Kompletní výměna střešní krytiny

Kdy uvažovat o kompletní výměně střešní krytiny? Obvykle tehdy, když je ve špatném stavu, přestane plnit svou funkci, začne se na více místech rozpadat… Ale důvod může být i jiný, obvykle je to zateplení podkroví, změna dispozice domu, možná i samotný vzhled. S rekonstrukcí domu souvisí i rekonstrukce střechy.

I při pouhé výměně střešní krytiny je třeba znát stav toho, co ji nese – tedy krovu, laťování, bednění. Trpí-li neduhy stáří krytina, pravděpodobně budou léta znát i na nosné konstrukci. A pokud se jedná o zateplenou střechu, tak je třeba před výměnou krytiny zkontrolovat stav celého střesního pláště, nejen krovu, ale i hydroizolace a tepelné izolace. Jinými slovy: nepodceňujte přípravu a obraťte se na odborníky. A na úřady, kterým budete muset svůj záměr ohlásit, nebo je požádat o povolení.

2

1

3

Předností betonové tašky BRAMAC MAX je snížení hmotnosti celé krytiny o 15 % bez jakéhokoliv omezení ostatních vlastností. Na metr čtvereční je potřeba pouze 7,5 kusů. Nově se vyrábí i s povrchovou úpravou PROTECTOR, která zajišťuje zvýšenou ochranu před zašpiněním, výskytem mechů i povětrnostními vlivy.

Kdy na úřad?

Návštěvě úřadu se můžete vyhnout jen v případě, že se jedná jen o menší opravu – výměnu poškozených tašek nebo šablon. Výměnu krytiny na celé střeše budete muset ohlásit. Přinejmenším, protože jakmile budete měnit typ krytiny, dokonce jen její barvu, už budete potřebovat stavební povolení. To je třeba v případech, kdy se jedná o změnu vzhledu stavby, zásah do její konstrukce nebo změnu využití místností pod ní. Tedy v případech, kdy se zasahuje do konstrukce krovu, střecha se zatepluje či se instalují střešní okna. Jakmile tedy budete mít alespoň rámcovou představu, informujte se na příslušném stavebním úřadě. Ten může mít navíc na vzhled střech ve svém regionu konkrétní požadavky, nebo se může stát, že bude váš záměr kolidovat s zájmy sousedů.

4

5

6

Vláknocementová střešní krytina CEMBRIT Česká šablona, výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken se speciální povrchovou úpravou pro zvýšení její životnosti a odolnosti, je zdravotně nezávadnou náhradou eternitu. Vzhledem k nízké hmotnosti je při rekonstrukci vhodnou náhradou těžších krytin.

Střecha není jen krytina

Střecha je nejnamáhanější částí stavby. A to nejen krytina, která to má opravdu těžké: musí odolat slunci, UV záření, dešti, sněhu, výkyvům teplot, větru… A pokud se nejedná o střechu nad neobydleným podkrovím, je namáhána i zdola, je obklíčena vodou z obou stran. Denně totiž vyprodukujeme značné množství vodních par – jak vlastní činností od vaření až po koupání, tak i samotným dýcháním. A pokud tato vlhkost pronikne do střešní konstrukce, hrozí, že zde zkondenzuje a ohrozí všechny její části. Jak krovy, tak samotnou krytinu. Nezbytnými součástmi střešního pláště jsou dnes proto hydroizolační folie, které brání proniknutí vody do konstrukce shora, a parozábrany či parobrzdy, které chrání střešní plášť od vnitřní vlhkosti. A samozřejmě tepelná izolace. Střechy jsou proto navrhovány jako odvětrávané, to znamená, že mezi krytinou a hydroizolací je vytvořen prostor, kterým proudí vzduch, tak zvaná odvětrávací mezera, která umožňuje únik případné vlhkosti.

7

Lehká střešní krytina LINDAB Topline je vyrobena z ocelového plechu o tloušťce 0,5 mm a nebo 0,6 mm ve variantě STRONG se systémem povrchové úpravy Classic, Premium a Elite se zárukou až 30 let. Krytina je profilovaná do tvaru klasických střešních tašek. Vysoký profil (42 mm) dodává krytině větší tuhost a atraktivní vzhled s výraznou vlnou.

8

9

10

11

Střešní krytina MEDITERRAN řady Danubia® EVO se vyrábí z probarveného betonu s vysokou mechanickou odolností a je ošetřena speciální povrchovou úpravou s přídavkem silikátu. Tím je dosaženo vysokého lesku.

Čím je dána životnost

Předchozí stručný a zjednodušený pohled pod krytinu by nás měl varovat před svépomocnými postupy při výměně krytiny, respektive rekonstrukci střechy. Tyto v závěru neviditelné prvky mají svůj podíl na tom, zda střecha funguje tak, jak má, a zda střešní krytiny mohou splňovat avizovanou životnost. Správné větrání prostoru pod krytinou je jedním z nejdůležitějších podmínek, k tomu, aby mohla dosáhnoutavizované životnosti. Chybné složení střešního pláště a nedostatečné odvětrávání mohou vést k tomu, že bude střecha po několika letech podmáčená, bude ji třeba opravit, což rozhodně nebude nijak snadné. Jinými slovy: střechu, která bude sloužit dlouhá desetiletí, nezajistí pouze kvalita střešní krytiny, ale všech jejích komponent a odvedené práce. Ideální je nechat si vypracovat projekt řešení specializovaným odborníkem, projektantem, nebo alespoň řešení jednotlivých střešních detailů a dbát na precizní realizaci, aby se nevytvořila místa, kudy bude do střešního pláště vnikat vlhkost, se kterou se nepočítalo.

12

Jedinečný žíhaný vizuální efekt nabízí betonová střešní taška MEDITERRAN Coppo. Pokládku se doporučuje realizovat z několika palet současně, aby plocha působila co nejlépe.

13

14

15

16

Střechu je třeba pravidelně kontrolovat, aby se včas zabránilo vnikání vlhkosti pod krytinu. Jednou z nejčastějších poškození, které musí majitelé domů, chat a chalup čas od času řešit, je prasklý nebo chybějící hřebenáč. Tuto opravu můžete provést sami pomocí příslušenství pro šikmé střechy a návodu na www.hpi.cz.

Co unese krov?

Před jakoukoliv výměnou střešní krytiny, nejen před větší rekonstrukcí nebo současným zateplením střechy, je nezbytně nutné posoudit stav krovu. Jak ze statického, tak ze zdravotního hlediska, tedy zda dřevo není napadeno škůdci ani hnilobou. A zvážit, zda riskovat, že starší krov, byť poměrně zachovalý, dokáže nést krytinu, jejíž životnost je počítána na desítky a desítky let. Na výměně krovu sice můžeme ušetřit, ale za jakou cenu? Skutečný stav se zhodnotí po demontáži krytiny. Pokud krov zachováme, provedou se tesařské opravy a impregnace. Laťování, případně bednění se však většinou vyplatí vyměnit. Jejich životnost je menší než trámy krovu, a výměna za nové cenu opravy střechy nijak závratně nenavýší.

Kterou si vybrat?

V případech, kdy je při výměně krytiny zachován původní krov, je kromě obvyklých kritérií výběru – jako jsou klimatické podmínky místa, vzhled, sklon, odolnost, životnost a samozřejmě cena – podstatná tíha krytiny. I v případě, že nesl pálené tašky, na nové již nemusí stačit, vzhledem ke svému věku by se neměl namáhat. Je tedy potřeba sáhnout po lehčí krytině. Přitom existují možnosti, jak zároveň zachovat téměř původní vzhled střechy. Pokud měníme krov celý, máme možnosti obdobné jako u novostavby. Jen jsme možná o něco více omezeni vzhledem domu. Chceme-li sáhnout po odlišném typu krytiny, není na škodu poradit se s architektem. Pokud se nejedná o zásadní rekonstrukci, bývá obvykle vhodnější držet se původního vzhledu.

17

18

Falcované hliníkové tašky z barveného legovaného hliníku patří k nejlehčím a nejstabilnějším střešním krytinám. Díky jedinečnému systému skrytých příchytek a pokládání na vazbu odolá hliníková taška i silnému větru a krupobití, je proto vhodná i do horských oblastí. PREFA Aluminiumprodukte

Z čeho poskládat střechu?

Skládané krytiny zejména na starších domech převažují, vždyť tradičními krytinami jsou pálená taška, dřevěný šindel a nověji eternit. Naštěstí možností je hodně. Pálenou tašku může nahradit i taška betonová, ve většině ohledů s pálenou srovnatelná. Jen dejte pozor na barevnost, betonové tašky dokáží nabídnout i barvy méně obvyklé. Z estetického hlediska bychom měli být opatrní i při volbě glazovaných nebo engobovaných tašek. Hladkost a lesk sice přejí snadnější údržbě a životnosti, staršímu domu však nemusejí vždy slušet. Omezením obou je jejich tíha, která, jak jsme již řekli, může být krovu na obtíž.

V tom případě se však nabízejí jiné možnosti v podobě plechových krytin, které dokáží klasické krytiny velmi dobře napodobit. A to jak tašky, tak i eternitové šindele. Napodobí je tvarem a barevností, případně úpravou povrchu, například minerálním posypem. Povrchy jsou opatřeny již z výroby lakem či vrstvou plastu, a měly by bez úpravy povrchu vydržet alespoň 15 let. Vyrábějí se buď jako maloformátové, nebo v tabulích větších rozměrů, avšak profilovaných do tvarů maloformátových prvků. Kromě ocelových plechů se na trhu velmi důrazně prosazuje hliník, nejlehčí a velmi odolný, jak bez povrchové úpravy, tak pokrytý vrstvou polyesterového laku nebo eloxovaný. Skládané krytiny jako šindel, břidlici i třeba eternit dokáží zdařile napodobit i plastové krytiny, lehké a levné.

19

Lehká střešní krytina ONDULINE® Classic je vyráběná z organických vláken, sycená bitumenem a tvarovaná tlakem při vysoké teplotě do tvaru vlnitých desek, které je možné využít i k obkladům fasád.

20

21

Keramická taška TONDACH Francouzská 12 je pálena naplocho, čímž se dosahuje maximální rozměrové a tvarové přesnosti. Provedení engoba s dvojitým a zvlášť hlubokým hlavovým a bočním drážkováním zabezpečuje pevné spojení krytiny odolné zejména proti bouřkovým děšťům, vířivému sněhu a prachu.

23

Lehký asfaltový šindel Bardoline PRO obsahuje výztuhu ze skelných vláken, která se postará o pružnost, pevnost a lehkost, povrchová úprava z barevného granulátu zajišťuje odolnost vůči povětrnostním vlivům. ONDULINE

A co s eternitem?

Od 30. let minulého století se staly velmi populární eternitové krytiny pro svou lehkost spojenou s odolností. Bohužel obsahují zdraví škodlivý azbest. Ten je vylučován do ovzduší jen v nepatrném množství, ale jakmile začne krytina zvětrávat, nebo je jinak mechanicky porušena, dochází k uvolňování azbestu ve větší míře a nelze ji považovat za bezpečnou. Pokud budete chtít takovou krytinu vyměnit, neohrožujte zdraví své ani sousedů, navíc zákon svépomoc v tomto případě zakazuje. Obraťte se na specializovanou firmu, která ji bezpečně sejme a zajistí ekologickou likvidaci. Nahradit eternit můžete neškodnými vláknocementovými krytinami, které již azbest neobsahují, a vzhled domu se de facto nezmění.

Netřeba jen skládat

I celoplošné krytiny, jsou u nás tradicí, zejména ve vyšších polohách se osvědčil falcovaný pozinkovaný plech. Drážková krytina patří k nejnáročnějším po montážní stránce, ale naštěstí již existují snadnější technologie pokládky. A samozřejmě kvalitnější povrchové úpravy, jak jsme již zmínili. Kromě oceli se na střechách rodinných domů nověji prosazuje hliník, při rekonstrukci je třeba někdy sáhnout i po drahé mědi, většinou u památkově chráněných budov.

Povlakovou celoplošnou krytinou, která se díky své tvárnosti osvědčuje i na složitých tvarech střech je asfaltový šindel. Jedná se o středně těžkou krytinu, která se skládá z nosné vložky, upraveného asfaltu – bitumenu – a kamenného posypu. Na kvalitě všech těchto složek záleží, jaká bude jeho životnost, proto je třeba vybírat jen kvalitní produkty.

A co vlnovky?

Při rekonstrukci střechy můžeme narazit na otázku, čím nahradit vlnitý plech či eternit. Jsme zvyklí setkávat se s nimi spíše u pomocných či provozních budov, současní kvalitnější a zdraví neohrožující následovníci jsou však vhodnou variantou i pro rekonstrukci rodinných domu. Vlnitý tvar umožňuje snadnou, rychlou a tudíž účinnou ventilaci střešního pláště. Zajímavou možností jsou i bitumenové vlnité desky, které navíc významně snižují hladinu hluku.

Více informací se nachází v květnovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

001 Titul

Foto: archiv firem

Uložit

Datum vydání: 7. 6. 2016

Edit: