Užitečné bakterie a enzymy

Bakterie jsou mikroskopické organismy, které mají jediný cíl – žít a založit další generaci, čemuž podřizují veškeré své snažení. Člověk tyto mikroorganismy vnímá buď jako škodlivé, nebo užitečné. A naučil se je využívat ke svému prospěchu.

Datum vydání: 4. 3. 2020

Edit: