Přehlídka dřevostaveb

Dům, který spotřebuje minimum energie, může být pohledný a dokáže nabídnout veškerý uživatelský komfort. O tom přesvědčila i prestižní soutěžní přehlídka Pasivní dům 2016. Své domy do ní většinou přihlašují ti, kteří v nich bydlí. Právě proto, že jsou spokojeni.

Nezávislou soutěžní přehlídku už druhým rokem zorganizovalo Centrum pasivního domu ve spolupráci se společností ABF a za podpory Státního fondu životního prostředí České republiky. O ocenění ve dvou kategoriích – Pasivní rodinný dům a Ostatní energeticky velmi úsporné budovy usilovalo celkem 53 přihlášených domů. Své vítěze si zvolila veřejnost, odborná porota i generální partner – společnost Saint-Gobain Construction Products CZ, divize Isover. Do hlasování, které probíhalo od poloviny prosince až do konce ledna, se zapojilo více než tři tisíce lidí. Vítězové soutěže byli slavnostně vyhlášeni na veletrhu nízkoenergetických pasivních a nulových domů FOR PASIV. Na následujících stranách vám představujeme nejúspěšnější stavby.

Odborná porota

Kateřina Maštalířová (ABF, a.s.)
Ing. Jakub Hrbek (Státní fond životního prostředí České republiky)
Ing. Libor Urbášek (Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover)
Ing. arch. Josef Smola (Centrum pasivního domu, z.s.)
Ing. Radek Peška (Centrum pasivního domu, z.s.)
Ing. Jan Bárta (Centrum pasivního domu, z.s.)
Vítězem prvního ročníku soutěžní přehlídky Pasivní dům se stal v loňském roce dům ve Vraném nad Vltavou od autorů Jana Medka, Pavla Pácalta a Daniela Appela, …kontinual projekční ateliér.
U všech představených domů jsou potřeba tepla na vytápění a celková potřeba primární energie uváděny podle výpočtové metodiky PENB od 2013, Nová zelená úsporám – Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331.

 

Dřevostavba pod smrkem

Nejvíce hlasů od veřejnosti obdržel dům architektky Ireny Truhlářové z ateliéru ARCHCON. Zároveň získal i cenu Generálního partnera. Na samém počátku stála výzva, jak postavit pasivní dům na úzkém pozemku, který má přístup z jihu.
Foto: Kateřina Šoulová

Pro pasivní dům je totiž nesmírně důležitá jeho orientace ke světovým stranám tak, aby prosklenými plochami směrem k jihu a západu přijímal sluneční paprsky – pasivně tak využíval energii slunce. Od těchto pasivních zisků získaly pasivní domy své pojmenování.

Řešením je veranda

„Použili jsme myšlenku verandy a vytvořili krytý venkovní prostor, který vede ke dveřím do domu a zároveň slouží jako terasa,“ popisuje architektka. „Dospěli jsme na první pohled k jednoduchému domu, jehož jádro tvoří bílý kvádr, ze kterého v úrovni přízemí vystupuje dřevěná hmota obývacího pokoje. Tuto hmotu lemuje černobílá linie střechy, která je ještě lehce předsazena na jih a na západ. Vytváří tak krytou verandu – terasu se vstupem. Sytě červené vstupní dveře jsou milým překvapením a pozdravením pro příchozí a příjemně doplňují elegantní bílo-antracitovo-dřevěnou kombinaci fasády.“
Vzhledem k jednoduchosti domu získávají na důležitosti detaily, jako propojení oken do jednoho celku, přiznané industriální kotvení antracitových obkladových desek či modřínový obklad se skrytým kotvením.

Kolem vysněného stolu

Terasa je funkčně a vizuálně propojena s jídelnou, kuchyní a obývákem a prostupuje tak přirozeně do interiéru. Ten se řídí pravidlem, že méně je více, protože všechny prvky musely ustoupit do pozadí vysněnému stolu z masivního cedru a barevným židlím tonetkám. „Proto jsme pracovali převážně s běleným dubem, bílou, šedou a antracitem. Dokonce i na dřevěný obklad stropu jsme zvolili bílou barvu, přesto si uchovává svou podstatu díky přirozeným nerovnostem a roztomilým nedokonalostem,“ vysvětluje Irena Truhlářová.

Jasná volba

Dům je navržen z masivních dřevěných panelů zateplených z interiéru dřevovláknitou a z exteriéru minerální izolací. Horní kubus je omítnut, část směřující na terasu je obložena modřínovými prkny. Irena Truhlářová se orientuje téměř výhradně na dřevostavby, snad i z toho důvodu, že vyrostla v místech zdevastovaných těžbou uhlí. „Dřevostavby jsou mojí životní láskou nejen proto, že se jedná o ekologické stavění, ale o stavění čisté, které je náročnější na znalosti stavební fyziky a vůbec na pečlivější přípravu, než je nutné u staveb zděných. Vše je třeba důkladně promyslet, propracovat do detailů. Dřevostavba nesnese nedokonalosti projektu ani improvizaci na stavbě, neměla by se stavět jen podle projektu pro stavební povolení, ale podle projektu do detailu propracovaného.“

Slovo majitelů

„Chtěli jsme bydlet v domě, který bude nejen hezký na pohled, ale bude vyhovovat našim potřebám a zároveň jej bude možné provozovat s rozumnými náklady. V průběhu přípravy projektu jsme po četných diskusích s architektkou nakonec nepřistoupili na příliš mnoho kompromisů, což sice zbořilo naši původní představu o ceně, ale nyní toho nelitujeme. Po pár měsících se v domě cítíme, jako bychom tu bydleli odjakživa.“

Vizitka domu

Architektonický návrh: Irena Truhlářová, ARCHCON Atelier, s. r. o.
Realizace: Dřevostavby Biskup, s. r. o.
Podlahová plocha: 142,3 m2
Měrná potřeba tepla na vytápění: 14 kWh/m2a
Celková potřeba primární energie: 58 kWh/m2a
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem: 0,14 W/m2K

Založení: železobetonové deska na pěnovém skle tloušťky 500 mm
Konstrukční systém: dřevostavba
Stěny: sádrokarton, dřevovláknitá izolace Steico Flex, masivní dřevěné panely DEKPANEL D, minerální izolace Isover TF, omítkový systém Weber.pas aquaBalance či dřevěný obklad
Okna: dřevohliníková Internorm s trojsklem, Uw 0,7 W/m2K
Vchodové dveře: dřevěné Slavona Ud = 0,9 W/m2K
Větrání: řízené větrání s rekuperací tepla, jednotka Nilan VPL
Vytápění: sálavé elektrické panely Wellina umístěné pod stropem a na stěnách, lokální krbová kamna Jotul o jmenovitém výkonu 5 kW
Ohřev vody: elektrický zásobníkový ohřívač, elektrický průtokový u dřezu
Fotovoltaika: fotovoltaické panely Poly German PV o celkovém výkonu 4 kWp vyrábějí elektrickou energii prioritně využívanou v objektu

Kontakt:
ARCHCON atelier, s.r.o.
tel.: 226 805 075
www.archcon.cz

Zděný minimalismus

Cenu odborné poroty získal dům z vápenopískových cihel, který se také musel vypořádat s tím, že přístup na pozemek je z jihu. Tedy z té strany, kam mají u pasivního domu směřovat okna obytných místností.
Foto: Jan Vlček

Způsob, jakým se s obtížnou situací na pozemku architekt Pavel Jura vypořádal, byl jedním z důvodů, proč porota ocenila právě tento dům. Objemové řešení stavby důsledně využívá prostorové možnosti pozemku – je založeno na skladbě několika objemů s různou výškou a osazení v terénu.

Vidět a nebýt viděn

Konflikt mezi orientací domu na jih a zároveň do ulice vyřešil architekt výškovým zlomem a členěním stavby do několika objemů – přízemí se tak rozprostírá ve dvou úrovních. V té nižší, v úrovni ulice, je umístěn vstup a vjezd do domu – kubus garáže s technickými místnostmi. Privátní zóna je vyvýšena o 1,2 metru, oporu tvoří gabionová zeď. Její výška spolehlivě chrání před pohledy z ulice do zahrady a na rozlehlou jižní terasu. Naopak z pohledu obyvatel domu je gabionový plot vysoký pouze 80 cm a neruší ve výhledu. Všechny obytné místnosti jsou tak velkými okny orientovány k jihu – mohou tedy využívat tepelných zisků, a přestože jsou zároveň orientovány do ulice, je zachována vysoká míra soukromí. Garáž tvoří přelom mezi veřejným prostorem a privátní zónou a zároveň nabízí prostornou terasu na úrovni ložnice.

Funkční a logické

Formální řešení stavby a zejména fasád respektuje principy nízkoenergetické stavby, na prosluněných fasádách je navrženo maximum prosklených ploch s exteriérovým stíněním,
zatímco neosluněná severovýchodní fasáda je v maximální míře uzavřena. Předstupující lodžie chrání před vysokým letním sluncem, v zimě však dovolují šikmým slunečním paprskům proniknout hluboko do interiéru. „Dispoziční řešení stavby je založeno na principech osvědčené lodní dispozice, která umožňuje striktně oddělit obytné prostory směrované k jihu od obslužných, které slunce nepotřebují, směrem na sever. V tomto případě je lodní dispozice doplněna konceptem polopater a snížené technické části,“ vysvětluje Pavel Jura.
„Dosáhnout až na parametry pasivního domu nebylo prvotním cílem, ale díky dodržení logických principů nízkoenergetického stavění a funkční architektuře, je nakonec dům mimořádně úsporný. I díky spolupráci s investorem, který se věnoval technickému řešení domu, větrání a vytápění, spolu s odborníky z dodavatelské firmy.“ Na jeho popud byla zvolena vzduchotechnická jednotka s entalpickým výměníkem, který dokáže předávat z odváděného vzduchu do přiváděného čerstvého vzduchu nejenom teplo, ale též vysoký podíl vzdušné vlhkosti, a tak pasivně, bez dodatečné elektrické energie pomáhat optimalizovat relativní vlhkost vzduchu v domě.

Zdůvodnění poroty

„Rodinný dům je typickým reprezentantem, kterého bychom si přáli vidět jistě častěji, kdy je pasivní energetický standard přirozenou součástí kvalitního architektonického řešení. Návrhu, který mohl být realizován jen ve spolupráci osvíceného investora a nadaného architekta. Hmotový koncept vtipně a účelně využívá morfologii terénu. Jednoduchý minimalistický vzhled a střídmá barevnost se hned tak neokouká. Porota vyhodnotila dům po všech stránkách na čelní pozici z přihlášených prací.“

Vizitka domu

Architektonický návrh: Ing. arch. Pavel Jura
Realizace: Fino Trade, s. r. o.
Podlahová plocha: 240,7 m2

Měrná potřeba tepla na vytápění: 14 kWh/m2a
Celková potřeba primární energie: 49 kWh/m2a
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem: 0,19 W/m2K

Konstrukce: zdicí systém KS-QUADRO Etronic
Zateplení stěn: Isover GreyWall plus 30 cm
Okna: dřevohliníková Alphawin SVT 5601, trojsklo, Uw = 0,64 W/m2K
Vchodové dveře: dřevěné JV Pasiv100 SVT6423, Ud = 0,58 W/m2K
Větrání, vytápění, ohřev vody: kompaktní VZT jednotka s rekuperací a entalpickým výměníkem, doplňkově podlahové elektrické topení, EVORA CZ
Ohřev vody: kompaktní VZT jednotka s rekuperací
Fotovoltaika: fotovoltaické panely S-energy

Kontakt:
Pavel Jura architekt
tel.: 777 877 001
www.paveljura.com

Úsporné venkovské stavení

Cenu poroty v kategorii Ostatní energeticky velmi úsporné budovy získala novostavba rodinného domu, která navazuje na tvarosloví tradičních staveb venkovského charakteru. Dokazuje, že mimořádně energeticky úsporné domy se na pohled nemusejí od ostatních nijak lišit.
Foto: Centrum pasivního domu

Na polosamotě, na louce nad údolím řeky Svratky, vyrostl dům nabízející stejně jako jeho předchůdci, které svým vzhledem připomíná, klid a soukromí.

Tradice i současný komfort

Vzhledem k tomu, že je obklopena nádhernou krajinou chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, musela novostavba respektovat genia loci daného místa. Požadavkem stavebního úřadu byla sedlová střecha, architektovi se však podařilo navázat na tradici nejen tímto předepsaným prvkem, ale i členěním na dvě části, které evokuje vesnické stavení. V první se nacházejí obytné prostory, ve druhé najdeme – namísto stodoly či chléva – garáž, dílnu a vinný sklep. Dům využívá umístění na svažitém terénu – technická část je zakousnuta do svahu, což je ideální pro umístění vinného sklepa krytého asi čtyřmi metry zeminy. Společně s přirozeným větráním jsou tak vytvořeny ideální podmínky pro skladování potravin a vína.
Naopak obytná část na jižní straně o dva metry převyšuje okolní terén. Toto převýšení je využito pro visutou terasu s proskleným rizalitem jídelny. Tyto moderní prvky tak dodávají tradičnímu půdorysu současný komfort, a to provázanost interiéru s exteriérem, která je pro moderní novostavby téměř nezbytná.

Zdůvodnění poroty

„Unikátní rozsáhlý pozemek v kouzelné krajině CHKO, cílevědomý klient, schopný architekt, to jsou ingredience, které vedly k dosud spíše ojedinělému pojetí. Usedlost na samotě reflektuje archetyp venkovského stavení a přitom měřítko okolních dvorců. Porota ocenila citlivé užití oživujících soudobých architektonických prvků a nízkou energetickou náročnost. Možná jen škoda, že se nepodařilo dosáhnout až na pasivní standard.“

Vizitka domu

Architektonický návrh: Ing. arch. Adam Rujbr
Realizace: APOLO CZ
Podlahová plocha: 276,5 m2
Měrná potřeba tepla na vytápění: 24 kWh/m2a
Celková potřeba primární energie: 60 kWh/m2a
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem: 0,17 W/m2K

Konstrukce: zděná z vápenopískových cihel
Stěny: vápenopískové cihly 20 cm, šedý polystyren 30 cm
Okna: dřevěná SLAVONA SC 92, trojsklo, Uw = 0,7 W/m2K
Vchodové dveře: dřevěné SLAVONA SC 92, Ud = 0,75 W/m2K
Větrání: řízené větrání s rekuperací tepla, jednotka ATREA 370 EC4
Vytápění: teplovodní vytápění – podlahové a otopná tělesa, zdroje tepla – krb s teplovodním výměníkem a tepelné čerpadlo země-voda ATREA TCA 3.1, solankový zemní výměník tepelného čerpadla slouží také pro předehřev a předchlazení přiváděného vzduchu do vzduchotechnické jednotky.
Ohřev vody: průtočný v nerezovém trubkovém výměníku, který je součástí akumulační nádoby ATREA IZT-U TTSE

Kontakt:
Adam Rujbr Architects, s.r.o.
tel.: 545 216 939
www.ararchitects.cz

Celý dům je navržen v kombinaci bílé a šedé barvy v několika sytostech. Dřevěný obklad z neupravených palubek vlivem povětrnosti časem zešedne do téměř stříbrného odstínu.

Dvě oddělené budovy jsou spojeny vstupním krčkem, který z nich vytváří kompaktní celek, jak je typické pro venkovská stavení.

Dům s japonským nádechem

Dřevostavba navržená pro japonsko-český manželský pár, která nenásilně spojuje kulturní aspekty obou národů, zaujala i v hlasování veřejnosti.
Foto: Petr Dusil

Celková koncepce domu je vedena snahou o jednoduché, funkční a kultivované řešení, zohledňuje polohu v bezprostřední blízkosti lesů Jizerských hor a zároveň respektuje osobnosti majitelů.

Vstřícně k přírodě

Stavební řešení skeletové dřevostavby s difúzně otevřenou skladbou obvodových konstrukcí vychází z uceleného stavebního systému společnosti Atrea. Ve značné míře jsou využity přírodní obnovitelné a recyklované materiály – dřevo, celulóza, desky na bázi dřeva, hliněné panely a omítky… Tomuto pojetí odpovídají i ploché střechy, které jsou ozeleněné, či hospodaření s vodou. Přestože je dům napojen na veřejný vodovodní řad, najdeme zde i vrtanou studnu, která slouží pro doplňování vody v retenční nádrži a splachování WC – rozvody vody k WC jsou řešeny samostatným okruhem. Dešťová voda je jímána v retenční nádrži a slouží pro zálivku zahrady. Přebytky dešťové vody jsou z retenční nádrže vedeny přepadem do přírodního zahradního jezírka. Dům je připraven na budoucí instalaci malé fotovoltaické elektrárny, jejíž produkce bude primárně sloužit k pokrytí spotřeby elektrické energie v domě a nabíjení elektromobilu.

Japonsko v interiéru

Interiér domu je vybaven moderním nábytkem a praktickými prvky z masivního dřeva, které jsou vkusně kombinovány s několika kusy japonského starožitného nábytku. V přízemí domu se nachází „japonská“ místnost v tradičním stylu, avšak vyrobená převážně z českých materiálů českými řemeslníky. Interiér bezprostředně navazuje na dřevěnou terasu a permakulturní zahradu s přírodním jezírkem. V budoucnu zahradu doplní dřevěný čajový altán inspirovaný tradiční japonskou architekturou.

Vizitka domu

Architektonický návrh: Ing. Tomáš Krupa, Symbiosa – ateliér architektů
Stavební část: Ing. David Chudoba, Symbiosa – ateliér architektů
Realizace: Daniel Petříček (v licenci ATREA)
Podlahová plocha: 243 m2

Měrná potřeba tepla na vytápění: 13 kWh/m2a
Celková potřeba primární energie: 60 kWh/m2a
Průměrný součinitel prostupu tepla: Uem = 0,15 W/m2K

Konstrukce: dřevěná skeletová
Stěny: sádrovláknité desky nebo hliněné panely s hliněnou omítkou, instalační dutina, OSB desky, dřevěný skelet, foukaná celulóza, dřevovláknité desky, difúzně otevřená tenkovrstvá omítka nebo provětrávaná mezera a dřevěný obklad – sibiřský modřín
Okna: dřevěná, Slavona Solid Comfort SC92, izolační trojsklo, Uw = 0,7 W/m2K
Vchodové dveře: dřevěné, Slavona Solid Comfor SC92, Ud = 0,75 W/m2K
Větrání: větrací jednotka s rekuperací tepla a cirkulací Atrea Duplex RK4
Vytápění: jednotka Atrea Duplex RK4 v kombinaci s teplovodními otopnými žebříky v koupelnách, zdroje tepla – tepelné čerpadlo vzduch-voda Atrea, krbová vložka s teplovodním výměníkem
Ohřev vody: integrovaný zásobník tepla Atrea IZT-U-T 650, průtočný ohřev, zdroje tepla shodné jako pro vytápění

Kontakt:
Symbiosa – ateliér architektů
tel.: 605 435 273
www.a-symbiosa.cz

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv Centrum pasivního domu

Více informací se nachází v dubnovém vydání z roku 2017, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Uložit

Uložit

Datum vydání: 13. 5. 2017

Edit: