Přidej cihlu k cihle

Ale jakou? Nabídka cihlářských výrobků je přece tak široká! A můžeme postavit z cihel dům, ve kterém neutratíme moc za topení? Nebo dokonce dům pasivní?

Česká republika se řadí v prodeji zdicích cihlářských materiálů na druhé místo v Evropě, těsně po Rakousku. Není divu, cihly, respektive keramické tvarovky či cihelné bloky, mají mnohá plus, postavíme z nich bytelný dům, jak jsme po staletí zvyklí. Jeho zdi akumulují teplo, přírodní materiál vytváří příjemné vnitřní klima. Ve výčtu vlastností vhodných pro stavění určitě nemusíme dále pokračovat. Zastavme se však u té, která je v současné době v centru pozornosti: schopnosti cihly udržet teplo uvnitř domu. Obstojí cihla i v tomto směru?

2

Cihly POROTHERM 42,5 T Profi jsou určeny pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 425 mm. Jsou ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou. Hydrofobizace zajišťuje nenasákavost vaty v cihlách (voda po ní stéká). U (bez omítek) = 0,17 W/m2K. Variabilitu staveb z cihel plněných minerální vatou rozšiřují cihly POROTHERM 36,5 T Profi a POROTHERM 30 T Profi.

1

ŠETŘIT ENERGIÍ

Jak asi již všichni víme, vývoj ve stavebnictví směřuje ke stavbě domů „s téměř nulovou“ spotřebou energie, v souladu se směrnicí EU o energetické náročnosti budov. Tomuto trendu, pokud chtějí uspět, musí vyhovět i cihlářské výrobky. Přitom jsou dvě cesty, jak dosáhnout potřebných hodnot prostupu tepla obvodovými zdmi. První je postavit nosnou zeď s potřebnou únosností a dům zvenčí zateplit. Výhodou tohoto postupu je především minimalizace tepelných mostů (spáry ve zdivu, konstrukční detaily) a možnost dosáhnout přesně požadovaných parametrů, třeba i pasivního domu. Ale přece jen, možná někdo z vás namítne, že je cihla obalena měkčím, méně trvanlivým materiálem… Zkrátka už to není ten pravý cihlový dům. Bude mít svým způsobem pravdu, dodatečné zateplení s sebou skutečně přináší jisté riziko plynoucí z použití dvou různých materiálů, riziko nesprávného sestavení výsledné konstrukce, například možnost kondenzace vnitřní vlhkosti uvnitř zdi, pokud se nezvolí dostatečně propustná (difuzně otevřená) a dostatečně silná vrstva izolace. Toto řešení vyžaduje správný návrh skladby konstrukce a samozřejmě správné provedení, aby se tato rizika nestala skutečností.

3

4

Přesně broušené cihly se ve vertikálním směru spojují na pero a drážku a ve vodorovném jen tenkou vrstvou malty nebo lepidla. Vzniká tak téměř homogenní stěna bez tepelných mostů. HELUZ

5

6

7

Vitální broušená cihla Evoton® má již z výroby ve svých dutinách zabudovanou minerální vatu Rockwool, díky které dosahuje optimální součinitel prostupu tepla U hodnoty 0,14 W/m2K. Vodoodpudivost a paropropustnost je zajištěna jedinečnou kapilární strukturou cihlového střepu. EVOTON® se lepí na celoplošné tenkovrstvé lepidlo MAXIT 900 D bez klasických stykových maltových spár. Tenkovrstvé lepidlo se nanáší válcem pro celoplošné lepení tak, aby vznikl uzavřený maltový pás. READYMAT

JEDNOVRSTVÉ ZDĚNÍ

Existuje však i druhá možnost – dále zlepšovat tepelně izolační vlastnosti samotné cihly tak, aby nebyla nutná přídavná vrstva izolace, a přesto aby dostála nárokům na výstavbu nejen normou doporučených, ale i nízkoenergetických a pasivních domů. Ona samotná cihla už dávno není tou cihlou. Jedná se o keramický děrovaný blok, který má mnohem lepší tepelně izolační vlastnosti než plná cihla, se kterou se však stále poměřují mnozí výrobci jiných stavebních materiálů. Současné technologie dovolují vytvářet cihelné bloky se spletí až filigránsky jemných tenkostěnných komůrek, které tím, že prodlužují cestu unikajícímu teplu, zlepšují tepelně-izolační vlastnosti těchto výrobků. Teplo jimi méně snadno prostupuje, technicky správně řečeno dosahují nízkého součinitele prostupu tepla U. Špičkové výrobky až 0,14 W/m2K (při tloušťce 50 cm), čímž již vyhoví požadavkům na výstavbu mimořádně úsporných, nízkoenergetických budov bez dalšího zateplení. Výrobci jdou však ještě dále a zvyšují tepelně izolační vlastnosti tvarovek tím, že vyplňují dutiny kvalitním izolantem – buď minerální vatou (Porotherm T Profi, Evoton) či polystyrenem (Heluz Family 2 in 1). Ty při jednovrstvém zdění vyhoví požadavkům na výstavbu i pasivních domů, nejčastěji v kombinaci s tepelně izolační omítkou. Výhodou je zejména jednoduchost konstrukce, připomínající klasické zdění. Přesné bloky se skládají jako stavebnice a úspěšně tak konkurují jiným technologiím i v rychlosti výstavby. Toto řešení je náročné na precizní provedení, nedokonalosti a nepřesnosti při zdění již „nezachrání“ přídavná izolace. Při pečlivém provedení přesné cihelné bloky k sobě bočními svislými plochami těsně přiléhají díky tvarování na pero a drážku. Ve vodorovných spárách se spojují tenkovrstvými maltami nebo speciálními bezcementovými lepidly. Tento způsob zdění odstraňuje mokrý proces, jinak typický pro zděné stavby. Díky tomu se vlhkost nepřenáší do zdiva a je možné zdít i při teplotách pod bodem mrazu.

8

9

Těm, kteří se rozhodli nejít cestou zcela individuálního projektu, se nabízí jít cestou osvědčených typových rodinných domů s individuálním přístupem a s cílem dosáhnout velmi slušného standardu bydlení při rozumně vynaložených investičních nákladech, projektovými pracemi počínaje. Typové projekty ateliéru Thermo Plus jsou zpracovány podrobně, včetně jednotlivých profesí technických zařízení budov (vodovod, kanalizace, plynovod, ústřední vytápění, elektroinstalace).

10

Vzorový pasivní dům z jednovrstvého cihelného zdiva HELUZ vyrůstá na českobudějovickém výstavišti. Zajistí téměř nulovou potřebu energie, obvodové zdivo je vyzděno z broušených cihelných bloků HELUZ Family 50 2in1 s integrovanou tepelnou izolací.

11

Spojením broušeného cihelného bloku, tvořeného dvěma sty od sebe oddělených vzduchových dutin, a polystyrenu, byla vytvořena cihla HELUZ FAMILY 50 2in1 s U = 0,11 W/m2K. Expandovaný polystyren pevně zafixovaný v dutinách cihel je paropropustný a ve zdivu díky tomu nedochází k hromadění zkondenzované vodní páry, jak je tomu při nesprávném provedení kontaktních zateplovacích systémů.

12

Cihly jsou natolik univerzálním a tvárným stavebním systémem, že umožňují jakýkoliv architektonický výraz domu, od klasického po zcela moderní.

OPTIMALIZOVANÁ ŘEŠENÍ

Jak vidno, nabídka cihelných materiálů pro zdění je široká. Při rozhodování, který z nich si vybrat, záleží v prvé řadě na tom, jak vysoce úsporný dům z hlediska potřeby tepla na vytápění chceme postavit. Čím úspornější, tím nižšího prostupu tepla obvodovým zdivem musíme dosáhnout. Požadovaného výsledku můžeme docílit různými způsoby – kombinací cihelného zdiva nejméně 24 cm silného, které dodá stěně potřebnou nosnost, a podle jeho tloušťky potřebné vrstvy izolace (10 cm a více), nebo výběrem cihly s požadovaným prostupem tepla pro jednovrstvé zdivo. Díky lepším tepelně izolačním vlastnostem zdí dosáhneme úspor při provozu domu, tedy dům spotřebuje méně energie na vytápění. Na webových stránkách našich největších výrobců keramických zdicích materiálů – firem Heluz a Wienerberger najdeme nástroje, s jejichž pomocí si můžeme porovnat jednotlivá uvažovaná řešení z hlediska ceny potřebného materiálu a budoucích nákladů na vytápění. Neměli bychom se však soustředit pouze na finanční hledisko, ale měli bychom vzít v úvahu i další faktory, například uživatelský komfort, náklady na budoucí nutnou údržbu domu, fasády, životnost tepelné izolace… Jak jsme již zmínili, vývoj spěje k domům s téměř nulovou spotřebou energie. Tím se nemyslí pouze spotřeba energie na vytápění, ale i energie spotřebovaná na ohřev vody, chlazení domu, klimatizaci či osvětlení, s tím, že se odečítá energie získaná z alternativních zdrojů – solárních panelů, tepelných čerpadel apod. Naše možnosti, jak zajistit energeticky nenáročný provoz domu, se tak dále rozšiřují. Obálka domu hraje sice významnou roli, ale je jen jedním z faktorů, které mají vliv na to, kolik energie dům v budoucnu spotřebuje.

13

Vzorový pasivní dům z jednovrstvého cihelného zdiva HELUZ vyrůstá na českobudějovickém výstavišti. Zajistí téměř nulovou potřebu energie, obvodové zdivo je vyzděno z broušených cihelných bloků HELUZ Family 50 2in1 s integrovanou tepelnou izolací.

14

Pokud chceme dosáhnout cihlového vzhledu domu, je třeba sáhnout po lícových cihlách. TERCA Klinker se vyznačují vysokou mrazuvzdorností, pevností a nízkou nasákavostí, což jim umožňuje vzdorovat nepřízni počasí na fasádě domu. Lze je použít jako lícovou vrstvu obvodového vrstveného zdiva uvnitř opatřeného tepelnou izolací a odvětráním. WIENERBERGER Cihlářský průmysl

15

Vnější povrch cihelného obvodového zdiva může mít různou úpravu – vícevrstvou omítku, zavěšený nebo lepený fasádní obklad, kontaktní zateplovací systém nebo režnou úpravu z lícových cihel či pásků. Vnitřní povrch cihelného zdiva bývá nejčastěji opatřen vápennou nebo vápenocementovou omítkou. WIENERBERGER Cihlářský průmysl

16

17

První vrstva cihel se zakládá na vyrovnávací vrstvu z maltového lože. Aby se zabránilo vzlínání vlhkosti, vloží se do maltového lože hydroizolační vrstva. Maltová vrstva musí být vodorovně přesně vyrovnaná, cihly se usazují do ještě čerstvého maltového lože. Protože nejnáročnějším krokem je přesné založení stavby, poskytují výrobcimožnost objednat si na zakládání stavby a prvního podlaží odbornou pomoc. WIENERBERGER Cihlářský průmysl

 

Datum vydání: 4. 10. 2015

Edit: