Tradiční střešní krytiny

Vše, co posuzujeme i očima, podléhá módním trendům. Zdá se však, že střešní krytiny těmto trendům dost úspěšně odolávají. Ukazuje se, že při jejich výběru hraje největší roli důraz na tradici a kvalitu.

Snad proto našim střechám stále vévodí skládané střešní krytiny. Tradičním páleným taškám vytvářejí vhodnou alternativu již dostatečně prověřené tašky betonové. A téměř klasikou je i hojně používaná vláknocementová krytina. U stylových staveb, kde je tradiční vzhled na prvním místě, můžeme i dnes sáhnout po dřevěném šindeli či břidlici.

5

2009-bobr rezna_047-02

Na prvním místě kvalita

Je potvrzeno, že střešní krytinu vybíráme především podle osobních estetických preferencí. A stejně tak je známo, že důležitým, často nejdůležitějším kritériem je cena. Až na dalších místech se laik začne zajímat o sklon střechy, hmotnost, odolnost, životnost…
První kritérium je v pořádku, vždyť střešní krytina se zásadní měrou podepisuje na celkovém výrazu domu a je opravdu důležité, aby se líbila a domu slušela. S cenou to již tak jednoznačné není. Kvalitní střešní krytina, respektive kvalitně provedený střešní plášť, by měl bez funkčních závad fungovat desítky let. Promítnete-li si ušetřenou částku do časového období bez nepříjemností způsobených zatékáním či kondenzací vlhkosti a bez nákladů na opravy, pak je jasné, že šetření na kvalitě střechy není šetřením na správném místě.
Úmyslně mluvíme o kvalitě střechy, nikoliv jen střešní krytiny. V současné době je obvykle přímo pod střechou obytný prostor, proto musí být střecha zateplena a chráněna od vlhkosti shora i zdola. O typu střešní krytiny je proto třeba rozhodnout již v rámci projektové přípravy, protože se jí musí přizpůsobit jak tvarové řešení střechy, tak konstrukce a složení střešního pláště. Nešetřit na kvalitě znamená nešetřit ani na tom, komu svěříte realizaci střechy. Nekvalitní práce může znehodnotit i ten nejkvalitnější materiál.

DSC_4507

Tašku, ale jakou?

Tradiční šikmá střecha poskládaná z tašek, je u nás stále nejoblíbenějším řešením. Kromě vzhledu lákají vysokou odolností a dlouhou životností. Jedinou nevýhodou je jejich hmotnost, díky ní se však oproti lehčím krytinám vyznačují dobrými tepelně izolačními i zvukově izolačními vlastnostmi. Hmotnost může být omezujícím faktorem u rekonstrukcí, u novostaveb s ní návrh krovu musí počítat. Trh nabízí širokou paletu barev, tvarů i povrchových úprav, podle čeho tedy vybírat?
Nejčastěji se rozhodujeme, zda zvolit pálenou klasiku, či její mladší sestru z betonu. Mezi těmito dvěma možnostmi neexistují výrazná pro a proti. Co se hmotnosti týče, jsou na tom zhruba stejně, zatížení krovu taškami se pohybuje od 40 kg do 80 kg na m2. I z tohoto údaje je patrné, že se jednotlivé typy mohou výrazně lišit. Ač jsou tedy betonové tašky obecně o něco těžší, u některých tvarů tomu může být dokonce naopak. A podobně je to i s cenovými relacemi. Betonová krytina je zpravidla levnější, záleží však na srovnání konkrétních typů a nejen jich, ale i doplňkových prvků. Tato položka může konečnou cenu velmi ovlivnit, neporovnávejte proto jen cenu základních tašek, ale všech náležitostí potřebných k realizaci.

P1000029

Vzhled?

Pálené krytiny nabízejí jak tradiční tvary tašek, jako třeba klasické dvojdílné prejzy či hladké bobrovky, ale sledují i soudobé trendy. Najdeme zde tedy i velkoformátové hladké tašky vhodné pro moderní architekturu. Obdobně betonové tašky se na jedné straně snaží co nejlépe napodobit tradiční krytinu, na druhé hledají své vlastní tvarosloví pro novostavby, dokonce nabízejí řešení i pro střechy s velmi malým sklonem.
Jistě důležitým hlediskem výběru je barva a povrchová úprava. Režné tašky nabídnou klasický vzhled, velké oblibě se stále více těší tašky engobované nebo glazurované. Hladký povrch zajistí takovým taškám díky nižší nasákavosti a hladkému povrchu ještě delší životnost.
Betonové tašky získávají barvu buď probarvením hmoty, nebo pomocí transparentních nástřiků či disperzních barev. Opět platí, že betonová střešní krytina v průběhu let svou barevnost ztrácí, tomu však výrobci předcházejí větším počtem nástřiků a úpravami, které snižují poréznost krytiny a zvyšují odolnost vůči povětrnostním vlivům, usazování nečistot, mechů a lišejníků. Vybírat můžeme i podle dalších přidaných vlastností, například speciální pigmenty integrované do povrchu krytiny a odrážející infračervené záření mohou zmírnit přehřívání podkroví.

KS9102 Univerzalni naslap Trapac - realizace 2

I eternit je klasika

Od třicátých let minulého století se u nás zabydlely azbestocementové krytiny, které však obsahují zdraví škodlivý azbest. Dnes však není třeba se jich obávat, nahradily je zdravotně nezávadné vláknocementové krytiny. Jejich výhodou je především nízká hmotnost. Vyrábějí se ve dvou základních druzích – jako skládané v podobě šablon různých tvarů nebo jako vlnité velkoformátové tabule. Jejich hlavní výhodou je nízká hmotnost a možnost použití i k obkladu štítů či fasád. Nevýhodou je jejich křehkost, střecha není pochozí a obtížněji se proto opravuje. Tento handicap odstraňuje široký sortiment doplňků včetně lávek a stupaček, které pohyb po střeše umožňují.
Se starou krytinou obsahující azbest je podle zákona nutné zacházet jako s nebezpečným odpadem a při jejím sejmutí se obrátit na specializovanou firmu. Pokud eternit na střeše máte, o své zdraví se strachovat nemusíte, u nepoškozené krytiny je azbest do ovzduší vylučován jen v nepatrném množství.

Klasiku může nahradit i plast

A co dřevěný šindel, nebo břidlice? Oboje můžete mít ve své klasické podobě, musíte však počítat s vysokou cenou. Anebo můžete zvolit podstatně levnější krytinu z recyklovaných plastů, která dokáže drahé přírodní krytiny zdárně imitovat. Váží zhruba 7 kg/m2, což je výhodou při rekonstrukcích starších objektů, kde je položení původní krytiny vzhledem ke stavu krovu technicky neproveditelné.

SMB11 eng duo_034-03

Pro jaký sklon?

Sklon střechy je zásadní pro volbu střešní krytiny. Výrobci uvádějí, pro jaký sklon střechy se daná krytina hodí a z toho je při výběru třeba vycházet.
Bezpečný (doporučený) sklon je optimální pro položení krytiny, bez speciálních opatření zajišťuje odolnost vůči srážkové vodě.
Minimální sklon je mezní hodnota, od které je možné střešní krytinu použít, pak je ale nutné dodržet všechny podmínky, které výrobci uvádějí pro použití krytiny v jiném než bezpečném sklonu.

Jak poznat dobrého pokrývače?

Byli bychom šťastní, kdybychom mohli vyjmenovat několik přesných kritérií. Bohužel, jako jediné spolehlivé vodítko pro výběr realizační firmy můžeme doporučit reference. Vyplatí se nelenit a jít se na některou z realizovaných staveb osobně podívat, popovídat si s jejími majiteli, jak byli spokojeni s dodržováním termínů, přístupem, pečlivostí… Základem dobré spolupráce by pak měla být kvalitní smlouva a podrobný položkový rozpočet. I přes dobré reference je však důležitá kontrola, vyplatí se nešetřit na stavebním dozoru investora, vždyť při realizaci střechy záleží na každém detailu. Bohužel musíme pamatovat i na to, že se firma může snažit nepoctivě obohatit například použitím levnějších, nevhodných materiálů, třeba hydroizolačních fólií a podobně.

Nepodceňujte rekonstrukci

Při rekonstrukci střechy snadno nabudete dojmu, že vyměnit tašky dokáže každý. Ale naopak, rekonstrukce, zvláště ta spojená se změnou užívání podkroví, může být mnohem náročnější. Je třeba prověřit stav krovu a místo jednoduchého střešního pláště provést odvětrávanou víceplášťovou střechu. A to by se nemělo dít bez kvalitního projektu a bez spolehlivé a pečlivé prováděcí firmy.

STD12-tm-hn_052_14_vybrano

Režná, engoba, nebo glazura?

Povrchové úpravy pálené střešní krytiny se liší odolností materiálu vůči nečistotám a s tím související cenou, která úměrně roste.
Režné tašky vznikají vypálením bez dodatečné povrchové úpravy. Jsou nejvíce porézní a nejsnáze se na nich zachytávají nečistoty, získávají však nenapodobitelnou patinu.
Engoba je matná povrchová úprava povlakem ze směsi keramických jílů před vypálením, bez lesku, s širokou paletou barev. Snižuje poréznost povrchu, a tím zvyšuje odolnost vůči nečistotám.
Glazura je sklovitá poleva, kterou jsou tašky opatřeny před vypalováním. Díky ní je krytina hladká, lesklá, minimálně porézní, stálobarevná, odolná. Volit lesklé tašky je však třeba uváženě, velká lesklá plocha nemusí dobře zapadnout do rázu okolní zástavby, dokonce může být problém s rušivým odrazem slunce.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Více informací se nachází v lednovém vydání z roku 2017, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

foto: archiv firem

img.phpled

Uložit

Edit: