Nepostradatelné nové technologie

2

Sádrokarton se v obytných prostorech nejčastěji využívá ke stavbě nosných i nenosných stěn a podhledů. RIGIPS

 

V současnosti si již výstavbu nových ani rekonstrukci starých objektů, stejně jako proměnu půd v obytné prostory, nedokážeme představit bez celé řady nových technologií a materiálů. K těm nejpoužívanějším se řadí sádrokartonové a jiné typy desek.

Sádrokartonové desky se ve stavebnictví začaly používat před více než sto lety. Zájem stavebníků si zaslouží díky suché, tedy rychlé montáži, snadné zpracovatelnosti, nízké hmotnosti (například deska o tloušťce 12,5, šířce 1250 a délce 2000 mm má hmotnost 23,2 kg), mnohostrannosti využití i jednoduché manipulaci. K nesporným výhodám patří i naprosto rovný a hladký povrch sádrokartonových desek, který lze po vytmelení spár dále libovolně upravovat (omítat, štukovat, malovat, tapetovat, obkládat). Na oblibě tohoto materiálu se v nemalé míře podílí i jeho nízká cena a fakt, že si s ním poradí i domácí kutil, respektuje-li jeho vlastnosti a pokyny výrobce. Za zmínku určitě stojí i fakt, že jde o ekologický a zcela recyklovatelný materiál. Složení sádrokartonové desky, kterou tvoří sádrové jádro vyrobené ze směsi sádry, rozvlákněného papíru či skelných vláken obalené speciálním kartonem, zajišťuje, že se jedná o ekologicky, hygienicky nezávadný a zcela recyklovatelný materiál.

1

3

Sádrokartonové desky se instalují na sucho, a proto je práce s nimi velmi rychlá a čistá. RIGIPS

 

SÁDROKARTON V RŮZNÝCH ROLÍCH 
Využití sádrokartonových desek je skutečně široké. Nedokážeme si bez nich představit například přestavbu panelákového jádra, kde by klasické materiály neúměrně zatížily nosnou konstrukci. Suchý proces a s ním související rychlá montáž sádrokartonových stěn navíc výrazně zkracují dobu, kdy se majitelé panelákových bytů musí obejít bez hygienických místností a možnosti přípravy pokrmů. Z důvodu nízké hmotnosti je sádrokarton v podstatě nenahraditelný i při přestavbě půd v obytné prostory, kde nové příčky nesmějí ohrozit statiku starého domu. Sádrokarton se zde osvědčil lépe než jiné lehké materiály – například pórobetonové tvárnice také vyhovují statickým požadavkům, ale při rychlém tempu současné výstavby často nestačí vyzrát. Materiál po čase nasává vlhkost z okolí a mění svůj objem, takže omítky na nich praskají a trhají se. U sádrokartonu nic takového nehrozí. Lehkost materiálu a jeho snadná zpracovatelnost jej předurčuje k výstavbě nenosných příček nejen v půdních prostorách. Sádrokartonové či sádrovláknité desky se výrazně uplatňují v dřevostavbách, kde velmi často tvoří vnitřní vrstvu sendvičového obvodového pláště. Sádrokarton je neocenitelným pomocníkem při obložení stropů a vytváření stropních podhledů. Zavěšené podhledy umožní stropy snížit, a navíc se tak usnadní vedení instalací či zabudování svítidel. Podhledové systémy lze umístit na jakýkoli nosný strop. Sádrokartonem můžeme zlepšit tepelně a zvukově izolační vlastnosti stropu a zvýšit požární odolnost stropní konstrukce, případně i v kombinaci s vrstvou izolace. Zvládne vyřešit jak šikmé stropy podkrovních místností, dokonce je možné některé desky ohýbat. Sádrokarton se osvědčil i jako podkladový materiál pro lehké plovoucí a lehké sádrokartonové plovoucí podlahy. Vzhledem k tomu, že má i dobré tepelně izolační vlastnosti, využívá se i k obkladu stěn za lůžky u chladných štítových zdí. Sádrokartonové příčky však plní stále nové funkce. V moderních interiérech se jich využívá i jako výrobního materiálu pro nábytek. Vyrábějí se z něho vestavěné skříně, knihovny, a především niky, do kterých se pak schovají kuchyňské sestavy, krby, televizory a další spotřebiče.

4

Sádrokartonové desky mohou i velkou měrou zjednodušit instalaci svítidel. Některé z nich mají ale i jiné vlastnosti – například čistí vzduch jako desky Activ Air. RIGIPS

 

5

6

Cementotřískové desky CETRIS se používají na odvětrané fasády, podlahy, střechy, ztracené bednění, protipožární aplikace, stěny, balkony, podhledy, sokly i jako opláštění výtahových šachet. CIDEM HRANICE

 

Diskrétní sádrokarton 
Nenosným zdem se často vytýká nedostatečná zvuková izolace. Ta se ale dá výrazně vylepšit vložením izolace (nejlépe minerální) mezi obkladové desky. Pokud chcete zlepšit zvukový útlum dosavadních stěn, nabízí se řešení pomocí předsazených stěn ze sádrokartonu. S jejich pomocí docílíte útlumu vyššího až o 12 dB.

SÁDROVLÁKNITÉ DESKY
Podobné uplatnění jako sádrokarton mají i sádrovláknité desky. Rozdíl mezi sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami spočívá v technologii výroby. Sádrovláknité desky tvoří sádra armovaná celulózovými vlákny. Sádrovláknité desky mají vyšší hmotnost, která jim zajišťuje větší pevnost, protipožární odolnost a lepší akustické vlastnosti. Co se týče využití, slouží jako nosný prvek dřevěných sendvičových konstrukcí, ke zvýšení pevnosti a únosnosti nenosných dělicích příček a zvýšení požární odolnosti stěn, podlah, stropů a podhledů i k zlepšení jejich akustických vlastností. Dokážou rovněž regulovat vlhkost v interiéru a jsou vhodné i do vlhkých prostor. K jejich montáži se používá speciální lepidlo na spáry nebo na podlahy, k upevnění na dřevěné konstrukce pak samořezné vruty nebo šrouby. Stejně jako sádrokarton jsou i sádrovláknité desky zdravotně zcela nezávadné a nehořlavé.

7

 

8

9

Cementotřískové desky se vyrábějí s různou povrchovou úpravou a je na ně pátnáctiletá záruka. CIDEM HRANICE

 

Kde se chybuje 
K nejčastějším chybám, kterých se amatéři při práci se sádrokartonem dopouštějí, je opomenutí předepsaných dilatačních spár a průběžných spár v nadpraží oken a dveří, nesprávný rozestup svislých profi lů nosné konstrukce, nedodržení stanovených roztečí a hloubky zapuštění šroubů a vrutů, nesprávná vzájemná návaznost příček, chybné napojení na konstrukce z jiných materiálů, nedokonalé vytmelení spár atd. Před praktickou aplikací materiálu je proto nezbytné vybavit se nutnými vědomostmi pomocí odborné literatury nebo si nechat poradit od odborníka.

CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY 
Své pevné místo ve stavebnictví si již vydobyly i cementotřískové desky slučující žádoucí vlastnosti cementu a dřeva. Používají se na odvětrané fasády, podlahy, střechy, tracené bednění, protipožární aplikace, stěny, balkony, podhledy, sokly i jako opláštění výtahových šachet. Tyto lehké desky (deska tloušťky 10 mm váží pouze 14,0 kg/m2) dobře odolávají nepříznivým povětrnostním vlivům, houbám a jiným druhům plísní. K dalším přednostem tohoto typu desek patří vysoká ohnivzdornost a dobré zvukově izolační vlastnosti (vzduchová neprůzvučnost 30 až 35 dB). Výhodou je i vysoká pevnost a ohebnost. Cementotřískové desky lze opracovávat všemi běžnými dřevoobráběcími stroji – vrtáním, řezáním, frézováním i broušením. Co se týče upevňování, prostředky jsou v podstatě stejné jako u dřevotřískových desek – to znamená hřebíky, svorkami i šrouby.

10

Podlahový systém Fermacell s voštinovým zásypem a deskami na trámovém stropě. FERMACELL

 

Jak se orientovat 
◗ Jiný sádrokarton se hodí do role příčky mezi ložnicí a pokojem, jiný do koupelny či do prostor vyžadujících vyšší protipožární opatření. Jak jednotlivé druhy na trhu poznáme? Zcela jednoduše: 
◗ Obyčejný má bílý karton s modrým potiskem. 
◗ Obyčejný protipožární má růžový karton s červeným potiskem. 
◗ Obyčejný impregnovaný má zelený karton s modrým potiskem. 
◗ Protipožární impregnovaný má zelený karton s červeným potiskem.

11

Fermacell TB je vhodný pro rychlou výstavbu příček, opláštění stropů a střešních šikmin. FERMACELL

 

 

12

Detail desky Fermacell a tloušťce 12,5 mm. FERMACELL

 

 

13

Fermacell Powerpanel H2O je vhodný k obložení prostor s vysokou vlhkostí. FERMACELL

 

Edit: