Ve jménu oblé přívětivosti

Přírodní materiály, ekologický přístup, krajinná tvorba, uplatňování principů geomantie, feng shui, sakrální geometrie… A hlavně celostní architektura. Všechny uvedené pojmy jsou již řadu let nerozlučně svázány se jménem Oldřicha Hozmana. Jeho nezaměnitelný rukopis zaoblených staveb je svým způsobem novátorský.

 

Proč jste pro svůj ateliér zvolil název Studio ARC?
Vznik názvu souvisel s potřebou vyjádřit to, co dělám. Když jsem si ujasnil tuto potřebu, objevil se v mém okolí kamarád, který mě dobře znal a poradil mi. Zajímal se jednak o prapodstatu slov a jejich vibrací, jednak o grafickou práci. Když viděl, jakým způsobem pracuji, jak skicuji a črtám, navrhl mi slovo ARC. Čára mi pomáhá tvořit. A vibrace „Arrrrr…..c“ se při tom nese prostorem, vymezuje plochu. Arc je počátek křivky. Oblouk pak vyvážený prvek dvou protikladných sil. Neustálé hledání harmonie.

Prozradíte jméno toho kamaráda?
Rád! Jmenuje se Jan Tajboš a je také autorem grafického loga studia.

Co všechno obnáší činnost Studia ARC?
V mém případě název i logo vyjadřují a zároveň předurčují charakter činnosti. Ta zahrnuje všeobecně oblast architektury, do které ale patří tvorba celého prostředí. V posledních letech jsem to ještě rozšířil – o oblast sociálního působení architektury ke skutečnému sebevyjádření zadavatele. Aby zadavatel našel to, co hledá, i když to zpočátku sám neví. V anglicky mluvícím prostředí pro to existuje termín „konsenzuální design“.

RESTAURANT. Interiéry restaurace Maitrea v historickém jádru Prahy (Týnská ulička za Staroměstským náměstím). Společně s klientem a provozovateli si architekt Hozman přál navrhnout pro návštěvníky krásné, útulné a zdravé prostředí. Místo, kde člověk opustí hektické centrum, cítí se tu dobře a může klidně rozmlouvat s druhým člověkem. Restaurace má sloužit jako oáza pro občerstvení těla i duše. Interiér je navržen z přírodních materiálů a byl vytvořen na základě principů feng shui. V prostoru restaurace je umístěno několik uměleckých děl, například dvě fontány a krb. Na stěnách jsou hliněné omítky. Nábytek a podlaha jsou natřeny přírodním olejem. Stínidla osvětlovadel jsou vyrobena z nařaseného hedvábí.

Jsou nějaké typy projektů, na které se specializujete?
Nedá se mluvit o specializaci, ale nejčastěji projektuji rodinné domy, školy, ekologické farmy, pečovatelské domy, chráněné dílny… Ale občas i restaurace, lázně či terapeutická centra. Moje činnost obnáší také přednášky o celostní architektuře a tvorbě prostředí, workshopy a nově například kursy modelování a řezbářství organických tvarů. Důvodem této aktivity je snaha, aby lidé nezůstávali jen v intelektuální rovině, ale obohacovali se také tvůrčí úpravou vlastní vůle, své volní činnosti.

Kdy a jak jste se dostal k celostní architektuře?
Moje předznamenání k rozšířenému pojetí tvorby a chápání architektury proběhlo už v době studií – zprostředkovali je moji učitelé. Bylo jich více, ale jmenoval bych dva: prof. Josefa Svobodu a především prof. Ladislava Vrátníka. Ti mně jako studentovi ukázali, jak se šířeji zabývat tvorbou prostředí. Ke školním úkolům zvali například psychologa nebo sociologa. A úkoly s tématem ekologie byly pro nás již tehdy – kolem roku 1986 – naprostou samozřejmostí.

SENSORIUM. Originální výstavní projekt uvádí návštěvníky do tématu dvanácti smyslů člověka. Zážitková expozice zpřístupňuje celostní pohled na lidskou bytost. Dospělí i děti se mohou formou hry seznámit se svými rozšířenými smysly, jimiž jsou: hmat, životní smysl, smysl pro pohyb, smysl pro rovnováhu, čich, chuť, zrak, smysl pro teplo, sluch, smysl pro slovo a řeč, smysl pro myšlenky druhého člověka a smysl pro Já druhého člověka… Spoluautor Jiří Wald (www.orbis-pictus.com)

Jak byste pojem „celostní architektura“ stručně popsal?
Pojem „celostní“ se týká hlavně člověka a jeho spojení s daným oborem. Celostní medicína nevnímá člověka jen jako fyzickou bytost, ale bere v úvahu také jeho další, jemnější složky. Podobně je tomu i v architektuře. Celostní pojetí architektury staví na první místo člověka, a to ve všech rovinách jeho osobnosti. V oblasti fyzického těla dává přednost přírodním stavebním materiálům, které na člověka dobře působí, v oblasti vitálního těla člověka klade důraz například na správně zvolený rytmus architektonických prvků, v oblasti duševní doceňuje význam působení barev… A v oblasti nejvyšší – duchovní – se snažím napomáhat tomu, aby se klient mohl co nejpravdivěji sebevyjádřit. Pokud se to povede, působí to na něj i na okolí léčivě.

Zůstaňme u té „celostnosti“: Projektujete nejraději celý dům od A do Z?
Ano! A zdaleka nejde jen o tvůrčí svobodu. Je úžasné, když mám takovou důvěru klienta, že mě nechá podílet se na celkovém pojetí i v detailech nábytku a vnitřního vybavení domu. To je ojedinělý projev důvěry, kterého si opravdu vážím!

MATEŘSKÁ ŠKOLA. Interiéry mateřské školky Rybička, která je ojedinělá svým přírodovědným zaměřením (určena primárně pro děti zaměstnanců a studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze). Přírodní materiály, hravá zákoutí a veselé motivy výzdoby. Spoluautorem interiérů jsou architektův syn Filip Hozman (25 let) a matka Marie Hozmanová (74 let), designérka hraček.

S celostní architekturou souvisí také urbanismus, krajinná tvorba či návrhy zahrad. Odkdy a do jaké míry se věnujete této činnosti?
Systematicky se jí věnuji přibližně 15 let – od doby, kdy jsem se začal zajímat o jemnější energie v krajině. Zaujalo mě (a stále více mě zajímá), jak může člověk prohloubit vlastní citlivost a urbanistické působení vzhledem k pohybu vody v krajině, ale i z pohledu feng shui nebo geomantie.

Oslovují vás také citlivé rekonstrukce staveb a památkových objektů?
Ano, velmi mě oslovují rekonstrukce a dostavby starých domů v souladu s krajinou, z ekologických materiálů. Sám je také rád a poměrně běžně navrhuji. Ale musím říci, že západní Evropa je v tomto směru dále než my. Léta socialismu se u nás podepsala na tom, že je tu zatím jen minimum skutečně osvícených investorů. Naštěstí se to zlepšuje. Možná i proto, že můžeme volně jezdit do zahraničí a čerpat inspiraci. Poslední dobou si všímám například v Německu, jak citlivě tam rekonstruují staré hrázděné domy – včetně vnitřního prodyšného zateplení. Tedy moderně a zdravě.

Používání zdravých stavebních materiálů a ekologických principů stavění, to je vaše velké téma…
V poslední době mě fascinuje přirozenost přírodních stavebních materiálů – proto se snažím nechat je naplno vyznít v jejich původní barevnosti. Třeba když mohu nechat vyniknout esenci přírodní hliněné omítky, ničím ji nezakrývat, toho si velmi považuji! Vysoce to hodnotím také jako projev klienta.

V Domově jsme nedávno publikovali pozoruhodnou realizaci vašeho projektu rodinného domu (Dům jako makový květ, č. 9/2015). Kolik rodinných domů jste už realizoval?
Projektuji už 25 let a každý rok se dokončí jedna až dvě stavby. Nejvíce bylo realizováno právě rodinných domů – asi dvacet.

Osobní dotazník

Oblíbený sloh: kubismus a organická architektura počátku 20. století
Kniha: Ayn Rand: Zdroj, Edward Bulwer: Budoucí lidstvo
Květina: růže
Roční období: podzim
Barva: žlutá
Tvar: lemniskáta
Dopravní prostředek: nohy
Nápoj: voda
Neřest: účast na přednáškách a studium
Znamení: vlastní Panna, oblíbené Blíženci

OSVĚŽENÍ TĚLA. Projekt zahradní restaurace Babiččina zahrada a centra tělesné terapie v Průhonicích u Prahy vznikl v úzké spolupráci všech zúčastněných. Model vytvářel Oldřich Hozman společně s klientem za účasti zahradnic. Projekt svou filozofií navazuje na výletní zahradní restaurace první republiky a stylově je inspirován dobou ještě starší – obdobím „Babičky“ Boženy Němcové. Zahrada je navržena citlivě na základě principů permakultury a obsahuje rostliny s jedlými plody. Rostou tam také byliny vhodné pro přípravu jídel v restauraci (www.babiccinazahrada.cz).

Jakým projektům se chcete nejvíc věnovat do budoucna, k čemu tíhnete?
Rád bych se více věnoval projektům v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a sociální péče. Přesto, že už i v tomto směru mám leccos za sebou.

Zabýváte se také firemním vizuálním stylem. Proč? Není pro vás tato oblast tvorby příliš komerční?
Věnuji se tomu rád, protože to dotváří celkový styl navrženého prostředí a zároveň to vyjadřuje záměr zadavatele. Proto je důležité správně téma uchopit, aby byl výsledek hezký a působil přesně tak, jak má. Například z hlediska jednoty stylu lze propojit výrazný tvarový a barevný prvek interiéru s motivem loga. Pokud je logo dobře navržené, opravdu pomůže rozvoji a prosperitě. A to mě na vizuálním stylu láká!

Lze hlavní principy vaší tvorby – ekologii, geomantii, feng shui a další alternativní přístupy – zapojit do celkové tvorby prostředí a života obecně?
Určitě je zapojit lze – a vlastně to ve svých návrzích dělám zcela přirozeně. Takže třeba u geomantie se snažím zohlednit při umístění domu, odkud proudí z krajiny energie, a přizpůsobit tomu zejména orientaci vstupu do domu. Je tady patrná souvislost s tím, jak se projevuje pozornost člověka ve vztahu k tvarování krajiny. Principy feng shui nám zase pomáhají projektovat a tvarovat dispozici domu v souladu s prouděním vitálních sil. Opravdu to na lidi působí. Řada z nich chce vnímat vůni dřeva či hlíny, sluneční teplo, nemít v domě a na domě přehršel technologií. Měl jsem klienta, který vlastnil stavební firmu, a když se mnou prošel celým procesem navrhování a tvorby svého domu, rozhodl se z osobní zkušenosti, že do budoucna už chce stavět výhradně domy bez ostrých hran a pravých úhlů. Do života lidí to vnáší pocity zdraví, rovnováhy a vnitřní pohody. Pocit zabydleného domova.

Oldřich Hozman (*1964)
Absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, obor Architektura, interiéry a design nábytku. Během vysokoškolského studia pobýval na stáži na University of Industrial Arts v Helsinkách.
Od absolutoria v roce 1989 pracuje jako architekt ve svobodném povolání. V roce 1993 založil vlastní architektonický ateliér s názvem Studio ARC. Věnuje se projektům ekologické architektury, interiérům a nábytku z přírodních materiálů, designu i výstavnictví. Svým klientům umožňuje, aby se tvořivě podíleli na návrzích staveb. Ve vlastní tvorbě pracuje s principy baubiologie, feng shui, sakrální geometrie a geomantie. Jejich vlastnosti uplatňuje v organické architektuře.
Věnuje se tvorbě ekologických zahrad. Při jejich ztvárnění uplatňuje jemné síly přírody, principy biodynamického zemědělství a sakrální architektury. Navrhuje zážitková prostředí pro lidskou hru a prohloubené zážitky smyslů. Celostním způsobem začleňuje zdravý vývoj člověka a přírody do souvislostí s vývojem lidského vědomí.
www.arc.cz

Text: Vít Straňák; Foto a kresby: Oldřich Hozman

Datum vydání: 8. 4. 2015

Edit: