Přehled střešních krytin

moderní keramická krytina

Keramická taška Turmalín má jednoduché linie a ideálně se hodí pro moderní architekturu. Foto: Bramac

Jak zajistit, aby vaše střecha dlouho vydržela, byla pevná, stabilní a plnila spolehlivě všechny důležité funkce? Dovolte rychlý přehled střešních krytin.

Střecha dává domu tvář, chrání ho před rozmary počasí a společně s fasádou zásadně ovlivňuje, zda jeho provoz bude hospodárný. Jestliže plánujete stavbu či rekonstrukci šikmé střechy, dejte si záležet na kvalitě materiálů i provedení.

Životnost střešních krytin

Když nebudete škudlit za každou cenu, máte dnes jednu jistotu: Správně vytvořený střešní systém s kvalitní krytinou (lhostejno, zda skládanou či velkoformátovou, lehkou, betonovou nebo přírodní) vám spolehlivě vydrží nejméně 30 let. Ty nejlepší krytiny vám nabídnou dokonce takovou trvanlivost, která vás přežije. Máme na mysli krytinu betonovou či pálenou (80 až 100 let), nejkvalitnější přírodní krytiny (štípaný šindel nejméně 50 let, břidlice až 150 let) nebo špičkové kovové krytiny (falcovaná ocel či hliník vydrží až 100 let). Podstatné ovšem je, aby kvalitě krytiny odpovídala také kvalita materiálů, technologie i samotné realizace celého souvrství šikmé střechy (včetně zateplení, izolace proti hluku, vodě a ohni).

břidličná střecha

Trvalou hodnotu střechy vám zajistí kvalitní břidličná krytina. Detail z historické celnice v Kutné Hoře. Foto: Pario

Výběr střešní krytiny

Podle jakých kritérií se vyplatí střešní krytinu vybírat? Jednak podle předpokládaného zatížení sněhem a dalších přírodních podmínek dané lokality (vítr, déšť, sluneční svit, teplota). Pak určitě podle stáří domu, konstrukční únosnosti a stavu jeho krovu. Důvodem pro zpevnění krovu ovšem nebude primárně hmotnost krytiny, ale především sněhová zátěž na střeše. Měl by vás zajímat také celkový stav konstrukce (podstřešní fólie, tepelná izolace, okapový systém, střešní okna). Z estetických důvodů je podstatná architektura domu a jeho okolí, krytina by měla ladit s fasádou. Důležitý je rovněž tvar a sklon střechy, stejně jako její členitost (nároží a úžlabí). Složitá střecha vyžaduje kvalitní a ucelený střešní systém.

moderní keramická krytina

Moderní profil keramické krytiny nabízí také Tondach. Posuvná taška Planoton 11 (dříve Figaro 11) s glazurou Amadeus černá. Foto: Wienerberger

Střešní souvrství

Použité materiály a jejich součinnost ve střešní konstrukci musí odpovídat kritériím kladeným na požární odolnost, tepelný či akustický komfort. Střecha by měla být navržena a provedena tak, aby minimálně během následujícího desetiletí nevyžadovala zásadní rekonstrukci. Zároveň by všechny prvky střešního souvrství měly být snadno dostupné, abyste pro banální jednotlivou opravu či výměnu nemuseli rozebírat konstrukci jako celek.

Systém se skládanou krytinou

Přednost a zároveň úskalí skládané krytiny (můžeme sem zařadit nejen pálené a betonové tašky, ale také břidličnou a šindelovou krytinu) spočívá v tom, že se skládá z jednotlivých střešních tašek, šablon nebo malých desek. Ty umožňují dokonalou řemeslnou pokládku, která pak má zásadní vliv na životnost střechy jako celku. Když nedojde k systémové chybě při tvorbě střešního souvrství, zajistí vám dnes kvalitní skládaná krytina opravdu řešení na celý život. Výrobci skládaných krytin dobře proto nabízejí ucelený funkční systém včetně řady užitečných doplňků (například pod názvem „inteligentní střešní systém“). Správně složené souvrství s řádnou izolací podstřešního prostoru a se všemi klempířskými prvky pak poskytuje opravdu mimořádnou trvanlivost.

velkoplošná ocelová krytina

Působivý střešní profil pro náročné představuje velkoplošná ocelová krytina Ruukki Adamante. Technická záruka až 50 let. Foto: Sefran

Důvody pro velkoformátovou střešní krytinu

Jaké důvody vás mohou vést k volbě lehké velkoformátové krytiny? Například skutečnost, že minimálně zatěžuje krov. Ušetříte i na dopravě, práci a skladování materiálu. Montáž bývá rychlá a lze ji použít i na střechy s velmi nízkým sklonem. Může vám vyhovovat rovněž specifický vzhled velkoformátových krytin, u některých také nízká cena. Ale pozor: Nejlevnější krytiny mívají zároveň nejkratší životnost. Obojí – cena i životnost – se přitom mohou lišit opravdu zásadně!

Vedle populárních krytin z hliníku nebo povrchově ošetřené oceli lze mezi ty lehké velkoformátové zařadit krytiny vláknocementové, plastové, asfaltové a bitumenové. V případě kvalitních kovových nebo vláknocementových krytin (i těch maloformátových) můžeme také hovořit o střeše, kterou do konce života nebudete muset měnit.

štípaný alpský šindel

Štípaný alpský šindel Holzschindel Landwood vám na střeše bude spolehlivě sloužit až 80 let. Foto: Dřevostavby

Životnost střešních krytin

Pálená: až 100 let
Betonová: až 80 let
Kovové krytiny tvarované: až 30 let
Kovové krytiny hladké: až 60 let
Falcované krytiny (ocel, hliník): až 100 let
Vláknocementová: až 60 let
Plastová: až 50 let (odhad)
Bitumenová: až 40 let
Asfaltový šindel: až 30 let
Štípaný šindel ze smrku: nejméně 50 let
Štípaný šindel z modřínu: až 80 let
Přírodní břidlice: až 150 let
Slaměné došky: až 30 let
Rákosové došky: až 50 let

Střešní systém a bezpečný sklon

  • Aby si střešní systém jako celek zachoval plnou funkčnost, je nutné dlouhodobě a bezpečně odvádět ze střechy veškerou vodu.
  • Klíčovou roli při odvádění vody má sklon střechy. Čím je větší (strmější), tím bezpečněji bývá voda ze střechy odvedena. Proto výrobci vždy uvádějí minimální sklon pokládky pro daný typ skládané krytiny – tzv. bezpečný sklon.
  • Tašku či šablonu lze zpravidla použít i u nižších sklonů, ale pak bývá nutné provést některá doplňková opatření. Může se jednat o požadavek na celoplošné bednění nebo na slepení pásů střešní fólie v místě přesahů, případně o požadavek na utěsnění perforací v místě kontralatí pomocí těsnicí pásky.
  • Chcete-li mít skládanou střechu s velmi nízkým sklonem, může vzniknout požadavek na vytvoření tzv. vodotěsného podstřeší. Toto opatření je technologicky poměrně náročné a zvýší celkovou cenu realizace.

Moderní odvodňovací systém střechy

Kromě vodorovných žlabů a svislých svodů obsahuje moderní odvodňovací systém střechy mnoho komponent. Proto je důležité před samotnou realizací vhodně navrhnout celý systém podle umístění objektu z hlediska klimatických podmínek, typu střešní krytiny, tvaru a sklonu střechy i velikosti žlabu, resp. svodu pro dostatečný odvod srážkové vody. Vždy je třeba dodržet minimální spád žlabu s dostatečným množstvím svislých svodů. „Specifické jsou zejména horské oblasti, kde se žlaby instalují tak, aby je sjíždějící sníh a led nepoškodil. Případně lze navýšit počet žlabových háků, resp. je možné i zesílení přední naválky například vložením dodatečného ocelového prutu o vhodném průměru,“ líčí Ing. Jakub Dressler, odborník na střešní systémy Bramac.

Pro správnou funkčnost je třeba okapový systém kontrolovat a čistit v pravidelných intervalech, nejlépe dvakrát ročně: na podzim a na jaře. „Revidujte těsnost spojů, ověřte si, zda žlaby a svody nejsou prohnuté nebo nosné háky pokřivené. Pravidelnou kontrolou prodloužíte okapovému systému funkčnost i spolehlivost,“ zdůrazňuje inženýr Dressler z Bramacu. Výrobce uceleného odvodňovacího systému by měl zákazníkovi nabídnout celou řadu produktů pro kompletní realizaci: od žlabových háků, žlabů a svodů až po speciální hmoždinky do zateplovacích systémů s držákem pro přichycení objímky svodové roury.

Text: Vít Straňák
Foto: se svolením firem Bramac, Wienerberger, Dřevostavby, Sefran, Pario

Datum vydání: 5. 3. 2024

Edit: