Slunce ze zásuvky

Nejen příjemné sálání kachlových kamen nebo akumulačního krbu, ale také elektrické sálavé vytápění z podlahy, stěn či stropu napodobuje svým účinkem sluneční paprsky.

Topné fólie Ecofilm jsou určeny jako podlahové vytápění do suchých konstrukcí – pod plovoucí podlahy nebo s použitím doplňkových podložek HEATPAK pod PVC a koberce. FENIX.

Sálavé teplo prohřívá prostor rovnoměrně, je pocitově příjemné, úsporné a zdravé. Elektrický otopný systém, který hřeje dostatečně velkou plochou ze stěn, podlahy nebo stropu, vám proto umožní prostor nepřetápět a žít v zimním období nejen zdravěji a úsporněji, ale také s komfortním pocitem.

 

Nízkoteplotní systém

Systém podlahového vytápění se dá realizovat buď jako teplovodní, nebo jako elektrický (totéž ostatně platí i pro stěny a strop). Princip provozu je přitom v obou variantách shodný: Konstrukci podlahy je třeba zahřát na teplotu jen o málo vyšší, než je teplota vzduchu. Tajemství úspěchu spočívá v tom, že hřeje velká plocha. Díky tomu je systém schopen vydat dostatek energie k vyhřátí celého prostoru. Všechny podlahové systémy se proto dají shrnout pod obecné označení „velkoplošné nízkoteplotní vytápění“. My se dnes budeme věnovat výhradně elektrickému systému, který se vyznačuje nejen snadnou a rychlou realizací bez mokrých procesů, ale rovněž flexibilním úsporným provozem s pohodlnou regulací a rychlou odezvou.

 

Elektrická podlahovka

Instalace moderního elektrického systému probíhá suchou cestou, proto je rychlá a pohodlná. Na výběr máte realizaci z topných kabelů, rohoží a fólií. Provoz systému je skutečně flexibilní a úsporný: Teplota se dá nastavit pro každou místnost zvlášť pomocí centrální řídicí jednotky. Pro ni byste měli najít vhodné umístění, aby umožňovala jak individuální regulaci teploty v jednotlivých místnostech, tak i pohodlné ovládání celku z jediného centra. O tom, že regulační systém je opravdu propracova ný, svědčí mimo jiné možnost regulovat jednotlivé části podlahy. Zdaleka přitom nemusí jít jen o váš rozmar: praktické je například zvýšit teplotu před francouzskými okny, aby zde topení vytvořilo tepelnou clonu proti chladu zvenčí. Elektrický systém je díky krátké době odezvy a malé tepelné setrvačnosti schopný pružně reagovat, ale je i ekonomičtější: prostor rychle vyhřejete, večer pro ochlazení nemusíte tolik větrat, v noci zase nemusíte systém temperovat. Moderní typy regulací umožňují ovládání nejen přes internet, ale také pomocí chytré ho telefonu.

 

Ze stěn to jde různě

Pokud chcete, aby vám elektrické teplo sálalo ze stěn, může to být buď formou velkoplošných topných panelů, nebo pomocí systémů stěnového vytápění. Zatímco sálavé topné panely vynikají už řadu let jako estetický doplněk interiéru (například ve formě obrazu či zrcadla), moderní systémy elektrického vytápění zabudovaného přímo do stěn jsou považovány za skutečný vrchol tepelného komfortu. Daří se jim totiž úspěšně spojovat výhody podlahového vytápění s jednou předností radiátorů – malou tepelnou setrvačností. Povrchová teplota může být v případě stěnového vytápění o dost vyšší než u podlahy, ale klíčovou roli hraje kvalitní tepelná izolace obvodového zdiva (aby teplo neunikalo pryč). Otopná plocha se neprovádí jako akumulační: Elektrické topné kabely či rohože dosahují jednak pružné regulace teploty, jednak optimálního rozložení teplot v místnosti, které je zvýrazněno faktem, že stěny hřejí proti sobě. Proto je teplota rozložena v prostoru rovnoměrněji dokonce i ve srovnání s podlahovým vytápěním. Tím můžete skutečně ekonomicky docílit dokonalé tepelné pohody. Systém je skvělý třeba pro koupelnu, ale po stavební stránce představuje zřejmě nejnáročnější způsob rekonstrukce otopné soustavy…

 

Topné fólie na podlaze? Neprávem ve stínu topných rohoží

Elektrické topné rohože a kabely jsou všeobecně známé a uplatňují se často v prostorách koupelen, kde jako krytina dominuje dlažba. Topné fólie jsou konstrukčně zcela odlišné, ale i ony umí být vynikajícím zdrojem komfortního sálavého podlahového vytápění. Například topná fólie Ecofilm je s tloušťkou pouhých 0,4 mm velmi tenká a na rozdíl od jiných topných systémů ji lze opravdu snadno instalovat přímo pod plovoucí podlahu nebo (po doplnění o vhodnou podložku) i pod vinylové krytiny či koberce. To vše bez jakýchkoliv hlubších zásahů do původní omezené konstrukční výšky podlahy. Velkou předností těchto fólií je i jejich snadná, časově nenáročná a přesná instalace, která snižuje náklady na provedení práce. Navíc se jedná o zcela suchý proces bez stěrek a všech nevýhod, které mokré procesy v interiéru obecně přinášejí. Kromě maximálního tepelného komfortu je to také skvělý zdroj úspor. Elektrické podlahové vytápění extrémně rychle reaguje na změny venkovní teploty a nahodilé tepelné zisky v interiéru. Slunce, lidé v místnosti, vaření a provoz spotřebičů představují u současných úsporných domů a bytů poměr ně významný zdroj tepla. Každá ušetřená minuta, kdy díky rychlé reakci automatické regulace vaše podlahové topení vypne, pak přináší úsporu energie a finančních nákladů na vytápění.


Topení v podlaze: povrch a podklad

  • Při podlahovém vytápění ovlivňují váš pocit tepelného komfortu i ekonomiku provozu především tepelné vlastnosti materiálu, který tvoří povrch podlahy. Ideální jsou takové krytiny, které teplo bezpečně snášejí, nebrání jeho prostupu a mají schopnost akumulace.
  • Tyto vlastnosti nejlépe splňují keramické a kamenné dlažby, lité anhydritové podlahy a částečně vinylové krytiny, ale instalace je možná i pod laminát a některé dřeviny.
  • Pro funkčnost systému je důležitý také podklad pod systémem podlahového vytápění. Ten totiž (na rozdíl od povrchu) musí co nejvíce bránit prostupu tepla, aby teplo neunikalo opačným směrem. (Totéž platí i pro stěnový a stropní systém vytápění.)
  • Materiál pod podlahovým vytápěním proto musí mít vyšší tepelný odpor (R) než materiál povrchu. Jestliže je podklad betonový, je nutné, aby byl od vlastní instalace otopného systému pečlivě izolován.

 

 

text Vít Straňák foto archiv firem

 

Datum vydání: 12. 3. 2021

Edit: