Za vyřezávanou pohádkou na zámek Sychrov

Zámek Sychrov na Liberecku patří mezi nemnoho památek, které můžete navštívit celoročně, a to denně, včetně pondělků. Říká se mu vyřezávaná pohádka nebo také květ Francie v Čechách.

Státní zámek Sychrov je vedle Lednice, Hluboké a Hrádku u Nechanic jednou z nejvýznamnějších novogotických památek u nás. Jeho dnešní podoba se zrodila v polovině 19. století a je ovlivněna tzv. romantickým historismem. Největšího rozkvětu dosáhl za éry Rohanů, francouzského vévodského rodu, který byl v přímých příbuzenských svazcích s francouzskou královskou dynastií Bourbonů. Rohanové se mohli pyšnit titulem „princů královské krve“. Díky nim se utvořila na Sychrově celá huť českých řemeslníků v čele s řezbářem Petrem Buškem, který vtiskl všem interiérům zámku vysokou uměleckou hodnotu a neopakovatelnou atmosféru. Právě nábytek, ostění, stropy a podlahy vzbuzují v návštěvnících úžas díky své preciznosti. Zajímavostí je, že některý nábytek je opatřen i původními porcelánovými kolečky.

Tím zajímavosti nekončí…

Za povšimnutí stojí také původní kožené tapety domalovávané zlatem, které se dochovaly v tzv. hráčském salonu, velký zájem vzbuzují malby na okenních sklech od Jana Zachariáše Quasta. Zámek má rozsáhlý mobiliární fond, takže zde můžete vidět soupravy cínového i porcelánového nádobí, vzácné hyalithové sklo, míšeňské figurky, chladné i palné zbraně, předměty denní potřeby, jako jsou umývadla a noční vázy, dýmky, lovecké trofeje, ale samozřejmě také knihy a obrazy. Zámecká knihovna obsahuje přes sedm tisíc svazků, unikátem je největší sbírka francouzského portrétního umění ve střední Evropě – rohanská portrétní galerie. Je to soubor obrazů, které zdobily stěny paláce Soubise v Paříži. Kolekce zachycuje nejenom významné osobnosti z rodu Rohanů, ale i příslušníky francouzské panovnické rodiny. Autorství těchto děl je připisováno tzv. královským malířům, jako byli například Hyacinte Rigaud, Pierre MIgnard, Largiliere a další.

Jak funguje vytápění?

Kromě krbů se na zámku využívalo rozvodu horkého vzduchu z kotelny. Pozorný návštěvník si povšimne průduchů či mřížek třeba v ostění, kterými do místnosti horký vzduch proudil. Před první světovou válkou ovšem došlo u Rohanů k modernizaci a do místností i na chodby byly instalovány radiátory. Na základní prohlídkové trase můžete hned dva vidět na chodbě před královským apartmá.

KRÁLOVSKÉ APARTMÁ. Uprostřed stojí pohovka, které se ř íká studna, na stěnách visí portréty francouzských králů. Vyřezávaná podlaha, nábytek a strop jsou z dílny Petra Buška.

Ochránkyně Berta

Jako každý zámek i Sychrov má svého dobrého ducha. Je jím kněžna Berta, které se již za života přezdívalo „Černá Berta“. Tuto dámu, mimochodem velice krásnou a ušlechtilou, potkala životní tragédie, kdy záhy po porodu přišla o své jediné dítě. Traduje se, že od té doby již nesundala černý šat – a když se zeptáte jakéhokoliv zaměstnance zámku, každý o ní hovoří s úctou, ale také respektem.

Pro rodiče s dětmi

V hlavní sezoně je na zámku otevřena výstava se zaměřením na vědu a vynálezy Technopolis, potěší i rodinná hra do parku či dětský koutek v návštěvnickém centru. Pro nejmenší je určena obrázková výstava s tematikou medvídků v zámeckém sklepení. V červenci a srpnu Sychrov nabízí denně prohlídky s princeznou o délce cca 30 minut.

Dvořák a svatby

Sychrov je spjat i s pobyty génia české hudby, Antonína Dvořáka, který často a rád přijížděl na zámek za svým přítelem Aloisem Göblem, patronátním komisařem rohanského panství. Antonín Dvořák zde hrával na dodnes funkční varhany v zámecké kapli – pokud se na Sychrově chcete vdávat či ženit, bude vás jejich zvuk příjemně provázet na cestě do manželství.

Anglický park kolem zámku
Dosáhl největšího rozkvětu za knížete Kamila Rohana, vynikajícího botanika a dendrologa. Je ideálním místem k procházkám, ale také relaxaci a odpočinku.
Kromě jezírek a kašen, vyhlídky, ale i třeba dřevěného domečku postaveného na hraní pro rohanské princezny zde najdete oranžerii, která slouží jako kavárna. Oranžerie je otevřená v hlavní sezoně a příležitostně při takových akcích, jako jsou třeba velikonoční a vánoční trhy.

HRÁČSKÝ SALON. Stěnu zdobí portrét knížete Kamila v županu, což bylo na tehdejší dobu nezvyklé pojetí.

Na slovíčko o bydlení na zámku

S PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově, pod jehož vedení zámek Sychrov (a 17 dalších) spadá.

Dlouhá léta jste působil přímo na zámku, více než třicet let bydlíte v zámeckém areálu. Pro mnoho lidí romantická představa, ale je to tak doopravdy?

Bydlení na zámku má pochopitelně své kouzlo a nádech romantiky je víc než silný. Zpočátku jsem bydlel v části zámku, kde kdysi býval byt patronátního komisaře a správce zámku Aloise Göbla. Bylo to místo, kde občas nocoval i Antonín Dvořák. Když jsem si uvědomil, jaké osobnosti v těch prostorách pobývaly, vyvolávalo to ve mně pocit, že i já mám morální závazek pokračovat v díle svého dávného předchůdce – snažit se naplňovat jeho odkaz a Sychrovu dopomoci, aby opět zazářil jako památník rodu Rohanů a novogotický skvost v celoevropském kontextu. Dnes mám v jednom z pokojů mého bývalého bytu kancelář a bydlím pouze o pár kroků dál – na někdejší faře. I tento byt má svého genia loci.

K zámeckým místnostem, kudy kráčela historie, kde jsou vysoké stropy a protahuje sem netěsněnými okny, patří i úžasný park. Jak ten vnímáte?

Je místem naší časté relaxace a pro mé děti byl v době jejich raného dětství úžasnou zahradou, kde si mohly hrát, mít svá tajná místa a taky snít. Těžko si představit, že bych žil jinde. Je pravda, že jsem vlastně pořád v práci – podívám se z oken bytu a přede mnou je čestný dvůr. Hned vidím, zda chodí návštěvníci. Pokud se zdá, že pohyb lidí je velký, hned mne to nutí jít se podívat na pokladnu, zda zvládají a provoz je plynulý nebo zda je třeba pomoc. Večery i noci na zámku mají rovněž své kouzlo, pokud vás ovšem za noc nevzbudí několikrát alarm a nevybíháte se podívat, zda je vše v pořádku. Zvláště období podzimu či jara s sebou přináší tyto „radovánky“ poměrně často. Ale to vše jednoznačně přebíjí nádherný pohled z oken, například atmosféra Vánoc, zapadaného nádvoří sněhem, svítícího vánočního stromečku v lodžii, slavnostního večerního osvětlení…

Která místnost na zámku na vás působí domácky, kterou máte nejraději a proč?

Řada interiérů má příjemnou velikost a díky řezbářské výzdobě a bohatému vybavení působí útulně a zabydleně. Najdete tu jak předměty vysoké umělecké hodnoty, tak i předměty každodenního života. Od prvních dnů mého působení na Sychrově jsem se cítil nejlépe v tzv. krbovém salonu. Je to pokoj, v němž se krásně spojují řezbářské práce se štukatérskými a interiér příjemně doplňují tmavě zelené rypsové tapety. To, co dodává pokoji jeho příjemnou atmosféru, je krb z kararského mramoru, který na sychravém Sychrově zosobňuje teplo jako takové, ale i teplo domova. K mým oblíbeným patří i zámecká knihovna, což je dáno nejenom sladěností a celkovou harmonií interiéru, ale především jeho náplní – knihami. A právě knihy jsou mým velkým koníčkem.

Je na zámku nějaký předmět, který považujete za skutečně unikátní ve smyslu, že obyvatelům zámku zpříjemnil bydlení, život?

Kdybych měl zmínit unikáty, které ukrývá mobiliární fond zámku Sychrov, byl by to dlouhý výčet. Určitě musím připomenout kolekci portrétů, rohanskou galerii, která je největší sbírkou francouzské portrétní malby ve střední Evropě. Ta má význam nejenom z pohledu umělecko-historického, ale má ještě jeden rozměr – rodový, chcete-li rodinný. Systematickou tvorbou této galerie po celá staletí se vytvořil vzácný a ucelený doklad o historii rodu Rohanů. Na druhé straně její neustálé doplňování mělo i význam výchovný – připomínat si své předky, to, co pro rod a historii vytvořili, a zároveň naučit jejich nástupce vážit si práce svých předchůdců a pokračovat v ní. Zajímavé a unikátní jsou ovšem i předměty každodenní potřeby, které pomáhaly zpříjemňovat život. Jedním z nich je například ohřívadlo do postele z měděného plechu, do něhož se dávalo rozžhavené uhlí a příjemně dovedlo připravit lože před spánkem.

Základní prohlídková trasa připomíná období knížete Kamila z Rohanu, šlechtice, který vtisknul zámku dnešní podobu, vášnivého dendrologa, ale také milovníka života. Prozraďte nám nějakou zajímavost z jeho života.

Kamil Rohan byl vskutku renesanční člověk, velice vzdělaný, s vytříbeným vkusem. Byl to právě on, který vytvořil svou usilovnou prací ze Sychrova opravdový památník rodu Rohanů, který měl jeho současníkům, ale i dalším generacím rodu dokladovat, že rod s více než tisíciletou historií hodně znamenal v minulosti, znamená v době jeho života, ale zároveň mají i další generace právo na skvělou budoucnost.
Byl ale i tak trochu podivínský, což se projevovalo například netradičním způsobem jeho oblékání. Dokazuje to nejenom jeden z jeho portrétů v kulečníkovém salonu, kde se nechal vymalovat v županu a v trepkách, ale i dobové karikatury. Jedna z nich zachycuje pánskou šlechtickou společnost na Frýdlantu. Všichni pánové jsou oblečeni ve fracích nebo uniformách. Pouze kníže Kamil v pitoreskním pestrobarevném oděvu s baretem na hlavě. Tuto jeho zálibu v netradičním oblečení popisuje i Jan Neruda v Povídkách malostranských.

Nejbližší akce na Sychrově:

19. 3. a 20. 3.
Velikonoční trhy – zábava ve svátečním duchu jarních svátků na čestném dvoře zámku od 9:00 do 16:00
9. 4. a 10. 4.
Pohádkové prohlídky – prodej pouze přes www.e-vstupenka.cz
23. 4.
Setkání veteránů 1 US Car – v zámeckém parku od 10:00 do 16:00
7. 5. a 8. 5.
VI. Svatební dny – abyste věděli, jak vypadá svatba na zámku a co všechno si zde můžete přát, přijeďte se podívat od 9:00 do 16:00 do celého areálu zámku a parku.
28. 5. a 29. 5.
Pohádkový park pro děti – v tyto dny se zámecký park promění v místo, kde se děti doslova vyřádí při plnění soutěžních úkolů.
4. 6.
Zahajovací koncert 62. ročníku Dvořákova festivalu
www.zamek-sychrov.cz

Text: Lucie Bidlasová, Miloš Kadlec
Foto: Archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově

Datum vydání: 9. 4. 2015

Edit: