Stavíme úsporně

Domy, které neplýtvají

Asi nikdo nezaváhá, v jaké energetické třídě si má vybrat ledničku či pračku. Málokdo sáhne po horší než je A, dokonce si připlatí i za nějaké to plus navíc. A je samozřejmostí, že se při výběru auta zajímáme o spotřebu paliva, samozřejmě ve vztahu k výkonu. Přistupujme stejně uvážlivě i ke stavbě domu.

Dům nám bude na rozdíl od domácích spotřebičů či auta s velkou pravděpodobností sloužit celý život. Mysleme proto již při jeho stavbě, vlastně už při jeho návrhu na to, abychom za jeho provoz platili co nejméně. A protože je známou pravdou, že nejlevnější je ta energie, kterou nespotřebujeme, začněme u toho, jak jí spotřebovat co nejméně.

2

1

Dům Abele je postaven systémem ztraceného bednění VELOX, obvodové stěny zateplené grafitovým polystyrenem dosahují U = 0,14 W/m2K, a to bez tepelných mostů. Díky celkovému řešení, tvaru, úsporné dispozici a konstrukčnímu systému odpovídá pasivnímu standardu. Betonové jádro díky vysoké akumulační schopnosti nashromáždí teplo ve stěně a v noci je vrací zpět do místnosti. HOFFMANN Chrudim

Energeticky nenáročný dům?

Co si pod ním představit? Zvykli jsme si na pojmy nízkoenergetický či pasivní. To se však zajímáme jen o to, kolik tepla, respektive jak málo energie spotřebují tyto domy na vytápění. Měli bychom se však zajímat o více. Každý dům spotřebovává energii i na osvětlení, ohřev vody, větrání a dnes již často i na chlazení. Naší snahou by proto mělo být snížení spotřeby energie i v těchto oblastech, tedy bydlet v domě, který žádnou energií zbytečně neplýtvá. Tedy v domě energeticky úsporném.

Nejde však jen o kvalitu stavby samotné. K energeticky úspornému bydlení můžeme přispět my sami. Například už jenom tím, jak velký dům si necháme postavit. Velký dům – více energie. I vyšší účty za jeho údržbu. Je to jistě otázka komfortu, stejně jako vyhřívaný bazén, sauna, vířivka… Sice v horších časech můžete bazén vypustit, saunu nepoužívat, ale dům těžko zmenšíte. Postavit si dům, za jehož provoz budeme v budoucnu platit co nejméně, je jistě prozíravým řešením.

3

Pasivní typový rodinný dům Iveta od společnosti THERMO-PLUS – projektový ateliér je Domem roku 2016. Pro stavbu domu byly použity tepelně izolační cihly plněné minerální vatou POROTHERM T Profi, které vynikají i vysokou pevností. Spolu s třícentimetrovou vrstvou termoizolační omítky dosahuje obvodové zdivo součinitele prostupu U = 0,15 W/m2K a splňuje doporučenou hodnotu pro pasivní domy.

4

5

Dům vybudovaný svépomocí podle upraveného typového projektu PRODOM Bratislava ze systému YTONG splňuje parametry kategorie B energeticky úsporných staveb i bez dodatečného zateplení. Jednoduchost stavebního systému umožnila velmi krátkou dobu výstavby i úsporu nákladů za stavební práce.

Co ovlivňuje potřebu energie?

Téměř všechno. Dům je organismus, kde vše souvisí se vším. Veškeré úspory proto nutně musejí začít u návrhu domu, u projektu. Nejde jen o to, jak bude dům vypadat, jakou bude mít dispozici, a nejde také jenom o to, jak dalece a kvalitně bude dům zateplen, jak se často zjednodušeně vnímá. Kvalita obálky domu, jeho zateplení a utěsnění je jedním z významných podmínek ovlivňujících budoucí potřebu energie na vytápění, není však podmínkou jedinou.

Budoucí potřebu energie ovlivní již samo umístění domu na pozemku a jeho orientace ke světovým stranám. Ideální řešení směruje dům obytnými prostory ke slunci, jihu – jihovýchodu či jihozápadu, ne vždy to však pozemek umožňuje. Tedy nemusí to umožňovat snadno, najít řešení je jedním z důležitých úkolů architekta, projektanta. Dalším ovlivňujícím faktorem je tvar domu, tvar střechy a především jejich členitost. Zvětšuje se tak ochlazovaný povrch budovy, což logicky zvyšuje i potřebu energie na vytápění.

I vnitřní dispozice může přispět k tepelným úsporám: místnosti s menšími nároky na vytápění je dobré situovat na sever, prosluněné obytné plochy mohou využívat tepla slunečních paprsků, tak zvané pasivní zisky, velké místnosti mají větší nároky na vytápění, na regulaci. Chytrý projekt by měl umožnit, aby v zimě slunce vstupovalo hluboko do interiéru, v létě naopak zajistit, aby dům zbytečně nepřehřívalo.

Samozřejmě významnou měrou ovlivní budoucí potřebu samo konstrukční řešení, míra zateplení a kvalita prosklení. Projekt by měl hned na samém začátku řešit i způsob vytápění, není možné ho řešit až následně. S vytápěním domu úzce souvisí jeho větrání, které by v současných zateplených a téměř dokonale utěsněných domech mělo být specifickou kapitolou. Jinak riskujeme, že budeme žít v krásném novém, ale nezdravém domě. Zkrátka stavba domu je opravdu složitý systém vazeb, které budou fungovat jen díky dobrému projektu.

6

7

Dům z cihel Porotherm 40 bez zateplení se skladbou konstrukce řadí do kategorie C, ale využitím nízkoenergetických sálavých systémů vytápění – podlahových rohoží Ecofloor a stropních topných fólií Ecofilm – dosahuje nízkých provozních nákladů na vytápění – 13 000 Kč za rok. FENIX JESENÍK

Co ovlivňuje spotřebu energie?

Spotřeba energie není totéž co potřeba. Potřeba energie je to, co teoreticky dům vyžaduje ke svému provozu, a může se výrazně lišit od spotřeby, která záleží na užívání domu, na našem každodenním chování. V prvé řadě na tom, na jakou teplotu dům vytápíme, zda a jak účinně regulujeme vytápění v jednotlivých místnostech. Významnou položkou ve spotřebě energie je ohřev vody. Samotná spotřeba teplé vody v domácnostech vzrůstá a zaujímá tak stále výraznější procento na provozních nákladech domu. Je tedy v našem vlastním zájmu ji ohřívat úsporně, nejlépe s využitím obnovitelných zdrojů, a samozřejmě jí zbytečně neplýtvat.

Ovlivnit můžeme spotřebu elektrické energie používáním úsporných spotřebičů, i mírou toho, kolik nejrůznější techniky budeme využívat. Přednost bychom samozřejmě měli dávat úsporným žárovkám a nesvítit zbytečně.

8

Komplexní řešení střešního pláště BRAMAC COOL v zimě perfektně izoluje a v létě zabraňuje přehřívání obytného podkroví. Systém je tvořen střešními taškami vyrobenými technologií STAR, reflexní fólií Clima Plus 2S a nadkrokevní izolací Bramac Therm.

9

Tepelné čerpadlo vzduch-voda WPL 10 AC je díky velmi malým prostorovým nárokům zvláště atraktivní pro novostavby, řadové domy a stísněnou zástavbu. Stará se vedle přípravy teplé vody a topení také o příjemné chlazení v létě. STIEBEL ELTRON

Z čeho stavět?

Čekali jste, že se dozvíte, který stavební systém je nejvýhodnější? Doufáme, že jste četli pozorně předchozí řádky a již víte, že takto jednoduše nelze odpovědět. Systémů, ze kterých lze stavět úsporné domy, je na našem trhu velmi pestrá a široká nabídka. Jejich technické parametry snadno zjistíte z podkladů výrobců, můžete porovnávat ceny… Možná zjistíte, že se nakonec nijak diametrálně neliší. Co se liší, je kvalita provedené práce. Proto ať vyberete cokoli, dbejte, aby ti, co budou váš dům stavět byli odborníky ve své profesi, měli zkušenost s příslušným materiálem, byli pečliví. Obálka budovy musí být nejen z kvalitních materiálů, ale musí být provedena tak, aby nevznikaly tepelné mosty, což se nejčastěji děje lajdáckou prací zejména kolem okenních otvorů, prostupů střech, napojování izolace, složitějších tvarových detailů…

Proč průkaz?

Potřebu energie v novostavbě je třeba dokládat průkazem energetické náročnosti domu (PENB). Je nástrojem, do kterého se promítají požadavky směrnice EU o energetické náročnosti budov, která ukládá od roku 2020 navrhovat domy s téměř nulovou potřebou energie. Cílem je snížení emisí, které mají z významné části na svědomí právě obytné budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy je třeba předložit stavebnímu úřadu k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby. Navržený dům je v něm hodnocen pomocí více kritérií, která zohledňují kvalitu obálky budovy, účinnost technických systémů, dodanou energii a primární energii v členění na obnovitelnou a neobnovitelnou. Hodnotí se metodou srovnávání s referenční budovou, která představuje vyhovující třídu C. Pro získání povolení nebo souhlasu stavebního úřadu musí novostavba spadat minimálně do kategorie C – vyhovující. Domy s lepšími parametry mohou spadat buď do třídy B – úsporné, nebo A – mimořádně úsporné. Užívanou klasifikaci na domy nízkoenergetické a pasivní v průkazech nenaleznete. Jak jsme již řekli, tyto kategorie hodnotí domy „pouze“ podle měrné potřeby tepla za rok, tedy především z hlediska kvality obálky budovy. PENB vypracuje energetický specialista na základě vypracovaného projektu, přičemž může i navrhnout úsporná opatření.

Máte pocit, že je to svazující povinnost? Že by to mělo být na vás, kolik budete chtít utrácet za energie? Je to jistě určité omezení naší svobody, ale uvědomme si, že nejde jen o naše peníze, ale o znečištění ovzduší a mnohé zdravotní důsledky. Smiřme se s tím, že je v naší společnosti jistá míra regulace nutná. Třeba vám pomůže představa, že vás uchrání od černého dýmu linoucího se ze sousedova komína.

10

11

Izolace Frontrock MAX E je unikátní především svou dvouvrstvou strukturou. Její měkčí vnitřní strana se přikládá k zateplované fasádě a optimálně se přizpůsobí podkladu. Vnější velmi tuhá strana izolace zajistí vysokou odolnost fasády vůči mechanickému namáhání. Vynikající tepelně izolační vlastnosti deklaruje součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 W/mK. ROCKWOOL

Hodně úspor za méně muziky?

Jinými slovy, jak postavit co nejlevněji dům, který by spotřeboval co nejméně energie? Na to bohužel neexistuje univerzální návod. Napomoci však může energeticko-ekonomická optimalizace budovy z hlediska investičních a provozních nákladů. Ideální je nechat si ji vypracovat již ve fázi projektové přípravy. Cílem optimalizace je najít takovou kombinaci různých opatření, která povede k co nejlepšímu vyvážení investice vůči budoucímu provozu domu, k co nejrychlejší návratnosti vložených prostředků. Obvykle se propočítává snížení tepelné ztráty domu různým způsobem zateplení a porovnává s kombinacemi různých systémů vytápění. Ale je dobré uvažovat i o opatřeních investičně méně náročných, jako je například změna umístění na pozemku či změna dispozice.

Je již prokázáno, že stavba domu v pasivním standardu, tedy s velmi nízkým prostupem tepla pláštěm budovy a kvalitním utěsněním, neznamená neúměrně vysoké zvýšení investičních nákladů, může znamenat třeba jen 10 % z ceny hrubé stavby. Přesto není nezbytně nutné usilovat o naplnění těchto parametrů, pokud třeba právě neusilujeme o získání dotace z programu Nová zelená úsporám. Může se například ukázat, že budova kategorie C vytápěná tepelným čerpadlem, vyjde z hlediska návratnosti vložené investice nejlépe. Jak jsme již řekli, podstatná je souhra mnoha faktorů, které by měl sladit promyšlený projekt. Ten je zkrátka základ.

Více informací se nachází v dubnovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

001 Titul

Foto: archiv firem

Edit: