Nepostradatelné okapové lego

3

Lindab Rainline je kompletní okapový systém vhodný pro všechny typy střech a krytin. Je prověřený desítkami let v náročných klimatických podmínkách severských zemí a nejen tam, ale i v ostatních evropských zemích si ziskává stále větší oblibu díky své dlouhé životnosti a bezúdržbovosti. LINDAB

Voda v základech domu, jeho následné podmáčení, plísně, poškozená fasáda – to jsou nejčastější příznaky toho, že dům postrádá spolehlivý střešní odvodňovací systém, který odvede vodu mimo objekt.

Střešním odvodňovacím systémem se nezabýváme až ve stadiu, kdy je dům dokončen. To je již pozdě. Na rozmístění a kapacitu okapových žlabů by se mělo pamatovat již v samotném projektu. Vzhledem k tomu, že okapový systém se podílí na celkovém vzhledu domu, ve stadiu přípravy projektu bychom měli zvolit i výrobní materiál okapového systému.

2

Díky deseti barevným odstínům lze okapový systém Lindab Rainline velmi snadno přizpůsobit barvě ostatních prvků stavby. LINDAB

1

Plastové okapy Marley – kvalitní, propracovaný a elegantní systém odvodnění střechy. Jednotlivé prvky jsou do sebe jednoduše zacvaknuty. Životnost materiálu je minimálně 50 let. Dodává společnost GLYNWED.

SKLÁDAČKA PRO KLEMPÍŘE 
Základními komponentami střešních odvodňovacích systémů jsou okapové žlaby sloužící k odvodu dešťové vody nejen ze střech, ale i teras a balkonů. Okapové žlaby se rozlišují podle umístění na střeše (např. podokapní, nástřešní, mezistřešní apod.) a podle tvaru profi lu, který je hranatý nebo půlkruhový. Při navrhování systému je třeba dodržet pravidlo, že na každých 10 metrů délky podokapního žlabu by měla být jedna svodová roura. Žlaby vyráběné v šířce 100–160 mm se na střechu připevňují tak, aby měly sklon 1–2 %. K jejich připevnění se používají žlabové háky (táhla). Přechod vody ze žlabů do odpadního potrubí zajišťuje žlabový kotlík. Rozeznáváme dva druhy odpadního potrubí. Podstatně častěji se používá vnější, tzv. studené dešťové odpadní potrubí, které může být vedeno po fasádě domu nebo v drážkách ve zdi (nezazdívají se, ale drážky se opatřují ocelovým pletivem a zaomítají se). V druhém případě, kdy se odpadní potrubí vede uvnitř budovy, je nejvhodnější je vést v instalačních šachtách nebo v předstěnovém prostoru. Pro oba druhy odpadního potrubí však platí, že vertikální svody musejí být vždy umístěny v nejnižším místě střešního pláště, aby se k nim spolehlivě dostala všechna voda ze střechy. Pro případ pojmutí vody za náhlého přívalového deště stejně jako kvůli prevenci před ucpáním jsou nutná minimálně dvě odtoková místa. Proto je také lepší pro svislé odvodnění volit větší průměr než 100 mm. Preventivním opatřením proti ucpání vnějšího odpadního potrubí je osazení žlabů ochrannými koši. To je důležité zvláště tam, kde je svislé odpadové potrubí vedeno vnitřkem. Důvodem je to, že pokud by se ucpalo, došlo by k vyplavení interiérových prostor. Zde se pro účely čištění osazují ve výšce přibližně 1 m nad úrovní podlahy tzv. čisticí kusy. V úrovni terénu, na přechodu svislého odpadního potrubí do ležatého, se instalují lapače střešních nečistot, které je třeba pravidelně čistit, aby nedošlo k jejich ucpání a následnému promáčení přilehlé fasády domu.

4

Povrchová úprava okapů Lindab Rainline Elite v kombinaci se švédskou ocelí tvoří dokonalý celek zajišťující vysokou pevnost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám. LINDAB

5

Univerzální lapač listí Prefa pro svodové trubky o průměru 80 až 120 mm se snadno instaluje. Lapač zachytává listí nebo jiný druh mechanického znečištění. Čistí se ručně. K dodání v různých barvách, cena 300 Kč. PREFA Aluminiumprodukte

6

Do oblastí s bohatou sněhovou nadílkou žádejte zpevněné horské háky žlabů a bezúdržbový rezuvzdorný materiál s kvalitním dvouvrstvým vypalovaným lakem na svodech i žlabech. Prefa na ně nabízí záruku 40 let. Cena 1 m žlabu od 151 Kč a zpevněného horského háku od 150 Kč/kus bez DPH. PREFA Aluminiumprodukte

KDE NESMĚJÍ CHYBĚT 
Okapy by měly být na vašem domě vybaveny všechny plochy, a to i nekryté. Pokud mají plochu větší než 5 m2, musí ústit do kanalizace. Z menších ploch může být voda odváděna pouze na zpevněný terén. V případě, že ji odvádíte do příkopu, musíte mít povolení příslušného stavebního úřadu.

NEZBYTNÁ ÚDRŽBA 
Nezapomeňte, že i když sáhnete po kvalitě, je třeba jednou za čas okapy udržovat, zejména před příchodem zimy je vyčistit od nečistot a spadaného listí. Zanesené okapy by těžko splňovaly funkčnost, i kdyby byly ze sebelepšího materiálu. V případě okapů snadno podléhajících korozi navíc vrstva mokrého listí tento proces urychluje, a tak zkracuje jejich životnost.

7

8

Plastové okapy MARLEY jsou dodávány v sedmi barevných variantách a vyznačují se extrémní barevnou stálostí. Změny v barevných odstínech okapů MARLEY odpovídají změnám běžným u barev a laků na kovy. Také díky tomu je na ně poskytována záruka 10 let. GLYNWED

9

Hranaté žlaby jsou oblíbené pro moderní novostavby. Kromě designové odlišnosti od těch klasických vyžadují použití odlišných žlabových háků, kotlíků a svodových trubek. Bezúdržbové a rezuvzdorné, povrchová úprava – lak odolný proti UV záření. Cena za 1 m hranatého žlabu 269 Kč bez DPH. PREFA Aluminiumprodukte

PRO JAKÉ SE ROZHODNOUT 
Vybrat vhodný odvodňovací systém není snadné. Kromě toho, že by měl ladit se střešní krytinou a architektonickým stylem domu, měl by mít i žádoucí kvalitu. Přestože nic nebrání jeho výměně, doporučuje se, aby oba stavební prvky měly přibližně stejnou kvalitu. To znamená, že spolu s kvalitní střešní krytinou je vhodné pořídit kvalitní střešní odvodňovací systém s dlouhou životností a nízkými náklady na údržbu. Velkou roli rovněž hraje lokalita. V oblastech s vyššími sněhovými srážkami, například v horských oblastech, se zase klade důraz na pevnost okapového systému. Přednost bychom měli dát nejen vyšší kvalitě materiálu, ale i způsobu spojování jednotlivých prvků. V takovém případě jsou ideální okapy a žlaby spojované lepením nebo pájením.

KAM S NÍ 
Dešťovou vodu můžeme využít v domácnosti nebo k zalévání, a proto je škoda ji pouštět do kanálu. Výrobci střešních odvodňovacích systémů už nemyslí pouze na ochranu střechy a celého domu před srážkovou vodou, ale i na její využití. Dalším prvkem systému může být tzv. sběrač dešťové vody, který lze zabudovat do svodové trubky, kterou putuje dešťová voda do sudu nebo do jiných nádrží pro další použití.

10

Okapový systém Stabicor M, hnědý. BRAMAC

11

To, že okapové žlaby vyžadují pravidelnou údržbu, jinak ztrácejí svoji funkčnost, většina majitelů rodinných domů ví. Pořízením iRobota Looj na čistění okapů vyřešíte i obvyklý problém, kdo je vyčistí. Tento robot pomocí čtyřstupňové hlavy a 500 otáček za minutu vyčistí na jedno nabití až 60 m okapů, a to pomocí ovladače s dosahem až 15 m bez lezení po střeše. Okapový robot váží 1,26 kg, cena 7489 Kč. www.irobot.cz

JE Z ČEHO VYBÍRAT 
Současný trh nabízí okapové systémy z nejrůznějších materiálů. Ty se liší nejen vzhledem a cenou a s ní související životností, ale také způsobem údržby. Cenově velmi přijatelnou klasiku stále reprezentují pozinkované okapy a žlaby. Pokud však budete chtít, aby vám sloužily alespoň tři desetiletí, počítejte s tím, že je budete muset každých 2–5 let natřít. Jen tak zabráníte tomu, aby okapy brzy zkorodovaly a voda jimi neprotékala. Větší životnost mají pozinkované okapy a svody, které se vyrábějí z vypalovaného plechu. Delší životnost a podstatně snadnější údržbu mají i pozinkované lakované okapové systémy. Tím, že jsou již ve výrobě ošetřeny kvalitním lakem, odpadá nutnost provádět pravidelný nátěr. Cena je sice vyšší než u běžných pozinkovaných okapů, ale odečteme-li náklady spojené s pravidelnými nátěry, je velmi příznivá. Povrchová úprava pozinkovaných odvodňovacích systému se provádí i pomocí plastu. Výhodou je vysoká pevnost, odolnost proti korozi a kolísání teplot. Oblíbené jsou i hliníkové okapové systémy, které se nabízejí jak v přírodním, tak i barevném provedení. Předností je nízká hmotnost a vysoká odolnost proti korozi. Trh nabízí i plastové okapy – jejich výhodou je opět příznivá cena a snadná montáž. Není třeba se obávat nízkých ani naopak vysokých teplot, neboť jejich tepelná odolnost se pohybuje v rozmezí od -40 do 60 °C. Do kategorie pro náročnější patří nerezové, titanzinkové a měděné odvodňovací střešní systémy. Mají vysokou pevnost, životnost, ale pochopitelně i vyšší cenu. Hlavním kritériem při rozhodování, jaký odvodňovací systém střeše svého domu pořídíte, by neměla být cena, neboť rozdíl nákladů vynaložených na odvodňovací systémy z různých materiálů není propastný a s ohledem na celkovou investici spojenou s pořízením domu představuje skutečně minimum.

12

Přesnost jednotlivých prvků Lindab Rainline je předpokladem 100% funkčnosti celého systému. LINDAB

13

Pro střešní odvodňovací systém Lindab Rainline je charakteristická i rychlá montáž. Na zimu lze systém zpevnit prvkem STAG a ochránit ho tak před poškozením sjíždějícím sněhem. LINDAB

 

 

Datum vydání: 14. 7. 2015

Edit: