100 let od narození ak. arch. Leopolda Nikela

Kulatých sta let by se letos dožil ak. arch. Leopold Nikel, který byl spolupracovníkem našeho časopisu v 70. letech. Pojďme si připomenout jeho tvorbu.

Tento rodák z Hodoňovic z okresu Frýdek Místek absolvoval úspěšně v roce 1939 Střední nábytkářskou školu ve Valašském Meziříčí. Bohužel hned po studiích i do jeho života naplno vstoupila válka. Jeho ročník 1922 byl odveden a nasazen na nucené práce do říše v Rakousku. Přes všechny peripetie a bolesti války, ve které zemřela spousta jeho kamarádů, se po jejím skončení vrátil domů s nadějí na nový život. Přihlásil se na VŠUP v Praze, kde byl přijat a prožil tu řadu krásných a plodných let.

 


Po studiích se díky svým vlohám a pracovitosti zařadil mezi moderní tvůrčí architekty. Za třicet let své činnosti vytvořil řadu nových a zcela zásadních výtvarných i technických řešení. Namátkou lze z jeho tvorby z roku 1956 připomenout nový typ kuchyňské linky s použitím plastických hmot. Dále nové typy dětského nábytku včetně bytových doplňků, za které získal ocenění v soutěžích mezi roky 1957 až 1965. Všechny tyto dílčí úspěchy se staly základem pro další významné zakázky, které započaly zadáním na vytvoření interiéru Mezinárodní banky.


Postupem doby se začal prosazovat i v zahraničí, kde se účastnil mnoha výstav. Přes velmi rozsáhlou výtvarnou činnost však zůstalo těžištěm jeho práce navrhování bytových interiérů ve vztahu k přáním a potřebám moderního člověka. Usiloval o to, aby životní styl a potřeby každého jednotlivce byly vyjádřeny a propsány do nadčasového moderního bytového interiéru.

Datum vydání: 21. 1. 2023

Edit: