Zetko má potenciál růstu

1

Pelechovi hledali ke svému pozemku vhodný dům déle než dva roky. Když se seznámili s Freedomkem, už nebylo proč váhat. Nízkoenergetická dřevostavba s jižní terasou se letos v létě rozšířila ještě o zahradní domek s projekční plochou.

Fotograf Lukáš Pelech se ženou a dcerkou patří k prvním obyvatelům domu typu Z, který se na trhu ofi ciálně objevil letos na jaře. Rozpočet na pořízení nízkonákladového domu s minimální ekologickou stopou přitom nepřesáhl cenu městského bytu. Zetko stojí poblíž zámku Štiřín nedaleko Prahy, a nabízí komfortní bydlení na rozloze 74 m2. Majitelem domku, který je designově a funkčně promyšlen do posledního centimetru, je známý český fotograf Lukáš Pelech. „Koupi domu předcházela naše dvouletá anabáze s hledáním vhodného domu k bydlení. Když už jsme byli s výběrem téměř zoufalí, naše architektka nám napůl žertem řekla: „Tak si tam dejte třeba Freedomek.“ Následující den jsme se rozjeli do Brna a bylo rozhodnuto,“ popisuje první setkání s Freedomky Lukáš.

2

3

4

Technické údaje
Nosný systém: lehký skelet z rostlého smrkového dřeva jakostní třídy S10. Svislé i vodorovné nosné dřevěné prvky dílce jsou opláštěné spolupůsobící konstrukční deskou z orientovaných plochých třísek OSB a tvoří plošné dílce (stěnové, podlahový a stropní dílec).
Konstrukce podlahy: vodorovný nosný rám pro roznesení váhy na bodové základy a pro zavěšení při montážním stavu
Střecha: plochá, jednoplášťová nevětraná, s hydroizolační fólií z měkčeného PVC–P
Fasáda: vodorovné dubové latě
Okna: dřevohliníková, s hlavním oknem posuvným Freedomek stojí na do země šroubovaných základových patkách, nepotřebuje základovou desku.

16

5

6

Podobu interiéru, který splňuje přesné požadavky náročného klienta, navrhli architekti z ateliéru Marka Jana Štěpána. Samotná stavba přitom trvala stejně dlouho jako u ostatních typů. Řemeslníci postavili Zetko za dva měsíce, do dvou dnů pak dům osadili, napojili a nachystali k bydlení. Freedomek s kompletním návrhem od architekta včetně zakázkové výroby interiéru a nábytkem na míru vyšel Pelechovy na 3,2 milionu korun. „A to i přesto, že je atypický. Hodně jsme si vyhráli s jeho interiérem. Využil jsem své profesní spolupráce s řadou českých fi rem, máme tedy koupelnu od Jiky, židle a stoly od TONu, svítidla od Brokisu,“ doplňuje majitel. Čtyři pokoje manželům a jejich téměř dvouleté dceři stačí, do budoucna ale plánují připojení dalších modulů. Jako první nabízela společnost Freedomky stavby určené pro singles a startovní bydlení pro páry, poté se nabídka v oblasti nízkoenergetických domů obohatila o typy pro rodiny s dětmi. Nově si můžete pořídit modulární řešení ve tvaru písmen Z, L, U a V v několika designových variantách o zastavěné ploše až 140 m2.

7

8

9

12

Co to je freedomek? 
Freedomky jsou promyšlené stavby z kvalitních materiálů. Splňují vysoké nároky na estetické funkční bydlení na malé ploše. V oblasti použitých materiálů a jejich zpracování jsou na světové špičce, získaly certifi káty kvality i použitých technologií. Díky nim nabízí uživateli téměř bezúdržbové a nízkonákladové bydlení s vysokou životností stavby až 70 let. „Dům nepotřebuje téměř žádnou údržbu, šetří váš čas,“ podotýká Marek Jan Štěpán. Ani u větších modelů se přitom nemusí měnit difúzně otevřená stěna, jejíž tloušťka 30 cm odpovídá tepelně-izolačním vlastnostem cihlové stěny o šířce 3,6 metru.

10 11

13

14

17

18

 

 

 

15

Architekt Marek Jan Štěpán, 
autor Freedomku 
Je známý především svými sakrálními stavbami, například velké liturgické úpravy katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Za areál Café Fara v Klentnici u Mikulova získal Grand Prix architektů 2012 v kategorii rekonstrukce. www.atelier-stepan.cz

Datum vydání: 26. 5. 2015

Edit: