Život na balkoně

Balkon nebo lodžie jsou vítanou součástí každého bytu. Můžeme si je dopřát i tam, kde dříve nebyly, nebo zvětšit jejich rozměry. A také je zasklít, a rozšířit si tak obytný prostor.

Balkony a lodžie nejvíce trpí technologickými nedostatky panelové výstavby. A samozřejmě povětrnostními vlivy. Oprava, kterou nutně vyžadují, je velkou šancí pro vylepšení jednotlivých bytů i celkového vzhledu domu.

Nejnutnější opravy

Technologicky nezvládnuté detaily z minulých dob a působení počasí způsobují poruchy, které mohou ohrožovat užívání balkonů i lodžií. Nejčastěji se jedná o zrezivělá zábradlí, okapnice a nefunkční hydroizolace. Nejdříve je nutné provést prohlídku včetně sond a statické posouzení. Pokud je statický stav balkonů či lodžií vyhovující, je možné provést pouze jejich opravu spočívající v sanaci původních konstrukcí, nové hydroizolaci, výměně zábradlí, provedení klempířských prvků a položení nové dlažby. Neměli bychom zůstávat u pouhé sanace, ale využít této příležitosti ke zvýšení úrovně bydlení.

Větší i zcela nové

Nevýhodou starších balkonů jsou jejich malé rozměry, panelákové lodžie bývají často velkoryse dlouhé – přes celou šířku bytu, ale velmi úzké. A když z této plochy ubere 15 či více centimetrů zateplovací systém, může takový prostor sloužit snad jen k věšení prádla či jako skladiště. Naštěstí dnes existuje řada montovaných systémů, kterými je možné lodžii či balkon prodloužit minimálně o šířku zateplení, ale i mnohem více. Původní ocelové závěsné balkóny je možné nahradit lodžiemi, dokonce je možné zavěsit balkon tam, kde nikdy nebyl, stejně jako vybudovat nové lodžie pomocí železobetonových prefabrikovaných konstrukcí. Nové lodžie mohou být založeny na samostatných základech vybudovaných vně objektu. Nevýhodou tohoto způsobu je nutnost vykoupení pozemků, případně i přeložka inženýrských sít. Konzolové zavěšení lodžií tuto nevýhodu odstraňuje.

Zasklený obývák

Pro své nesporné výhody se stalo již zcela běžným zasklívání lodžií. Zasklení výrazně přispívá k úsporám tepla, omezuje pronikání hluku i prachu do interiéru, zvyšuje i úroveň bezpečí díky bezpečnostním sklům i možnosti uzamykání. A především rozšíří obytný prostor o příjemné posezení či třeba zimní zahradu.
Volit můžete mezi posuvnými rámovými systémy, nebo otočnými rámovými či bezrámovými. V bytových domech dostávají přednost poslední jmenované. Jejich hlavní výhodou je, že neubírají světlo interiéru a nejméně mění vzhled domu, ale nelze použít k zasklení zcela předsunutých balkonů, kde není možné uchytit horní pojezdovou kolejnici  ve stropním panelu. Velkou výhodou je snadné ovládání a mytí.

Jaké zábradlí?

Vsazené zábradlí je umístěno na podlahu lodžie mezi boční stěny. Montáž nesouvisí s kompletní rekonstrukcí domu, lze ho tedy měnit jednotlivě.
Předsazené zábradlí je instalováno před podlahy na vynesené hliníkové konstrukci, díky čemuž navrátí prostor, který ubralo zateplení stěn. Výhodou je také srovnání stavebních odchylek v celé výšce domu, odvodnění balkonů či lodžií a jednoduchá montáž zasklívacího systému.
Konstrukce zábradlí jsou nejčastěji z hliníku ošetřeného vypalovaným lakem nebo žárově pozinkovaných ocelových profilů.
Výplně jsou nejčastěji z mléčného bezpečnostního či barevného skla, kompaktních desek, lakovaného plechu či ocelového tyčkování.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Datum vydání: 24. 6. 2019

Edit: