Promyšlená půda


Bydlení pod střechou může být jak ryze stylové, tak přívětivě moderní. Autorem projektu tohoto otevřeného (dvoupodlažního) podkrovního bytu je studio Mio architects, které si skvěle poradilo nejen se šikminami střechy nebo vikýři, ale i nepravidelným půdorysem prostoru. (Foto Ing. arch. Vít Černý)

Edit: