Když zaměstnáme mikroorganismy

Líbí se vám stavební pozemek, ale váháte s koupí, protože není šance na zavedení kanalizace? Pokud je tam ale elektřina, nic není ztraceno: řešením je domácí čistírna odpadních vod, která vyčistí splašky tak dobře, že navíc získáte užitkovou vodu k zalévání.

Nejpoužívanější čistírny odpadních vod (ČOV) jsou založeny na biologickém čištění. To znamená, že v aerobní čistírně za stálého provzdušňování čistí odpadní vodu bakterie. Domácí čistírna odpadních vod si splaškovou vodu vezme do parády tak, že ji bez nebezpečí můžeme předávat zpátky do přírody – vypouštět do dešťové kanalizace nebo potoka či nechat vsáknout na pozemku. Čistírna s aerobním čištěním nikdy nepáchne díky okysličovacímu procesu.
Biologická čistírna s aerobním čištěním je velký plastový vodotěsný válec rozdělený většinou do čtyř částí – v nich probíhají všechny biologické procesy čistící vodu. Vnitřní část doplňuje regulátor kalu a elektrický rozvaděč. Čistírna s řízeným procesem čištění vody za pomoci vzduchu (aerobní čistírně) vytváří optimální životní prostředí organismům čistícím vodu – říká se jim aktivovaný kal.

1

Kontrola při uvedení do provozu. Čistírna odpadních vod AQUATECH MICRO JA.

2

Čistírna AT6 umístěná v trávníku. AQUATEC USBF

PRÁCE PRO ODBORNOU FIRMU

Čistírna musí být umístěna pod úroveň terénu. Můžeme jí najít místo i v blízkosti domu, nepotřebuje žádné ochranné pásmo a ani náročnou stavební přípravu. Výkop na čistírnu musí být podbetonovaný, a pokud se kolem vyskytuje spodní voda, tak se musí obetonovat i plášť. Čistírnu musí zabudovat odborná firma, která ji připojí k dmychadlu a nakonec nastaví takzvané provzdušňovací prvky; systém hadiček s páčkami. Pak už může začít z domu přitékat přívodním potrubím odpadní voda a čistírna může začít dělat svou záslužnou práci.

NEZBYTNÉ EXTERNÍ DMYCHADLO

Bakterie uvnitř čistírny potřebují ke svému životu stálý přísun vzduchu. Chod zařízení proto závisí na elektrickém membránovém vzduchovém dmychadlu, které vzduch do čistírny vhání. Bývá umístěno v pevné schránce v zemi, ale třeba také v přilehlé garáži. Dmychadlo je s čistírnou spojeno vzduchovou hadicí vedoucí pod zemí. Množství vháněného vzduchu se průběžně reguluje pomocí provzdušňovacích prvků.

4

Ekonomické řešení je čistírnu spojit s jímkou. Velká plastová ROTO nádrž se zakope a stane se zahradním rezervoárem užitkové vody. Voda přitékající z čistírny se tady shromažďuje a slouží pak k zalévání. AQUATEC USBF

5

Odborná firma dopraví čistírnu odpadních vod na místo a uvede do provozu. Přeprava není komplikovaná, ale zařízení se nesmí poškodit. AQUATECH SRBSKO

ČTYŘI KOMORY A STÁLE ČISTŠÍ VODA

V první sekci čistírny se oddělí nerozložitelné odpady vniknuvší do odpadu jako igelit či mikroten. Biologické odpady jsou tady rozmělněny proudem vody a postupují do biologického reaktoru, který má většinou tři komory.
Řízené čisticí procesy začnou v první komoře, kde se výrazně snižuje obsah dusičnanů ve vodě. I proto tady najdeme nízký obsah rozpuštěného kyslíku (pod 1 miligram na litr). Je to z toho důvodu, aby kyslík nebránil odstraňování dusičnanů.
V druhé komoře se obsah rozpuštěného kyslíku dramaticky zvyšuje až k 3 miligramům na litr. Obsah komory čeří bublinky, tímto provzdušňováním dochází k aerobnímu rozkladu organického znečistění. Výsledkem je Co2 a voda.
Vzniklý aktivní kal a vyčištěná voda odtékají ke spodní části poslední separační komory. Tady sedá kal ke dnu a přečerpává se zase na počátek čisticího procesu. Kdežto voda odtéká ven vrchními trubkami. Může se směrovat do retenční nádrže, potoka či jinam.

PRŮBĚŽNÉ ZVYŠOVÁNÍ OBSAHU KYSLÍKU

Pokud bude v domě více lidí třeba na víkend, musíme na to připravit čistírnu. Nutné je již předem dostatečně zvýšit dodávku vzduchu. Vhodné je nastavit pracovní režim čistírny na stupeň „nepřetržitý provoz“. Pokud by při zvýšeném výkonu bylo vzduchu málo, čistírna by se mohla přetížit a tím by živý aktivní kal ztratil své čisticí schopnosti.

6

Instalace čistírny Aquatec AT6. Oranžovou trubkou přichází splašková voda z domu, z druhé strany trubkami na úrovni hladiny pokračuje vyčištěná voda do podzemního rezervoáru, v zahradě nebo třeba do potoka. AQUATEC USBF

7

Mikroprocesorová řídicí jednotka, kterou se nastaví režim podle zatížení (režim standardní, víkendový, dovolená apod.)

8

Pohled do otevřené čistírny odpadních vod s provzdušňovacími prvky. Těmi technik nastaví před uvedením do provozu množství vháněného vzduchu. AQUATECH

ÚDRŽBA ČISTÍRNY JE JEDNODUCHÁ

Nenáročná péče o domácí čistírnu vlastně spočívá v občasné kontrole jejího vnitřku. Je zapotřebí sledovat případné větší nečistoty, a pokud se tam zachytily, mechanicky je vybrat. Třeba sítem na dlouhé rukojeti. Vnější část čistírny stačí ostříkat proudem vody.


Aktivovaný kal je alfou omegou

Říká se, že vodu čistí bakterie, ale nejsou to jen ony: kompletním čisticím médiem je takzvaný aktivovaný kal. To je pestrá směs mikroorganismů, které přicházející odpad využívají k tomu, aby žily a množily se. Patří sem vedle bakterií také améby, nálevníci a další organismy.


Co mají a nemají rády bakterie

Bakteriím škodí tuky, pokud by se dostaly do čistírny ve velkém množství. Běžná voda z mytí mastného nádobí ale čistírnu nepoškodí. Bakterie přežijí i přísun saponátů, mýdelného roztoku, pracího prášku nebo aviváže. Dokonce nevadí ani běžné množství chlorových čisticích prostředků.


Znečištění čistírna likviduje velmi efektivně, vyčistí asi kolem 95% nečistot. Vyčištěná voda má parametry vody užitkové. Za den se vyrobí asi 90 až 110 litrů vody na osobu, to v závislosti na objemu čistírny a na tom, kolik z domu odejde odpadní vody. Čtyřčlenná domácnost tak denně může získat kolem 400 litrů užitkové vody na zalití zahrady.


9

Pohled od otevřené čistírny umístěné v zahradní dlažbě. AQUATEC USBF

10

Dmychadlo v ochranné schránce zabudované v zemi nebo umístěné jinde. Zde například přímo v čistírně pod vysokým nástavcem.

A co když nejde proud?

Čistírna ke své práci potřebuje elektřinu. Je totiž závislá na chodu elektrického dmychadla – zásadního elementu, který vhání do čistírny vzduch – a na něm jsou zase závislé mikroorganismy, které vodu čistí. I bez elektřiny to ale nějaký čas funguje. Například bakterie totiž vydrží bez vzduchu (tedy bez elektrické energie) i několik dní. Vyřeší to tak, že se zaspórují a čekají na budoucí várku kyslíku. Celá čistírna mívá po tuto dobu snížený výkon. Při obnově se ale znovu rozjede na plno.


Jiné čistírny

Kořenová čistírna. Pracuje na principu přírodních mokřadů, stejně jako tam v ní probíhají samočisticí procesy. Principem je to, že předčištěná odpadní voda protéká kořenovým filtrem rostlin. Vodu ovšem především čistí bakterie žijící na kamíncích, přes které proudí voda. Rostliny efekt čištění zvyšují.

Anaerobní čistírna. Vodu umí čistit i čistírna na principu anaerobním, příkladně to může být septik. Při tomto čištění dochází k hnilobným a dalším procesům bez přístupu kyslíku. Vhodné je vybudovat ji tam, kde není elektřina a žije jeden člověk, třeba na malé zálesácké chatě.
Foto: archiv firem

Více informací se nachází v červencovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

img.php

Uložit

Datum vydání: 10. 8. 2016

Edit: