Borák Architekti: Udržitelně třikrát jinak

Manželé Helena a Dalibor Borákovi, oba architekti, se svými spolupracovníky v ateliéru již 17 let projektují především energeticky pasivní domy. V posledních letech kladou důraz zejména na udržitelnost navrhovaných staveb, a to ve všech jejích aspektech: sociálním, ekonomickém i ekologickém.


Dalibor a Helena Borákovi

„Sociální aspekt udržitelnosti se snažíme naplnit tím, že domy jsou navrženy individuálně pro potřeby klienta s důrazem na konkrétní místo. Ekonomický aspekt tím, že se naše domy dají pořídit za rozumnou cenu, mají nízké provozní náklady a jsou nenáročné na údržbu. A ekologický aspekt se snažíme naplnit nízkou spotřebou energie pro provoz, získávanou především z obnovitelných zdrojů, a použitím materiálů s nízkou vestavěnou energií. Již v roce 2005 jsme stáli u založení Centra pasivního domu. Své klienty provádíme celým procesem vzniku domu: od prvních skic přes povolovací proces, prováděcí projekt, autorský dozor při stavbě až po uvedení domu do provozu. Jsme rádi, když můžeme navrhnout také interiér domu, případně zahradu kolem něj. Dlouhodobě spolupracujeme s týmem specialistů na využívání obnovitelných zdrojů energie a vývoj výrobků pro udržitelné domy. Jejich práci jako generální projektant koordinujeme.
Abychom podpořili informace o výhodnosti pasivních domů, vybrali jsme záměrně tři starší projekty. Několikaleté užívání každého z prezentovaných domů totiž prokázalo, že provozní charakteristiky a náklady jsou reálné, ba co víc: ve skutečnosti lepší než předpokládané. Fakt, že každý z těchto domů byl postaven jinou technologií, dokazuje, že při správném návrhu nezáleží na zvoleném stavebním materiálu.“
www.borakarchitekti.cz


 

Ekonomika:
řadový dům v Žabovřeskách

Tento projekt je poměrně atypický a boří některé mýty o pasivních domech…
Ano! Základním aspektem zde byla ekonomika – co nejnižší pořizovací a provozní náklady. Dům je dostavbou řadové zástavby ze 70. let. Leží na posledním, úzkém pozemku, na němž byly špatné zakládací podmínky (strmý svah). Vzhledem k nim a ke skutečnosti, že sousední dům je podsklepený, jsme museli zvolit takovou konstrukci, aby byl nový dům co nejlehčí a umožňoval ekonomické založení stavby. Proto jsme zvolili konstrukci z tenkostěnných ocelových profilů na stupňovité betonové desce, která kopíruje poměrně prudký svah staveniště.

Společenská a klidová zóna domu jsou oproti běžným zvyklostem převráceny. Proč?
Obytný prostor s kuchyní je umístěn ve druhém nadzemním podlaží, aby z navazující terasy byl výhled na údolí řeky Svratky. Terasa má orientaci k jihu a odlehčuje plnou hmotu domu. V přízemí se nachází vstup do domu, technická místnost a pokoje se sociálním zařízením.

Jak je zajištěn tepelný komfort pro dům?
Vytápění celého domu zajišťuje jedna klimatizační jednotka, která je umístěna v přízemí na chodbě. Doplňuje ji krbová vložka na dřevo, jež se nachází v patře – v obytném prostoru s kuchyní. V domě je instalováno rekuperační větrání. Ohřev vody zajišťuje solární set s fotovoltaickými panely. Přebytky energie se ukládají do baterie, která slouží mimo jiné k dobíjení elektrokol.

 

Vizitka domu

Lokalita: Brno-Žabovřesky
Zastavěná plocha: 80 m2
Vnitřní podlahová plocha: 116,5 m2
Celková energeticky vztažná plocha: 139,5 m2
Obestavěný prostor včetně suterénu: 648 m3
Měrná potřeba tepla na vytápění: kWh/m2/rok
Projekt: 2013
Realizace: dokončení 2016
Autoři projektu: Helena a Dalibor Borákovi
Spolupráce: Jan Pivec a Pavel Daněk

 


dřevostavba v Borinke

Ekologie:
dřevostavba v Borinke

Tento dům byl navržen pro mladé manžele, kteří jednoznačně preferovali ekologický aspekt udržitelnosti, a to i za vyšší pořizovací cenu. Tvar domu byl určen skutečností, že až po koupi pozemku vyšlo najevo, že zastavitelná je jen jeho malá, lichoběžníková část. Zbytek byl z důvodů ochranných pásem plynovodu nezastavitelný. „Zajímavostí je, že po výkopu stavební jámy pro štěrkový polštář, na kterém je dům založen, došlo k jejímu zaplavení vodou,“ říká Dalibor Borák. „Klientům se jezírko tak zalíbilo, že po vyřešení založení domu na zvýšeném štěrkovém polštáři si přáli, abychom k domu jezírko doprojektovali formou biotopu s možností koupání.“ Základní konstrukce domu je dřevěná s tepelně akumulačními vyzdívkami z nepálených cihel s nízkým obsahem „vestavěné energie“, které byly vyrobeny speciálně pro tuto stavbu. Tepelné izolace stěn jsou na organické bázi s minimálním podílem chemie. Dům má sedlovou zelenou střechu s fotovoltaickými panely, ohřívání teplé vody termickými solárními panely, teplovzdušné vytápění doplněné elektrickými přímotopy a rekuperační větrání.

 

Vizitka domu

Lokalita: Borinka u Stupavy, Slovensko
Zastavěná plocha: 162 m2
Obestavěný prostor: 1 124 m3
Měrná potřeba tepla na vytápění: kWh/m2/rok
Konstrukce: dřevostavba z nosníků STEICO wall SW, přírodní izolace, akumulační vyzdívky z nepálených cihel; difuzně otevřený obvodový plášť, zelená střecha
Projekt: 2011
Realizace: dokončení 2013
Autoři projektu: Helena a Dalibor Borákovi, Stanislav Kučera

 


rodinný dům v Obřanech

Chytré technologie:
rodinný dům v Obřanech

Vzhledem k tomu, že majitel domu má firmu, která se zabývá elektroinstalacemi a „chytrými“ elektronickými provozními systémy, jednoznačně preferoval jako hlavní zdroj energie elektřinu z vlastní fotovoltaiky. Dům byl navržen jako téměř soběstačný, fotovoltaické panely měly pokrývat celou střechu i osluněné fasády. Projekt předběhl svou dobu a byl oceněn evropskou cenou Isover Energy Efficiency Award 2013 v kategorii Architektura, kterou autoři převzali v irském Dublinu. „Až během výstavby, v době, kdy již byly na domě osazeny kotevní prvky s přerušenými tepelnými mosty pro fotovoltaické panely, jsme se dozvěděli, že společnost E.ON odmítla dům připojit na distribuční soustavu,“ líčí architekt Borák. „Protože smysluplné baterie tehdy nebyly k dispozici, bylo vše překryto tepelnou izolací a k instalaci fotovoltaiky zatím nedošlo.“ Dům má stupňovitou podlahu přízemí, která kopíruje mírný svah pozemku. Tři úrovně podlahy obytného prostoru vytvářejí „hlediště“, které při společenských akcích pořádaných majiteli pohodlně pojme až 40 přátel. Dům má klasickou zděnou nosnou konstrukci s betonovými stropy, teplovodní podlahové topení s elektricky vyhřívaným vodním integrovaným zásobníkem tepla, rekuperační větrání a inteligentní systém řízení, na který je napojeno i vnější zastínění. Tím je zajištěna optimalizace pasivních solárních zisků.

 

Vizitka domu

Lokalita: Brno-Obřany
Zastavěná plocha: 81 m2 + terasa 47 m2
Obestavěný prostor: 625 m3
Měrná potřeba tepla na vytápění: kWh/m2/rok
Nosné konstrukce: obvodové stěny Porotherm 17,5 CB DF s izolací EPS tl. 30 cm, železobetonové stropy s minerální izolací, jednoplášťová plochá pochozí střecha
Projekt: 2011
Realizace: dokončení 2013
Autoři projektu: Helena a Dalibor Borákovi, Danuše Masná, Stanislav Kučera

 


 

 

 

text Vít Straňák foto Ludvík Grym, Dalibor Borák, Julie Vrabelová

Datum vydání: 11. 3. 2023

Edit: