Aktivní dům plný světla

Aktivní dům je často vnímán jako dům, který vyprodukuje více energie, než sám spotřebuje. Nejde však jen o energetické úspory a ohleduplnost k životnímu prostředí, ale především o to, aby se v něm dobře a zdravě žilo, pracovalo, odpočívalo… Jde tedy o celkový koncept domu, zejména o dostatek světla a čerstvého vzduchu.

Takový dům stojí na předměstí kanadského Toronta. Jde o první certifikovaný aktivní dům na světě, který získal svůj certifikát na základě interakce mezi spotřebou energie, vnitřních klimatických podmínek a minimálního dopadu na životní prostředí. Přitažlivý je právě proto, že je navržen tak, aby byl maximálně prostoupen denním světlem. V průměru totiž strávíme 90 % svého času v uzavřeném prostoru. Přitom je potvrzeno, že dostatečný přístup denního světla je nadmíru důležitý pro naše zdraví i psychickou pohodu.

Jako slunečnice

Dům s půdorysem do tvaru písmene C se obrací za světlem – má obě postranní křídla orientovaná k jihu směrem do zahrady, a otevřená přes dvě podlaží. Vysoká okna – od podlahy po strop – vytvářejí silnou vazbu mezi vnějším okolím a interiérem, kterému zároveň přidávají pocit prostornosti. Centrální denní prostor v přízemí i schodiště jsou doslova zalité světlem. Kromě svislých oken přivádějí světlo do domu i střešní okna a ovladatelné světlíky VELUX.
O kvalitě prosvětlení domu hovoří průměrný činitel denní osvětlenosti D, zvaný též Daylight Factor (DF), který činí 3,3 %. Pokud se vám toto číslo zdá malé, porovnejte ho s českou normou pro denní osvětlení obytných budov, která vyžaduje 0,9 %. Prosvětlenost tohoto domu je tedy více než trojnásobná.
Tepelný komfort je zajištěn izolačním trojskly. Okna a světlíky se starají nejen o světlo, ale také o dostatek čerstvého vzduchu a jeho cirkulaci. Rozmístění oken maximalizuje efekt při křížovém větrání, i efekt komínový. Proudění vzduchu je tou nejlepší klimatizací, přirozená cirkulace vzduchu napomáhá vytvářet zdravé vnitřní prostředí domu.

Dům na první pohled neprozradí, že se jedná o montovanou dřevostavbu, barevně se co nejvíce přizpůsobuje okolí.

Ohleduplný k přírodě

Tento experimentální dům se zaměřil na maximální ohleduplnost k životnímu prostředí. Jedná se o dřevostavbu, kde 80 % použitého dřeva pochází z certifikovaných lesů se šetrně řízenou těžbou a 90 % všech použitých materiálů je recyklovatelných. Dům je montovaný z předem vyrobených komponentů, což mimo jiné snížilo množství odpadu oproti klasické zděné výstavbě. Výhodou montovaných dílů bylo i to, že se dům postavil nejdříve zkušebně ve výrobním závodě, kde se na reálné maketě různými simulacemi podařilo eliminovat tepelné úniky. Až po odzkoušení těsnosti ve výrobní hale se stavělo na reálném pozemku. Naměřené hodnoty poskytl hlavní investor Great Gulf ostatním partnerům, kteří se podíleli na realizaci.
Výsledkem je velice nízká uhlíková stopa, což znamená, že při veškerých aktivitách spojených s tímto domem se vyprodukuje minimum skleníkových plynů. Tedy jak při výrobě domu, tak při jeho provozu či v budoucnu při likvidaci stavby.

Promyšlená kombinace svislých a střešních oken dodává domu maximum světla a usnadňuje efektivní větrání.

Chytře a efektivně

Samozřejmostí aktivního domu je konstrukce zajišťující minimální potřebu tepla na vytápění a využití obnovitelných zdrojů. V tomto případě je k vytápění použito tepelné čerpadlo, doplňkovým zdrojem tepla a především zdrojem příjemné atmosféry je krb s třízónovým spalováním. I zásobování domu elektřinou je řešeno ekologicky – z obnovitelných zdrojů. Nikoliv však pomocí vlastních fotovoltaických systémů, jak tomu obvykle bývá, ale systémem off-site, tedy od dodavatele mimo dům. Dodavatel – společnost Bullfrog Power – získává energii čistě z obnovitelných zdrojů a do sítě dodává právě tolik, kolik je požadovaná spotřeba zákazníků. Navíc je dům vybaven dobíjecí lithium-iontovou baterií Powerwall od společnosti Tesla, která umožňuje lepší hospodaření s energií a snížení spotřeby elektřiny ve špičce. V případě potřeby ji lze použít i jako nouzový zdroj.
Je pamatováno i na úsporné hospodaření s vodou. Dům má vodovodní systém řešený tak, aby měl méně než poloviční spotřebu oproti běžnému domu. K ohřevu vody slouží plynový kotel, který využívá plyn vyrobený společností Bullfrog Power z obnovitelných zdrojů.
Aby dům fungoval co nejlépe, je vybaven systémy inteligentního řízení tak, aby byly uživatelsky snadno ovladatelné. Dům je například vybaven Wi-Fi termostaty, bezdrátovým ovládáním světla či senzory upozorňujícími na úniky vody. Střešní okna jsou plně programovatelná – umí se automaticky otevírat i zavírat podle potřeby.

Na zkoušku

Pro lepší pochopení, jak aktivní dům funguje, bude dům Centennial Park Residence půl roku sloužit pro potřeby zkušebního provozu. Se svojí manželkou a třemi dětmi se sem přestěhuje technický manažer firmy VELUX v Kanadě Russell Ibbotson: „Dnes není až takový problém postavit aktivní dům. Chci ale dál předat své reálné zkušenosti s jeho užíváním. Na mé rodině chci zdokumentovat, jak nás vnitřní klima ovlivňuje fyzicky i psychicky.“ Během zkušebního provozu bude prováděna řada vědeckých experimentů – pomocí snímačů se budou dokumentovat hodnoty CO2, teplota v interiéru, či délka denního světla v různých ročních obdobích. Výsledky potom mohou pomoci expertům při vylepšování dalších projektů. Manželka Bethany je bioložka a chce se během půlročního užívání zaměřit na pozorování svých tří dětí, jak život v tomto domě ovlivňuje jejich schopnost hrát si, učit se.

Znaky aktivního domu

  • Jeho vnitřní klima podporuje zdraví, pohodlí a pocit pohody.
  • Má dobrou kvalitu vzduchu v místnostech, uspokojivé tepelné klima a vhodné vizuální i akustické pohodlí.
  • Regulování optimálního klimatu je lehké na ovládání, což zároveň povzbuzuje zodpovědné chování uživatelů při šetrném provozu.
  • Je energeticky efektivní a podstatně překračuje zákonné minimum v oblasti energetické účinnosti.
  • Je postavený z ekologických (recyklovatelných) materiálů a vykazuje minimální dopad na životní prostředí.
    Zdroj: VELUX

Připravila: Miloslava Perglová z podkladů VELUX
Foto: archiv VELUX

Více informací se nachází v dubnovém vydání z roku 2017, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Datum vydání: 16. 5. 2017

Edit: