Otazníky kolem výměny oken v paneláku

Výměna oken je obvykle prvním krokem při rekonstrukci panelového domu. Na čem záleží, aby přinesla kýžený efekt? Jak poznat kvalitní okno? Jak důležitá je posloupnost prací, výběr dodavatele a kvalitně provedená montáž? Jak se o nová okna starat?

S těmito otázkami jsme se obrátili na odborníka, Romana Vorlíčka, ředitele firmy VORLÍČEK – PLAST, který se tomuto oboru věnuje již dvacet let.

Začněme první otázkou: Na čem záleží, aby výměna oken přinesla kýžený efekt, tedy byt bez průvanu, bez zbytečných tepelných ztrát a bez nepříjemností, které bohužel po výměně oken následují, jako třeba rosení oken, vznik plísní a podobně?

Roman Vorlíček: Stručně můžeme faktory, které ovlivní výsledek, shrnout do čtyř bodů: výběr kvalitního výrobce, výběr správného okna, kvalitní montáž a kvalitní servis. To je důležité u instalace každého okna, ať v paneláku či v rodinném domě. Při rekonstrukcích, a tedy i panelových domů, hraje velkou roli i posloupnost prací. To znamená provést výměnu okna a až následně dům zateplit. A to v celém domě najednou, velmi nešťastné je provádět výměnu oken v jednotlivých bytech samostatně bez ohledu na návazné práce. V okamžiku, kdy se bude fasáda zateplovat, nastanou problémy. Je obtížné řešit detaily zateplení kolem oken, někde to ani nejde. Ideální je postupovat podle projektu rekonstrukce. My jsme začínali jen s výměnou oken, ale pak jsme zjistili, že je to nedostačující, proto zařizujeme komplexní revitalizaci domu, od studie tepelných ztrát, přes výměnu oken a zateplení plástě, střechy i suterénů, až třeba po zajištění dotačních programů.

Jak poznat kvalitního výrobce?

Kvalita se vždy doporučuje prověřit referencemi. Je důležité vědět, konkrétně kdo a kde okna vyrobí. Nestačí vědět, že se jedná o kvalitní profily. Je dobré si udělat čas na návštěvu výrobního závodu, prohlédnout si prostředí celé firmy a hlavně detaily hotových výrobků. Vzorky na prodejně nemusí být vypovídající.

2

Šestikomorový profil INOUTIC Prestige s vestavnou hloubkou 76 mm a velmi dobrou hodnotou tepelné i zvukové izolace je vhodný pro výměnu oken se současným zateplením panelového domu zejména v rušném prostředí.

1

Regenerace bytového domu v České Lípě proběhla podle návrhu architektonického ateliéru +arch, Ing. arch. Jana Paly.

A výběr správného okna?

Co se týče tepelně izolačních vlastností, záleží právě na zmíněném projektu. Panelový dům je možné při rekonstrukci upravit třeba i do pasivního standardu. Hlavně by při výběru oken neměla být hlavním kritériem cena. Je důležité zajímat se o všechny parametry, nejen ty tepelněizolační, ale také o konstrukci okna, použité profily, těsnění, kování…

Určitě je dobré dát přednost kvalitnímu trojstupňovému těsnění, i když normu splní i dvojstupňové. Ale selský rozum říká, že tři jsou více než dva. Stavební hloubka profilu by neměla být menší než 70 mm, samozřejmostí by měl být teplý rámeček, aby nevznikaly tepelné mosty kolem profilů a nekondenzovala vlhkost. Vzniku kondenzátu zabraňuje i hlubší zapuštění skla do profilu, navíc se tím zvyšuje tuhost křídla. V panelácích mají lidé tendenci tuto kvalitu nehledat a zajímají se právě jen o cenu. Narozdíl od rodinných domů, tam je situace výrazně lepší.

A jak se pozná kvalitní kování?

Kování by mělo být od renomovaného výrobce, pozor na výrobky neznámého původu. A dokonce se vyplatí dát pozor i na to, jestli je deklarované kování skutečně použité – stačí se u hotových oken podívat, zda je na kování označení výrobce. A to jsme zpět u toho, proč nakupovat u spolehlivých výrobců, proč se zajít podívat i do výrobny.

Nás samotné zajímalo, jak velký může být rozdíl mezi značkovým a neznačkovým výrobkem. Ponořili jsme proto dvě kování na měsíc do slané vody. Noname kování začínalo již po měsíci reznout, kvalitní vydrželo téměř netknuté. Důležité také je, aby výrobce kování správně namontoval, dodržel příslušný počet zavíracích bodů…

3

Bytový dům v Hamburku z 50. let prošel celkovou rekonstrukcí. Úsporná okna ze systémového programu SCHÜCO Corona SI 82 zajišťují vynikající tepelně i zvukově izolační vlastnosti. Vysoká stabilita a pevnost profilů umožnily použití těžkých skel o tloušťce 46 mm, a to při zachování elegantní úzké pohledové šířky profilů. Automatizované odvětrávání prostřednictvím jednotky SCHÜCO VentoTherm zajišťuje plynulou výměnu vzduchu bez nutnosti energeticky neefektivního otevírání oken, zejména v zimních měsících.

4

Jak ovlivní kvalitu oken montáž?

Já tvrdím, že kvalitní montáž je možná důležitější než samotná kvalita okna. Špatné okno bude vždycky špatné, ale nesprávná montáž může udělat špatné okno i z toho nejkvalitnějšího. A lidé si pak myslí, že mu netěsní okna, ale ono profukuje mezi oknem a zdí. Nedávno jsme opravovali okna v šedesáti bytech, která po deseti letech používání nešla otevírat, byla zarezlá tak, že už křídla nešla vysadit, a museli jsme panty oken odsekat od rámu. A nebyla to chyba oken, ale takto poničená byla v důsledku špatného zateplení domu, nesprávné montáže oken a lajdáckého provedení detailů. Foukalo ostěním, tvořily se tepelné mosty, kondenzovala vlhkost na oknech i kolem ostění, vznikaly plísně… (viz obrázky na straně XX)

Znamená to, že bychom měli řemeslníky hlídat, či si sjednat odborný dozor?

Kontrola jistě neškodí, ale na kvalitu montáže je třeba dbát již ve smlouvě. Od května roku 2014 platí prováděcí norma, která definuje, zpřesňuje a zpřísňuje požadavky na zabudování oken – na rovinnatost okenního otvoru, kotvení a podobně. Velmi důležitý je požadavek na parotěsné ošetření napojovací spáry. Není tedy možné jako dříve použít pouze montážní pěnu, ale je nutné ji překrýt parotěsnými páskami nebo použít komprimační pásky. Montážní pěna nezachrání všechno, je to jen izolant. Popraská či se zcela utrhne, protože plastová okna dilatují, tedy mění svůj objem. Prasklínami pak proudí vzduch, vniká dovnitř voda, pěna ztrácí své vlastnosti… Do ostění pak zatéká, potí se, promrzá. Samozřejmě, správná kvalitní montáž i něco stojí, obvykle pět až deset procent ceny zakázky, tedy u oken do jednoho bytu za 100 000 Kč maximálně 10 000 korun. Bohužel zákazníci ji často nepovažují za důležitou, nedokážou si důležitost parotěsného napojení představit. Když stavíte dům, těžko se necháte přesvědčit, že není nutná hydroizolační fólie pod střešní krytinu, a tady máte pocit, že vlhkost škodit nebude.

Ale pokud jsou požadavky na na správné zabudování oken dány normou, mělo by být jejich dodržování samozřejmostí.

Bohužel, i přesto je neseriózní firmy v honbě za získáním zakázky nedodržují. Někdy zákazníka přesvědčují, že je to zbytečné, jen aby snížili cenu zakázky. Dokonce si nechají potvrdit ve smlouvě, že s tím souhlasíte. Protože jinak by při reklamaci padla vina na ně. A lidé bohužel slyší hlavně na nízkou cenu a neuvědomují si, jak je to krátkozraké. Například v Německu není taková praxe možná. Tam se předpokládá, že zákazník není odborník, že za správnou montáž plně zodpovídá firma. Pak všichni naceňují stejné věci a cenové závody na úkor zákazníka nejsou možné.

5

Při kompletní obnově pláště budovy na sídlišti v Písku proběhla výměna oken za plastová HOCO. Autor návrhu: ateliér +arch, Ing. arch. Jan Pala, projekt STACOM

Jak tedy ohlídat správnou montáž?

Jak jsem řekl, podrobně popsat montáž ve smlouvě. Je třeba ve vlastním zájmu trvat na parotěsném napojení spáry. Před závěrečnými zednickými pracemi je dobré těsnost spáry zkontrolovat, aby páska doléhala ve všech rozích, neodchlipovala se, a tam, kde špatně drží, například na ostění, musí být dostatečně protmelena speciálním tmelem. Důležité je, aby okno bylo správně ukotveno, do vodováhy ve všech směrech. A při přejímce zkontrolujte všecha okna, zda perfektně fungují.

A jak o okna dále pečovat?

Správně namontovaná okna by měla dva roky perfektně fungovat, pak je stačí jednou za rok promazat a seřídit, vyčistit kování od prachu. Bez pravidelného servisu bude mít každé okno po pěti šesti letech problém, prostě každý výrobek i ten nejkvalitnější potřebuje údržbu. Proto jsme přestali poskytovat obvyklou sedmiletou záruku, ale snížili jsme ji na dva roky. To ovšem neznamená, že bychom nechtěli za svou práci ručit, ale chceme tak přimět lidi ke správné péči o okna. Prodloužíme záruku na deset let, ale jen v případě, že od třetího roku bude prováděn jednou za rok servis. Stejně jako třeba plynový kotel či auto musí projít garanční prohlídkou. V případě servisu oken se jedná o stokoruny, ale my pak můžeme za okno ručit a maximálně mu prodloužit životnost. Okna tak máme pod kontrolou a případnou vadu můžeme odstranit ihned při provádění této garanční prohlídky.

A co na to inspektoři?

To, že můžeme při hledání firmy, která provede výměnu oken, narazit na nedobrou kvalitu odvedené práce potrvrzuje i Pavel Štáf ze společnosti Bytecheck, která se zabývá inspekcemi nemovitostí. Zde jsou jeho zkušenosti:

„Hlavním problémem, se kterým se při inspekci bytů v panelových domech po výměně oken setkáváme, je neodbornost takzvaných specializovaných firem. Pokud se jim podaří správně nasadit a ukotvit rám okna, nastává velmi často problém s napojením na fasádu a parapety nebo třeba i kuchyňskou linku, kdy po osazení parapetu nejdou otevírat její dvířka.

Dalším neuralgickým bodem jsou mezery mezi rámy a navazujícími konstrukcemi. Bohužel často se setkáváme s tím, že se okno nasadí a dále se už neřeší, že mezi rámy a navazujícími konstrukcemi vzniká mezera, kde dochází k zatékání, vzniku tepelných mostů a následně k růstu plísní.

A doporučení? 

Vždy je proto hlavní pohlídat si najatou firmu, aby se dokázala postarat nejen o samotnou montáž, ale také o návaznost oken v rámci fasády a parapetů.

V dnešní době už by měla být pro společenství vlastníků jednotek samozřejmostí pomoc odborníka, kterým je stavební dozor. Díky jeho dohledu se daří těmto problémům v mnoha případech předcházet už v průběhu stavby a tím ušetřit čas a náklady za pozdější reklamace.

www.bytchececk.cz

Více informací se nachází v dubnovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

001 Titul

Foto: archiv firem, Jiří Domlátil

Datum vydání: 11. 5. 2016

Edit: