Rekonstrukce domu: začínejte od rozvodů a instalací

Nevzhledná koupelna? Zastaralá kuchyň? Nevyhovující dispozice? Prošlapané lino? Malba, která potřebuje pořádně oškrábat? Málo úložného prostoru? Nebezpečná elekroinstalace? Hluk od sousedů? Nehezké dveře?

To a mnoho dalších důvodů nás vede k tomu, abychom se pustili do úprav bytu. Přestože byt upravujeme průběžně, nastane chvíle, kdy je některý z neduhů zvlášť ožehavý, nebo se jich sejde více. Často stojíme před problémem, jak byt přizpůsobit novým nárokům rodiny. Než se pustíme do jakékoliv úpravy, je dobré zamyslet se nad tím, co vše s ní souvisí. Jinak se může se stát, že v bytě zářícím novotou poteče špatně voda, ucpe se odpad, vypoví službu zásuvky či světla. Zastaralá elektroinstalace může být dokonce i příčinou požáru. Nezačínejte proto jen, jak se říká, pěkně od podlahy, ale od toho, co není na první pohled patrné, od rozvodů a instalací.

2

NEJLÉPE V CELÉM DOMĚ

Některé opravy je ideální provádět v celém domě naráz, nejen rychle a nekoordinovaně hasit to nejožehavější, co nesnese odklad, ať to jsou vodovodní rozvody, kanalizace, plyn či vzduchotechnika. Kompletní a odborná rekonstrukce stoupaček je v zájmu všech majitelů bytů, nejen z hlediska funkčního, ale i hygienického a bezpečnostního. V panelových bytových domech starších třiceti let se kanalizační potrubí dostávají na hranici své životnosti. Poruchy, jako například netěsnosti, zápach a korozí ohrožené potrubí vody a plynu, představují ohrožení majetku a bezpečnosti obyvatel.

Při úpravě jednotlivých bytů se například stává, že nebývají správně znovuprovedeny požární předěly a stoupací šachtou se může velmi snadno rozšířit požár. Opomíjena bývá vzduchotechnika, byť je její renovace naprosto nezbytná zejména tam, kde byla provedena výměna oken a v bytech proto nedochází k přirozené výměně vzduchu. Výměnu stoupaček je třeba provádět podle projektu, který vypracuje odborník.

1

BEZPEČNÁ ELEKTŘINA

Poruchy elektroinstalace jsou jednou z nejčastějších příčin požárů. Stávající elektrické rozvody většinou nestačí na množství elektrospotřebičů, kterými jsou domácnosti v současnosti běžně vybavovány. Pro představu: rychlovarná konvice s příkonem až 2000 wattů představuje stejné zatížení jako byste najednou rozsvítili dvacet stowatových žárovek. U zastaralé elektroinstalace se snadno stane, že vypadnou pojistky, neuhlídáme-li, aby současně nepekla trouba, či se neohřívala voda v konvici, pračce či myčce a podobně. A to je ta lepší varianta, v horším případě může dojít i k požáru. Nebezpečné jsou zejména hliníkové vodiče, které mají velmi nízkou mechanickou pevnost a snadno oxidují. To postupně vede k jejich narušení a poškození spojů, vzniku vysokého přechodového odporu, v důsledku čehož se mohou nebezpečně zahřívat spoje, krabice, vypínač, svítidlo… a neštěstí je hotovo. Je tedy v našem zájmu, abychom si před rekonstrukcí pozvali odborníka s potřebným oprávněním ke kontrole technického stavu elektroinstalace. Na základě této kontroly určí rozsah nutných úprav, dimenzování vodičů jednotlivých vedení, počet samostatně jištěných obvodů, stanoví velikost hlavního jističe, v potřebných místech navrhne proudové chrániče a podobně. Pro vyšší bezpečnost se nahrazuje vnitřní dvoužilové vedení třížilovým. Navržená elektroinstalace musí odpovídat vybavenosti domácnosti elektrospotřebiči, a to i s přihlédnutím k budoucím potřebám. Je potřeba promyslet i rozmístění zásuvek, abychom se vyhnuli metrům volně ležících prodlužovacích kabelů, tak jak je to ve starších bytech bohužel nutností.

V panelových bytech se elektroinstalace obvykle ukládá do povrchových úložných systémů, které jsou oproti původním elegantnější a jednoduše se instalují. Proto bychom jim měli dát přednost před zasekáváním do panelů, které je náročné a nutně vyžaduje stavební povolení. I poměrně tenká zeď zde totiž může plnit nosnou funkci a hrozí i poškození kovové výztuže.

3

POZOR NA STATIKU!

Jak vidno, ani pouhé zasekávání elektrických kabelů do zdi není bez rizika, že se naruší statika domu. Pokud se tedy chystáte provádět při rekonstrukci i stavební úpravy, bourat či stavět příčky, probourávat nové dveřní otvory a podobně, je nutné obstarat si statický posudek. Pokud statik zjistí, že plánovanými stavebními úpravami dojde k zásahu do nosných konstrukcí, je třeba žádat o stavební povolení. Určitě se vyplatí obrátit se předem na stavební úřad, informovat je o svém záměru a domluvit se o tom, co je potřeba. Například při přestavbě bytového jádra může některý stavební úřad povolení vyžadovat, protože může ovlivnit požární bezpečnost domu, většinou však i při výměně umakartových jader za zděná stačí ohlášení. Pokud pouze vyměňujete vanu či původní jádro jen obkládáte, ohlášení ani stavební povolení potřeba není. V každém případě je však nutné, aby byly práce prováděny podle platných technických norem, tedy například při zachování požární bezpečnosti a podobně. Pokud práce nesvěříte odborné firmě a chcete se pustit do rekonstrukce sami, budete si muset obstarat stavební dozor, který se za provádění prací zaručí.

4

JAK S DVEŘMI?

Výměna dveří i se zárubněmi je zásahem do statiky, stejně jako probourání nového otvoru. V novějších domech, zvláště panelových, jsou prefabrikovaná nepřitažlivá křídla osazena do kovových zárubní. Výměna takových dveří v celém bytě jeho vzhledu neobyčejně prospěje. Ovšem odstranění zárubní není snadné, zvláště jsou-li zárubně kotvené do zdi pomocí navařených ocelových plátů. U šroubovaných je to sice poněkud snazší, přesto je práce poměrně náročná. Naštěstí existuje efektivní – jednoduché a čisté – řešení, jak zásadně změnit vzhled interiérových dveří i bez bourání zárubní, a to pomocí speciálních obložek, které zakryjí tu původní a svým designem odpovídají zvoleným novým křídlům. Průchod se sice o pár centimetrů zúží, ale výsledný efekt stojí za to. V předválečných starých bytech bývají dveře okrasou a zbavovat se jich by byl hřích. Pokud to jen trochu jejich fyzický stav vyhovuje, měli byste se pokusit o jejich renovaci.

Pokud v bytě bojujete s nedostatkem místa, můžete se rozhodnout pro výměnu klasických dveří za posuvné. Stavebně jednodušší je řešení posuvných dveří na stěnu, tam však musíte počítat s tím, že místo, které dveře zabírají při otevření, musí zůstat volné, bez nábytku a dekorací. Budujeme-li novou příčku, je možné zvolit řešení do stavebního pouzdra, které umožňuje plné využití stěn okolo dveří. Tento typ pouzdra je možné instalovat i stávající příčky, je však nutné část příčky vybourat a stěnu uzpůsobit například pomocí sádrokartonu.

A v každém případě byste měli uvažovat o instalaci bezpečnostních vchodových dveří. A dbát nejen na majetek, ale i na životy. Tedy nejen na odolnost dveří vůči vloupání, ale i proti požáru. Správné bezpečnostní protipožární dveře musejí odolat třicet minut ohni a kouři bez porušení křídla.

5

POZOR NA HLUK!

Hluk od sousedů může značně znepříjemnit život a může být i hlavním důvodem k rekonstrukci. Provést zásahy ke zlepšení akustiky se určitě vyplatí i při úpravách prováděných z jiných důvodů. Hluk přenášejí snad nejvíce instalační šachty, ale nese se i příčkami a stropy. Protihluková opatření v instalační šachtě se provádějí pomocí zvukově izolačních materiálů, kterými se obalují rozvody, a důsledným zamezením přímého styku rozvodů se stavební konstrukcí. Existují i systémy, které již samy o sobě tlumí zvuk protékající vody díky konstrukci a použitým materiálům, a kterým bychom měli dát přednost. Například stará potrubí z azbestocementu, vzhledem ke své vysoké hmotnosti, nevykazují až tak špatné akustické vlastnosti, polypropylen či plast jsou na tom hůře. Bylo by proto hříchem při rekonstrukci nahradit staré potrubí novým s ještě horšími vlastnostmi.

U příček a stropů je možné zamezit šíření zvuku pomocí podhledů a předstěn ze sádrokartonových desek a několika centimetrů minerální vaty. Důležitá je i správná instalace, například použití pružného spojovacího tmelu, aby se hluk nepřenášel konstrukcí.

MYSLETE NA SOUSEDY

Zejména při výměně podlahové krytiny byste se mohli dostat do nepříjemných sporů s těmi, kteří bydlí pod vámi. Staré domy s dřevěnými stropy mívají pod dřevěnou podlahou ještě měkký polštář z násypu, je proto třeba při rekonstrukci obnovit i akustickou izolaci buď formou nového násypu či deskové izolace. V panelovém domě dochází k problémům, vyměníte-li celoplošné PVC za tvrdší krytinu, dřevo, laminát či dlažbu, která nepohlcuje zvuky a sousedé začnou slyšet každý váš krok, posunutí židle, pád předmětu… Řešením je buď podlahu vybourat až na stropní panel a vybudovat novou konstrukci s účinnou kročejovou izolací, pak je možné jako horní vrstvu použít i tvrdé podlahové krytiny – dřevo, laminát či dlažbu. Konstrukce panelových domů však neumožňují dostatečně zvýšit skladbu podlahy. Je proto vhodnější volit měkké podlahové krytiny, nejlépe s tenkou vrstvou kročejové izolace například z korku. Vhodné jsou celoplošné koberce, vinylové podlahy, korkové či přírodní linoleum. Tak zvané plovoucí podlahy nejsou samy o sobě řešením, plovoucí je pouze způsob, jakým jsou pokládány. Nášlapná vrstva může být měkká i tvrdá. Rozhodující je konstrukce podlahy, vrstva akustické izolace a tvrdost samotné krytiny. U plovoucích podlah hrozí vznik nepříjemných zvuků a rezonance i při nevhodné podložce či nerovném podkladu. Proto bychom se při volbě podlahové krytiny měli poradit s odborníkem a svěřit realizaci spolehlivé firmě.

 

Foto: archiv firem

Datum vydání: 28. 2. 2016

Edit: