Rekonstrukce staršího domu

Narozdíl od lidí si domy mohou tento zázrak dopřát. Starší dům můžeme zrekonstruovat tak, že nám nabídne zcela moderní a komfortní bydlení okořeněné nádechem dob minulých. Aby byl elixír účinný, je třeba nepodcenit přípravu rekonstrukce ani její realizaci.

Rekonstrukce totiž patří k nejnáronějším stavebním činnostem, protože na samém začátku rovnice jejího řešení je spousta neznámých, které skrývá stav domu. A neplatí přímá úměra, že čím je dům starší, tím více neznámých bude, ale spíš záleží na tom, jak kvalitně byl dům postaven. A musíme počítat i s tím, že všechny neznámé budeme odhalovat postupně. Může se tedy stát, že se pustíme jen do menší úpravy či opravy domu, která odhalí skrytý nedostatek a může nastat i řetězová reakce.

1

Světlo do zrekonstruovaného podkroví nejlépe přivedou střešní okna. Na výběr jsou od jednoduchých kyvných, přes výklopně-kyvná až třeba po střešní balkony. Doplnit je lze o rolety, markýzy či žaluzie. FAKRO

2

Součástí rekonstrukce domu by mělo být i jeho lepší zabezpečení. Dveře ThermoPro Plus jsou vybaveny vícenásobným zamykáním odolným proti vloupání a mohou být doplněny i elekrootvíračem. HÖRMANN

3

4

Sádrokartonová deska RIGIPS Habito díky své pevnosti a odolnosti umožňuje bezproblémové opláštění dveřní zárubně pro skrytou montáž, přičemž běžný sádrokarton by pro takové použití nebyl dostatečně spolehlivým řešením. Dokonale hladký povrch stěn dosažený kombinací desky Habito a sádrového tmelu Rifino TOP je skvělý základ pro libovolnou povrchovou úpravu. Aluminiový zárubňový profil JAP Aktive 2515 je určen pro skrytou montáž do sádrokartonového ostění, dveřní křídlo SAPELI.

Vše souvisí se vším

Každý dům funguje jako propojený organismus, ve kterém i malý zásah může strhnout lavinu následných komplikací. Například po výměně oken za lépe izolující a těsnící se nám může začít na stěnách srážet vlhkost a vznikat plísně. S výměnou oken se totiž změnilo mikroklima v domě, nedochází již k trvalé výměně vzduchu netěsnostmi, nezateplené zdi jsou najednou chladnější než okna… A třeba přestanou táhnout kamna, protože najednou mají nedostatek vzduchu k hoření. Kdybychom zároveň s výměnou oken stěny domu zateplili a postarali se o výměnu vzduchu, nemuselo by to tak být. Nebo při rekonstrukci podlah v přízemí se vybere zemina, provedou se betonové podlahy včetně hydroizolace a zateplení, položí se krytina. Vše správně a pečlivě, a přesto někde, třeba i v jiné místnosti, zvlhnou zdi. Proč? Dosavadní podlaha mohla být natolik prostupná pro vodní páru, že vlhkost z podloží domu se v dostatečné míře stačila odpařovat do interiéru a větráním odvést mimo dům. Ukázalo se, že izolaci a zateplení podlahy měla předcházet celková ochrana stavby před vlhkostí.

5

6

Při výběru izolace je kromě tepelně izolačních vlastností (lambda) také důležitá pružnost. Skelná vlna do šikmé střechy UNIFIT díky své pružnosti vyplňuje izolovaný prostor beze spár a drží bez nutnosti dalšího kotvení. Rizika spojená s kondenzací bezpečně odstraní střešní fólie Homeseal LDS. Spoje fólií mají životnost testovanou na 50 let. Při dodatečném zateplení podkroví je kromě vyplnění prostoru mezi kotvemi uložit tepelnou izolaci i pod krokve, čímž se omezí vznik tepelných mostů.

7

Špatný stav nadstřešní části jednoprůduchového komínu snadno napravíte pomocí sanační sady HELUZ Profi. Přechodový dvouplášťový sanační díl je vyroben z nerezavějící oceli a opatřen vnitřní tepelnou izolací zamezující prostupu tepla mezi přechodovou kovovou konstrukcí a komínovým pláštěm.

8

9

Ventilační systém SCHÜCO VentoTherm integrovaný do okenního rámu zajistí kontrolovanou výměnu vzduchu s rekuperací tepla bez nutnosti otevřít okno.

Plán rekonstrukce

Proto si i třeba jen dvacet let starý dům žádá, aby se do něj zasahovalo pod dohledem odborníka, který připraví koncepci budoucích oprav. U velkých rekonstrukcí spojených s modernizací, případně přístavbou či nástavbou se na projektanta nebo architekta většinou obracíme, ale menší úpravy často podceňujeme. Máme vidinu jednoduché opravy, kterou můžeme snadno provést s místním řemeslníkem, ale neodhadneme její možné následky. Velmi často takto podceníme výměnu oken, i případné zateplení. To však jsou zásahy, které významně ovlivní organismus domu. Odborník by s námi měl nejprve projít celý dům, měli bychom ho přitom seznámit s jeho neduhy i s našimi plány. Při větších rekonstrukcích je potřeba i statické posouzení a sondy do konstrukce, které pomohou lépe zhodnotit stav domu. Architekt či projektant by měl navrhnout rozsah potřebných prací a jejich časovou posloupnost. Měl by tedy předložit koncepci rekonstrukce i s hrubým odhadem ceny. Pro nás bude v tomto okamžiku vodítkem, co nás čeká, co si můžeme finančně dovolit, o možném rozložení do časových etap. Určitě se vyplatí požadovat rozpracování do projektu. Nejen tehdy, budeme-li potřebovat stavební povolení. Projekt rekonstrukce by měl být podrobnější než projekt pro stavební povolení, nejlépe na úrovni prováděcího projektu se specifikacemi všech prací a položek, s vypracováním konstrukčních detailů. Pak by nemělo docházet k tomu, že si řemeslníci jedné profese budou lámat hlavu s tím, jak navázat na práci svých předchůdců v předcházející etapě rekonstrukce, a nebudou se na jejich špatnou práci vymlouvat. Jinou možností je obrátit se rovnou na specializovanou firmu, která převezme záštitu nad celou rekonstrukcí. Tím máme zajištěno, že bude řešit i průběžně se vynořující problémy a ve svém vlastním zájmu si ohlídá časovou návaznost prací. Nám ubude starostí a vyhneme se hledání viníků při reklamacích.

20

21

Foukaná tepelná izolace MAGMARELAX zajišťuje dodatečnou izolaci stropních konstrukcí, zejména dutých stropů či volné plochy v půdním prostoru. Stropní systém Magmarelax® – dřevěná lamelová konstrukce s vrchním záklopem a vyplněná foukanou izolací slouží k vytvoření zdvojené podlahy v půdních prostorách. IP IZOLACE POLNÁ

22

23

Vinylová podlaha Hydrocork je ideálním materiálem pro rekonstrukce vzhledem ke své 6mm tloušťce, velmi snadnému způsobu řezání i způsobu pokládky. Hydrocork je také odolný vůči vodě, nehrozí tedy nabobtnáním. Stejnou podlahovou krytinu proto můžete položit ve všech místnostech domu, je možné ho položit i na dlažbu či na schody. Pro zvýšení tepelné a zvukové izolace je možné použít korkovou podložku. LIKOR

Voda v roli nepřítele

Voda, kterou jinde vítáme a potřebujeme, se stane škůdcem, dostává-li se do konstrukce domu. Nejčastěji se tak děje v podobě vzlínající zemní vlhkosti. Starší domy tímto neduhem trpí často kvůli nedokonalým a zastaralým hydroizolacím. Závady mohou být patrny na první pohled v podobě zvlhlých zdí, map a výkvětů na fasádě i uvnitř, vlhké podlahy ve sklepě, opadávající vnitřní i vnější omítky. Starší zdi se však často dokáží vypořádat i s poměrně vysokým procentem vlhkosti a zůstávat zdánlivě suché díky tomu, že se voda může přirozeně celoplošně odpařovat, a navíc vodní páry unikají netěsnostmi v domě. U starších domů je přesto velká pravděpodobnost, že hydroizolace nebude nějakým způsobem v pořádku, bude narušená, nedostatečná, dokonce může zcela chybět. Proto je při přípravě rekonstrukce nutné prověřit, zda jsou stěny dostatečně suché. Naprosto nezbytné je to v okamžiku, kdy se chystáme k zateplení domu. Opatříme-li tepelnou izolací stěnu nedostatečně izolovanou od vzlínající vlhkosti, dosavadní únik vodních par ze zdiva se tím omezí. Může tak postupně dojít k provlhnutí minerální izolace, která bude ztrácet své tepelně izolační schopnosti, nebo může voda kondenzovat mezi stěnou a izolantem, postupně se sníží i pevnost zdiva, v interiéru na vlhké zdi mohou vznikat plísně, nejrůznější vady se mohou projevit i na vnější fasádě.Zabránit vodě vzlínat ze základů vzhůru můžeme buď mechanicky podřezáním zdiva a vkládáním nové hydroizolace do vzniklé spáry či vrážením nerezových desek do zdiva, nebo chemicky – injektáží látek, které vyplní kapiláry zdiva, anebo fyzikálně – elektroosmózou, kdy je pomocí anod a katod instalovaných ve zdivu permanentně vytvářeno elektromagnetické pole, které zabraňuje vzlínání vody. Tyto přímé metody mohou být ještě doplněny i nepřímými, jako je odvodnění okolního terénu i odvětrání suterénního zdiva. Další možností je odkopat zeminu okolo domu, použít nopovou folii a nepustit tak vodu přímo ke konstrukci, popřípadě v místech zdiva přilehlých ke zvýšenému terénu provést novou svislou izolaci.

24

25

Hlavní cenu BRICK AWARD Dům roku 2016, cenu za nejlepší rekonstrukci, Cenu za nejhezčí střechu a ceny společnosti Wienerberger a Vydavatelství JAGA media získala rekonstrukce bývalé lisovny na společenské zázemí vinného sklepu. Autor: Ing. arch. Tomáš Dvořák, Tomáš Dvořák architekti s.r.o.

26

27

Dvouvrstvá izolační deska FRONTROCK MAX E z kamenné vlny ROCKWOOL je vhodná pro zateplení fasády při rekonstrukci. Je prodyšná, má výborné tepelně izolační vlastnosti, je nehořlavá a zvukově pohltivá. Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) umožňují zachování původního rázu fasády – povrch systému tvoří omítka.

Pozor na výměnu oken

Výměna oken je jedním z nejčastějších rekonstrukčních zásahů, a to i u domů poměrně mladých. A jak již bylo řečeno, může mít i jiné, než očekávané následky, tedy to, že budou pěkná a že nám jimi nebude unikat cenné teplo. I po výměně oken se opět můžeme setkat s vodou, respektive vlhkostí, v roli nepřítele. V domě se staršími netěsnými okny dochází k nekontrolované, leč trvalé výměně vzduchu. S ním odchází i nadbytečná vlhkost, které vyprodukuje čtyřčlenná domácnost denně kolem patnácti litrů, nejen vařením, praním, koupáním, ale i pouhým dýcháním. Nová okna lépe tepelně izolují a lépe, dnes už téměř dokonale těsní. Neuniká jimi zbytečně teplo, ale neuniká jimi ani zmíněná nadbytečná vlhkost. Ta může kondenzovat v chladnějších místech ať už na rámech oken, na rozhraní okna a stěny nebo v rozích místností, v nichž se pak mohou postupně tvořit plísně. Další těžkosti se mohou projevit v důsledku nedostatku čerstvého vzduchu, který do domu netěsnostmi pronikal. Možná nás nenapadne, že nedostatek čerstvého vzduchu může souviset s našimi bolestmi hlavy, ranními únavami, způsobenými přebytkem oxidu uhličitého ve vydýchané ložnici a podobně. Anebo s hůře fungujícím krbem či plynovým kotlem, protože přísun vzduchu je nutný i pro proces spalování, ať v krbu nebo třeba v plynovém kotli. Musíme proto počítat s tím, že po výměně oken se budeme muset naučit intenzivně a často větrat. Pro ideální množství čerstvého vzduchu bychom měli větrat každé dvě až tři hodiny, tedy i v noci vstát a na pět minut udělat pořádný průvan. To těžko zvládneme, proto je lepší postarat se o dostatečnou výměnu vzduchu jiným způsobem. Buď samotnými okny, nebo systémem řízeného větrání. Okna jsou dnes běžně vybavována funkci mikroventilace, která vlastně simuluje netěsnost okna. Tímto způsobem však uniká i cenné teplo a výměna vzduchu není dostatečná. Proto výrobci vyvíjejí i jiné více či méně účinné větrací systémy, zabudované v okenních profilech i rámech, které mohou mikroklima zlepšit, ale nezbaví nás nutnosti větrat i otevřenými okny, rychle a intenzivně. Navíc některé systémy trpí různými neduhy, jako kondenzací a namrzáním vlhkosti kolem větracích klapek. Dostatek vzduchu proto nejspolehlivěji zajistíte řízeným větráním – větrací jednotkou, nejlépe vybavenou rekuperačním výměníkem, který odcházejícímu vzduchu odebere teplo a využije ho k ohřátí vzduchu příchozího, čerstvého. Minimalizují se tak ztráty vzniklé větráním.

28

29

Foukaná izolace Climastyren® – perličky grafitového polystyrenu – pomůže při rekonstrukci všude tam, kde hrozí riziko styku s vodou, jako jsou podlahové konstrukce s nebezpečím poruchy hydroizolace či předstěny a mezery obezdívek. CIUR

31

Více prosvětlit interiér může být jedním z důležitých úkolů rekonstrukce. Hluboko do dispozice můžeme přivést denní světlo pomocí světlovodů. Křišťálová kopule světlovodů LIGHTWAY Crystal HP má vynikající schopnosti sbírat světlo z oblohy, i když je slunce pod mrakem.

Potřebujeme stavební povolení?

Stavební zákon pojem rekonstrukce nezná, najdeme zde pojmy udržovací práce a stavební úpravy, které však nejsou blíže specifikovány, jsou formulovány. Proto se i velmi liší praxe jednotlivých stavebních úřadů, proto se ve vlastním zájmu před prováděním úprav v domě na stavebním úřadě informujte. Obecně lze říci, že ohlášení ani stavební povolení není třeba pro práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání. Nevyžadují je proto takové stavební úpravy, jimiž se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost. Ohlásit je třeba úpravy, kterými se mění užívání části stavby, ale nezasahuje se do nosných konstrukcí, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. V ostatních případech je třeba stavební povolení. Ale jak jsme řekli, záleží posouzení konkrétního případu záleží na příslušném stavebním úřadu.

Více informací se nachází v květnovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

001 Titul

Odborný poradce: Ing. Kateřina Pinďáková

Foto: archiv firem

Edit: