Skládanka, která vydrží

Víte, co má na střeše největší hmotnost? Sníh! Proto je většinou zbytečné třídit střešní krytiny podle hmotnosti. Nejvíce se totiž liší způsobem pokládky a svou trvanlivostí.

Střešní krytiny z dřevěných šindelů, pálené keramické hlíny, betonu, břidlice či plastu – ty všechny mohou mít jednu společnou vlastnost: Dají se skládat z relativně malých dílců. Ať už jsou to střešní tašky, šablony, nebo šindele, vytvářejí ve výsledku trvanlivou skládanou střechu, která klade důraz na kvalitu řemeslné pokládky. Právě poctivé řemeslo zde má zásadní vliv na dlouhou životnost střechy jako celku.

Betonová taška Montero je charakteristická hrubým povrchem, který omezuje nekontrolovaný sesuv sněhu, a mimořádnou pevností. Cena od 415 Kč/m2 bez DPH. BRAMAC.

 

NA CELÝ ŽIVOT

Ponechme teď stranou plast, a to hned ze dvou důvodů: Jednak pro jeho nízkou hmotnost, která je v tomto případě nevýhodou (krytina se na střechu musí montovat, aby ji neodnesl vítr), jednak je s ním na střechách zatím příliš krátká zkušenost. U ostatních materiálů můžeme už s jistotou konstatovat: Dobře sestavená skládaná střecha je bez nadsázky střechou na celý život. Ale o konkrétní volbě materiálu a krytiny by neměl rozhodovat jen váš vkus. Důležitými faktory při rozhodování jsou zamýšlený tvar a sklon střechy, únosnost střešní konstrukce – a hlavně předpokládané zatížení sněhem.

Cihlově červená betonová taška Danubia se speciální úpravou EVO, která vytváří jemný, hladký a odolný povrch. Cena od 350 Kč/m2. Mediterran.

 

CO UNESE KROV

Právě sníh může mít pro volbu krytiny zcela zásadní význam: V horských oblastech totiž hmotnost sněhové nadílky dokáže až desetinásobně převýšit hmotnost i takzvaně „těžké“ střešní krytiny! Hmotnost sněhu se zde v zimě může pohybovat od 150 až do 500 kg/m 2 . Ale když krov ve „sněhovém testu“ obstojí, máte vyhráno: Kvalitní a správně položená skládaná krytina by vám měla spolehlivě sloužit nejméně 30, ale spíše 50 a více let. Funkčnost a životnost střechy jako celku ovšem často neurčuje krytina samotná, nýbrž pečlivé řešení celého střešního systému.

Bobrovka je nejklasičtější tvar pálené krytiny. Cena v rozměru 18 x 38 cm s kulatým řezem je od 468 Kč/m2 bez DPH. Tondach.

 

BEZPEČNÝ SKLON STŘECHY

Klíčové pro plnou funkčnost střešního systému je bezpečně odvést ze střechy veškerou vodu. Zásadní roli v tom hraje sklon střechy. Obecně platí: Čím větší je sklon, tím bezpečněji lze vodu ze střechy odvést. Proto mají výrobci povinnost uvádět pro každý typ tašky tzv. bezpečný sklon. Neznamená to však absolutní limit: Střešní taška se dá zpravidla použít i u nižších sklonů, ale pak je nutné provést některá doplňková opatření. Může se jednat o požadavek na celoplošné bednění n ebo na slepení pásů střešní fólie v místě přesahů, případně o požadavek na utěsnění perforací v místě kontralatí pomocí těsnicí pásky. U střech s velmi nízkým sklonem může vzniknout požadavek na vytvoření tzv. vodotěsného podstřeší. Toto opatření už je technologicky poměrně náročné a realizaci střechy jako celku může podstatně prodražit.

Pálená posuvná taška Samba 11 s glazurou. Velký formát a spojitý systém drážek v hlavové i boční části chrání krytinu před povětrností. Pokládka již od sklonu 22°, s doplňkovou hydroizolací od 12°. Cena od 565 Kč/m2 bez DPH. Tondach.

 

PÁLENÉ KRYTINY

Věčná klasika, i když konkurence betonu (viz dále) jí šlape na paty. U pálených tašek z keramické hlíny je výhodou nejen přírodní materiál, ale také dlouhodobě stálý vzhled i barevnost a opravdu mimořádná životnost (až 100 let). Pálené krytiny jsou téměř o třetinu dražší než betonové, ale bývají na pohled o trochu jemnější a poskytují vám skutečnou jistotu: nedrolí se, neblednou, nepórovatí, spolehlivě odolávají i mechům a lišejníkům. Jejich odolnost i vzhled můžete navíc podpořit použitím engoby (povrchové úpravy s matným leskem) nebo glazury (hladkého povrchu s plným leskem). Ve srovnání s betonem nabízí pálená hlína o něco pestřejší škálu tvarů (klasické i moderní), naopak barevný rejstřík je o maličko chudší. Pálená krytina má vysoký tepelný odpor, dobře akumuluje teplo a izoluje proti hluku. Její hmotnost je okolo 40 kg/m 2 , v případě bobrovky přes 60 kg/m 2 . Při pokládce musíte buď dodržet bezpečný sklon střechy, nebo provést doplňková opatření, která realizaci střechy prodraží.

Přírodní břidlice Troppa v elegantní kombinaci s masivním dřevem. Cena od 700 Kč/m2 bez DPH. Topstein.

 

BETON NA STŘEŠE

Už dávno neplatí, že „beton patří do základů“: Zatímco masivní základovou desku dnes mohou nahradit lehké zemní vruty, na našich střechách se beton zabydlel. Kvalitní betonová krytina má sice vyšší hmotnost (oproti pálené přibližně o 10 kg/m 2 , což je vzhledem k hmotnosti sněhu na střeše zanedbatelný rozdíl), ale kompenzuje to nižší cenou (až o 30 %) při zachování mimořádné odolnosti a srovnatelné životnosti (až 80 let). S hmotností krytiny navíc můžete „kouzlit“ pomocí větších formátů tašek (BRAMAC MAX s hmotností 40 kg/m 2 , inovovaná zdvojená bobrovka) nebo použitím speciální technologie (BRAMAC Classic AERLOX sníží hmotnost až o 30 %). Za náročných povětrnostních podmínek se však relativně vyšší hmotnost betonových tašek může stát výhodou: dodává střeše stabilitu. Betonové tašky jsou pevné, mrazuvzdorné, tvarově stálé a jejich pevnost se v průběhu let zvyšuje. Mají minimální nasákavost, dlouhodobě odolávají povětrnosti a nabízejí jak dostatečný výběr tvarů, tak především širokou škálu barev. Speciální povrchové úpravy mohou střechu mírně prodražit, ale ještě zvýší odolnost a dlouhodobou stabilitu původní barevnosti (Protector PLUS) nebo výrazně omezí přehřívání střechy (technologie STAR). Současný trh nabízí i tašky pro mírný sklon (MAX 7°).

Zcela nepravidelná pokládka břidlice na střeše zahradní kuchyně zdůrazňuje přírodní charakter materiálu. RichterPizarras.

 

BŘIDLICE – CHVÁLA ŘEMESLA

Elegance, originalita a životnost až 150 let – to je vizitka přírodní břidlice na střeše. Po celou dobu své životnosti zůstává stálobarevná a plně funkční. Klíčové ovšem je, aby šlo o kvalitní břidlici vytěženou z hlubinných dolů. Odstín krytiny může přecházet od černé přes několik odstínů šedé až po zelenou. Z hlediska hmotnosti hraje zásadní roli způsob krytí: Běžná krytí začínají na hmotnosti 25 kg/m 2 , ta složitější mohou dosahovat až 70 kg/m 2 . Z břidlice lze provést také většinu klempířských prvků na střeše – od vykrývaného úžlabí přes štítové lemování či lemování hřebene a nároží až po ochranu komínů, štítů nebo vikýřového ostění. Výhodou je jednotný vzhled a mimořádně dlouhá životnost celé střechy. Problémem zejména u ploch s mírnějším sklonem a v úžlabí ovšem může být ochrana před mechem a lišejníky.

Ručně štípaný a strouhaný šindel účinně brání vzlínání vody a umožňuje rychlý odtok vody po vláknech. Josef Drdlík.

DŘEVĚNÝ ŠINDEL

Původní dřevěné šindele se hodí nejen pro památkové objekty a staré roubené chalupy. Dají se využít na střechy moderních roubenek, a dokonce i jako obklad stěn ekologických domů s provětrávanou fasádou. Podstatné je především to, aby všechny šindele byly vyrobeny z kvalitního hustého dřeva a byly pečlivě opracovány do výsledného tvaru. Kvalita šindelů se ovšem zásadně liší podle toho, zda jsou řezané, nebo ručně štípané. Pouze u ručně štípané ho a strouhaného šindele lze hovořit o skutečně dlouhodobé trvanlivosti (až 100 let). Ručním štípáním totiž nedochází k přerušení dřevních vláken, což je důležité pro nemožnost vzlínání vody do šindele a pro rychlý odtok vody po vláknech ze střechy. Při užití značné síly a zručnosti lze ručním strouháním po vláknech upravit uštípnutý kus dřeva přesně do požadovaného tvaru. Útulnost a půvab na celý život jsou tak zaručeny.


NÁŠ TIP BOBROVKA

Klasický tvar je dekorativní zvlášť při dvojité pokládce. Ta navíc zvýší ochranu a dodá střeše stabilitu.


Text: Vít Straňák, foto: archiv firem

 

Datum vydání: 8. 2. 2021

Edit: