Zdravé domy s vegetační střechou

Proč je zeleň na střeše zdravá? Zlepšuje kvalitu ovzduší, ochlazuje rozpálená centra měst a pročišťuje také naši mysl. Navíc přispívá k tepelné stabilitě budovy, snižuje její tepelné ztráty a chrání její konstrukci.

Mírně šikmé střešní plochy areálu LIKO-Vo, který vytváří první živou halu na světě. Extenzivní porost neklade velké nároky na údržbu. Foto LIKO-S

Zelená střecha chrání jak nosné konstrukce domu, tak i jeho hydroizolační vrstvy před mechanickým poškozením a UV zářením. A kromě toho dovede vytvořit účinnou doplňkovou izolaci proti hluku. Z výše uvedených důvodů se leckdy vyplatí uvažovat i o protažení „zelené ochrany“ na fasádu.

 

Výhody vegetačních pásů

Kvůli vytvoření zelené střechy dnes nemusíte sypat na střešní konstrukci tuny zeminy. Jestliže použijete na střechu speciální vegetační pásy či panely z minerálních vláken, můžete dosáhnout nejen podstatně vyšší schopnosti zelené střechy absorbovat a zadržet vodu (což se projeví tím, že střecha zůstane i v období sucha zelená), ale také uspořit na dimenzování nosné konstrukce (střecha bude lehčí než při použití klasického substrátu). Oproti klasickým zeminovým systémům vám minerální vegetační systémy umožní úsporu i na některých filtračních, drenážních, hydroakumulačních a separačních vrstvách. Jak to? Speciálně vytvořené vegetační systémy dokážou tyto funkce sdružovat.

 

Vsaďte na profesionály

Ať už použijete na zelenou střechu klasický zeminový systém, nebo některý z minerálních vegetačních systémů, rozhodně musíte počítat se zvýšenými pořizovacími náklady a také se zatížením nosné konstrukce (u zeminového systému je větší). Teprve po svém dokončení zelená střecha nosnou konstrukci chrání. Kdyby ovšem v již vytvořené vegetační střeše došlo k poškození izolačních vrstev, mohly by být opravy komplikované a poměrně nákladné. Proto je klíčovým prvkem plná profesionalita realizace! Kdybyste provedení zelené střechy svěřili „Frantovi od vedle, co už jednu takovou střechu dělal“, mohli byste zplakat nad výdělkem. V každém případě oslovte zkušenou profesionální firmu s dostatkem referencí – a také po zdárném dokončení jejího díla se důsledně držte všech doporučení, která vám dá. Platí to zvláště tehdy, když se rozhodnete pro střechu s intenzivní zelení. V takovém případě totiž musíte počítat s náročnější průběžnou údržbou (pravidelná závlaha, doplňování vegetace). Zelená střecha vás pak odmění skutečně půvabným vzhledem v průběhu celého roku, dokonce i v zimním období.

 

Hmotnost a skladba střechy

Správný výběr rostlin, pravidelná závlaha a doplňování vegetace ovšem k celoročnímu půvabu zelené střechy nestačí. Než se pustíte do zásadní volby vegetačního systému (buď extenzivní, nebo intenzivní) a výběru konkrétních rostlin, musíte si ujasnit, co je u vaší střechy možné a co nikoli. Zásadní faktory tvoří sklon střechy, únosnost konstrukce a následná údržba. Únosnost střešní konstrukce je vždy snáze řešitelná u novostavby, kde můžete předem počítat se zvýšeným zatížením, které do konstrukce přináší těžká vegetační vrstva. U rekonstrukce se klidně může stát, že vám statika domu vytvoření zelené střechy vůbec nedovolí. Šanci vám však dávají výše zmíněné vegetační pásy či panely z minerálních vláken, které mají nižší hmotnost. Díky tomu lze často alespoň extenzivně ozelenit střechu i tam, kde by to s klasickou zeminou bylo nemožné. Jestliže vyřešíte zásadní problém hmotnosti, zbývá zvolit vhodný typ a skladbu vegetační střechy. Při návrhu skladby se vychází ze stejných konstrukčních zásad jako u ostatních provozních střech: Krytina (vegetační souvrství) se realizuje bezprostředně po dokončení střešního pláště. Ten je u střech s klasickou skladbou zakončen hydroizolační vrstvou, u střech obrácených a kombinovaných zůstává na povrchu tepelná izolace s ochrannou textilií. Z hlediska použitých druhů ozelenění rozlišujeme střechy extenzivní a intenzivní.

 

Krása versus pohodlí

Extenzivní, nebo intenzivní? Pro vás půjde o důležitou volbu mezi krásou střešní zahrady a vaším pohodlím. Pokud chcete vegetační střechu s minimální péčí, zvolte extenzivní zeleň. Ta bude odolná, nenáročná a bude se rozrůstat převážně do plochy. Její základ tvoří mechy, trávy, divoké byliny, kobercové trvalky, skalničky, rozchodníky a netřesky. Extenzivní zeleň se navrhuje na střechách o únosnosti 60–300 kg/m2. Střecha osázená touto zelení nebude vyžadovat zvýšené nároky na zhotovení ani údržbu, a přitom si zachová příjemný přírodní vzhled. Naproti tomu intenzivní střešní zeleň od vás bude vyžadovat průběžnou péči. Intenzivní střešní zahrada totiž zahrnuje trávníky, květiny i různé druhy keřů a stromů. Dosahuje tak zpravidla vyšší hmotnosti, a proto se navrhuje na střechách o únosnosti až 1 500 kg/m2. Variantu intenzivní střechy představuje také mobilní zeleň umístěná v kontejnerech, přemístitelných nádobách nebo velkoobjemových květináčích. Intenzivní zelenou střechu řeší zpravidla odborná firma jako střešní zahradu, která je funkčně naplno využívána pro relaxaci a pohyb osob. Aby zůstala krásná, budete ji muset pravidelně zavlažovat a občas se o ni opravdu intenzivně starat. Odměnou by vám měl být podobně intenzivní půvab střešní zahrady.

 

Kyslík pro města

Největší ekologický přínos mají zelené střechy ve větších městech. Jejich vegetace totiž pomáhá výrazně redukovat znečištění vzduchu. Rostliny ke svému životu potřebují (a tedy spotřebovávají) to, co my naopak nepotřebujeme (CO2), a zároveň nám dávají zpět to, co ke svému životu nutně potřebujeme – kyslík. Tvorba kyslíku je ovšem závislá na druhu vegetace, kterou na střechu použijete. Rozhodující je její listová plocha. Čím hustší vegetace, tím větší produkce kyslíku. Hustota olistění také určuje schopnost rostlin zachytávat prach a škodliviny z ovzduší. Kromě okysličování vzduchu dokáže zeleň také zvyšovat jeho vlhkost, čímž opět zlepšuje celkovou kvalitu prostředí zejména ve městech. Zelená střecha navíc umí účinně zpomalovat odtok vody při prudkých přívalových deštích (zadržuje vodu v „urbanizované krajině“). Tím poskytuje neocenitelnou službu přetížené místní kanalizaci a stává se jedním z nástrojů boje proti záplavám. Takže vzhůru na střechy – nejen rodinných domů, ale také garáží, teras či pergol. A v městském prostoru i na střechy továren, veřejných a komerčních budov. Ať jsou zelené!

 

 

text Vít Straňák

foto se souhlasem firem LIKO-S, Sedum Top Solution, Knauf Insulation, Leonard G. Wikimedia Commons, Isover, DOVA, PSJ

Datum vydání: 10. 9. 2022

Edit: