Poklad hluboko v zemi

Mít tak na vlastním pozemku vlastní zdroj pitné vody! Nebo aspoň užitkové… Být nezávislý na dodávkách z veřejné sítě, to byla, je a bude velká výhoda. Ale jak si pořídit novou studnu? A jak s vodou co nejlépe hospodařit?

Nitro hradní studny na jihočeských Nových Hradech ze 2. poloviny 14. století. Studna je vytesána ve skále do hloubky 34 metrů, kde do ní tektonickou poruchou mezi dvěma druhy hornin proudí spodní voda. Studna má dvě odlišné úrovně: Nad kruhovým půdorysem o průměru 250 cm se nachází ještě téměř 12 metrů rozměrné čtvercové šachty (385 x 388 cm). Snímek jsme zesvětlili, aby vynikla kamenická práce: Nasucho kladené žulové kvádry mají vnitřní stranu obloukovitě přitesánu. Výsledkem je dokonalý kruh.

Voda, kterou najdete na svém pozemku, to je doslova dar z nebes – i když vodní živel dokáže taky ničit a pustošit. Jenže nebýt vody hned na počátku, nebylo by ani co zničit… Vodu z vlastní studny můžete bez rozpaků použít jako užitkovou v domácnosti nebo na zalévání zahrady. A jestliže rozbor vody potvrdí její nezávadnost, rozšiřuje se oblast použití také na pití.

Hluboké studny se dříve vyzdívaly rovněž z plných pálených cihel. I tady jde o precizní řemeslnou práci, z dnešního pohledu spíše historickou.

 

Studna svépomocí

Kopanou studnu můžete vytvořit vlastními silami, ale má to háček: Bez patřičného povolení smíte kopat pouze do hloubky tří metrů – což pro dosažení kvalitní vody většinou nestačí. Proto bude rozumnější, když si necháte studnu postavit profesionálními studnaři takzvaně na klíč. Většina firem vám nabídne komplexní službu od pořízení příslušné dokumentace a povolení, přes vyhledání vhodného místa pro studnu a instalaci čerpací techniky až po kolaudaci hotové studny. Výběru firmy však věnujte značnou pozornost! Více než v jiných oblastech podnikání se vyplatí nahlédnout do historie firmy a zjistit reference i počet úspěšně vybudovaných studní.

Mohutný pramen spodní vody po úspěšném naražení vrtem. Solidní firma vám poskytne záruku požadovaného přítoku podzemní vody po dobu tří let. vodovrty.cz

 

Hydrogeologický průzkum

Nejprve je zapotřebí hydrogeologický průzkum provedený odborníkem, který zdroj vody lokalizuje pomocí přístrojů, anebo si můžete zjednat proutkaře. Tato varianta je sice méně spolehlivá, ale ušetří vám část formalit (viz rámeček). Odborný průzkumný vrt slouží k prozkoumání geologické stavby terénu a ověření údajů o podzemní vodě za účelem výstavby studní. Provádí se pomocí moderní technologie jádrového vrtání. Výsledkem je vyhotovení závěrečné zprávy. Pak nastává etapa realizace studny, která se může provádět narážením, vrtáním nebo kopáním. Rozhodně však počítejte s administrativním zdržením! Zkušenosti stavebníků mluví o době realizace nejméně 12 měsíců, přitom samotná realizace vrtané studny může být záležitostí týdne…

Rychlý a spolehlivý způsob zajištění obvodu studny dnes nabízejí betonové skruže. Běžné jsou skruže vnitřního průměru 80 a 100 cm.

 

Kopaná, nebo vrtaná?

Vhodný způsob hloubení studny by měl doporučit hydrogeolog. Kopání je finančně náročnější, pracnější a zdlouhavější, získáte však vydatnější zdroj vody. Hloubení usnadní použití bagru s drapákem. Je třeba zajistit odvoz vykopané zeminy a vyztužit stěny studny betonovými skružemi – nejčastěji o průměru jeden metr. Studny hlubší než dvacet metrů je místo skruží třeba postupně betonovat. Hotová studna se pak překryje plastovým nebo betonovým poklopem. Studny kopané ve skále výztuž nepotřebují, ale překrytí ano. Kopané studny se doporučuje provádět v místech, kde je dostatečné množství nezávadné mělké podzemní vody a vysoká propustnost hornin (např. písky, štěrky, jílovce). Výhodou kopaných studní je velká akumulační schopnost, snadná kontrola, údržba a renovace.

Ještě o kapku blíž přírodě vás posune zahradní jezírko. Inspiraci nabízí kamenná prodejna v Praze i Brně. zahradnijezirka.net

 

Kopat studnu svépomocí je dovoleno pouze do hloubky tří metrů, což pro dosažení kvalitní vody většinou nestačí. Vrtaná studna bere podzemní vodu, která je kvalitnější. Navíc je vrtání poměrně rychlé. Vrtané studny se budují tam, kde je voda uložena hluboko v zemi (i přes než 30 metrů). Podle skladby zeminy je nutno měnit technologie vrtání. Průměr vrtu se pohybuje od 15 do 26 cm v závislosti na průměru trubky (podle požadovaného množství čerpané vody). Do země se mohou používat trubky z PVC či PE, případně dražší trubky z nerezové oceli. Okolo trubky se sype vodárenský písek, který funguje jako filtr. Do studny nesmí prosakovat nečistoty ze srážkové vody. Proto musí mít půda v okolí spád nejméně 2 % směrem od studny a krycí vrstva z nepropustného jílu by měla mít výšku nejméně tři metry. Stanovení ceny realizace je velmi obtížné, závisí na hloubce, podloží i průměru studny. Ve výsledku se však jedná o spolehlivou úsporu financí. Co ještě vás může uklidnit? Některé firmy avizují, že pokud se jim nepodaří navrtat vodu, je vrt proveden zdarma.

Kamenické provedení okruží studny je u moderních staveb výjimečnou záležitostí, o to víc však upoutá. ka-sta.cz

 

Kontrola, dezinfekce, čištění

Studniční voda bývá často znečištěna choroboplodnými zárodky a mechanickými nečistotami. Proto studna vyžaduje pravidelnou údržbu, čištění a kontrolu kvality vody. Kontrola kvality vody by měla proběhnout každý rok. Vodu ve studni lze dezinfikovat roztokem chlorových preparátů (Chloramin B, chlornan sodný), které působí několik týdnů. Voda je chráněna jen tehdy, pokud obsahuje aktivní chlor, který z vody v závislosti na podmínkách postupně mizí. Silně chlorovanou vodu ovšem lze použít k přípravě pokrmů a k pití jen po předchozím převaření. Další možností je dezinfekce vody Sagenem – prostředkem na bázi koloidního stříbra. Sagen působí ve vodě několik měsíců (než se stříbro vyplaví), ale má se používat maximálně dvakrát do roka. Doporučená doba pro odborné čištění studní je nejméně jednou za deset, ale raději za pět let.

Elektrické ponorné čerpadlo Hecht 3752 pro čerpání čisté i znečištěné vody. Hodí se na vyčerpávání bazénů a čerpání užitkové vody ze studní či nádrží. Plovákový spínač, maximální výtlak 8 m, 1 199 Kč. hecht.cz

Úspora vody v zahradě

Kde všude můžete šetřit vodou ve vlastní zahradě? První krok představuje správný výběr automatického zavlažovacího systému. To je ale jen začátek. Důležité je také zadržovat a v maximální možné míře využívat dešťovou vodu. Například na splachování toalet či zalévání zahrady by bylo vhodné (a poměrně snadné) nahradit pitnou vodu právě vodou dešťovou. Systematické využívání dešťové vody je dnes navíc spojeno s lákavou možností státních dotací (dotace Dešťovka, která se nově stala součástí programu Nová zelená úsporám). Pádných důvodů, proč šetrně hospodařit s vodou a využívat co nejvíce vodu dešťovou, se ovšem i bez dotace najde dost. Jednak tím zlepšíte své životní prostředí a přispějete k ochraně krajiny pro vlastní děti. Jednak tím zvýšíte svou soběstačnost. Pokud sami sbíráte dešťovou vodu, kterou jste schopni efektivně využívat, snižujete svou závislost na dodávce z vodovodního řadu. To je neocenitelná možnost a jistota do budoucna. Investice do systému na zadržování a cílené využívání dešťové vody sice není malá, ale vzhledem k možnosti dotace, k neustále rostoucím cenám pitné vody a reálně hrozícím obdobím sucha jde o krok velmi prozíravý a moudrý.

Plastový sud na dešťovku představuje základní vybavení pro toho, kdo chce začít šetřit vodou. Objem 50 až 500 l, cena 325 až 3 790 Kč. hornbach.cz

 


Nezbytné formality pro studnu

• Než se pustíte do hledání pramene a provádění průzkumného hydrogeologického vrtu, máte povinnost požádat o souhlas vodoprávní úřad. Na proutkaře však žádné povolení potřebovat nebudete.
• Pokud se rozhodnete pro stavbu nové studny bez průzkumného vrtu, budete muset zažádat o povolení ke stavbě a o povolení k odběru podzemní vody.
• Ke stavbě studny a následnému odběru vody budete potřebovat územní rozhodnutí, povolení stavby vodního díla a povolení k odběru vod. Vše vyřídíte na příslušném vodoprávním úřadě.

Bezúdržbová čistička odpadních vod Hellstein STMH5 je ideální pro pětičlennou rodinu. Třístupňové čištění, instalace možná i svépomocí. modernicistirna.cz

 


Tip pro suché léto

– Za dlouhotrvajícího sucha změňte od základu svůj přístup k zálivce a péči o zahradu: Intenzitu sečení snižte na minimum, v době extrémního sucha můžete sečení úplně zrušit. Trávník sekejte na nejvyšší stupeň délky.
– Nízký anglický trávník má sice exkluzivní vzhled, nedokáže však zadržet tolik vláhy. Proto půda rychleji vysychá. Vyšší trávník si lépe drží vlastní mikroklima, delší stébla lépe zadržují vlhkost, dovedou hospodařit i s rosou. Tak už aby to léto přišlo!

Betonové skruže studny dočistí po demontáži pumpy s potrubím proud tlakové vody. cisteni-a regenerace-studni.cz

 

 

text Vít Straňák a Luboš Chott foto archiv firem

Edit: