Plastové okno a úspory energie

 

2

Zvolit plastové okno už dávno neznamená vybrat jen to nejlevnější řešení, ale je rovnocennou alternativou oknům dřevěným. Bývá mu připisována nesporná přednost, a to že se nemusí natírat. Vývoj v konstrukci profi lů seznam jeho předností rozšířil, zejména jeho tepelně izolační vlastnosti, a dokáže přispět i výměně vzduchu v našich stále hůře větraných domovech.

Otázka, zda dřevěná či plastová okna, je stejně stará jako samotné plastové okno, tedy přes čtyřicet let. Čím jsou plastová okna starší, tedy myšleno vývojově, tím je odpověď na tuto otázku těžší. Učinila obrovský skok jak z hlediska svých užitných vlastností, tak designu. Volba mezi plastem, dřevem, popřípadě hliníkem je spíše otázkou našich osobních preferencí, tedy který z materiálů máme rádi či nejvíce sluší našemu domu. V současné době je však mimořádná pozornost zaměřena na úspory tepla.

1

Energeticky úsporné profi ly Prestige jsou k dispozici ve třech různých designových variantách, a to ve verzi zaoblené, klasické nebo hranaté a v široké škále barev nebo s hliníkovým krytem. Individuální požadavky lze splnit díky výběru ze 40 barev fólií, včetně exkluzivního metalického dekoru Titanium Plus se vzhledem hliníku. INOUTIC

SKLO I RÁM 
Okna nemohou zůstat pozadu za současným nejsilnějším trendem ve stavebnictví – snahou o maximální úspory tepla. Musí se proto zlepšovat jejich tepelně izolační vlastnosti tak, aby se co nejvíce přibližovaly parametrům obvodového pláště domu. Jinak se stanou obrovským zdrojem úniku tepla. O tom, jak dobře okna izolují, rozhoduje jak kvalita zasklení, tak rámu. Tepelně izolační vlastnosti se udávají pomocí součinitelů tepelné prostupnosti U, a to jak pro celé okno (Uw), tak pro sklo (Ug) i pro rám (Uf). Izolační dvojskla a trojskla dosahují vynikajících hodnot, nejslabším místem je v současné době rám. Proto si těchto údajů všímejte pečlivě, někteří prodejci mohou záměrně udávat pouze hodnotu zasklení, která může vyvolat příznivější dojem. Rozhodující je hodnota Uw, tedy celého okna. Čím nižší, tím okno lépe izoluje. Norma stanoví nejvyšší možné Uw = 1,20 W/m2K, pro nízkoenergetické domy 0,8 W/m2K a pro pasivní 0,6 W/m2K. Při rozhodování o vlastnostech prosklení přistupuje ještě další hledisko, a to jak dalece propouští sklo sluneční záření. Izolační trojsklo sice zabrání únikům tepla z domu, nevpustí ho však ani do domu. O tom, kolik slunečního záření projde prosklením, vypovídá další fyzikální veličina – solární faktor (g), který se udává v procentech. Pohybuje se v širokém rozmezí od 20 do 60 %. Někde je vítán nízký, tam kde chceme chránit interiér před přehříváním, jinde naopak vyšší, pokud chceme využít i pasivních solárních zisků. Prosklení a jeho vlastnosti proto nemusíme volit pro celý dům stejné.

3

Dveře PSK Atrium umožňují díky odstavně-posuvnému systému a zvláštnímu kování sklápět a posouvat křídla do šířky až 1,6 m s použitím jen nepatrné síly. Doplněné venkovními roletami LUNA – bezpečí a elegance v jednom. OKNOPLAST

4

Okenní profi l OKNOPLAST Platinium Evolution je první profi l zaoblený i na interiérové straně. Profi l je možné osadit neviditelnými okenními panty Invisso. Barevné provedení Siena.

5

6

Systém pro zdvižně-posuvné dveře VEKASLIDE umožní dodávat elementy velkých rozměrů – až do šířky 6,5 metru a výšky 2,6 metru, přičemž posuvná křídla mohou být až tři metry široká. Přitom dosahuje elegantního a štíhlého vzhledu, kromě základního bílého je možné vyrábět dveře v jednostranně i oboustranně barevné variantě. OKNOTHERM

Ptáme se odborníků: 
Jakým směrem jde vývoj v ohledu subtilnosti plastových oken? „Problém nepevnosti subtilních profilů u plastových oken, které neumožňují dramaticky zvětšit plochu prosklení při zachování tenkých rámů, je minulostí. Moderní konstrukční řešení dnes umožňují výrobu klasických a francouzských oken i s velmi velkou plochou zasklení. Křídla mohou dosahovat až 2,5 m a otvor po otevření křídla až 2,3 m, přičemž maximální plocha prosklení může být až 11,5 m2. Navíc technologie zvedání a posunu křídel od renomovaných výrobců zaručují nejen stabilitu, ale i lehký chod systému bez nutnosti použití velké síly.“ Juraj Koudela, obchodní ředitel společnosti OKNOPLAST

PLASTOVÉ PROFILY A TEPLO 
Plast má oproti dřevu horší tepelně izolační vlastnosti, a proto se musejí vylepšovat konstrukcí rámu, zejména zvyšováním počtu komor. Od původních dvou či tří se dnes dostali výrobci i k osmikomorovým systémům. Neplatí však úměra, že čím více komor, tím lépe, záleží na celém systému, nejběžnější jsou pěti- až sedmikomorové profi ly, které mají i větší stavební hloubku, 80 mm a větší. Další zvyšování počtu komor už nemá na tepelnou prostupnost okenního profi lu zásadní vliv. Tepelně izolační vlastnosti okenního profi lu se mohou zvýšit i vyplněním komor tepelným izolantem. Konstrukce se tedy mohou lišit, k jejich porovnání slouží právě hodnota součinitele prostupu tepla rámem Uf. Negativně ho může ovlivnit i ocelová výztuž profi lu. Jakou kvalitu rámů máme z tohoto pohledu volit? Vyplatí se investice do oken, respektive rámů s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi? Zde můžeme odpovědět jednoznačněji než na začátku. Určitě se vyplatí na kvalitě oken nešetřit. Okna stále zůstávají nejslabším místem obvodového pláště, stále jimi uniká více tepla než stěnami. I když zvolíme nejkvalitnější okno, stále bude svými hodnotami prostupu tepla pokulhávat za parametry obvodového zdiva. Je proto prozíravé, když rozdíl mezi tepelně izolačními vlastnostmi stěn a oken bude co nejmenší. Jedná se zhruba o celou třetinu plochy obvodového pláště. Raději nevybírejte okna těsně pod hranicí normy jenom proto, že budou levnější. Vyšší investice se vám vrátí nejen v lepší tepelné pohodě (od oken nepůjde chlad), v nižších nákladech na vytápění, ale můžete tak předejít i problémům s jejich rosením a podobně.

7

8

Unikátní technologie AutomotiveFinish umožňuje aplikovat kvalitní a působivé metalické barvy známé z automobilového průmyslu i na plastové profi ly. Plastové profi ly Schüco s úpravou AutomotiveFinish vykazují ve srovnání s hliníkovou krycí lištou podobné vlastnosti týkající se barevné stálosti a odolnosti proti povětrnostním vlivům, avšak za atraktivnější ceny. SCHÜCO

9 10

11

Zajistit si plynulou výměnu vzduchu i při zavřeném okně, a to bez průvanu, obtěžování hlukem či hmyzem umožňuje integrovaný okenní větrací systém Schüco VentoTherm. Navíc s minimálními tepelnými ztrátami, protože venkovní vzduch je ohříván v rekuperátoru pomocí odváděného vzduchu. Systém snižuje energetické ztráty způsobené odvětráváním až o 35 %. Přicházející vzduch prochází pylovým fi ltrem, což ocení především alergici. SCHÜCO

MAXIMÁLNĚ UTĚSNĚNÁ 
Stejně jako u ostatních typů oken je pro úspory tepla nutné, aby teplo neunikalo netěsnostmi v oknech. Používá se nejčastěji kombinace středového a dorazového těsnění, která utěsní okno téměř dokonale. Stejně pečlivě musí být okno napojeno na obvodový plášť. Tím však nedochází k přirozené výměně vzduchu, na kterou jsme byli zvyklí u starších oken. To s sebou nese dnes již známé problémy se vznikem plísní – netěsnostmi uniká z interiéru i přebytečná vlhkost – a samozřejmě problémy zdravotní. Nedostatek čerstvého vzduchu je spojen s únavou, bolestmi hlavy i dalšími zdravotními potížemi. Musíme se tedy postarat o potřebnou výměnu vzduchu jiným způsobem. Je třeba často a dostatečně větrat, a to i v noci. Kdo z nás to však v dostatečné míře dělá? Proto necháváme starat se o základní výměnu vzduchu samotná okna, de facto jim částečně navracíme jejich netěsnost.

12

13

Plastová střešní okna FAKRO PTP jsou vyrobena z vícekomorových profi lů PVC s vloženými výztuhami z pozinkované oceli. Tato konstrukce zajišťuje stabilitu celého okna a zamezuje jeho deformacím v průběhu užívání. Okno je přizpůsobeno pro použití do podkrovních prostor se zvýšeným výskytem vlhkosti (koupelny, kuchyně). Kromě bílé barvy se vyrábějí i v dekoru borovice nebo zlatý dub. FAKRO

14 15

JAK PEČOVAT O PLASTOVÁ OKNA? 
I když není údržba plastového okna náročná, zcela bez povšimnutí je nechat není radno. Pravidelně bychom měli provádět servis kování, minimálně jednou ročně. To znamená zkontrolovat funkčnost a olejem promazat všechny pohyblivé díly a závěrové body kování. Pokud křídlo nesprávně doléhá k rámu, je lépe pozvat odborníka servisní služby, aby okno seřídil. Možná mu práce zabere jen několik minut, ale předejdete tak pozdějším větším nepříjemnostem. Odborné seřízení se čas od času vyplatí, i když máte pocit, že jsou okna v pořádku. Dvakrát ročně ošetřete těsnění speciálním přípravkem, například silikonovým olejem. Zpomalíte tak proces přirozeného stárnutí. Rámy oken omývejte běžným čisticím prostředkem, nebo speciálním přípravkem od výrobce. Nikdy nepoužívejte agresivní prostředky, jako aceton, rozpouštědla, lešticí přípravky a rozhodně ani abrazivní látky. A samozřejmě žádné škrábací nástroje – kartáče, houby, nože či špachtle.

VÝMĚNA VZDUCHU 
Okenní kování většinou umožňují tak zvanou mikroventilaci, to je vytvoření malé štěrbiny, která simuluje netěsnost starých oken, zpravidla čtvrtou polohou kliky. Jde však o řešení nedokonalé a nedostatečné, navíc okno v té chvíli není zabezpečeno proti vloupání. Plastová okna umožňují řešit výměnu vzduchu i jinými způsoby. Do křídla nebo rozšiřovacího profi lu rámu je možné montovat větrací mřížky, které se ovládají ručně. Plastové profi ly mají oproti dřevěným tu výhodu, že jimi může procházet vzduch, což využívají pomocné větrací systémy. Profi ly mohou být vybaveny větracími klapkami, které fungují na principu rozdílného tlaku venku a uvnitř domu. V případě, že na klapku začne působit proud vzduchu způsobený vyšší rychlostí větru, klapka změní svou polohu a uzavře průchod vzduchu směrem do místnosti. Tím je zamezena možnost vzniku průvanu v místnosti. V okamžiku, kdy vítr ustane, klapka se vrátí samočinně do výchozí polohy a bezprůvanové větrání opět funguje. Některé systémy dokáží vést vzduch profi lem do rekuperátoru tepla, kde odcházející vzduch předá teplo příchozímu, a do místnosti vniká vzduch příjemně ohřátý. O úsporách na vytápění nemluvě. Ani tyto pomocné systémy však nenahrazují klasické větrání. Pořídíte-li si kvalitní těsná okna, ať již plastová či jiná, musíte myslet na pravidelné větrání několikrát denně po dobu zhruba pěti minut, nejlépe průvanem, aby nevychladly stěny. A nezapomeňte na tuto dobu ztlumit topení, pokud nemáte chytrou regulaci, která tak učiní za vás. Anebo svěřte větrání vzduchotechnice – řízenému nucenému větrání, nejlépe s rekuperací, tedy zpětným získáváním tepla z odcházejícího vzduchu. Obzvlášť důležité je řešit větrání při výměně oken tam, kde máme v bytě plynový spotřebič.

16

18

VEKRA KOMFORT odpovídá současným požadavkům na plastová okna. Profi l stavební hloubky 82 mm rozdělený do šesti komor se systémem středového těsnění poskytuje výbornou ochranu před chladem, vlhkem, prachem i hlukem. Při zasklení izolačním trojsklem (Ug=0,5 W/m2K) splňuje prostup tepla oknem (Uw=0,71 W/m2K) požadavky pro použití v pasivních domech. VEKRA

NEJEN TEPLO 
Vývoj plastových oken se však nesoustřeďuje jen na úsporná řešení, ale i na další užitné vlastnosti a design. Plastová okna proto již dnes uspějí i z hlediska únosnosti profi lů, aby unesly těžká izolační dvoj- i trojskla o velkých plochách, pro dveře a posuvné systémy. Kromě výztuží profi lů se pevnost zvyšuje použitím kompozitních materiálů, vyšší tuhosti křídla se dosahuje vlepováním skel. V oblasti designu se rozšiřují a zdokonalují barevná řešení, můžeme si pořídit okno v široké škále barev či téměř k nerozeznání od dřeva. Můžeme si zvolit odlišné barevné řešení z interiérové a exteriérové strany. Designovým trendem je zaoblování profi lů, tedy další přiblížení vzhledu plastového okna oknu dřevěnému. Dalším směrem, kudy se ubírá design oken, je kombinace s hliníkem, kterým se oplášťují profi ly z vnější strany. V tomto případě se nejedná jen vzhled, ale hliník plast chrání a zmírňuje citlivost na namáhání vlivem teploty.

17

19

Plastový profil Geneo PHZ je první pasivní systém, který vznikl kombinací stabilního těla profi lu z hmoty skelných vláken RAU-FIPRO. To je navíc vyplněno termomodulem a obaleno koextrudovanou celoobvodovou vnější vrstvou RAU-PVC a speciální dutinovou středovou gumou, díky níž dosahuje součinitele prostupu tepla rámu Uf = 0,79 W/ m2K. Je certifi kován pro použití v pasivních domech. REHAU

Datum vydání: 27. 6. 2015

Edit: