Zahrada krásná i v zimě

2

V zimní zahradě vynikne neměnná zeleň neopadavých, stálezelených dřevin. Zásadním prvkem jsou však struktury opadavých dřevin, které si můžeme plně vychutnat jedině v zimě.

 

V zimním období je zahrada klidná a přehledná. Odhaluje svou strukturu a umožňuje v klidu přemýšlet nad jejím uspořádáním a členěním. V této době se nejlépe ukáže, jak je zahrada naplánovaná.

Teprve v zimě si plně uvědomíme, jak důležitá je architektura zahrady a její pevné, neživé složky. Zároveň se mohou plně uplatnit tvary a růstové formy stromů, keřů i dalších rostlin. A právě proto je zima ideálním časem pro plánování. Zahradní návrhy se mnohdy soustřeďují na barevné květy a zcela opomíjejí další možnosti kultivace a tvorby venkovního prostředí. Zahrady tak často bývají od listopadu do března pusté a bez zajímavosti. Podpořit jejich zimní kouzlo přitom není vůbec žádná věda.

3

Zima přidává do zahrady nové kouzlo. Vyniknou tvary a struktury, které zůstávaly během léta nepovšimnuty. Zvláštní efekt přináší jinovatka nebo lehký sněhový poprašek.

 

4

TERÉNY, TVARY A LINIE
Které prvky ve spící zahradě nejlépe vyniknou? V každém případě je to základní plán zahrady, její kostra. Na síle v zimní kompozici získají tvary terénu. Pokud zrovna není zahrada ukrytá pod sněhovou duchnou, uplatní se i ty nejjemnější terénní modelace. Dynamiku jí dodává vinutí pěšinek nebo členění prostoru pomocí zídek; důležité jsou i tvary záhonů. Silným magnetem pro pohled je drobná zahradní architektura, její tvary a textura použitých materiálů. Pokud se při zimní obhlídce přesvědčíte, že je struktura vaší zahrady v pořádku, máte hlavní díl práce za sebou.

5

 

NĚCO ZVLÁŠTNÍHO
Co vaši zahradu v každém případě ozvláštní, a to po celý rok, je umění. Stačí jednoduchá skulptura nebo zajímavá nádoba na vodu či na rostliny. Takový prvek vytvoří ze zahrady originální prostor, odpovídající přesně vkusu a stylu jejích majitelů. Podobnou službu splní i pečlivě zvolený zahradní nábytek, atypické oplocení, treláž nebo další zahradní vybavení a doplňky. V zimě, kdy je zahrada zbavená pomíjivé krásy květů a listů, oceníte dvojnásob jejich tvary, barvy a textury.

6

Základem zimní kompozice jsou architektonické prvky, například zajímavě vinuté cestičky nebo kamenné zídky.

 

7

Vítané oživení vnášejí do zimní zahrady barevné prvky. Může se jednat o umělecké objekty, zajímavé skulptury anebo barevný mobiliář a doplňky.

 

SOULAD MATERIÁLŮ
Vybavení a doplňky naplní zahradu i v zimním čase zabydleným dojmem: například dřevěná lavička si zachová zdání útulnosti a pohodlného posezení, přestože na ni ve sněhu nikdo neusedne. Obecně platí, že jakákoliv dřevěná struktura stejně jako větve opadavých stromů jsou v zimní zahradě krásné tím, jak se na nich usazuje jinovatka či sněhová pokrývka. Vzhled zahrady mohou doplnit i solitérní kameny či valouny. Je však nesmírně důležité dbát na soulad mezi použitými materiály. Případné kamenné prvky musejí vždy dokonale ladit s materiálem zídek, podezdívkou domu, ale i například dlažbou cestiček nebo kačírkem v záhonech. Obecně v celé zahradě platí, že nadměrná různorodost barev a struktur bývá rušivá a většinou velmi nežádoucí.

8

9

ZÁKLADEM JSOU DŘEVINY
Živoucím základem (nejen) zimní zahrady jsou samozřejmě dřeviny. Stálezelené, neopadavé druhy stromů a keřů výrazně oživí zimní obrázek. Bonusem je jejich celoroční působivost – v zimní sezoně představují jediný skutečně živý prvek v zahradě. Navíc lze řadu neopadavých keřů tvarovat do živých plotů nebo i do složitějších forem. Jako zajímavý akcent v zahradě působí i úzké, sloupovité tvary některých jehličnanů. Je však potřeba s nimi pracovat velmi citlivě a s rozmyslem, velikou nevýhodou je jejich strnulost a neproměnlivost. Díky uvedeným vlastnostem tvoří stálezelené rostliny spolu s architektonickými prvky základ, již zmíněnou kostru zahrady. Na tu se potom nabalují další, proměnlivější prvky – stromy, keře a trvalky či traviny.

10

STROMY A KEŘE
Zcela nezastupitelnou roli hrají v zimních kompozicích opadavé stromy a keře. Uplatní se zejména druhy se zajímavou nebo malebnou stavbou koruny, jako jsou například některé javory (javor japonský a další), okrasné jabloně nebo třeba pomalu rostoucí, ale o to krásnější dřín. Pokud jim dáme dostatek prostoru, aby se jejich nádhera plně uplatnila, můžeme si být jisti úspěchem. Pohled na ně se zcela promění s čepicí sněhu nebo jehličkami jinovatky: sněhová pokrývka působí ve větvích opadavých stromů nezapomenutelným dojmem.

11

Důležité je pamatovat i na detaily, které přitahují pozornost po celý rok.

12

ZIMNÍ BAREVNOST
Nesmírně cenným bonusem je u celé řady dřevin také jejich barevná či jinak zajímavá kůra. V tomto směru jsou velmi krásné mnohé druhy javorů (zejména javor šedý, ale i další), některé druhy okrasných třešní, řada zajímavých druhů bříz a samozřejmě i platan, máme-li pro něj v zahradě dostatek místa. Další barevné oživení vnášejí do zimní jednotvárnosti mladé výhony pravidelně řezaných dřevin, například jasně zbarvené mladé větve vrb nebo lip. Barevnými větvemi se pyšní i celá řada listnatých keřů. Asi nejnápadněji vybarvené jsou výhony svídy; odstín jejich vybarvení se může pohybovat od krvavě rudé přes oranžovou až ke žluté a žlutozelené. Velmi zajímavé zbarvení mají i některé ostružníky a další keře. Některé stromy a keře se také až dlouho do zimy pyšní zajímavými plody, které navíc mohou lákat ptáky. Úžasným dojmem působí maličká jablíčka okrasných jabloní nebo třeba rudé plody kaliny obecné stejně jako drobné červené malvičky poléhavého skalníku Dammerova, zářící mezi jeho zelenými lístky.

13

OJÍNĚNÁ PRÉRIE
Existují i další způsoby, jak vnést do zimní zahrady zajímavost, a navíc i detail a pohyb. Řešením jsou okrasné traviny. Na stálezelené druhy je v našich podmínkách většinou příliš chladno. Můžeme však použít traviny, které na podzim zežloutnou a zaschnou: jejich listy a někdy i zajímavé klasy vytrvají na zahradě i přes zimu. Ve větru vnesou do zahrady vlnivý pohyb i specifi cký zvuk a s vrstvou jinovatky si jejich krása nezadá s letními květinami. Suché nadzemní části travin se odstraňují na jaře, když začínají rašit nové listy.

14

PŘIPOMÍNKA LETNÍCH DNÍ
Při prvních mrazících vás svojí krásou jistě překvapí i ojíněná zaschlá květenství či plodenství některých trvalek. Navíc potěšíte ptačí obyvatele zahrady, pro něž představují cenný zdroj potravy. Vhodné jsou například třapatky i třapatkovky, bělotrn, řebříčky, máčky či zavinutky. Velmi pěkným dojmem působí, zejména v kombinaci s travinami, vytrvalé aromatické bylinky; příkladem může být svatolina. Stejně jako pro traviny zde platí, že vhodným časem pro sestříhání suchých nadzemních částí je jaro.

15

ZIMNÍ KVĚTY A VŮNĚ
Třešničkou na zimním dortu jsou v zimě či časně zjara kvetoucí trvalky a keře. Nic nepotěší dychtivého majitele zahrady tolik, jako když nalezne první kvítek sněženky nebo čemeřice. Snad ještě větší nádheru dodají pozdně zimní zahradě vonné květy kaliny Farerovy nebo vilínu, které se na větvích objeví dřív, než se ostatní keře vůbec probudí ze zimního spánku.

 

16

Ing. Mgr. Eva Jeníková
Ateliér IN-SITE
Co musí splňovat návrh zahrady? Kromě estetického působení v průběhu celého roku je velmi důležité, aby se v zahradě dobře žilo. Proto by měla souznít se svými uživateli, být šitá na míru jejich nárokům a potřebám. Zároveň musíme počítat s tím, že zahrada není nikdy hotová: neustále roste a vyvíjí se. Krásná a příjemná by přitom měla být nejen v každém ročním období, ale i v každé etapě svého vývoje. A ještě jedna důležitá rada na závěr: čistota kompozice spočívá zejména v pečlivé volbě použitých materiálů a rostlinných druhů, a také v promyšlených detailech.
Kontakt:
IN-SITE
ateliér zahradní a krajinářské architektury
tel.: 607 989 125
info@in-site.cz
www.in-site.cz

 

Datum vydání: 30. 3. 2015

Edit: