Pelety – perspektiva i komfort

Palivo, které je na rozdíl od fosilních paliv obnovitelným zdrojem energie pro vytápění, může být řešením pro ty, kteří budou nuceni novelou zákona o ochraně ovzduší hledat náhradu za nevyhovující kotel na tuhá paliva. Ale také pro ty, kteří si chtějí pohodlně navodit příjemnou atmosféru u živého ohně.

O tom, jaké možnosti nám nabízí spalování dřevních pelet, na co si dát pozor při jejich nákupu či při výběru kotlů jsme si povídali s inženýrem Vladimírem Stupavským, předsedou představenstva Klastru Česká peleta, volného sdružení českých společností a přidružených institucí v oboru vytápění biomasou.

V čem vidíte přednosti vytápění peletami?

Asi čekáte, že začnu tím, že vytápění peletami je ekologická varianta, zelená příležitost, tak jak je u nás zvykem pelety propagovat. Je to jistě pravda, ale chtěl bych podtrhnout, že je to především vytápění pohodlné a ekonomické. Není výmyslem ekologů, ale vzniklo před mnoha lety v Americe a pak se velmi ujalo v Rakousku a Německu, kde si dřevozpracující firmy nevěděly rady s odpadem ve formě pilin. Zhutňovaly je do válečků a ukázalo se, že standardizovaný tvar je velmi vhodný pro automatizaci spalování. Kotel na pelety dokáže fungovat naprosto dokonale, v porovnání s kotli na ruční přikládání, kde přikládáním nutně vždycky oheň přidusíte, chvíli to čoudí, pak to hoří dobře, ale časem začne dohasínat a je třeba zase přiložit. To znamená opět přidusit a opět čekat, až bude kotel pracovat v optimálním režimu. Peletový kotel je automatický, sám se zapaluje, podává si přesně potřebné množství paliva, sám se čistí i vypíná.

1

Vytvořte si svůj vlastní krb TULIKIVI, který bude ještě efektivnější pomocí systému spalování pelet Tulikivi Green P10. Tulikivi Green P10 systém pelet využívá patentovanou technologii Tulikivi whirlbox, která zajišťuje čisté spalování prostřednictvím účinné směsi spalin a spalovacího vzduchu. Během rané fáze spalování směřuje spalovací vzduch na horní lůžko pelet jako sekundární vzduch. V závěrečné fázi spalování proniká primární vzduch do lůžka pelet, a tak dokončuje proces hoření.

Komu byste vytápění peletami doporučil?

Centrální vytápění automatickým kotlem na pelety je určitě velmi dobrou volbou pro domy, které nejsou zateplené nebo jen zčásti zateplené, mají potřebu tepla na vytápění 50 GJ a více. Tedy tam, kde je třeba kotel o výkonu alespoň 15 kW; nejčastěji se u nás prodávají kotle o výkonu 20 a 25 kW. U nás je to standardní model jednogeneračního staršího domku 4+1. Naprosto skvěle se hodí pro obecní budovy, školky, nemocnice, tam dochází k enormním úsporám vzhledem k rychlé návratnosti investice. A samozřejmě těm, kteří kladou důraz na ekologii a komfort.

Užití v nezateplených domech se zdá být v rozporu s tím, že se obecně doporučuje nejdříve dům zateplit.

V rozporu to není, zateplování je tady proto, aby se zmenšila energetická náročnost budov, aby se ušetřilo, aby se zlepšilo ovzduší. Jenže spolu se zateplením domu je nutné změnit i vytápění, a na to se zapomíná i ve státních finančních pobídkách. Snížíme-li totiž energetickou náročnost budovy, tedy zateplíme dům a vyměníme okna, ale přitom ponecháme zastaralý zdroj tepla, dochází paradoxně k tomu, že k ekologickému efektu nedojde, místní situace se naopak zhorší. Kotel nebude pracovat na plný výkon, proto nebude provozován v optimálních parametrech, bude víc kouřit a tím produkovat více emisí než před zateplením. Zateplení proto musí provázet i výměna kotle nebo změna celého otopného systému.

2

Peletová kamna TOLEDO 32 dosahují výkonu v rozmezí 2 – 8 kW, zásobník pojme 32 kg pelet, v provozu tak mohou být při jednom naplnění 25 až 50 hodin. HAAS + SOHN RUKOV

To je však finančně příliš náročné.

Pokud nemá majitel domu dostatek peněz na oboje, považuji za vhodnější provést nejprve výměnu starého nevyhovujícího kotle za kotel na pelety nebo jiné efektivní vytápění, které nebude ovzduší zatěžovat emisemi.

3

Nejsou pelety drahé?

Náklady na vytápění peletami vychází v domácnostech levněji než vytápění plynem, elektřinou i topným olejem. Například ve svém domě jsem přechodem z plynu na pelety snížil náklady na vytápění zhruba o třetinu. Peletám navíc nahrává, že za posledních deset let jejich cena vzrostla o dvanáct procent, zatímco u plynu asi o sedmdesát, u elektřiny asi o čtyřicet. A tento rozdíl se bude zřejmě dále zvětšovat, protože cena pelet je dlouhodobě stabilní. Její meziroční nárůst zhruba odpovídá inflaci, nůžky mezi cenami plynu a elektřiny na jedné straně a peletami na druhé se stále rozvírají. Navíc cena pelet drobně kolísá v průběhu roku, ušetřit můžeme tedy i tím, že nakoupíme pelety levně v létě na celou sezonu. Přitom velikost celoročního skladu na pelety nebude větší než sklad uhlí.

Jak je to s investiční náročností?

Pořídit si celou peletovou kotelnu vyjde minimálně na 50 000 Kč, cena zahrnuje kvalitní kotel nejspíš od českého výrobce s malým zásobníkem včetně regulace. Jakmile k tomu budeme přidávat další funkce – výkonnější kotel, lepší regulaci, větší zásobník, dostáváme se na 100 000 Kč. Velmi dobře vybavená peletová kotelna s celosezonním silem vyjde na 150 000 – 200 000 Kč. V této cenové hladině je možné vybírat z deseti až dvaceti výrobců kotlů na pelety, stejně jako v montážních firmách, které nabídnou automatickou šnekovou nebo vakuovou dopravu pelet ze sila do kotle. Nejvyšší modely představují investici 200 000 až 350 000 Kč za celou kotelnu – kotle od špičkových rakouských nebo německých firem, dopravníky, periferie, regulace, akumulační nádobu, rozvody…

4

Automatický kotel VERNER se vyznačuje nadstandardně úsporným, komfortním a ekologickým provozem. Ověřená moderní technologie umožňuje pohodlně spalovat až 60 druhů paliv, jako například dřevěné pelety, agropelety, odpadní obilí apod. Díky této skutečnosti nebudete závislí pouze na kvalitních dřevěných peletách, ale vždy si můžete vybrat nejvýhodnější palivo na trhu.

A co peletová kamna?

Nemáme moc českých výrobců a dovážejí se především z Itálie. Stojí od 70 000 Kč výše, velkou roli u nich hraje design, díky němuž se může cena vyšplhat třeba až k dvěma stům tisíců.

Víte, že…?

 • pelety se lisují pod tlakem za vysokých teplot
 • neobsahují žádná chemická pojiva a jiné znečišťující látky
 • vedle kvalitních dřevních pelet, které jsou nejrozšířenější, se mohou vyrábět i ze slámy, sena, energetických rostlin a zemědělských zbytků
 • většinou jsou vyráběny z místních zdrojů lokálními výrobci
 •  jejich popel lze využít jako ekologické zahradní hnojivo
 •  výhřevnost pelet se pohybuje okolo 18 MJ/kg a předčí tak i některé druhy uhlí
 •  k vytápění průměrného rodinného domu je ročně zapotřebí pouze 4 – 5 tun pelet, pro jejichž uskladnění stačí například stávající uhelný sklad nebo palivové silo
  Zdroj: Česká peleta

Říkal jste, že vytápění peletami je vhodné do domů více energeticky náročných. Jak je to s peletami a vytápěním nízkoenergetických domů?

Z pohledu čistě ekonomického nejsou peletová kamna tou nejvýhodnější volbou, obvykle stačí třeba malý nástěnný kondenzační kotel. Rodina, která si postaví nízkoenergetický dům, však často přemýšlí zároveň ekologicky a zvolit pelety je naopak na místě. Navíc je pro mnoho lidí důležitá i atmosféra živého ohně, kterou si díky peletovým kamnům můžete dopřát naprosto komfortně, bez nečistot, třeba i s kamny na dálkové ovládání.

5

Špičkové rakouské kotle HAPERO se vyznačují obzvláště nízkou náročností na instalační prostor, pouze 0,32 m2. Jsou plně automatické – od zapálení, čištění kotle, kontrolovaného komínového tahu až po odstraňování popela. Vyrábějí se jak v interiérovém provedení, tak v provedení pro sklepy s výkony od 14,5 až po 35 kW. HOSTOMSKÝ – KRBOVÁ KAMNA, KOTLE

Nebude se díky kamnům interiér přehřívat?

Pro nízkoenergetické domy jsou určena kamna izolovaná, která předávají třeba jen deset procent tepla do interiéru, zbytek do topné nebo užitkové vody. Z přehřívání domu není třeba mít obavy.

Co jsou to pelety?

Ekologicky ušlechtilé palivo vyráběné především z dřevní a okrajově z rostlinné biomasy. Dřevěné pelety se dodávají v podobě slisovaných granulí kruhového průřezu, spalují se ve speciálních automatických kotlích nebo kamnech na pelety.

Hlavní výhody pelet

 • jsou maximálně ohleduplné k životnímu prostředí
 • při vytápění peletami dosahují podobného komfortu – bez­ bslužnosti – jako při použití elektrokotle nebo plynového kotle
 • jsou skladné a snadno se s nimi manipuluje
 • umožňují nezávislost na dodávkách fosilních paliv jako je plyn nebo uhlí
 • podporují zdravé životní prostředí
  Zdroj: Česká peleta

Jak si mohu ověřit kvalitu u kotle nebo kamen?

Kupovat je třeba jen takové výrobky, které jsou homologovány pro Českou republiku nebo pro celou Evropskou unii. Je třeba pozorně prostudovat certifikát, může se stát, že je zfalšovaný nebo platí jen pro zemi výrobce. Neseriózní výrobce může tvrdit, že je výrobek certifikovaný, avšak „opomene“ dodat, že ne pro Českou republiku. Je třeba si zjistit reference, obrátit se na naše inspekční a certifikační agentury, samozřejmě poradíme, pokud se obrátí na náš klastr. Opatrný bych byl u výrazně nízkých cen, je dobré si uvědomit, že automatický kotel má v sobě tolik součástek a tolik materiálu, že ho za dvacet nebo třicet tisíc není možné pořídit. Někdy se také objevují přestavěné litinové kotle na uhlí s implementovaným peletovým hořákem. Ty představují jenom polovičaté řešení, nemůžete od nich očekávat stejnou funkčnost, účinnost a komfort jako u automatických kotlů určených přímo pro spalování dřevních pelet. U nehomologovaných výrobků také hrozí, že v případě havárie nebo požáru neuplatníte záruku, škodu vám pojišťovna nezaplatí, protože jste používali něco, co jste neměli.

6

Možnosti připojení kotle k zásobníku

KAMNA NA PELETY – POKOJOVÁ PELETOVÁ KAMNA

Peletová kamna se používají pro vytápění jednotlivých místností, menších bytů nebo nízkoenergetických domů. Při spojení peletových kamen s teplovodním výměníkem je lze využít také pro vytápění dalších místností nebo pro přípravu teplé užitkové vody. Peletová kamna jsou jednoduchá a snadno obsluhovatelná kamna, která jsou vyhledávána mimo jiné kvůli estetickým vlastnostem hořícího ohně v místnosti. Předávání tepla zde probíhá sáláním a v případě zapojení ventilátoru také prouděním vzduchu. Tepelný výkon peletových kamen se většinou pohybuje od 6 do 10 kW a reguluje se ručně nebo automaticky přes termostat. Účinnost spalování dosahuje 90 %. Při tepelném výkonu krbových kamen 6 kW můžeme uvažovat vytápěnou plochu do 60 m². Zdroj: Česká peleta

A ještě k palivu. Jak poznám kvalitní peletu?

V domácnostech se nejčastěji používají čisté dřevní pelety, které jsou bez jakýchkoliv chemických příměsí a bez kůry, vyráběné pouze z čistých pilin z předem odkorněného dřeva. Okrajově se dají v některých kotlích spalovat i dřevní pelety s kůrou, nebo jiné pelety, například z rostlin. Zde však musí být kotel přizpůsoben a mít toto méně kvalitní palivo uvedeno v technickém průkazu. Jinak například popel struskuje, správně se neodvádí, vytváří se povlak, snižuje se účinnost spalování a nakonec se musí hořák ručně vyčistit. Nejlépe zákazníka chrání, nakupuje-li pelety certifikované. Certifikací známe hned několik, starší certifikace DIN a ÖNORM jsou dostatečné, nejvyšší zabezpečení kvality poskytuje celoevropská certifikace ENplus. Ta je zárukou, že jakákoliv peleta bude dodána v požadované kvalitě dané normou. Certifikace ENplus se týká nejen výroby, ale i skladování a dopravy podle daných pravidel. Nakupuji pak obdobně jako plyn – nemusím řešit kvalitu, ale mohu se spolehnout, že nakoupím palivo v požadované kvalitě, ať v sáčcích nebo z cisterny, která mi je nafouká do skladu ke kotli. Takové pelety umí spálit 100 % kotlů. Certifikaci ENplus nemají všechny pelety, ani v Německu, u nás tak půl na půl. Certifikace výrobce něco stojí, ale neprojevuje se v konečné ceně produktu, takže ji mají jen velké firmy, které vyrábějí desetitisíce tun ročně.

Nechrání zákazníka dostatečně už atest podle příslušné normy?

Pouhý atest podle normy není dostatečnou zárukou kvality. Atestuje se vzorek, který výrobce pošle do zkušebny. Není tedy zaručeno, že to, co kupujete, odpovídá tomuto vzorku, ať už třeba z důvodu změny technologie či dodavatele dřevní piliny, nebo dokonce i z nepoctivosti.

Takže nedoporučujete kupovat pelety bez certifikace ENplus?

Pokud nakupujete u známého místního prodejce nebo peletárny, kterou máte vyzkoušenou a která si nechce zkazit jméno, bude to nejspíš v pořádku. ENplus opravdu zatím nemají všichni. Opatrný bych byl u neznámého dodavatele, u podezřele nízkých cen, u nákupů přes internet. V peletě musí být obsažena cena za pilinu, marže výrobce, opravy strojů, práce lidí, dopravce, daně…Takže dlouhodobě se cena nepohybuje pod 5000 Kč.

7

Kotel na pelety Fröling P4 Pellet nabízí moderní technologii pro efektivní a ekologický provoz ve spojení s netradičním a elegantním designem. Patentovaný víceokruhový výměník tepla zajišuje optimální využití energie bez nutnosti zpětného dohřívání zpátečky. To vše vede ke značným úsporám nákladů. Speciální konstrukce kotle s ochranou proti zpětnému prohoření zajišťuje dlouhou životnost systému. RIONI

A co alternativní pelety, ze slámy či obilí?

Zařízení na jejich spalování je dražší, vyplatí se proto hlavně pro spalování ve velkém nebo tam, kde máte levný zdroj tohoto paliva. Spojení zemědělského podniku, který si své budovy vytápí kotlem na spalování pelet ze slámy, vidím jako ideální řešení.

Nebudu však mít starosti se sháněním kvalitních pelet?

Možná tak před pěti lety to mohl problém být. Dneska však už můžete kvalitní dřevěné pelety koupit kdykoli a nechat si je kamkoli zavézt, většinou je doprava v ceně. Také se setkávám s obavami, že pelety nebudou, toho se však také bát nemusíme. Ročně se u nás zpracovává tolik dřeva a přirozeně vzniká tolik pilin, ze kterých je možné vyrobit minimálně pět set tisíc tun dřevních pelet. V českých domácnostech se jich přitom ročně využívá jen asi padesát tisíc. Je to přesně naopak, není málo pelet, ale málo odběratelů a většina produkce jde na export. Výrobci pelet vyšší prodeje na českém trhu jenom uvítají, protože se jim sníží náklady na dopravu do zahraničí.

8

 

Datum vydání: 7. 11. 2023

Edit: