Studio ARC: Chvála celostního přístupu

Když se podíváte na stavby architekta Oldřicha Hozmana, můžete si všimnout jejich jednoty v různosti: Tvarové pojetí je rozdílné. Co je sjednocuje? Používání přírodních stavebních materiálů a filozofie přístupu k jejich tvorbě. Cílem autora je odkrýt individuální duchovní proud, který se váže k místu stavby a k jejím budoucím obyvatelům.

Organický dům v El Palol: Vyrostlý z místní země

Jak jste dospěl k tak organickému tvaru domu?
Ponechal jsem klientku a jejího syna volně modelovat. Vedl jsme je tak, aby byla udržena základní koncepce, umístění a orientace místností vůči světovým stranám. Z podvědomí tak vyvstal v tvůrčím procesu dynamický, ale přitom uzemněný tvar. Je to způsob, kdy se zadavatel vnitřně spojuje se vznikajícím dílem. Přitom se postupně identifikuje s tím, co chce. Nalézá v tvarech sám sebe.

To naznačuje až terapeutický proces?
Ano, dnes to není pouze příroda, která potřebuje uzdravení. Když se povede, že se klient nebo celá skupina zadavatele plně identifikuje se vznikajícím dílem, stoupne jim mimořádně vnitřní uzdravující síla. Jsou potom v životě schopni předávat to dál přírodě.

Jaké další principy při tvorbě organické architektury používáte?
Například celý tento dům vyrostl z místních materiálů. Je to nízkoenergetická dřevostavba. Dřevo je z nedalekých Pyrenejí. Veškeré kameny jsou z břehů 200 metrů vzdálené řeky Fluvia. A hlína na vnitřní i vnější omítky je nakopaná a zpracovaná ze základů stavby. Na stavbě pracovali místní řemeslníci z okruhu třiceti kilometrů. Jde mi také o uměleckořemeslnou kvalitu detailů a pečlivě připravené prováděcí projekty. Krásně zpracované materiály a propracované detaily působí na uživatele po celý život uměleckým terapeutickým způsobem a mají vliv i na další generace. Jde o to, aby byla architektura trvale udržitelná, což je také při zaručení kvality a dlouhé životnosti. Tento dům má celá rodina majitelů moc ráda a plně jej využívá.

Vizitka domu

Autor stavby: Oldřich Hozman
Místo stavby: El Palol, Torroella de Fluviá (u Girony)
Zastavěná plocha: 156 m2
Užitná plocha: 224 m2 (+ terasa 65 m2, balkon 67 m2)
Úspory energie: zateplení dřevovláknitou vlnou tl. 40 cm, nízkoenergetická stavba, tepelná ztráta objektu 12,6 kW, spotřeba energie na vytápění 25 kWh/m2 za rok
Konstrukce: dřevostavba s vnitřní přizdívkou a příčkami z nepálených cihel, vnější i vnitřní hliněné omítky
Realizace: ARKO bcn (Barcelona, Španělsko)
Dokončení: 2014


Zenové nadechnutí s vnitřní zahradou

Přáním zadavatele bylo vnést do koncepce domu moudrost východních filozofií. Projekt vychází z principů feng shui a je inspirován prvky japonské tradiční architektury. Centrum domu tvoří vnitřní zahrada, která stavbu ze středu prosvětluje. Její výtvarné pojetí je zenově jednoduché: Hlavními motivy jsou pramínek vody, velký kámen (menhir) a jeden malý strom. Z oken okolo atria je osvětlena celá vnitřní chodba. V koncepci půdorysu šlo také o to, umístit technické prostory a místnosti s protékající vodou vně klidných pokojů. Proto jsou koupelny, WC, kuchyně a kotelna situovány v prstenci mírně vybíhajících apsid okolo vnitřních obytných místností. Dům je nízkoenergetická dřevostavba, celá jeho konstrukce je hrázděná a vyzdívaná hliněnými cihlami. Díky tomu má výbornou akumulaci tepla. Navíc je vybaven stěnovým a podlahovým vytápěním. Dřevo bylo v lese vybírané a kácené ve vhodné dny podle lunárního kalendáře. Dům je z čistých přírodních materiálů a všechny jeho konstrukce jsou prodyšné. Má velmi pečlivě zpracované detaily: ručně vyzděné venkovní pískovcové podezdívky, ručně štípaný solnhofenský vápenec na podlaze v chodbě či uměleckořemeslně zpracované zakončení střech (jak tesařsky, tak klempířsky). Velká okna zajišťují ze všech stran dostatek světla. Přesahy střech brání letnímu přehřívání domu. Výhodou pro stálé vnitřní klima jsou i zelené střechy. Vchod a hlavní vstupní hala jsou orientovány k severozápadu a mají přímý výhled ke vstupu na pozemek. Orientace obytných místností je na druhou stranu – převážně k jihu. Ve vnější zahradě se střídají volné plochy se skupinami keřů a stromů, jež se v průběhu roku barevně proměňují.

Vizitka domu

Autor stavby: Oldřich Hozman
Místo stavby: Říčany u Prahy
Zastavěná plocha: 624 m2
Užitná plocha: 516 m2 (+ vnitřní zahrada 70 m2, terasa 97 m2)
Úspory energie: zateplení stěn dřevovláknitými deskami tl. 30 cm, zateplení střech a podlah slaměnými balíky tl. 35 cm, nízkoenergetická stavba, tepelná ztráta objektu 35 kW, spotřeba energie na vytápění 28 kWh/m2 za rok
Konstrukce: hrázděná dřevostavba s vnitřní přizdívkou a příčkami z nepálených cihel
Realizace: Alterstav
Dokončení: 2007


Ekologická dřevostavba nastavená jižnímu slunci

Obytné místnosti a pokoje jsou v tomto domě důsledně orientovány do zahrady a na jih. Technické místnosti, koupelny, WC a sauna jsou umístěny v severní části stavby. Plasticita a dynamičnost jižní fasády promlouvá již v modelu. Typické přesahy střech vytvářejí nejen potřebný letní stín, ale také prostor zápraží pro venkovní posezení. Zvlněný okraj přesahů střech má vliv na proměnlivost slunečního světla v domě. Plasticky utvářená jižní zeď vytváří venku i uvnitř svá zákoutí a rozdílné nálady. Uvnitř domu jsou ve třech vypouklých prostorech východní pokoj, jižní kuchyně a jídelna na jihozápadě. Dvě prohlubně v jižní zdi je rytmicky oddělují. Z vnějšku vytvářejí místo pro vstup do domu a zákoutí pro venkovní posezení pod střechou. Uprostřed domu je jednoramenné schodiště. V patře se k jihu obracejí tři pokoje, k severu pak podkrovní ložnice, šatna a koupelna. Nejvyšší bod uprostřed hřebene střechy zaujímá okno „světelné oko“, jež osvětluje centrální chodbu i schodiště. Celý dům je nízkoenergetická dřevostavba s vnitřními příčkami vyzděnými z nepálených cihel. Hlavní zdroj tepla tvoří kondenzační plynový kotel a akumulační nádrž podpořená čtyřmi termickými vakuovými solárními panely. Jako doplňkový zdroj tepla slouží velká akumulační pec na dřevo, která má navíc druhé topeniště pro kamna na vaření a troubu. Cílem bylo vytvořit dům z čistě přírodních stavebních materiálů. Všechny vnitřní omítky se podařilo udělat z hlíny nakopané v místě stavby. Fólie proti zemní vlhkosti byla nahrazena odvětrávanou mezerou pod všemi podlahami. Stěny, střešní plášť i podlaha jsou difuzně otevřené. Dům tak může svobodně dýchat v rytmu roku.

Vizitka domu

Autor stavby: Oldřich Hozman
Místo stavby: Lány u Prahy
Zastavěná plocha: 130 m2
Užitná plocha: 206 m2
Obestavěný prostor: 714 m3
Úspory energie: zateplení střech, stěn a podlah slaměnými balíky tl. 35 cm,  nízkoenergetická stavba, tepelná ztráta objektu 8 kW, spotřeba energie na vytápění 26  kWh/m2 za rok
Konstrukce: hrázděná dřevostavba s vnější odvětrávanou mezerou a příčkami z nepálených cihel
Realizace: Anuet, Ing. Pavel Melicher
Dokončení: 2016


akad. arch. Oldřich Hozman

Je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 1993 založil vlastní architektonické studio, od roku 1997 pod názvem Studio ARC. Věnuje se projektům ekologické architektury, návrhům interiérů a nábytku z přírodních materiálů, designu a výstavnictví. Zajímá se o sociální umění a pracuje tak, aby zapojil do tvorby celý tým zadavatele. Inspiruje se principy designu vycházejícího z kolektivní shody a používá metody participace. Ve své tvorbě pracuje s principy baubiologie a celostního přístupu při řešení prostředí. Používá zásady feng shui, sakrální geometrie a geomantie. Domy navrhuje vždy pro konkrétního člověka s jeho osobitým Já, případně pro rodinu či skupinu lidí. Jde mu o to, aby se v postavené architektuře odehrával děj, který vychází z proudu inspirace, intuice a imaginace vzešlých během procesu tvorby návrhu. Aby z realizované stavby promlouval příběh. Aby měla jasný a čitelný výraz odrážející jak představy zadavatele, tak podmínky a vlastnosti ducha místa. Proto do celého procesu zapojuje klienty a nechává je spolutvořit. To je i případ vzniku rodinné vily ve španělském El Palol. Na počátku to byla paní Montse, která společně se svým synem Albertem předurčila budoucí výraz stavby.
www.arc.cz


 

text Vít Straňák foto Petr Topič a archiv Oldřicha Hozmana

Datum vydání: 2. 4. 2022

Edit: