Od skic až po realizaci

1

Blízkost lesa, ač obyvateli domu velmi vítaná, znesnadnila umístění domu na pozemek. V ideální poloze zasahoval do ochranného pásma lesa. Naštěstí se podařilo získat výjimku.

 

Pro majitele atraktivního pozemku těsně u lesa bylo nejdůležitější najít firmu, která převezme sama odpovědnost za celý proces výstavby – od návrhu přes vypracování projektu až po samotnou stavbu. Věděl, že bude pobývat dlouhodobě v zahraničí a nebude proto schopen řešit problémy se stavbou související. Dalším rozhodujícím kritériem byla rychlost výstavby.

Oba tyto požadavky dokázal splnit ateliér 3AE. Návrhu se ujali architekti Jiří Soukup a Lukáš Pejsar. „Rychlost výstavby, to, že je stavba pod střechou za několik dní, byla také důvodem, proč se majitelé rozhodli pro bydlení v dřevostavbě, přestože o ní původně vůbec neuvažovali,“ říká Lukáš Pejsar. „Ale samozřejmě nejen rychlost, především se nám podařilo přesvědčit investora o nesporných výhodách dřevostaveb.“

2

 

DIALOG JAKO PRACOVNÍ NÁSTROJ 
Představa majitelů byla jasná – nízkoenergetický dům pro čtyřčlennou rodinu, který bude respektovat těsnou přítomnost lesa. Tato přednost pozemku přinesla i mnohá omezení. Nejenže bylo nutné získat výjimku pro umístění domu v ochranném pásmu lesa, ale ovlivnila například i volbu materiálů fasády a střechy. A jak se ukázalo v průběhu diskusí nad skicami a projektem, bylo mnohdy nutné hledat kompromisy mezi představami a reálnými možnostmi, a také kompromisy mezi mužským a ženským pohledem na bydlení. Tak například požadavek majitelů, aby obytné místnosti v přízemí měly bezbariérový vstup ve výšce terénu přímo na zahradu, vedl k tomu, že musel být kolem celého domu vykopán drenážní výkop zakrytý pororoštem, aby byla zajištěna dostatečná hydroizolace domu. Mužský a ženský princip se střetl například ve způsobu vytápění. Pán domu preferoval teplovzdušné, protože bylo v souladu s požadavkem na řízené větrání s rekuperací tepla, paní však toužila po podlahovém. Dlouhé rozhovory, které často probíhaly na dálku pomocí videokonferencí, přinesly ten užitek, že mohl být projekt připraven precizně do všech detailů a v průběhu samotné výstavby již nevznikaly sporné momenty.

3

4

Ze základního obdélníkového půdorysu domu vystupuje arkýř obývacího pokoje, z uliční strany pak arkýř, který chrání vstup. Jejich plechová střešní krytina přechází v obklad fasády.

 

DŘEVO UVNITŘ, PLECH ZVENČÍ 
Ateliér 3AE se specializuje na výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů z masivních dřevěných panelů systému NovatopTM. Panely jsou přesně podle projektu opracovány ve výrobní hale na CNC strojích včetně konstrukčních spojů, okenních a dveřních otvorů, tras pro rozvody… Celá konstrukce domu je pak na stavbě za pomoci jeřábu a čtyř tesařů sestavena během tří dnů. „Preferujeme tento systém, protože umožňuje realizovat difuzně otevřené stavby s dokonalou vzduchotěsností, což je ideální zejména pro pasivní domy,“ vysvětluje architekt. „Parobrzdou je zde masivní dřevěný panel, není tedy nutná žádná parotěsná fólie, která může být zdrojem možných poruch, jež se často objevují v lepených spojích či nedokonale provedeném detailu například prostupu a podobně.“ Majitelé se zhlédli v tom, že mohou být v interiéru panely ponechány jako pohledové, a rádi využili tuto atraktivní možnost v plné míře. Dřevěná nosná konstrukce tak zdobí celý interiér, sádrokartonem je zakryta jen v koupelně, na WC a v technické místnosti, Naopak v exteriéru se od původně zamýšleného dřevěného obkladu na odvětrávané fasádě ustoupilo a zvítězila kombinace plechu a omítky. Z důvodů racionálních – na hladké fasádě se nebude zachycovat jehličí z blízkých modřínů – i emotivnějších – za dřevěným obkladem se může zalíbit třeba pavoukům.

5

8

Vizitka domu
Projekt a realizace: 3AE, Ing. arch. Jiří Soukup, Ing. arch. Lukáš Pejsar
Zastavěná plocha: 143 m2
Podlahová plocha: 223 m2
Spodní stavba: základová deska
Stavební systém: velkoformátové panely z masivního dřeva NOVATOP
Tepelná izolace: minerální vlna a dřevovláknitá izolace, U stěny = 0,158 W/m2K
Fasáda: plech a stěrková silikonová omítka
Střešní krytina: hladké betonové tašky Bramac Tegalit, plech falcovaná krytina Ruukki Classic Premium
Okna: eurookna IV92, TVT EURO-okna, s.r.o.
Zasklení: izolační trojsklo PTU4+18+PT4+18+PTU4 (plněno argonem) s distančním rámečkem SW-V s Ug = 0,5 W/m2k
Schodiště: bočnicové, kov a dřevo, SWN Moravia
Podlahy: dřevěná, dlažba
Vytápění: tepelné čerpadlo vzduch/voda napojené přes akumulační nádrž na podlahové vytápění a teplovzdušný systém
Větrání: mechanické s rekuperací tepla
Ohřev vody: tepelné čerpadlo vzduch/voda

6

Půdorys přízemí: 1 – zádveří, 2 – obývací pokoj, 3 – kuchyň a jídelna, 4 – spíž, 5 – sklad, 6 – šatna, 7 – technická místnost, 8 – WC, 9 – dílna, 10 – koupelna, 11 – pokoj

 

7

Půdorys patra: 1 – chodba, 2, 3 – ložnice, 4, 8 – chodba, 5 – šatna, 6, 7 – koupelna, 9, 10 – pokoje

 

HYBRIDNÍ VYTÁPĚNÍ
Nejnáročnější diskuse probíhaly nad způsobem vytápění. Ve hře bylo několik faktorů, které nebylo snadné skloubit dohromady. Proti energetické úspornosti domu a požadavku na řízené větrání s rekuperací stálo přání majitelů mít v domě krb a teplé podlahy pro paní domu. Výsledkem těchto debat je kombinace podlahového a teplovzdušného vytápění, kde zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch / voda. Teplovodní se pro paní domu stará o hřejivé podlahy v přízemí, patro je pak vytápěno teplovzdušně. Tepelné čerpadlo je napojené na dvě akumulační nádrže, jedna slouží k ohřevu vody pro potřeby domácnosti, voda z druhé nádrže je využívána pro potřeby podlahového topení a výměníku teplovzdušného topení. Krb v nízkoenergetickém domě znamená nebezpečí rychlého a nechtěného přehřátí interiéru, proto architekti otevřeli prostor obývacího pokoje přes obě podlaží. Teplý vzduch tak stoupá vzhůru až pod střechu, odkud je nasáván vzduchotechnikou a dále rozváděn do celého domu. Jelikož tepelné čerpadlo umí i chladit, byly zde zvoleny dvě akumulační nádrže, jejichž výhodou je, že druhá nádrž, která v zimě akumuluje energii pro systém vytápění, slouží v létě naopak k akumulaci chladiva, jež lze pomocí topného systému distribuovat do celého domu a funguje tak jako klimatizace.

9

 

DŘEVO MÍSTO UMĚLECKÝCH DĚL
Interiér je řešen velmi jednoduše, dekoračním prvkem je především dřevo na obvodových stěnách, stropě i dřevěných trámech. Doplňují ho bílé plochy vnitřních stěn a světlá dlažba v přízemí, v patře jsou podlahy dřevěné. Vzdušnost hlavního obytného prostoru umocňuje skleněné zábradlí lehkého stupnicového schodiště vedoucí na galerii. Díky všudypřítomnému dřevu, preciznímu vypracování detailů a jednoduchým barevným akcentům, jako například žlutému skleněnému obkladu kuchyňské linky, působí i přes minimum nábytku příjemně a zabydleně.

10

Obývací pokoj je otevřen přes dvě podlaží. Nejenže tak vytváří jedinečný prosvětlený prostor, ale eliminuje tak možnost přehřátí interiéru při zatopení v krbu.

 

Autoři návrhu: Ing. arch. Lukáš Pejsar, Ing. arch. Jiří Soukup 
Ateliér 3AE je tým zabývající se individuálními architektonickými návrhy a realizací nízkoenergetických a pasivních domů. Budeme pro vás oporou od prvních skic po předání klíčů od vašeho nového domova. Individuální přístup ke klientovi, důraz na kvalitu provedení, smysl pro detail, komplexní servis, aplikace nejmodernějších technologií do výroby, přípravy a stavby samotné. To vše v kontextu naší fi lozofi e zaručuje nejvyšší kvalitu díla. Filozofi i naší fi rmy nejlépe vystihuje název 3AE, který evokuje tři architektonické elementy, jenž definoval římský architekt Marcus Vitruvius Pollio: 
Firmitas – pevnost, trvanlivost 
Utilitas – funkčnost, užitná hodnota 
Venustas – krása.
Tyto elementy jsou v našich stavbách vyvážené a ve vzájemné harmonii.

Datum vydání: 28. 5. 2015

Edit: