Plyn – kompromis mezi komfortem a cenou

Na rozhodování o tom, čím budeme vytápět dům a čím ohřívat vodu, má vliv celá řada faktorů. Z pohledu uživatele domu, ať nového či rekonstruovaného, však záleží především na tom, jak pohodlná bude obsluha a kolik to bude stát. Z tohoto srovnání vychází stále úspěšně plyn, byť jeho cena vzrůstá.

Zemní plyn je bezesporu vedle elektřiny nejkomfortnějším palivem, nemusíme se starat o přikládání, o prostor pro skladování paliva, nepráší, plynové spotřebiče se dobře regulují… Je dostupný na většině našeho území, velmi dobře obstojí i z hlediska škodlivin unikajících do ovzduší. Není proto divu, že je využíván ve více než třech pětinách našich domácností. Pokud se však ptáme na jeho výhodnost v dnešní době, musíme se především ptát na tepelné ztráty domu, jinými slovy, kolik tepla na vytápění domu vůbec potřebujeme. Tam, kde je potřeba tepla na vytápění velmi malá, mohou ekonomickou výhodnost plynu negativně ovlivnit vyšší pořizovací náklady na plynovou přípojku a teplovodní otopnou soustavu. Avšak v jiném případě nás může například modernizace otopné soustavy a výměna plynového kotle za efektivnější dovést k výrazným úsporám třeba i bez zateplení domu, které se sice doporučuje v prvé řadě, ale není pro nás v tuto chvíli realizovatelné. Zkrátka, tak jako u všeho, je třeba zvážit všechny okolnosti, porovnat naše možnosti a priority. A poradit se s odborníky, samozřejmě.

2

Stacionární kompaktní kondenzační kotel Vitodens 222-F perfektně pasuje do rastrů kuchyňského nábytku, je sotva vidět a pracuje nanejvýš úsporně zejména v provedení s frekvenčně řízeným vysoce efektivním čerpadlem na stejnosměrný proud. Tato kompaktní jednotka v sobě kombinuje sálavý válcový hořák MatriX a výměník tepla Inox-Radial z nerezové ušlechtilé oceli. VIESSMANN

1

Solární komplet De Dietrich SOLNEO SGC 24 SOL slouží k vytápění a ohřevu vody pomocí plynu a solárních kolektorů. Je tvořen stacionárním kondenzačním kotlem se zabudovaným solárním ohřívačem TUV o objemu 200 l pro připojení až 5 m2 solárních kolektorů. Voda je přednostně ohřívána kolektory. STIEBEL ELTRON

NA KOTLI ZÁLEŽÍ

Pouhou výměnou kotle doplněnou o vhodný typ regulace je možné snížit spotřebu plynu o třicet procent i více. U starších kotlů klesá postupem času účinnost spalování, navíc je nutné provozovat je s konstantně vysokou teplotou, čímž vznikají obzvlášť velké tepelné ztráty povrchem kotle. Zastarávají i morálně, moderní kotle pracují mnohem hospodárněji, dají se lépe regulovat. V současné době si můžeme vybrat mezi nízkoteplotními a kondenzačními kotli. Nízkoteplotní kotle mají díky lepšímu vychlazení spalin asi o 5 % vyšší účinnost než klasické plynové teplovodní kotle. Účinností vyšší než sto procent se mohou pochlubit kotle kondenzační. Jak je to možné? Využívají totiž nejen teplo vznikající při procesu spalování, ale také teplo obsažené ve spalinách, které by jinak „uniklo komínem“. Při výpočtu účinnosti se tedy nevychází jen z výhřevnosti paliva, ale připočítává se i kondenzační teplo, které se využije k předehřevu otopné vody. Sníží se tak spotřeba paliva, kotel je zároveň šetrnější k životnímu prostředí. Kondenzační techniku je možné využít právě u zemního plynu, protože zemní plyn má dostatečně vysoký obsah vody ve spalinách a při jeho spalování nevznikají téměř žádné oxidy síry, které by spolu s vodou vytvářely agresivní kyseliny.

3

5

Solární centrála pro přípravu teplé vody Wolf CSZ představuje kompletní řešení solární přípravy teplé vody a vytápění v jednom, je plně připravena pro připojení solárních kolektorů, napájení do topného systému a okruhu teplé vody. Základními prvky kompaktní jednotky jsou plynový kondenzační kotel, ovládací BM modul s ekvitermní regulací a solární zásobník pro přípravu teplé vody. KKH BRNO

4

JAK VYBÍRAT

Při výběru kotle nemůžeme uvažovat způsobem „nejlepší bude ten nejvýkonnější a nejúčinnější“. Výkon kotle musí odpovídat velikosti vytápěného prostoru a tepelným ztrátám objektu. Pro současné dobře zateplené domy budeme proto na trhu hledat naopak kotle s nízkou spodní hranicí výkonu. Každý kotel musí být správně dimenzován tak, aby pracoval co nejdéle v optimálním režimu. Když je výkon kotle vzhledem k tepelným ztrátám objektu příliš vysoký, často se zapíná a vypíná. Časté starty negativně ovlivňují hospodárnost, zkracují životnost kotle, zvyšují množství emisí ve spalinách. Příliš nízký výkon zase nestačí k dosažení potřebné tepelné pohody. Důležitá je možnost regulace výkonu. Starší typy ovlivňovaly výkon pouze systémem zapnuto vypnuto, dnes je u levnějších typů možnost stupňovité regulace, nejlepších výsledků dosahují kotle s plynulou modulací výkonu. Kdybychom vybírali pouze podle účinnosti, volili bychom vždy kotel kondenzační. Ty však dosahují nejlepších výsledků při tak zvaném nízkoteplotním spádu, tedy s nízkou teplotou vstupní i výstupní vody – 50/40 a méně. Proto je často při výměně starého kotle za kondenzační potřeba provést rekonstrukci topné soustavy – zvětšit plochu radiátorů.

Přečtěte si také o peletách!

Neznamená to však, že bychom kondenzační kotel nemohli zvolit u soustav s vyšším teplotním spádem. Jen musíme počítat s tím, že nedosáhneme celkově maximální účinnosti. Ale přesto bude velmi vysoká, protože po většinu topné sezony se voda nezahřívá na maximum a kotel díky tomu může pracovat v tuto dobu v kondenzačním režimu. Rozhodnutí, zda zvolit nízkoteplotní či dražší kondenzační kotel, záleží proto na konkrétní situaci, která rozhodne i o návratnosti zvýšené investice do kondenzačního kotle. Kondenzační kotle jsou bezesporu vhodné do novostaveb s nízkou potřebou tepla na vytápění, domů nízkoenergetických. Velmi dobře se jim daří v kombinaci s podlahovým či stěnovým topením, kterému právě vyhovuje nízký teplotní spád.

6

Plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 25 kW v provedení se 40litrovým zásobníkem je ideálně dimenzován pro rodinné domy, kde je vždy nutné mít k dispozici teplou vodu k okamžitému odběru. Trvalý výkon teplé vody 33 kW umožňuje zajistit 15,5 litrů vody za minutu s teplotou 40 °C. BUDERUS

7

Kondenzační závěsný kotel Vitodens 111-W s integrovaným nerezovým 46 l zásobníkem 111-W je vybaven výměníkem tepla Inox-Radial, který ručí za trvale vysoké využití kondenzačního účinku. Elektronická regulace pro provoz řízený teplotou v místnosti je zabudována v kotli. S připojením čidla venkovní teploty zařízení automaticky aktivuje ekvitermně řízený provoz. VIESSMANN

DŮLEŽITÁ JE REGULACE

Pro hospodárné vytápění je třeba plynový kotel doplnit vhodnou regulací, aby spaloval pouze takové množství plynu, které je v danou chvíli nutné k udržení požadované tepelné pohody v jednotlivých místnostech. K dispozici máme dvě možnosti: buď klasické prostorové termostaty, které mohou být programovatelné, nebo ekvitermní regulátory. Ty vyhodnocují tepelné vlastnosti objektu v závislosti na venkovní teplotě. Jsou tedy vynikajícím pomocníkem tam, kde je hodně obvodových zdí, tedy v rodinných domech. Nejvyšším stupněm regulace je kombinace ekvitermního regulátoru s prostorovým čidlem, která zajišťuje nejkomfortnější ovládání topného systému. V bytech je ekvitermní regulace zbytečná, tam vystačíme s prostorovým termostatem.

8

Plynový kotel De Dietrich Zena je vhodný pro vytápění bytu či domu s průtokovou přípravou teplé vody s mikroakumulací. STIEBEL ELTRON

9

Nízkoteplotní kotle De Dietrich z řady GT mohou být vybaveny plynovým nebo olejovým hořákem se čtyřmi možnostmi ovládacího panelu. STIEBEL ELTRON

10

I plynové ohřívače teplé vody John Wood Polaris mohou pracovat s kondenzační technologií ohřevu. Ohřívač John Wood Polaris je díky tomu až o 20 % úspornější než konvenční zařízení tohoto druhu. Je určen pro odběrná místa s vyššími nároky na spotřebu teplé vody. ENBRA

JAK OHŘÍVAT VODU

Plyn může samozřejmě sloužit nejen k vytápění, ale i k ohřevu teplé vody. A to buď centrálně – v kotli nebo samostatném plynovém bojleru – či pomocí malých ohřívačů přímo u místa odběru. Decentralizované zdroje teplé vody minimalizují ztráty tepla v rozvodech vody, volíme je zpravidla tehdy, jsou-li odběrná místa příliš vzdálená od centrálního zdroje. Velké centrální zdroje i malé ohřívače mohou být buď průtočné, nebo zásobníkové. Výhodou prvních jsou minimální ztráty vychladnutím, ohřeje se vždy jen tolik vody, kolik je potřeba. Avšak může docházet k výkyvům teploty vody, která je závislá na průtoku. Velkou výhodou externích centrálních bojlerů a kotlů s integrovaným zásobníkem vody je možnost připojení solárního ohřevu. Pomocí solárních kolektorů můžeme za celý rok ušetřit až 75 % nákladů na přípravu teplé vody. V létě, kdy je slunečního svitu dostatek pro plné zásobení teplou vodou, můžeme kotel nechat zcela odpočinout. V zimě se voda pomocí kolektorů předehřeje přednostně, plyn se použije jen k dohřátí na potřebnou teplotu. Sluneční kolektory mohou sloužit i k ohřevu topné vody v otopných soustavách, které jsou vybaveny akumulačním zásobníkem vody a s podporou slunečních kolektorů při vytápění počítají.

11

12

Plynový kondenzační kotel pracuje nejefektivněji, pokud ohřívá otopnou vodu na nižší teplotu. Proto je ideální propojit jej s podlahovým nebo stěnovým vytápěním, které pracuje s teplotou vody do 50° C. Systémy gabotherm® pracují na principu „trubka v trubce“, kdy je využíván vzduchový prostor jako izolace proti tepelným ztrátám a zároveň jako prostor pro tepelnou roztažnost trubky. KKH BRNO

13

eBus ekvitermní regulátory Protherm řady Thermolink umožňují nastavit teplotu otopné vody stejně jako teplotu teplé vody. Podle zvolené topné křivky je následně celý proces regulace kotle přizpůsobován změně venkovní teploty a požadované teplotě vytápěného prostoru. PROTHERM

Více informací se nachází v zářijovém vydání z roku 2012, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Edit: