Oprav dům po babičce

V září odstartoval příjem žádostí nového dotačního programu „Oprav dům po babičce“. Ten se zaměřuje na komplexní renovaci a zateplení rodinných i rekreačních objektů.

Pokud se má zastavit vylidňování venkova, nebude to možné bez cílené státní podpory z fondu Nová zelená úsporám, a to včetně nejnovějšího programu „Oprav dům po babičce“. Cena stavebních materiálů i prací se totiž zásadně neliší v závislosti na tom, jestli investor rekonstruuje nemovitost například v okolí příjmově bohaté Prahy, nebo v nízkopříjmovém pohraničí severní Moravy.

renovace fasády a střechy

Žadatel o dotaci smí vlastnit jen jednu nemovitost k trvalému bydlení. Vlastníků chaty, která není zkolaudovaná k trvalému bydlení, se omezení netýká. Dům na snímku má zateplenou fasádu a novou střechu Satjam Taurus Premium z jakostní oceli. Foto: Satjam

Past jménem starý dům

Podle analýzy iniciativy Zateplujeme Česko byla většina rodinných domů u nás postavena do roku 1980, přičemž zhruba 75 % z nich neprošlo zásadní renovací ani komplexním zateplením. Tehdy bylo postaveno 56 % všech rodinných domů, to znamená 955 tisíc rodinných domů z celkem 1,7 milionu obydlených rodinných domů. Většina těchto domů se nachází na vesnicích v nízkopříjmových regionech, takže bez pomoci státu je situace vlastníků v podstatě neřešitelná. V případě dobrého technického stavu domu totiž rekonstrukce obvykle začíná na zhruba dvou milionech korun, kdy se pouze zateplí stěny a střecha domu, vymění okna a otopný systém. Vyšplhat se ale může na čtyři miliony a výše, pokud jde o starou nemovitost, kde je potřeba sanovat vlhké zdivo, udělat nové hydroizolace, zajistit statiku domu, zpevnit nedostatečné základy domu, zvýšit nosnost stropních konstrukcí, opravit zničené krovy a vyměnit střešní krytinu. „V druhém případě je na zvážení, jestli takovou nevyhovující budovu nestrhnout a nepostavit dům znovu. Může to vyjít levněji, a navíc i poskytnout vyšší komfort bydlení díky lépe navrženým dispozicím. Týká se to zejména rozměrově předimenzovaných staveb nebo staveb původně koncipovaných jako hospodářské,“ vysvětluje architektka Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace.

Pomoc státu nutná

Cena rekonstrukcí se za posledních pět let téměř zdvojnásobila. Pokud stát nebude pokračovat v cílené podpoře oprav starších nemovitostí, a to i u nejzranitelnější části naší společnosti, budou muset tito lidé žít v nevyhovujících podmínkách. Starší budovy, do kterých se po čtyřicet let dostatečně neinvestovalo, jsou ve špatném technickém stavu a přestávají plnit svou funkci. To se týká i důležitých konstrukčních prvků, jakými jsou střecha a obvodové stěny budovy. „Nejde však jen o střechy a fasády domů, ale i o okna, elektroinstalace, rozvody a podobně,“ vyjmenovává Pavel Svoboda, předseda Cechu pro zateplování budov. Pro obyvatele to představuje řadu rizik: stoupající náklady na energie, ohrožení zdraví kvůli vlhku a šíření plísní nebo snižování hodnoty nemovitosti. „Mnoho jich je navíc na hraně, či dokonce za hranou životnosti, což se dá změnit komplexní renovací, a navíc lze snížit náklady na energie až o 70 %,“ dodává Pavel Zemene ze Sdružení EPS ČR. Jedinou v praxi účinnou cestou, jak zabránit degradaci bytového fondu zejména na vesnici, je pokračovat v cílené podpoře renovací. Státní dotace mohou pokrýt čtvrtinu až třetinu nákladů rekonstrukce.

dřevohliníková okna

Důležitou součást renovace starého domu tvoří také výměna všech otvorových výplní, jimiž uniká značné množství tepla. Na snímku dům s novým dřevohliníkovým HS portálem a dřevohliníkovými okny VEKRA Alu Design Classic. Izolační trojskla, středové těsnění oken. Foto: Vekra

Komplexně znamená levněji

Z dostupných průzkumů vyplývá, že dvě třetiny Čechů renovují svoje domy po částech. Hlavní bariérou pro komplexní opravu je především nedostatek vlastních financí a obavy z náročnosti stavebních prací či z dočasného omezení komfortu bydlení. „Přitom komplexní renovací by lidé mohli dosáhnout na nejvyšší dotace a docílit největších energetických úspor. Lze tím ušetřit až 70 % nákladů na vytápění, tedy několik desítek tisíc ročně, a dům mít rozkopaný jen jednou. Dále je třeba uvést i multiplikační finanční efekt takovéto dotační investice do státního rozpočtu v delším časovém horizontu,“ vysvětluje Pavel Svoboda z Cechu pro zateplování budov. Je proto v zájmu státu komplexní rekonstrukce podporovat, o což se dlouhodobě snaží i dotační program Nová zelená úsporám, který běží stabilně od roku 2015. „Možnost zažádat až o milion korun na komplexní zateplení, kdy se však nejedná o fixní částku, ale o podporu na 1 m² zateplení, například z dotačního programu Oprav dům po babičce, považujeme za velmi smysluplné. Bez podobných dotačních titulů jsou totiž domy na venkově v chudších regionech v dohledné době jen těžce opravitelné,“ připomíná architektka Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace.

zateplení podkroví

Tepelná pohoda v podkroví úzce souvisí s kvalitní izolací střechy. Výhodou stříkané PUR pěny je rychlost zateplení, dokonalé zakrytí všech míst a eliminace tepelných mostů. Foto: HBS

Co program přináší

Nový dotační program „Oprav dům po babičce“ si klade za cíl podpořit rekonstrukce starších nemovitostí, zejména těch vlastněných mladými rodinami, které povedou k úsporám na energiích. Program sleduje jednak podporu zdravého a ekonomicky úsporného bydlení, jednak zpomalení růstu nové zástavby na úkor zemědělské půdy. Nabídne domácnostem zálohové financování komplexních renovací nemovitostí. Úspěšní žadatelé zároveň získají možnost čerpat zvýhodněný úvěr ze stavebních spořitelen. Program je určen vlastníkům rodinných domů či rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní, tj. zaměstnancům, zaměstnavatelům, osobám samostatně výdělečně činným, pracujícím důchodcům, pracujícím studentům a učňům nebo rodičům na mateřské dovolené. Žádat mohou jako fyzické osoby nepodnikající. Podmínkou čerpání zálohové dotace z programu „Oprav dům po babičce“ je realizace optimálního zateplení, kterým bude dosaženo požadovaných energetických úspor. V žádosti o dotaci na optimální zateplení je možné současně požádat i o podporu dalších úsporných opatření, jako je třeba instalace fotovoltaiky, výměna zdroje tepla, ohřev vody, dešťovka, dobíjecí bod pro automobil a další. Dotace pokryje 50 % způsobilých výdajů. Na komplexní zateplení je možné získat až 1 milion korun. Další nemalé částky lze čerpat na ostatní úsporná opatření.

Bonusy a výhodný úvěr

Podpora cílí na mladé rodiny, proto žadatelé obdrží rodinný bonus ve výši 50 000 Kč na každé nezaopatřené dítě. Domácnosti z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí, které jsou od června 2023 podporovány státem, dostanou bonus 10 % z celkové výše dotace. Žadatelé, kteří kromě dotace na zateplení požádají ve stejné žádosti o další úsporná opatření, dostanou kombinační bonus ve výši 10 000 Kč za každou kombinaci. Žadatelé, kteří získali dotaci na optimální zateplení, mohou navíc požádat o zvýhodněný úvěr poskytovaný stavebními spořitelnami bez nutnosti zástavy nemovitosti. Úrok se bude pohybovat mezi třemi až čtyřmi procenty. Přesné parametry výhodného úvěru se ještě upravují. Úvěr bude dostupný v průběhu roku 2024. Podrobnosti k celému programu včetně závazných pokynů pro žadatele najdete na webu Nová zelená úsporám.

Text: Vít Straňák
Foto: se svolením firem Isover, Vekra, HBS, Satjam

Datum vydání: 24. 11. 2023

Edit: