Bydlet pod střechou je prima, ale...

Bydlení těsně pod střechou je v současné době zcela běžné. Novostavby se s neobydleným podkrovím již nestaví a půdy nabízejí lákavou možnost, jak rozšířit obytný prostor v rodinném domě, nebo si pořídit atraktivní byt ve městě. Bydlení přímo pod střechou však má svá specifika, která je nutné respektovat.

Jednoduše můžeme shrnout požadavky na podkroví tak, že je třeba zajistit, aby nebyla provedenými úpravami přetížena stávající konstrukce domu. Také aby zde bylo v zimě příjemně teplo a naopak, aby nás pod rozpálenou střechou nesužovalo horko. A samozřejmě, aby nově vytvořený prostor co nejvíce vyhovoval našim potřebám.

2

1

POTŘEBUJEME PROJEKT A POVOLENÍ?

Pokud se z neobytného prostoru stává obytný, je potřeba v každém případě ohlásit změnu užívání stavby. Pokud se při vestavbě bude zasahovat do nosné konstrukce, bude se měnit vzhled střechy, je potřeba stavební povolení. A tudíž si nechat vypracovat projekt pro stavební povolení. Projekt je však důležitý nejen pro povolení stavby, spolupráce s architektem či projektantem se vyplatí při řešení funkčního i stavebního řešení.

Půdní prostory jsou většinou členité a nová dispozice se tomu musí přizpůsobit. Některé krovy mají tak složitou konstrukci, že je využitelný prostor minimální i při velké půdorysné ploše. U složitějších podkroví se vyplatí zpracováním prostorové studie prověřit, zda se náročné zateplení krovu vůbec vyplatí a získaný prostor bude adekvátní vloženým nákladům. Nezbytný je i statický posudek. A vyplatí se nechat si zpracovat i podrobný projekt rekonstrukce, který řeší správné provedení stavebních detailů. To je důležité u každé stavby, u rekonstrukce se však hledají spolehlivá řešeni obtížněji, protože se musejí přizpůsobovat dané situaci. Navíc u rekonstrukcí máme sklon improvizovat a hledat řešení až při samotné realizaci, což vede k pozdějším poruchám, které se odstraňují jen obtížně, většinou za mnohem vyšších finančních nákladů, než jsou náklady na podrobný projekt. Ze stejného důvodu se vyplatí zjednat si spolehlivý stavební dozor, který bude důsledně kontrolovat kvalitu provedeni.

3

4

Systém výrobků pro clima® německé firmy MOLL Bauökologische Produkte GmBH je kompletním balíčkem materiálů a membrán pro kontrolu distribuce vlhkosti a vzduchu stavebními konstrukcemi – mezikrokevní izolace, parobrzdy, fólie pro interiér i exteriér, pásky, lepidla a další spojovací materiály. Tyto inteligentní materiály se vyznačují řadou unikátních vlastností, například proměnnou vlhkostně variabilní hodnotou sd v letních a zimních měsících. CIUR

PROTI CHLADU, HORKU I VLHKOSTI

Aby bylo nové podkroví obyvatelné, je nutné střechu tepelně izolovat. Letošní léto nám názorně předvedlo, že ač se v podkroví v zimě můžeme cítit dobře, v horkých dnech je zde nesnesitelné vedro. Ochrana podkrovních místností před letním přehřátím je náročnější, vyžaduje větší tepelně izolační schopnost obálky než ochrana před únikem tepla v zimě. A zdá se, že letošní teploty nemusejí být v budoucnu výjimečné. Vyplatí se proto na zateplení střechy nešetřit. Mnozí projektanti navrhují do podkroví klimatizaci, ale mnohem prozíravější je navrhnout účinnější zateplení střechy. Izolace dostatečná i pro léto je sice finančně náročnější, ale zajistí lepší uživatelský komfort a náklady ušetřené za elektřinu potřebnou k ochlazování podkrovních prostor zvýšenou investici brzy kompenzují. K ochraně proti přehřívání je důležité zajistit i kvalitní a dostatečné zastínění střešních oken. Vysoce účinné je především venkovní zastínění roletami a markýzami. Vnitřní zastínění sice také pomůže, ale zdaleka ne tolik.

V článku Dopřejte podkroví více světla se dozvíte, jak vaše podkroví více prosvětlit!

Se zateplením souvisí i utěsnění střešního pláště – není možné nechat teplo unikat zbytečně ven. Tím, že se z neobydlené, nezateplené a přirozeně provětrávané půdy stane izolovaný utěsněný prostor, kde se vaří, sprchuje, koupe, dýchá, je třeba řešit nerudovskou otázku Kam s ní. Tedy v tomto případě ne se starou matrací, ale s vlhkostí.

5

6

7

Dřevovláknité desky PAVATEX plní několik stavebně-fyzikálních funkcí současně. Slouží jako tepelná izolace s vysokou akumulací tepla, účinně chrání interiér I před přehříváním. Zároveň mají vynikající zvukově- izolační schopnosti. Velice dobře propouštějí vodní páry a pozitivně ovlivňují teplotní a vlhkostní stabilitu podkroví. INSOWOOL

KAM TEDY S NÍ?

Vodní páry, které nezbytně bydlením pod střechou produkujeme, mají spolu se vzduchem tendenci prostupovat do chladnějších vrstev konstrukce, kde mohou zkondenzovat. Trvalá vlhkost pak ohrožuje krovy, tepelnou izolaci i střešní krytinu. Při zateplování střechy proto musíme myslet nejen na samotnou izolaci, kterou vkládáme mezi krokve, a případně pod ně, ale i na to, jak ji i krov ochránit před vlhkostí. V zásadě existují dvě strategie řešení. V prvním případě vlhkosti zabráníme, aby do konstrukce vnikla, takzvanou parozábranou – pro vodní páry nepropustnou fólií. Tomuto řešení dáme přednost zejména při rekonstrukcích, u nichž zároveň nedochází k výměně střešní krytiny. Jeho nevýhodou je, že parozábrana musí být instalována precizně a nesmí se během realizace ani později poškodit. I malé poškození způsobuje, že se zde hromadí vlhkost bez možnosti vyschnout. Proto pokud je to možné, je vhodnější složit střešní plášť jako odvětrávaný, kdy vodní páry procházejí konstrukcí do odvětrávací mezery pod střešní krytinou. Pronikání vlhkosti se omezí tak zvanou parobrzdou, opět ve formě fólií nebo například dřevovláknitých desek. Výhodou tohoto řešení je, že střecha vysychá nejen při běžném provozu, ale dokáže se vypořádat i s větším množstvím vlhkosti v případě havárie střechy. Existují i takzvané inteligentní fólie, jejich prodyšnost se mění podle aktuální vlhkosti. Ukazuje se, že za určitých podmínek může vlhkost i u správně navržené a perfektně provedené odvětrávané střechy proniknout touto mezerou do střešního pláště. Z tohoto důvodu se stále více prosazují izolace, které nechávají krov volný, a jsou uloženy až nad ním, takzvané nadkrokevní systémy.

8

9

Zvukově izolační desky Wolf PhoneStar® s patentovanou strukturou dokonale tlumí zvuk v celém frekvenčním spektru, včetně problematických nízkých frekvencí. Výhodou je jejich minimální tloušťka 10 respektive 15 mm podle typu desky. Používají se pro akustickou izolaci podlah, stěn i stropů. CIUR

10

11

Dřevovláknité a ekologické izolační desky UdiFLEX mohou mimo jiné sloužit jako tepelná izolace pod krokvemi, jsou tvarově flexibilní, difúzně otevřené, regulují vlhkost díky vysoké schopnosti sorpce. Jsou odolné proti roztržení, tvarově stálé, nesesedají, redukují hluk. CIUR

PODKROVÍ CO NEJHEZČÍ

Při rekonstrukci podkroví musíme dbát na to, abychom provedenými úpravami nepřetížili stávající konstrukci domu. Nezbytná je proto konzultace se statikem, který navrhované úpravy posoudí z hlediska únosnosti nosných zdí. V každém případě je vhodné při rekonstrukci volit lehké stavební materiály, ze zdicích proto dejme přednost pórobetonu před cihlami. Pokud je to možné, je lepší vůbec se vyhnout mokrým procesům. Výborným pomocníkem nám tu budou stavební desky a z nich nejpoužívanější sádrokarton. Je především lehký, přitom odolný, dostatečně pevný. Výborně se s ním manipuluje a tvar desek se snadno přizpůsobí nepravidelným tvarům zešikmeného podkroví. Sádrokartonové desky využijeme při tvarování podkroví, s jejich pomocí vybudujeme příčky, obložíme šikmé stěny a stropy. Pomohou při budování vestavného nábytku i při zakrytí nevzhledných instalací, světlíků i sloupů. Nemusíme však zůstat jen u sádrokartonu, při úpravách podkroví se uplatní i desky sádrovláknité tam, kde vyžadujeme vyšší tuhost materiálu a tvrdost povrchu. Mají oproti sádrokartonovým lepší akustické parametry a snadněji unesou zavěšené předměty. Jsou však dražší a hůře opracovatelné. Jejich odolnost vůči vlhkosti je srovnatelná s impregnovaným sádrokartonem, můžeme je proto využít i ve vlhčím prostředí. Velmi vhodné jsou pro realizaci suchých podlah. V podkrovích, kde nehrozí zvýšená vlhkost vzlínající od země, je možné na podlahy použít i sádrokartonové podlahové systémy. Obdobně užitečné mohou být v podkroví i další deskové materiály, jako OSB desky či cementotřískové desky.

12

13

Nadkrokevní systém THERMO-LINE se základem v podobě desek z fenolické pěny nabízí výborné izolační schopnosti při mimořádně dobré paropropustnosti. Je vhodný pro nové půdní vestavby i rekonstrukce. Pod střechou vytvoří zdravé klima – díky speciální vrstvené skladbě systému mohou vodní páry ze střešní konstrukce volně odcházet, což zabraňuje vzniku plísní. Zároveň ale systém v zimě udrží teplo uvnitř domu a v létě naopak brání přehřátí interiéru. HPI-CZ

14

Foukaná tepelná izolace MAGMARELAX zajišťuje dodatečnou izolaci stropních konstrukcí, zejména dutých stropů či volné plochy v půdním prostoru. Stropní systém Magmarelax® – dřevěná lamelová konstrukce s vrchním záklopem a vyplněná foukanou izolací slouží k vytvoření zdvojené podlahy v půdních prostorách. Celý systém umožní efektivní dodatečné zateplení pevných stropů minerálním granulátem a zároveň zachovává pochozí vlastnosti podlahy. IP IZOLACE POLNÁ

15

Inteligentní parobrzdy Isover VARIO se automaticky přizpůsobují změnám klimatických podmínek. Díky proměnlivé ekvivalentní difuzní tloušťce omezují vnikání vlhkosti z interiéru do konstrukce během zimního období, v létě reagují membrány obráceně. Umožňují vysychání vlhkosti, která pronikne do konstrukce jak netěsnostmi vzduchotěsné vrstvy v interiéru, tak vlivem náhlé změny teploty v exteriéru. CIUR

16

17

AŤ PODLAHA NERUŠÍ

I při rekonstrukci podlah v podkroví je dobré vyhnout se mokrým procesům. Klasické cementové nebo sádrové potěry jsou navíc i velkou zátěží. Z tiché půdy se navíc stane obytný prostor, je proto třeba pamatovat na to, aby nezatěžoval hlučností místnosti pod ním.

Na půdách instalujeme nejčastěji suché podlahy, tedy takové, kde roznášecí vrstvu tvoří stavební desky. Využívají se jak desky na bázi sádry, tak na bázi dřeva nebo cementu. Výrobci nabízejí celou škálu suchých podlahových systémů, které by měly izolovat tepelně i akusticky. Vzduchová neprůzvučnost podlah – tedy izolace proti zvuku, který se přenáší vzduchem – se zajišťuje tím, že se podlaha provádí jako plovoucí, aby byly všechny vrstvy podlahy důsledně oddělené od nosné konstrukce stropu, svislých konstrukcí i vedlejších místností. Dobré kročejové neprůzvučnosti – tedy šíření mechanických impulzů jako jsou kroky či pád předmětů – se dosahuje vrstvou z akustické izolace, například dřevovláknitou deskou, násypem nebo tvrdými, ale zároveň pružnými podložkami z minerální vlny či izolací foukanou do dutiny mezi trámy a roznášecí vrstvou. Pro vylepšení akustiky podlahy je lepší dát přednost měkčí a pružné krytině, jako je například koberec, vinyl či korek, před tvrdou jako laminát či dlažba.

18

Lehkost sádrokartonu jej předurčuje k realizacím v podkroví. Suchou cestou lze snadno stavět nejrůznější interiérové konstrukce – příčky, podhledy, podlahy či předsazené stěny sloužící k vedení instalací. RIGIPS

19

Systém nadkrokevní izolace ISOVER kombinuje nosné trámce z polystyrenu s měkkou, vysoce účinnou minerální vlnou. Díky této kombinaci jsou eliminovány tepelné mosty v místech krokví. ISOVER

20

Při budování sádrokartonových podhledů v šikmé střeše vzniká ideální prostor pro zateplení. Kvalitní materiály jako UNIROL PROFI od Isoveru mezi krokvemi samy drží, není třeba je vyvazovat. ISOVER

Více informací se nachází v listopadovém čísle, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Datum vydání: 9. 12. 2015

Edit: