Moderní, zdravý, úsporný

Před 30 lety se zdálo, že nad technologií zděných domů se začíná zvolna smrákat. Do popředí se tlačily montované domy, dřevostavby či litý beton. Ale stavební převrat se nekonal! Rodinné domy se dál staví ponejvíce z cihel a tvárnic.

Stavba z cihel není jen o obvodové konstrukci. Řešení v cihelném systému HELUZ existuje pro všechny prvky hrubé stavby. Foto Heluz

Cihla představuje nadále osvědčenou klasiku, ba co víc: Stává se módním hitem energeticky pasivní výstavby! Technologie zdění vám totiž spolehlivě zajistí energetickou úsporu, zdravé vnitřní prostředí i náležitý akustický komfort. Navíc toho dokáže docílit rychle a pohodlně – pomocí jednovrstvého zdiva bez dodatečného zateplení.

 

Ekologie

Výroba cihel je ekologická, využívá ryze přírodní suroviny (základ tvoří jíl, přidávají se dřevěné piliny a další přísady, jemně mletá směs se ředí vodou). Výpal cihel poté významně zvyšuje jejich nosnost, trvanlivost a celkovou odolnost. Pálená cihla tak získává životnost až několika století. Uvnitř stavby ovšem využijete i přírodní nepálené cihly. Pro zlepšení klimatu v interiéru a tepelnou akumulaci se uplatní například příčky nebo akumulační stěny HELUZ NATURE Energy (tloušťka 12 či 25 cm). Nepálené zdivo skvěle reguluje vzdušnou vlhkost (úžasný bonus pro astmatiky) a má vynikající akustické vlastnosti, ale nesmí přijít do přímého kontaktu s vodou. Po skončení své životnosti je stoprocentně recyklovatelné.

 

Izolace, akumulace

Moderní pálené tvárnice s promyšleným systémem děrování a případně vloženým izolantem (minerální vata nebo kuličkový polystyren) vám nabídnou rovněž skvělé parametry tepelného prostupu a výjimečnou rozměrovou přesnost (broušené zdivo), která usnadňuje rychlou výstavbu bez tepelných mostů. Cihly však dovedou teplo nejen perfektně izolovat, ale také akumulovat. Výsledkem je tepelná setrvačnost a celková stabilita objektu.

 

Odolnost

Také nosná funkce cihelného zdiva je mimořádně důležitá. Právě díky spolehlivé vysoké nosnosti může cihelné zdivo (ať už s integrovanou tepelnou izolací, nebo bez ní) plnit roli obvodového pláště nízkoenergetických a pasivních domů. Mechanická odolnost, celková trvanlivost a dlouhodobá životnost činí z cihelných tvárnic skutečně spolehlivý základ stavby.

 

Ať to dýchá!

Dům z cihel dnes není třeba zateplovat! Dokonce se dá říci, že je to nežádoucí. Zejména vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) totiž stavbu zbytečně uzavírá a brání jí přirozeně dýchat. V případě jakékoli chyby (uspěchaný technologický postup, nedokonalé provedení) podporuje riziko vzniku plísní uvnitř objektu a může tak zkracovat jeho životnost. Navíc je dobré vzít v úvahu, že životnost samotného zateplovacího systému je podstatně kratší než životnost cihel. Po čase je proto nutná nová instalace kontaktního zateplení. Naproti tomu jednovrstvá cihelná konstrukce vykazuje dlouhodobě stabilní vlastnosti. Izolant vložený uvnitř cihel nebrání tomu, aby rodinný dům zůstal difuzně otevřený a uchoval si prodyšnost zdiva i zdravé vnitřní klima.

 

Smysluplný celek

Rodinný dům stavíte jen jednou v životě a po dokončení ho už nelze zásadně změnit. Stavte ho tedy pořádně! Tak lze shrnout hlavní myšlenku nové iniciativy „Smysluplný celek“, s níž přichází česká firma HELUZ. Stavebníky nabádá k tomu, aby projekt plánovali komplexně a kromě cen zvažovali další parametry. Například energetickou náročnost stavby, nutnost dodatečných oprav, rychlost a pohodlí při výstavbě nebo její ekologickou stopu. „Tam, kde do sebe všechno zapadá, není prostor na chyby,“ říká Eliška Smolová, která zodpovídá za komunikaci společnosti HELUZ. „Proto náš ucelený systém zahrnuje vše pro celou hrubou stavbu, vyjma základů. Čítá cihly, překlady, komínové komplety a v neposlední řadě masivní stropy. Nabízíme vše pro svislé a vodorovné konstrukce, což stavebníkům umožňuje stavět s jediným výrobcem.“ Výhodou takového postupu je, že prvky již z výroby spolupracují a navazují na sebe. Výsledná obálka je uzavřená jako pouzdro a díky tomu nabývá mnohem lepších vlastností.

 

Dům pro dvě generace

Kromě energické náročnosti či chybovosti při stavbě se iniciativa „Smysluplný celek“ zabývá také ubýváním pozemků. Vše totiž dnes směřuje k tomu, že se bude vracet dvougenerační bydlení. Právě zde leží nesporné výhody masivních staveb z kompletního stavebního systému, jelikož umožňují kdykoliv dostavět patro. „Důležité je dotáhnout stavbu do detailu už při výstavbě. Pokud stavíte smysluplně, nezaskočí vás v budoucnu nic. Ceny za energie, tuhé zimy, horká léta, potřeba stavebních úprav – na to vše se lze připravit předem,“ dodává Eliška Smolová.

 

Čtyři pilíře

Iniciativa Smysluplný celek stojí na čtyřech pilířích. Prvním je výše zmíněná provázanost komponentů. Druhý pilíř tvoří kumulace užitných vlastností materiálu ve stavbě (tepelná izolace, akumulace tepla, tepelná setrvačnost, vzduchová neprůzvučnost, životnost). Třetím pilířem jsou kvalitní služby, které klientům uleví od starostí a doplňují smysluplnost celku. A v neposlední řadě je tu ekologické hledisko s přesahem do budoucnosti. Právě díky trvanlivosti, životnosti a mechanické odolnosti dovoluje materiál HELUZ realizovat stavby s dlouhodobou perspektivou a možností budoucích stavebních úprav.

 

První řada rozhoduje

Stavba zděného domu doslova stojí na pevných základech: První řada cihel totiž rozhoduje o kvalitě celé stavby. Pokud zdivo špatně založíte, v lepším případě se připravíte o řadu výhod, které pálené cihly poskytují. V horším případě hrozí praskání stěn, nerovnoměrné sedání stavby nebo zborcení konstrukce. Proto si při zakládání první řady určitě nechte poradit od zkušených odborníků. „Ušetříte tím čas, nervy a v neposlední řadě peníze. Jak si to založíte, tak si to i vyzdíte, na to je také potřeba myslet. Rozhodně doporučuji použití kvalitních soklových cihel: Rozdíl poznáte hned při prvním dešti! Dbejte na správné zakrytí zdiva a nemusíte se obávat zvýšené vlhkosti po dokončení celé stavby,“ komentuje Karel Jožák, šéf stavební firmy Stavby Jožák. Jestliže už máte stavební zkušenosti a rozhodli jste se šetřit díky svépomocné výstavbě (úspora může být opravdu značná), využijte alespoň pro založení stavby pomoc profesionála! „Technik vám pomůže s první řadou zdiva, vyrovná nerovnosti základové desky a k dispozici bude mít špičkové moderní vybavení od vyrovnávací soupravy po rotační laser. Nakonec svépomocníky zaškolí a vysvětlí další postup, aby celou stavbu zvládli sami,“ vysvětluje za Porotherm zakládací technik Petr Halbrštát. Samozřejmostí je zvolení pořádné soklové cihly, aby veškerá pečlivá práce nepřišla vniveč kvůli nekvalitnímu materiálu. Dobrou volbou, která je velmi pevná a zároveň splňuje nejpřísnější nároky na tepelnou izolaci, jsou cihly Porotherm TBS Profi. „Přesnou prací v této fázi si ušetříte spoustu starostí v etapách následujících, protože jakékoli drobné chyby v první řadě cihel vám stavba prostě neodpustí. Jde doslova o každý milimetr,“ uzavírá Petr Halbrštát.

 

Instalace oken a dveří

O milimetry může jít i při vyzdívání stavebního otvoru v cihelném zdivu. Už ve fázi hrubé stavby je třeba pamatovat na jeho správnou přípravu, aby později bez problémů dopadla instalace oken. „Samozřejmostí by měla být geometrická přesnost stavebního otvoru. Dalším krokem je začištěné ostění s hladkým a soudržným povrchem, na nějž lze bez problémů ukotvit okenní rám a ošetřit prostor připojovací spáry. Povrch musí být hladký, suchý a bezprašný, aby na něj přilnuly ochranné fólie, které chrání prostor připojovací spáry před průnikem vlhkosti a UV zářením,“ upozorňuje Pavel Kašpar, manažer technického vývoje značky VEKRA, největšího českého výrobce oken. Pro vyzdění otvoru je vhodné použít verzi cihly s koncovým zakončením, které je na rozdíl od běžných tvárnic hladké. Pokud tento typ cihly nepoužijete, musíte zámky nejprve vyhladit do jedné roviny a tím stěny otvoru začistit. Ostění, nadpraží a parapetní části otvoru se potahují tenkou vrstvou šedého stavebního tmelu, aby se vytvořila rovinná plocha. Po řádném zaschnutí této vrstvy je možné usadit okno a kvalitně přilepit vnitřní i vnější uzávěr připojovací spáry. Obdobně jako u oken je nutné již během hrubé stavby myslet na správnou přípravu otvoru pro interiérové dveře. „Stavební otvor musí být zcela kolmý a špalety musí mít stejnou šířku. Pokud si to nepohlídáte hned v hrubé stavbě, k odhalení vzniklých chyb zpravidla dojde až při montáži dveří v hotovém interiéru, což zkomplikuje další stavební práce,“ upozorňuje Pavel Hajný, manažer divize interiérových dveří značky VEKRA. Zárubeň přitom sama o sobě zpravidla umožňuje vyrovnání nepřesností tloušťky stěny jen v rámci jednoho až dvou centimetrů.

 

Pozor na překlady

Otvory pro okna se zpravidla opatřují nadokenními překlady, které přenáší statické působení zdiva. Musí být navrženy vždy tak, aby byly samonosné a staticky nepůsobily na okno. Také je třeba dodržet správný postup jejich uložení. Jinak se mohou objevit praskliny na omítkách, hrubé chyby vedou k rozdrcení podkladu nosných překladů. Překlady je třeba využít rovněž při přípravě otvoru pro interiérové dveře ve zděné příčce, a to jak u klasických otočných dveří, tak u těch posuvných. „V případě dveří posuvných do pouzdra počítejte s tím, že stavební otvor i překlad nad ním musí být dvojnásobný. Kromě šířky vlastních dveří totiž musíte počítat s šířkou plechové kapsy, do které budou dveře zajíždět,“ doplňuje Pavel Hajný z VEKRY. Stavební pouzdro nemá nosnou funkci, a proto je třeba jej brát jako pokračování samotného dveřního otvoru.

 

Komplet tvoří střecha

Abychom to měli komplet: Zděnému domu sluší kvalitní pálená střešní krytina. Ta sice hodně vydrží, ale v létě se dovede pěkně rozpálit a v zimě zase promrzá. Proto se nevyplatí podceňovat zateplení střechy, které může zabránit úniku 15 procent tepla z domácnosti. Nyní je navíc možné na zateplení střechy získat dotaci z programu Nová zelená úsporám a nechat si od státu proplatit až polovinu celkových nákladů. Úsporné standardy pro získání podpory splňuje například termoizolační systém iRoof od značky Tondach. „Když nezateplenou střechou uniká z domu až 15 procent tepla, znamená to, že pokud domácnost ročně vydá za topení 70 tisíc korun, platí o 10 500 korun více, než by bylo nutné. Proto se investice do kvalitní izolace střechy z dlouhodobého hlediska rozhodně vyplatí,“ říká Roman Busta, obchodní ředitel společnosti Wienerberger. Vzduchotěsnost systému Tondach iRoof zabrání infiltraci vzduchu z exteriéru, střecha je díky izolačním deskám bez tepelných a akustických mostů a oproti běžným skladbám nesnižuje tento systém výšku půdy, protože nezateplujete pod krokvemi. Navíc je materiál plně recyklovatelný, odolný vůči ohni a zdravotně nezávadný. Izolace iRoof nabízejí tři systémové skladby (Top, Uni a Renova) a lze je použít i pro sanaci obvyklého způsobu zateplení, což investoři ocení zejména při rekonstrukcích.

 


Výběr materiálu
– Než vyberete stavební materiál, zvažte, jaké vlastnosti jsou pro vás důležité. Rozhoduje nejen cena, ale také skutečně kvalitní tepelná izolace.
– Určitě správnou volbu představují plněné cihly, ať už minerální vatou (Porotherm T, Porotherm EKO+), nebo polystyrenovým granulátem (HELUZ FAMILY 2in1). Všechny zmíněné cihly zajistí perfektní parametry izolace bez dodatečného zateplení domu.
– Dáváte přednost tepelné izolaci? Maličko vyšší komfort vám zajistí polystyrenová výplň cihel. Chcete současně i útlum hluku? Pak vaše požadavky splní lépe výplň z minerální vaty.
– Podstatným prvkem jsou také doplňky. Ty totiž minimalizují potřebu řezat cihly. Je to rychlé, ekonomické a ekologické. Jednoduchá stavebnice. Přesný počet doplňků lze bezplatně zkalkulovat podle projektu.


 

 

text Vít Straňák

foto se souhlasem firem Wienerberger, Vekra, HELUZ

Datum vydání: 22. 6. 2023

Edit: