Teplo z biomasy

Proč topit biomasou? Ekologie je hlavním důvodem – používáním tohoto typu paliva šetříte přírodu. Významně ale šetříte i finance. Palivo je levnější, kotle na biomasu jsou účinnější a mají dlouho životnost. Dnes na takový kotel navíc můžete získat dotaci.

FOSILNÍ PALIVA KONČÍ

Skutečnost, že fosilní paliva jsou na ústupu, potvrzuje Pavel Fohler z firmy CDP Ivory, která je největší firmou v Česku dovážející dřevěné pelety a brikety. Podle něj je v Německu a Rakousku jasně patrný přesun od fosilních paliv k lokálním obnovitelným zdrojům zejména v domácích topeništích.
„Stejný trend aktuálně sledujeme i v Česku v podobě legislativního tlaku na obměnu malých zdrojů používaných v domácnostech. Především zastaralé kotle na ruční přikládání výrazně přispívají ke znečištění ovzduší. Do roku 2022 by se všechny tyto zdroje měly přeměnit na automatické. Věříme, že i díky kotlíkovým dotacím, které aktuálně probíhají, významně vzroste podíl výroby tepla z dřevní biomasy, zejména dřevních pelet, které jsou lokálním obnovitelným zdrojem. Pelety se mohou stát i díky vysoké státní podpoře optimální alternativou k uhlí. V regionech bez plynofikace nabízejí vysoký komfort automatického vytápění srovnatelného s plynem,“ dodává Pavel Fohler.

CO JE BIOMASA

Biomasa souhrnně označuje hmotu organického původu. Pro vytápění se používá rostlinná biomasa. Zpracovávají se zbytky, například dřevní piliny pro výrobu pelet. V kotlích na biomasu lze dále topit dřevní štěpkou, briketami, ale k biomase patří i obyčejná dřevěná polena, která můžete spalovat například v kotlích, krbových kamnech či krbech. Pokud jde o výběr kotle, můžete zvolit typ určený pro jeden konkrétní typ paliva, nebo typ, v němž lze jednotlivé druhy paliva kombinovat. O výběru kotle se určitě poraďte s odborníky, zohlednit je třeba mnoho faktorů a vyplatí se vybírat i podle moderních funkcí kotlů.

VÝHODY A NEVÝHODY

  • Mezi základní výhody kotlů na biomasu patří vysoká účinnost a výhodná cena paliva ve srovnání s plynem. Spalování biomasy je považováno za ekologičtější než spalování zemního plynu.
  • Instalace těchto kotlů je v současnosti dotována státem, což může výrazně snížit počáteční i provozní náklady.
  • Dlouhodobou nevýhodou kotlů na biomasu byla neschopnost automatizace, ale s nástupem řídicí techniky tento problém zanikl. Celková životnost kotlů na biomasu se pohybuje kolem 20 let.
  • Nevýhodou může být potřeba skladu, místnosti pro uskladnění paliva a manuální vyprazdňování výsypky popela, ale i to závisí na konkrétním modelu kotle, protože některé kotle již mají funkci automatického odstraňování popela.
    Zdroj: viessmann.cz

 

Připravila: Kateřina Nová
Foto: archiv firem

Datum vydání: 14. 11. 2019

Edit: