Vypnuto, zapnuto a co dál?

Rozsvítit, zhasnout, zastrčit spotřebič do zásuvky a zapnout, vypnout… To už nám většinou nestačí. Od elektroinstalace dnes můžeme žádat mnohem více. Přestože můžeme světla i spotřebiče v domácnosti ovládat mobilem, tabletem či počítačem, vypínač pěkně po ruce se přesto svého místa nevzdá.

Elektroinstalace je soustava elektrotechnických zařízení sloužících k vedení a ovládání elektrického proudu nebo elektrických signálů. V rodinném domě začíná v takzvané kapličce – normované skříni s hlavními jističi, umístěné obvykle na hraně pozemku. Odtud pokračuje k vnitřnímu rozvaděči s jističi a pak do celého domu k jednotlivým zásuvkám a spínačům… Podle toho, jakým způsobem jsou jednotlivé prvky propojeny, rozlišujeme instalaci klasickou, nebo inteligentní.

ABB-free@home® je systém inteligentní elektroinstalace pro automatizaci domácnosti, který umožňuje automatizované řízení funkcí, vše podle osobité koncepce, s ohledem na preference uživatele. www117.abb.com

Klasická stále šikovnější

Klasická instalace funguje zmíněným systémem zapnuto-vypnuto. Z rozvaděče jsou vedeny přívodní kabely k jednotlivým vypínačům a od nich ke svítidlům či jiným prvkům. Stejně přímo jsou napojeny zásuvky. Neposílají se zde žádné informace, ale spíná
se přímo obvod příslušného spotřebiče.
Neznamená to však, že neumožňuje nic víc, než rozsvítit, zhasnout, připojit spotřebič do zásuvky. Naopak, i s klasickou instalací si můžete dopřát vysoký komfort – nabízejí se zásuvky a ovladače, které zvládnou celou řadu funkcí. V oblasti osvětlení je to možnost stmívání, automatické spínání třeba na chodbě či schodišti, orientační světla, pohybová čidla… Pomocí tlačítek je možné elektricky ovládat žaluzie, existují i programovatelné jednotky řízení pohybu žaluzií. Stejně tak jsou součástí systémů klasické instalace termostaty pro regulaci topení a klimatizace, domovní telefon… Nemusíte se vzdávat ani komfortu rozvodů pro datovou a komunikační techniku, od televizních a telefonních zásuvek, přes audio zásuvky či HDMI zásuvky pro připojení satelitního přijímače či Blu-ray médií k televizoru a podobně. Zásuvka může sloužit jako USB nabíječka nebo dokonce reproduktor. Všechny typy zásuvek nabízejí výrobci v jednotném designu a lze je umístit do jednotného rámečku.

Smarther termostat WI-FI ovládá topení na dálku odkudkoli pomocí snadné aplikace v chytrém telefonu, má elegantní design a nabízí se v povrchové i zapuštěné verzi. Je vhodný pro všechny typy vytápění s výjimkou elektrických podlahových rohoží. www.legrand.cz

Komfort, úspory i bezpečí

Proč si tedy pořizovat inteligentní instalaci, když již ta běžná nabízí tak vysoký komfort? Hlavní výhodou inteligentní instalace je propojení samostatných technologií do jednoho funkčního celku s možností snadného provádění změn. Komponenty inteligentní instalace jsou prostřednictvím datového kabelu – sběrnice – propojeny s centrální jednotkou. Ovládací prvky tedy nespínají přímo spotřebiče, ale posílají po sběrnici informace do centrální jednotky, která je zpracuje a posílá zpět příkazy k ovládání jednotlivých prvků. Tento systém může proto řešit vše od ovládání a řízení osvětlení včetně nastavování světelných scén, přes regulaci topného systému, ovládání oken a stínicích prvků, zabezpečení domu až třeba po spínání závlahových systémů. Ovládáním, regulací a součinností jednotlivých prvků je možné dosáhnout úspor ve spotřebě energie na osvětlení, vytápění a chlazení domu. Inteligentní instalace vás zbaví termostatů a dalších regulátorů – vše je možné nastavit centrálně.
Možné, nikoliv však nutné, každou instalaci je potřeba přizpůsobit potřebám konkrétní domácnosti. Vzájemné propojení všech prvků přes centrální jednotku umožňuje variabilitu v jejich ovládání a propojování funkcí. Velkou výhodou je možnost ovládání prostřednictvím internetu, tedy odkudkoliv mimo domov. Je však třeba počítat s tím, že pořízení inteligentní instalace je finančně výrazně náročnější než u té klasické.

Řada zásuvek a ovladačů SWING a SWING L je ideální jak pro rekonstrukce, tak pro novostavby. Její velkou předností je nízká montážní hloubka přístrojů. www117.abb.com

Anebo bez drátů?

Při rekonstrukcích nebo i v novostavbách mohou pomoci bezdrátové systémy, které pro přenos povelů používají rádiový signál, obdobně jako při centrálním zamykání automobilů. Tak je možné spínat svítidla, řídit chod žaluzií či rolet nebo zapínat a vypínat další elektrické spotřebiče. Snadno pomohou třeba tam, kde se zapomnělo na ovládací
místo v klasické elektroinstalaci.

Jedině s odborníky

Instalace a montáž elektrických rozvodů je vysoce odborná činnost podléhající přísným normám a předpisům. Návrh řešení proto patří do rukou projektantovi. Vypracovaný projekt je podkladem pro povolení stavby, realizaci i konečnou revizi a povolení k odběru elektřiny. Úkolem projektanta je mimo jiné správně dimenzovat vedení tak, aby nedocházelo k nadměrnému namáhání vodičů, jejich zahřívání a zkratu. Systém však nesmí být ani naddimenzován, protože platby za elektřinu jsou vázány na velikost jističů a provoz by se tak zbytečně prodražoval. Projektant musí zvolit vhodné bezpečnostní prvky, jako i povinné přepěťové ochrany či proudové chrániče na místech, kde jsou potřeba. A především musí systém správně navrhnout tak, aby vyhověl konkrétním potřebám.

Odborník radí

Jan Brodský, projektový specialista společnosti PROMSAT CZ

Jak si vybrat, který systém elektroinstalace zvolit? Klasický, nebo inteligentní?

To je velmi individuální záležitost. A nezáleží ani tak na velikosti domu a složitosti systému, ale spíše na tom, jakou míru komfortu si chcete dopřát a také na finančních možnostech. Velice často se totiž setkáváme s tím, že mají lidé o možnostech inteligentní instalace velmi zkreslené představy.

Jaké jsou nejběžnější omyly?

V prvé řadě ty o nákladech, inteligentní systém je 3x až 4x náročnější na kabeláž, koncová zařízení jsou dražší. A v druhé řadě se domnívají, že flexibilita inteligentních systémů spočívá v tom, že v budoucnosti mohu cokoliv změnit a jednoduše doplnit, bez nepříjemného sekání do zdí. Ale tak to není, inteligentní instalace neznamená bezdrátovou. Ke každému prvku musí fyzicky vést kabel. Pokud ji chci v budoucnosti rozšířit, sekání se nevyhnu. Flexibilita spočívá v tom, že stávající prvky je možné různě sdružovat, měnit nastavení jejich funkcí a podobně.

Jak tedy postupovat?

Obdobně jako když kupujete auto. Víte, jaké chcete a kolik na něj máte. Pak si začnete vybírat, co všechno od něj čekáte. Je potřeba obrátit se na odborníka, s ním zkonzultovat své představy. On podle toho navrhne vhodný systém i potřebné komponenty. A měl by dodat alespoň hrubý odhad ceny. Pak je třeba vypracovat projekt a na jeho základě vybrat spolehlivou montážní firmu. Nebo se obrátit na firmu, která všechny tyto tři kroky – tedy úvodní konzultaci, projekt i montáž obstará sama. A velmi důležitý je následný servis. Inteligentní systémy neopraví běžný elektrikář jako u klasické, ale servis by měla provádět montážní firma po dlouhé roky na základě servisní smlouvy. Velmi důležité je pečlivě uchovat dokumentaci, při zániku servisní firmy by bez ní mohl nastat problém.

Odborník radí

Ing. Martina Obadalová, vedoucí marketingu družstva OBZOR, českého výrobce domovních vypínačů a zásuvek

K výrobě domovních vypínačů se stále nejčastěji používají plasty. Je tento materiál spolehlivý z hlediska životnosti, stálosti barvy?

Jako v jiných oborech, i plasty používané pro výrobu elektroinstalace prošly výraznou evolucí. Dnešní plastový materiál pro výrobu vypínačů a zásuvek se vyrábí z polykarbonátu, který zajišťuje skrze svoji chemickou strukturu výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti, zvláště pak kombinaci vysoké pevnosti a houževnatosti. U nové generace plastových krytů vypínačů a zásuvek už nehrozí ani dříve tak časté blednutí barvy, protože součástí tohoto materiálu jsou účinné UV stabilizátory zajišťující potřebnou barevnou stálost a materiálovou odolnost. Nejvíce oblíbená barva zůstává univerzální bílá. Barevnost zase dává vypínačům s plastovými kryty nekončící designové možnosti – nejen vzájemné kombinace doslova jakýchkoli barevných odstínů, ale i metalické odlesky a dokonalé imitace přírodních materiálů – dřeva či kamene. Typickým příkladem takových vypínačů jsou řady ELEGANT nebo VARIANT.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Datum vydání: 5. 9. 2018

Edit: