodní řad, obvykle nejsou ani napojena na obecní kanalizaci. Likvidaci odpadních vod proto musejí zajistit sami majitelé objektu, a to v souladu se současnými zákony.

Likvidaci odpadních vod můžeme v současnosti provádět pomocí tří zařízení: jímky – žumpy, septiku vybaveného filtrem a čističky odpadních vod. To, která alternativa je pro nás nejvhodnější, záleží na konkrétních podmínkách.

2

Domovní čistírny odpadních vod stále častěji nahrazují žumpy a septiky. USBF TECHNOLOGY

 

NEJMENŠÍ POŘIZOVACÍ NÁKLADY, ALE… 
Na pohled nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod představuje jímka neboli také žumpa. Její využití připadá v úvahu u objektů, ke kterým nedosahuje kanalizace, to znamená u chat nebo chalup vzdálených od vesnice. Jímka ale představuje i řešení v místech, kde by bylo problematické získat povolení k vypouštění předčištěné vody. Ale pozor, můžeme s ní počítat pouze v místech, kam může zajet fekální vůz. V případě jímky můžeme volit mezi plastovou, betonovou, případně sklolaminátovou nádrží. Náklady spojené s jejich pořízením a instalací jsou přibližně stejné – pohybují se v rozmezí 10 000 až 30 000 Kč, záleží na objemu. Pořizovací cena jímky je sice přijatelná, ale celkové náklady nám značně navýší její vyvážení do čistírny odpadních vod. Jedno vyvezení nás přijde přibližně na 1000 Kč (ceny se však mohou v jednotlivých lokalitách lišit). V každém případě se nám vyplatí pořídit si nádrž o větším objemu, přestože pořizovací cena bude vyšší. A jaká povolení potřebujeme, rozhodneme-li se pro jímku? Vzhledem k tomu, že její obsah se nevypouští, nemusíme mít povolení k vypouštění odpadních vod. Bez stavebního povolení, které vydává příslušný stavební úřad, se však neobejdeme.

3

4

Domovní čistírna odpadních vod Albixon má účinnost čištění 98 %, jednoduchou instalaci, nízké provozní náklady a tichý provoz. Cena od 35 000 Kč. ALBIXON

 

SEPTIK SE NEOBEJDE BEZ FILTRU 
Dokonalejší likvidace odpadních vod dosáhneme pomocí septiku. Jeho využití se doporučuje nejen u rekreačních objektů, ale i u celoročně obývaných rodinných domů. Septik má na rozdíl od jímky více komor – dvě, ale častěji tři (čím více komor, tím je čištění účinnější), kde se odpadní vody rozdělí na dvě složky – usazený kal a předčištěnou vodu. Dnes už se ale účinnost čistění odpadních vod pomocí septiku nepovažuje za dostatečnou, a proto musí být doplněn o další stupeň čištění. To se provádí pomocí zemního nebo pískového filtru navazujícího na septik. U větších septiků lze zařadit i více filtrů za sebou. Vyčištěnou vodu lze vypouštět do povrchových vod či trativodem do podzemních s výjimkou míst, kde by mohlo dojít ke znečištění zdrojů pitné vody. Co se týče nákladů, pořizovací cena septiku je podobná jako u žumpy. Je třeba ale ještě připočítat cenu filtru, která se obvykle se pohybuje okolo pěti tisíc korun za kubík. Vývoz kalu (jednou za rok, ale i méně často) stojí okolo 1000 Kč. Vzhledem k tomu, že v případě správně instalovaného filtru se provoz septiku obejde bez elektrické energie, provozní náklady nejsou vysoké. Co potřebujeme k povolení septiku? Povolení ke stavbě od stavebního úřadu a povolení k vypouštění od vodoprávního úřadu.

5

6

Biologické čistírny řady MICROCLAR – AT využívají progresivní technologie, při níž vlastní bioreaktor integruje aktivační i separační část v jediné nádrži. Jedná se o biologicko-aerobní způsob čištění pomocí bakterií za pomoci kyslíku. USBF TECHNOLOGY

 

Pozor na vzdálenost 
Při stavbě čistírny odpadních vod, ale i jímky či septiku je třeba, aby čistírna byla situována v dostatečné vzdálenosti od studny. Ta není daná, protože záleží na propustnosti podloží, ale pohybuje se v rozmezí 5–12 metrů. Přesnou vzdálenost určí zástupce příslušného vodoprávního orgánu, který by měl mít k dispozici potřebné údaje o kvalitě podloží.

7

Plastová TH jímka se usazuje do země pod úroveň terénu na rovný betonový podklad. USBF TECHNOLOGY

 

DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 
Nejdokonalejší a také stále častěji používaný způsob likvidace odpadních vod představují čistírny odpadních vod. Většinou se využívají u trvale obydlených, ale v současnosti i u rekreačních objektů. V čistírnách odpadních vod probíhá čištění vody jak mechanicky – česly a sedimentací, tak biologicky pomocí mikroorganismů za nebo bez přístupu kyslíku. Některé systémy pracují na bázi chemického čištění, kdy se nečistoty pomocí srážedla vysrážejí do vloček. Při pořizování čistírny je třeba sledovat účinnost čištění (neměla by být nižší než 95 %) a zvolit odpovídající kapacitu a využití. Důležité rovněž je, zda pořizujeme čističku pro trvale obydlený nebo rekreační objekt. Co se týče pořizovacích nákladů, cena běžné domovní čistírny se pohybuje kolem 40–50 tisíc Kč. K tomu je třeba připočítat provozní náklady, především cenu spotřebované energie, která by však neměla přesáhnout částku 2000 Kč ročně. A co potřebujeme, rozhodneme-li se pro domovní čistírnu odpadních vod? Je to stavební povolení a povolení k vypouštění, která vyřizuje vodoprávní úřad. Pokud je žádost zamítnuta, likvidace se řeší pomocí kombinace čistírny odpadních vod a zásobní nádrže na odpadovou vodu. Ta se pak nejčastěji využívá k zalévání. Velkou roli zde hraje stupeň vyčištění. Některé čistírny dokážou vyčistit vodu tak, že ji lze použít jako užitkovou v domácnosti.

8

Kalové čerpadlo Wilo TSW 32 pro domácnosti s unikátní technologií víření umožňující lépe vyčerpat kaly a usazeniny ze zaplavených jímek, sklepů nebo garáží. WILO

 

9

Spolehlivé vyčištění odpadní vody zajišťují septiky. Foto: SHUTTERSTOCK

 

 

Uložit

Datum vydání: 25. 5. 2015

Edit: