Jak postavit na zahradě studnu

studna s kamennou obezdívkou a vědrem

Studna s kamennou obezdívkou, rumpálem na vytahování vědra a velkými šlapáky pro lepší příchod. Foto: ZAKRA

Voda je jedna z nejcennějších tekutin na světě. Zatím ji stále považujeme za samozřejmost, která stojí pakatel a teče nám z kohoutku, kdykoli si vzpomeneme. Ale tu životodárnou tekutinu možná v budoucnu budeme stěží vyvažovat zlatem…

Pokud najdete na svém pozemku vodu, je to doslova dar z nebes, který je třeba využít a chránit. Vodu z vlastní studny pak můžete bez rozpaků použít jako užitkovou v domácnosti nebo na zalévání zahrady. A jestliže rozbor vody potvrdí její nezávadnost, rozšiřuje se oblast použití také na pití.

Výkop studny

Nadzemní okruží studny z betonových bloků

Nadzemní okruží studny vyskládané nasucho z betonových bloků Naturblok působí vlídně a připomíná kámen. Foto: CS-Beton

Možná si říkáte: Studnu na vlastním pozemku si můžu vykopat sám! Jistě, ale má to háček: Bez patřičného povolení smíte kopat nanejvýš do hloubky tří metrů – což pro dosažení kvalitní vody většinou nestačí. Proto bude rozumnější, když si necháte studnu postavit profesionálními studnaři takzvaně na klíč. Většina firem vám nabídne komplexní službu od pořízení příslušné dokumentace a povolení, přes vyhledání vhodného místa pro studnu a instalaci čerpací techniky až po kolaudaci hotové studny. Výběru firmy však věnujte značnou pozornost! Více než v jiných oblastech podnikání se vyplatí nahlédnout do historie firmy, zjistit její dlouhodobé zaměření, počet úspěšně vybudovaných studní a věrohodné reference.

Průzkumný vrt, nebo proutkař?

Jako první krok před realizací studny potřebujete co nejpřesněji lokalizovat zdroj podzemní vody. K tomu slouží hydrogeologický průzkum provedený odborníkem za pomoci přístrojů, anebo si můžete zjednat proutkaře, jehož přístroj je malý, lehký a jednoduchý. Tato varianta je sice méně spolehlivá, ale za důvěru vás bohatě odmění: Ušetří vám část formalit.

Odborný průzkumný vrt slouží k prozkoumání geologické stavby terénu a ověření údajů o podzemní vodě za účelem výstavby studní. Provádí se pomocí moderní technologie jádrového vrtání. Výsledkem je vyhotovení závěrečné zprávy. Teprve pak může nastat etapa realizace studny. Při tomto postupu rozhodně počítejte s administrativním zdržením, které bude patrně delší než rok. Přitom samotná realizace vrtané studny může být záležitostí jednoho týdne…

Jak hloubit studnu?

Studnu lze hloubit narážením, vrtáním nebo kopáním. Nejvhodnější způsob hloubení by měl doporučit hydrogeolog.

  • Kopání je finančně náročnější, pracnější a zdlouhavější, získáte však vydatnější zdroj vody.
  • Hloubení usnadní použití bagru s drapákem. Je třeba zajistit odvoz vykopané zeminy a vyztužit stěny studny betonovými skružemi – nejčastěji o průměru jeden metr. Studny hlubší než dvacet metrů je místo skruží třeba postupně betonovat. Hotová studna se pak překryje plastovým nebo betonovým poklopem.

Studny kopané ve skále výztuž nepotřebují, ale překrytí ano. Kopané studny se doporučuje provádět v místech, kde je dostatečné množství nezávadné mělké podzemní vody a vysoká propustnost hornin (např. písky, štěrky, jílovce). Výhodou kopaných studní je velká akumulační schopnost, snadná kontrola, údržba a renovace. Kopat studnu svépomocí je dovoleno pouze do hloubky tří metrů, což pro dosažení kvalitní vody většinou nestačí.

Vrtaná studna

Vrtaná studna bere podzemní vodu, která je kvalitnější. Navíc bývá vrtání poměrně rychlé. Vrtané studny se budují tam, kde je voda uložena hluboko v zemi (i přes 30 metrů). Podle skladby zeminy je nutno měnit technologie vrtání. Průměr vrtu se pohybuje od 15 do 26 cm v závislosti na průměru trubky (podle požadovaného množství čerpané vody). Do země se mohou používat trubky z PVC či PE, případně dražší trubky z nerezové oceli. Okolo trubky se sype vodárenský písek, který funguje jako filtr. Do studny nesmí prosakovat nečistoty ze srážkové vody. Proto musí mít půda v okolí spád nejméně 2 % směrem od studny a krycí vrstva z nepropustného jílu by měla mít výšku nejméně tři metry. Stanovení ceny realizace je velmi obtížné, závisí na hloubce, podloží i průměru studny. Ve výsledku se však jedná o spolehlivou úsporu financí. Některé firmy avizují, že pokud se jim nepodaří navrtat vodu, je vrt proveden zdarma.

recyklace šedé vody a dešťovky

Nenechte dešťovou nebo šedou vodu zbůhdarma odtékat do kanalizace. Využijte státní podporu k recyklaci. Foto: Dotace Dešťovka

Úspora vody v zahradě

Kde všude můžete šetřit vodou ve vlastní zahradě? První krok představuje správný výběr automatického zavlažovacího systému. To je ale jen začátek. Důležité je také zadržovat a v maximální míře využívat dešťovou vodu. Například na splachování toalet či zalévání zahrady je vhodné (a snadné) nahradit pitnou vodu právě vodou dešťovou. Systematické využívání dešťové vody je dnes navíc spojeno s lákavou možností státních dotací (dotace Dešťovka je součástí programu Nová zelená úsporám).

Pádných důvodů, proč šetrně hospodařit s vodou, se ovšem i bez dotace najde dost. Jednak tím zlepšíte své životní prostředí a přispějete k ochraně krajiny pro vlastní děti, jednak tím snížíte svou závislost na dodávce z vodovodního řadu. To je neocenitelná možnost a jistota do budoucna. Dešťovou vodu lze navíc přeměnit na mikrobiologicky bezpečnou pitnou vodu pomocí filtračního systému Drop2Drink od společnosti Alkapuri. V kombinaci s dostatečnou nádrží na dešťovou vodu se toto zařízení může stát plnohodnotným zdrojem pitné vody pro domácnost. Na filtrační jednotku můžete snadno připojit všechna umyvadla, sprchu, vanu, myčku nádobí, pračku i toaletu. Stejně jednoduché je také použití a údržba.

drop2drink

Pitnou vodu z dešťové můžete bezpečně vytvořit pomocí filtračního systému Drop2Drink od Alkapuri. Foto: Alkapuri

Co je šedá voda?

Ale nejde jen o vodu na vašem pozemku. Aktuálním tématem se stává především šedá voda, tedy použitá, jen lehce znečištěná voda ze sprch, van či umyvadel. Ani tuto vodu bychom dnes neměli nechat bez užitku zmizet v odpadu. Tekoucí čistá voda totiž na planetě Zemi už dávno není samozřejmost. „Pouhých sedm tisícin procenta vody na planetě Zemi je nám k dispozici,“ upozorňují odborníci společnosti Alkapuri. Proto považují za nutné využívat tento vzácný zdroj svědomitě a ekologicky. Zároveň věří, že je to možné.

hydraloop

K recyklaci šedé vody pro domácnosti, hotely i podniky slouží zařízení Hydraloop. Jednotlivá zařízení se dají spojovat do kaskády. Foto: Alkapuri

Hydraloop

Společnost Alkapuri se rozhodla přispět k zachování dostupnosti vody jako klíčového zdroje pomocí recyklace šedé vody ve vlastním zařízení s názvem Hydraloop. Její pracovníci jsou přesvědčeni, že recyklace vody by se měla stát standardní součástí každé domácnosti a budovy, podobně jako využití fotovoltaických panelů, zachytávání dešťové vody nebo tepelné čerpadlo. Recyklací a opakovaným použitím vody totiž můžeme podstatně omezit rostoucí poptávku po vodě. Celkovou spotřebu vody lze takto snížit až o 40 % a tím také snížit o 40 % produkci odpadní vody. Systém Hydraloop nabízí řešení recyklace šedé vody přímo v domácnostech či podnicích (tam se dají jednotlivá zařízení spojovat do kaskády). Produkty tohoto systému jsou první svého druhu. Unikátní a patentovaná technologie úpravy vody zajišťuje opětovné použití čisté, čiré a bezpečné vody. Ta může být znovu použita pro splachování toalety, praní, zavlažování zahrady nebo i doplnění bazénu.

Nezbytné formality pro studnu

  • Než se pustíte do hledání pramene pomocí průzkumného hydrogeologického vrtu, máte povinnost požádat o souhlas vodoprávní úřad. Ovšem pokud si chcete místo vrtu jen pozvat proutkaře, žádné povolení na to nepotřebujete.
  • Když se rozhodnete pro stavbu nové studny bez průzkumného vrtu, budete muset zažádat o povolení ke stavbě a o povolení k odběru podzemní vody.
  • Ke stavbě studny a následnému odběru vody budete potřebovat územní rozhodnutí, povolení stavby vodního díla a povolení k odběru vod. Vše vyřídíte na příslušném vodoprávním úřadě.

Text: Vít Straňák a Luboš Chott
Foto: se svolením firem Alkapuri, ZAKRA, CS-Beton a Dotace Dešťovka

Datum vydání: 9. 4. 2024

Edit: